Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Richard dawkins

Dovnload 0.91 Mb.

Richard dawkinsPagina1/4
Datum29.05.2018
Grootte0.91 Mb.

Dovnload 0.91 Mb.
  1   2   3   4

OORLOG MET DE RELIGIEGod als misvatting

Antireligieus pamflet van RICHARD DAWKINS
In God als misvatting neemt evolutiebioloog Richard Dawkins de drie grote monothestische godsdiensten op de korrel. Religie is gevaarlijke onzin, zo betoogt hij. 

'Kijk daar", zei Alfred Hitchcock tijdens een autotochtje door Zwitserland, "dat is het bloedstollendste wat ik ooit heb gezien."

De master of suspense verwees niet naar een skiër die met een rotvaart een berg af kwam scheuren of naar een kabelbaan vol gevulde stoeltjes die doorknapte, maar naar een priester die hij langs de weg zag staan, in gesprek met een jongen, de hand op de schouder van het kind.

"Rennen ventje", riep de regisseur door het raam, "ren voor je leven!"


In God als misvatting haalt Richard Dawkins deze anekdote aan wanneer hij het heeft over het sluipende gevaar dat van religie uitgaat, niet omdat - zoals wij nogal vlug veronderstellen na een paar schandalen in die sfeer - de priester de jongen weleens zou kunnen laten kennismaken met de geneugten van zijn elfde vinger.

Nee, aldus de evolutiebioloog, de gevolgen van seksueel misbruik gepleegd door sommige priesters vallen in het niet bij het psychische misbruik inherent aan eenkatholieke opvoeding. Dawkins, zo mag meteen blijken, is een papenvreter, een jodenhater en een islamofoob, en wanneer je zijn boek gelezen hebt, kun je niet anders dan hem gelijk geven.

De schade veroorzaakt door deze religies is immers niet te schatten, of zoals de beruchte Amerikaanse romancier en polemicus Gore Vidal het ooit zei:"Het grote kwaad in het hart van onze cultuur waarover niet gepraat mag worden, is het monothesme. Uit een barbaarse tekst uit het bronzen tijdperk, bekend als het Oude Testament, hebben zich drie antimenselijke godsdiensten ontwikkeld: jodendom, christendom en islam."
De schade waarvan sprake, kennen we allemaal: geestelijke indoctrinatievrijheidsberoving, het doden van afvalligen, het neerschieten van dokters die abortussen uitvoeren en het in brand steken van hun klinieken, het verbieden van euthanasie ook al wordt daardoor enorm veel pijn veroorzaakt, homohaat, vrouwendiscriminatie en hetbesnijden van jonge meisjes.

En het gaat de laatste jaren hard, bijzonder hard, en totaal de verkeerde kant op.


Dawkins haalt een aantal angstwekkende cijfers aan over de positie van de religie in de Verenigde Staten.

Hij citeert uit een Gallup-opiniepeiling uit 1999 waaruit blijkt dat slechts 49 procent van de Amerikanen het ooit zou overwegen om op een athestische presidentskandidaat te stemmen, het laagste cijfer van de aangeboden keuzes, waaronder katholiek (94 procent), Jood (92 procent), zwart (92 procent), mormoon (79 procent) en homoseksueel (79 procent). Erg, denkt u, maar de clou moet nog komen.


Het weekblad Newsweek herhaalde de peiling onlangs - te laat voor Dawkins, aangezien zijn boek al op de markt was - en stelde vast dat het percentage voor de atheïst in zeven jaar tijd gedaald was naar 37 procent. 92 procent van de ondervraagden zei in God te geloven. 2 procent wist het niet en slechts 6 procent noemde zich ongelovig. Weinig boeken zijn dus vandaag pregnanter dan God als misvatting. 

In dit boek gaat Dawkins breedvoerig en heel toegankelijk in op het ontstaan en de geschiedenis van de drie grote religies.

Hij gaat na met welke argumenten zij hun bestaansrecht menen te kunnen verdedigen en is bereid een heel eindweegs mee te gaan in hun redeneringen, om ze uiteindelijk finaal te fileren met behulp van het vlijmscherpe mes van het gezond verstand.


Heel vilein is hij wanneer hij getuigenissen van gelovigen op de korrel neemt, zoals die van Johannes Paulus II, die na de aanslag van 1981 beweerde dat hij zijn leven te danken had aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. "Een moederhand leidde de baan van de kogel", beweerde hij, wat aan Dawkins de bedenking ontlokt dat ze dan even goed de kogel net naast het lichaam van de paus had kunnen leiden.
Hij voelt zich ook niet te goed om in discussie te gaan met een paar oude theologen zoals Thomas van Aquino, die in zijn vierde godsbewijs beweerde dat er gradaties zijn van goedheid.
Geen mens is volmaakt goed. En toch kunnen we ons het volmaakt goede voorstellen. Welnu, zei Thomas, dat volmaakt goede is God.
"Grappig",

merkt Dawkins hierbij op,"dan zou je net zo goed kunnen zeggen dat mensen verschillen qua stank, maar dat we de vergelijking alleen kunnen maken door terug te grijpen op een volmaakt maximum aan voorstelbare stank. Derhalve moet er een stinkerd bestaan die uitsteekt boven alle anderen, en die noemen we God."
Maar Dawkins gebruikt ook meer dan spitse retoriek om zijn lezers ervan te overtuigen dat religie gevaarlijke onzin is.
Bij zijn analyse van de argumentatie van de creationisten en de aanhangers van het intelligent design wijst hij erop dat die mensen altijd weer verkondigen dat de kans heel klein is dat je door eens goed te schudden met het universum een mensenmaatschappij krijgt.
Juist, geeft Dawkins toe, maar dat is niet wat er volgens de wetenschap gebeurd is.

Er is niet gehusseld tot het toeval een mens opleverde.Die is gevolueerd, en evolutie berust niet op toeval maar op natuurlijke selectie, het bijna wonderbaarlijke, want contra-intutieve proces waarbij complexiteit ontstaat uit eenvoudige componenten.
Ook met het argument dat religie de basis vormt van onze ethiek moet je bij Dawkins niet aankomen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat er geen enkel verschil is tussen het gedrag van christenen, athesten en volkeren die zonder enige godsdienst overleven.

Ook onze moraal lijkt dus gevolueerd in plaats van door God gedicteerd.


Wat het Oude Testament betreft, kun je volgens Dawkins trouwens geen smeriger boek tegenkomen:

"Het Bijbelverhaal van de verwoesting van Jericho door Jozua, of de invasie van het beloofde land in het algemeen, is moraliter niet te onderscheiden van Hitlers invasie in Polen of van de afslachting die Saddam Hoessein aanrichtte onder Koerden en Moeras-Arabieren."

Maar waarom geloven mensen dan, kun je je afvragen, en ook daar gaat Dawkins op in.

Van de hypothese dat religie troost brengt of langer doet leven, moet hij niet weten.

De katholieke, immer knagende schuld zou een mens immers weleens eerder in de kist kunnen doen belanden.Dat religie een placebo is dat angst wegneemt, ziet hij ook niet zitten, net zo min als het marxistische idee dat het een louter politiek middel zou zijn om de arbeiders eronder te houden.
Veeleer gelooft hij dat onze bereidheid om te geloven, het heftig verlangen om zich over te geven aan een externe autoriteit, een ongewild bijproduct is van een noodzakelijk gevolueerd overlevingsmechanisme.
Kleine kinderen hebben een blind vertrouwen in hun ouders. Als ze doen wat deze zeggen, komen ze er wel. Anders lopen ze het gevaar het er niet levend af te brengen. In feite, zo beweert Dawkins, appelleert religie aan een soort persisterende kinderlijke reflexgehoorzamen aan de autoriteit, en dit gekoppeld aan een animistische zienswijze die alles wat er gebeurtintentionaliteit toekent.
Er kan geen kruis van een kerktoren waaien of er zit iets achter, wat natuurlijk ook zo is: roest.

Dawkins steekt het niet onder stoelen of banken dat hij met zijn boek mensen van de religie af wil helpen, maar of dat ook zal lukken, is de vraag.Niet alleen zwaait hij daarvoor al te vaak met de botte bijl en zal hij zo gelovigen afschrikken en in hun schulp doen kruipen, bovendien is het idee dat je gelovigen kunt overtuigen met rationele argumenten ook totaal fout.
Dawkins laat zien dat de drang om te geloven iets volstrekt irrationeels is, en dat redeneer je niet weg.
Net zoals onze moraal de voorbije eeuw 'verbeterd' is door er de materile fundamenten voor te leggen zoals een verzorgingsstaat en een overheid die de veiligheid van haar burgers kan garanderen, zo ook zal de behoefte aan een alwetende, beschermende god pas afnemen wanneer de wereld een menslievender plaats is geworden, wat meteen ook verklaart waarom religie in het harde Amerika zo veel beter aanslaat dan hier in Europa.
Ook al is God als misvatting een bijzonder goed geschreven noodzakelijk boek, met pijn in het hart moeten we ook vermelden dat het een ouderwets boek is dat uitgaat van een achterhaald mensbeeld.

Het gaat er immers niet om dat gelovigen hun religie niet willen verlaten, maar dat ze het niet kunnen.
bron: De Morgen   06 12 2006


Dr. Richard Dawkins 
Dr. Richard Dawkins (1941) is op zuiver wetenschappelijk vlak een innovator. Na een opleiding als 'klassiek' bioloog heeft hij vrij snel de sprong gemaakt naar de moleculaire biologie, met de nadruk op het gen en op de daarmee verbonden analogie met systemen van informatieverwerking. 

In 1976 schreef hij er zijn eerste boek over 'The Selfish Gene', waarin hij de evolutietheorie van Darwin toepaste op het gen en een brug sloeg tussen de moleculaire biologen enerzijds en de gedragswetenschappelijke wereld van biologen, psychologen, sociobiologen anderzijds. 

Dawkins leverde een grote bijdrage aan de discussies rond creationisme (d.w.z. de opvatting dat niet de evolutie, maar een scheppingsdaad verantwoordelijk is voor het ontstaan van de aarde, planten, dieren en de mens) en evolutieleer. 

Daarnaast is Dawkins ook een overtuigd athestisch humanist. Hij is niet enkel een uitgesproken tegenstander van alle vormen van godsdienst, maar hij stelt ook de halfslachtige houding van anderen aan de kaak.Dawkins denkt na over de bredere maatschappelijke implicaties van zijn wetenschap en tracht dit te bundelen in één enkele consequente en publiek te verantwoorden zienswijze. In dat opzicht is hij een belangrijke exponent van de ideeën die aan de basis liggen van de stichting van onze universiteit. 
Momenteel doceert Dawkins aan de universiteit van Oxford waar hij ook de leerstoel 'for the public understanding of science' bekleedt.

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=2284
RICHARD DAWKINS

De memen van Dawkins

RICHARD DAWKINS
sceptisch

De Teepot  van   B.  Russell

1.- Bron  : Is There a God? (1952) by Bertrand Russell http://www.cfpf.org.uk/articles/religion/br/br_god.html

.........Vele recht-gelovigend  beweren dat het  de sceptici zijn  die  de  geopenbaarde  dogma’s  moeten  weerleggen eerder dan dat het  de dogmatici zijn die hun claims moeten bewijzen  ....

.Dit is, natuurlijk een grote fout. (1)Als ik ( me )voorstel  dat  er tussen de Aarde en Mars een porceleinen theepot  in een elliptische baan  rond de zon vliegt ; dan zou niemand mijn bewering kunnen weerleggen op voorwaarde dat ik zo  zorgvuldig was om  er aan toe te voegen dat de theepot te klein is  om zelfs door onze krachtigste telescopen (2) te worden ontdekt ....Maar als ik ga zeggen dat, "aangezien mijn bewering niet kan worden weerlegd, er  geen  enkel rationeel / redelijk  vermoeden is   om het  beweerde bestaan van die  teepot te betwijfelen,  "dan zou ik terecht moeten worden verweten  slechts  onzin uit te kramen .

Als, echter, het bestaan van een dergelijke theepot in oude boeken werd bevestigd, als heilige waarheid elke Zondag, werd onderwezen en in de hersenen  van kinderen op school werd ingedruppeld, zoude aarzeling om in  zijn bestaand te geloven een teken van excentriciteit worden en zou de twijfelaar  niet aan de aandacht van de psychiater (in de huidige  tijd) of van Inquisiteur ( in een vroegere tijd ) ontsnappen  ......

2.-   the god delusion ;Richard Dawkins

http://www.bytrentplus.co.uk/dawkins/dawkins01.html

We kunnen onmogelijk  de onjuistheid  bewijzen van een stelling die beweert dat  een teepot   rond de zon draait  , maar alleen een gek zal geloven  dat uitsluitend op grond  van dit argument , zulk een teepot werkelijk bestaat ....

Toch zou in een maatschappij --- waar het geloof in de  hemelse teepot wordt  onderwezen als deel van de aanvaarde traditie ---iedereen die daaraan durfde  te twijfelen,  voor gek verklaren ....

3.- Richard Dawkins, (Free Inquiry, Summer, 2002)

quote :

.....het is in principe onmogelijk een negatief te bewijzen .. maar “agnosten “ beweren veelal dat daarom beide geponeerde stellingen ___het al of niet bestaan van god ____evenwaardig zijn

In feite laat strikt agnosticisme  over de godsvraag ,ons vrij om het bestaan van god even geloofwaardig te vinden als het bestaan van de tandenfee  

Je kan agnostisch denken over het bestaan van de teepot van russell , maar dat betekent nog niet  dat diens bestaan even waarschijnlijk/geloofwaardig  is als diens niet-bestaan

Het lijstje zaken waar we strict agnostisch kunnen over denken , stopt niet bij teepotten , eenhoorns of de tandenfee ....De lijst is oneindig .

Als je wilt geloven in een van deze teepotten , eenhoorns , tandenfees , spaghetti monster , , Thor ,Allah of  Yahweh – dan is het aan jou om aan te voeren of om,te bewijzen waarom je in die particuliere keuze  gelooft

Wij moeten het bewijs NIET leveren waarom we er niet in geloven 

Atheisten zijn eveneens  atandenfeeisten, a-teepotisten , en a-eenhoornisten  , maar we houden er ons gewoonlijk  niet mee bezig om dat te zeggenTheisten beweren soms  dat uit  Russell teapot niet volgt dat god niet bestaat : ze suggereren dat het een drogreden is àeen non sequitur

*  Russell teapot is echter  een analogie  ,die wil verduidelijken (illustreren ) dat het geloof in het bovennatuurlijke  een waan is

.Het non-sequitur verwijt  is het gevolg van een te “letterlijke “interpretatie van “ russell’s teepot “ - De analogie zegt slechts  dat niemand het bestaan van een teepot in orbit kan bewijzen , net zoals dat niet kan met het bestaan van god  .....

Bron : (P140 ) “ Kapelaan van de duivel “  Richard Dawkins

.....Als liefhebber van de waarheid  sta ik sterk wantrouwend tegenover gevestigde overtuigingen die niet door bewijzen zijn gestaafd ; feeën , weerwolven , eenhoorns  , elk van de  oneindige verameling  van denkbare en niet-falsifieerbare overtuigingen die door Bertrand Russell zijn belichaamd in een hypothetische porseleinen theepot die om de zon draait

 De reden waarom de georganiseerde godsdienst het verdient om met een regelrechte vijandschap bejegend te worden is dat gods­dienst, in tegenstelling tot het geloof in Russells theepot, macht en invloed heeft, geen belasting verschuldigd is en stelselmatig aan kinderen wordt overgedragen die te jong zijn om voor zichzelfop te komen.*

Kinderen worden niet verplicht om in de jaren van hun geestelijke vorming krankjorume boeken over theepotten uit hun hoofd te leren.

Openbare scholen weren geen kinderen van wie de ouders het verkeerde soort theepot verkiezen.

De aanbidders van de theepot stenigen geen mensen die de theepot niet aanbidden, van de theepot zijn afgevallen, tegen de theepot in verzet komen of de theepot beschimpen.

Moeders waarschuwen hun zonen niet tegen een huwelijk met een theepot-meisje van wie de ouders in drie theepotten geloven in plaats van een. Mensen die eerst de melk in hun theekop schenken en/of verbrijzelen geen knieschijven van degenen die daar eerst de thee in gieten

Bron :(P176 ) “ Kapelaan van de duivel “  Richard Dawkins

De truc van Einstein en en Hawking beide geleerden gebruikten de term 'God' voor 'datgene wat we niet begrijpen'. Het zou een onschuldige truc zijn als hij niet voortdurend verkeerd werd begrepen door de mensen die hem zo dolgraag verkeerd willen begrijpen. Maar in elk geval zullen de optimisten onder de wetenschappers, waar ik mezelf toe reken, erop aandringen dat                                                     'wat we niet begrijpen' niets meer betekent dan 'wat we nog niet begrijpen'. De wetenschap heeft het probleem nog in onderzoek.

We weten niet waar, en zelfs of, we uiteindelijk tegen een muur zullen aanlopen

 

Agnostische verzoening, de welopgevoede weldenkende bereidheid om zo ver mogelijk tegemoet te komen aan iedereen die maar hard genoeg schreeuwt, bereikt een toppunt van belachelijkheid in de volgende veelvoorkomende redenering.

Hij verloopt ongeveer zo:

je kunt een ontkenning niet bewijzen (tot zover geen bezwaar).

De wetenschap heeft geen methode om te bewijzen dat er geen opperwezen bestaat (strikt genomen waar).

Daarom is geloof (of ongeloof) in een opperwezen een zaak van zuiver individuele geneigdheid en verdienen beide opvattingen in gelijke mate ons respect!

Als je het zo formuleert, springt de drogreden bijna direct in het oog: de reductio ad absurdum behoeft dan nauwelijks nadere toelichting.

 

Met gebruikmaking van een beeld van Bertrand Russell zouden we een even agnostische houding moeten aannemen tegenover de theorie dat er een porseleinen theepot in een elliptische baan om de zon draait.We kunnen niet bewijzen dat deze theepot niet bestaat. Maar dat houdt niet in dat de theorie dat die theepot bestaat op een lijn staat met de theorie dat hij niet bestaat.

Als men nu zou tegenwerpen dat er toch een aantal redenen is waarom een opperwezen geloofwaardiger is dan een hemelse theepot, zouden die redenen ook uit de doeken gedaan moeten worden, want als het geldige redenen zijn, zijn het daarmee ook wetenschappelijke argumenten die op hun waarde beoordeeld kunnen worden

Die redenen hoeven dan ook niet door een scherm van agnostische verdraagzaamheid tegen onderzoek te worden beschermd.

Als de godsdienstige argumenten meer waard zijn dan Russells theepot, moeten ze ook aan ons worden voorgelegd.

En anders moeten degenen die zich agnostisch opstellen jegens de godsdienst hierbij vermelden dat ze zich even agnostisch opstellen jegens rondcirkelende theepotten.

En de moderne deisten zou­den moeten erkennen dat ze op het punt van Baal en het Gouden Kalf, Thor en Wodan, Poseidon en Apollo, Mithras en Amon-Re in feite atheisten zijn.Met betrekking tot de meeste goden waarin de mensheid ooit geloofd heeft zijn we allemaal atheisten. Het enige verschil is dat sommigen nog een god verder gaan.

 

zie ook =wetenschap / (godsdienst)filosofie

Falsificatie

Is wetenschap geloof ?

Wet van digit : http://be.msnusers.com/anti-creato/general.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=743

en verder ...Noten  

(1)Het is de drogreden van “ het  verleggen van de bewijslast “(2) ... in de tijd van Russell

 

 

Graag moraal los zien van religieuze overtuiging.doctorwho
 

De claim op moreel besef door godsdienst is onzinnig,


Mededogen, oog voor schoonheid in de natuur en genieten van Bach kunnen hiervan losgekoppeld.

 

Nadenken over de plaats van ethiek in onze samenleving is nogal een veelomvattende onderneming.


 

Bij beantwoording van deze vraag is het eerste wat naar voren komt de verhouding tussen religie en moraal. 


Nu en in het verleden. 
Eeuwenlang is de vaste verbinding tussen beide vanzelfsprekend geweest. 
Men nam aan dat ethisch handelen voortkwam uit het geloof in God als Beloner van het goede en Wreker van het kwade. 
Religie was de vanzelfsprekende basis voor moraal. 

Deze oorzaak-gevolg-relatie is echter in onze moderne geseculariseerde samenleving lastig vol te houden. 


Er zijn nog steeds mensen die goed doen en nog steeds mensen die kwaad doen, maar geloof in God is daar niet altijd de motivatie voor. 
Is de grond voor het ethische handelen van mensen dan veranderd?
Is het huis nu op drijfzand gebouwd? 
Heeft Dostojewski gelijk als hij schrijft dat als God niet bestaat dan alles geoorloofd is? 
De liberale politicus Frits Bolkestein heeft eens gezegd dat het liberalisme een zwakke kant heeft, het heeft namelijk geen of maar een 
zwakke basis voor moraal. 
Slaat hij de spijker op z’n kop of toch ernaast? 
En is dit ook de reden waarom er mensen zijn die zeggen dat de moraal in een crisis verkeert?


Uit hersenonderzoek blijkt dat bepaalde gebieden in het brein bij morele dilemma’s meer actief worden. 
Dit lijken de wat oudere structuren in ons brein te zijn.
Er lijkt dus sprake van een soort aanleg voor moreel.

Zie


Het morele brein (10 artikels berichten ) 

http://www.themoralbrain.be/ 
(mis daar de video niet 
click --> about us /---> the moral brain on tv( real player )

Deze bestond al voor er godsdiensten ontstonden. 


Deze hebben dit domein min of meer gekaapt en tot hun exclusief territorium verklaard. 
Nou het wordt tijd dat er eens wat andere geurvlaggen de bakens verzetten.

 

  

 

  

DAWKINS ?

 

A.N. Whitehead noemde het een 'gevaarlijk waanidee' te blijven volhouden dat 'religie noodzakelijk verbonden is met het goede'.  omdat beiden "goddelijk" zijn  van oorsprong .... 


Ook de humanistische  gelovige  ondershrijft  het Socratische dictum dat een daad goed kan zijn - of men deze nu wel of niet ziet als  welgevallig  aan God. ...

 

Maar ( bijvoorbeeld ) Dawkins LIJKT   bezeten te zijn door het tegenovergestelde extreme standpunt dat  'religie noodzakelijk verbonden is met het kwaad'.(1) 

Weldenkende gelovigen zullen met Dawkins alle kwaad dat uit naam van een godsdienst wordt aangericht betreuren. 
Zij zullen er wellicht aan toevoegen dat religieus gemotiveerde personen vaak - alhoewel niet vaak genoeg - vooroplopen in bewegingen 
voor sociale gerechtigheid: denk aan William Wilberforce tegen slavernij en mishandeling van dieren, Dorothea Dix voor een menswaardige 
behandeling van geesteszieken en Martin Luther King jr. tegen rassendiscriminatie

 

'Het  morele kompas', is bij alle mensen (met uitzondering van extreme fanatici en pathologisch criminelen) wereldwijd ongeveer hetzelfde 


en staat los van cultuur. die het weliswaar invult en actualiseert  ( net zoals  de universele grammatica van N. Chomsky aan de basis ligt van 
aangeleerde  of overgenomen  daadwerkelijke  menselijke talen l  )

Het beroep dat christenen doen op de Bijbel als bron van morele duiding klopt dus niet.


Er is geen wezenlijk verschil tussen het morele kompas van christenen, atheïsten, bosjesmannen en eskimo's. ; het is een zogenaamd 
universeel menselijk  "geweten" ....


Dawkins benadrukt, dat morele en ethische afwegingen een aangeboren basis hebben en dat citeren uit de Bijbel slechts een vertalen of 
kanaliseren is gebaseerd op dat substraat of die ingebouwde  programmatuur ...

Een veelgehoord argument is dat een geloof de basis vormt voor het ontwikkelen van een moreel besef,


Evolutiebiologen hebben echter aangetoond dat altruïsme en vrijgevigheid helemaal niet onverenigbaar zijn met de theorie van  natuurlijke selectie.


Verder wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat de waarden en normen van gelovigen en niet-gelovigen nauwelijks verschillen. 

Bovendien, zo voert Dawkins aan, verschuiven die waarden en normen in de tijd. 
Waar vroeger slavernij werd verantwoord met een beroep op de bijbel, geloven de meeste christenen tegenwoordig dat deze praktijk niet overeenstemt met de wil van God. 
Niet dat Hij van gedachten is veranderd, maar Zijn woord is blijkbaar voor meer interpretaties vatbaar. 
Dat de Bijbel sowieso niet het beste richtsnoer is voor een goed leven toont een opsomming van al het vreselijks dat mensen elkaar in het  Oude en Nieuwe Testament aan doen. 
Nee, we kunnen maar beter zelf uitmaken wat goed of slecht is.FRANCIS  COLLINS ?

 

De 'morele wet', die  Francis Collins hanteert  als het (gods) bewijs voor iets hogers , is gelijk aan het "morele kompas", dat Dawkins  op 


atheïstische wijze interpreteert. 
Het universele rechtvaardigheidsgevoel is vanuit evolutionair opzicht makkelijk te verklaren.
Altruisme is dat evenzeer 
Maar als we  de produkten  van het "morele  brein " willen zien als een godsbewijs, waarom doen we dat dan bijvoorbeeld niet met het 
universele schoonheidsideaal voor heup- en bilomtrek van de vrouw ?


NUT VAN GODSDIENST ?

 

Dawkins ziet  de godsdienst  als een middel dat de loyaliteit binnen de groep en vijandschap naar buiten , versterkt 


Dit is juist  voor (wat Henri Bergson ) godsdiensten met een gesloten moraal en statisch geloof , noemt .(zeggen de gematigden ) 
.....tegenwoordig noemt men dat nogal  stigmatiserend   "het fundamentalisme"(2) van een paar  ...

Het  is  de gelijkstelling van het geloof door Dawkins met een onbetwijfeld dogmatisme ; en volgens de"soepele " moderne  gelovigen is  dat een stap te ver ....


Maar dawkins heeft het  natuurlijk WEL  over  " godsdiensten  zoals ze gelooft en  beleefd  worden  door de overgrote volksmassa 's van het   gelovige voetvolk : de " volksdevotie en hoop " (het" grote voertuig " noemen de boedhisten dat ) ... het gaat  niet  over de capriolen en constructies   van  de  gesofistikeerde theologen / filosofen  , de rethorika , de apologeten en sofisten .....  Maar over de op "goddelijk geinspireerd of gedelegeerd  gezag  " aanvaarde sturingen , opdrachten en orders en  de motivaties van de gewone gelovigen in de echte maar teleurstellende  wereld en hun  motiverende hoop en verlangens  op/naar het betere  hiernamaals


RESPECT

 

Wat Dawkins ook  stoort  is  het onevenredig grote respect dat godsdienst automatisch ten deel valt.
Waar anderen respect voor hun opvattingen moeten verdienen op basis van argumenten, kennis of welsprekendheid, en zich open moeten  stellen voor kritiek, zijn opvattingen die op religieuze gronden stoelen, bijvoorbeeld over ethische en morele  kwesties, boven iedere vorm  van kritiek verheven.


Verontwaardigd wijst Dawkins ook op de Deense cartoonkwestie. 
In moslimlanden verschijnen voortdurend stereotype, anti-joodse cartoons, maar als een krant een aantal tekeningen publiceert over de  profeet Mohammed is de wereld te klein. 
En dat mogen dan uitwassen zijn van een stelletje religieuze fanatici, volgens Dawkins is ‘[...] de leer van een ,,gematigde’’ godsdienst, 
een open uitnodiging tot extremisme, zelfs al is ze op zich niet extremistisch.

Het gaat Dawkins  om het principe dat het geloof leert om op gezag dingen aan te nemen. 
Gelovigen lijden aan een 'delusion’: ‘een hardnekkig, vals geloof, waaraan iemand vasthoudt ondanks sterk bewijs voor het tegenovergestelde. 
Of zoals schrijver Robert Pirsig schreef:
 ‘Als een persoon lijdt aan waanvoorstellingen, heet het krankzinnigheid, als er meer mensen aan lijden is het een godsdienst.’

 

Een  verklaring voor de hardnekkigheid van het geloof, terwijl het evolutionair gezien toch zo weinig oplevert.is lastig 


Geloof biedt hulp en troost, en versterkt het groepsgevoel. 
Evolutiebiologen zien het echter eerder als een bijproduct van iets anders, dat wél evolutionair voordeel oplevert. 
Het gemak waarmee we verliefd worden bijvoorbeeld. 
Of onze aangeboren neiging om teleologisch te denken (alles ‘is’ ergens voor, of gebeurt met een doel).
Of het gemak waarmee we intenties toekennen, zelfs aan levenloze objecten (wie heeft er nooit op zijn computer gescholden, als die niet  deed wat wij wilden).

 


(1) Richard Dawkins verkeert natuurlijk  al jarenlang op voet van oorlog met het geloof, een oorlog tussen rationalisme en bijgeloof, met godsdienst als de meest verspreide vorm daarvan.
 Hij vindt God een verkeerd en zelfs gevaarlijk concept: ‘
 [...] zonder godsdienst geen zelfmoordterroristen, geen kruistochten, geen heksenjachten, geen 9/11, geen oorlog in het Midden-Oosten, 
geen problemen in Noord-Ierland en ga zo maar door.’

 

(2) overigens wordt dawkins ook een  atheistische " fudamentalist " genoemd... zijn antwoord :  ‘Fundamentalisten baseren zich op een in een boek geopenbaarde waarheid. 


Als er bewijzen zijn die die waarheid tegenspreken, dan worden die genegeerd.
Ik geloof [in evolutie] niet omdat ik een heilig boek heb gelezen, maar omdat ik het bewijs heb bestudeerd.’

DAWKINS over  morele  intuitie  ? 
zoals  beschreven in the " god delusion "

Gerard

 

Volgens Dawkins  zijn er


A)  4 darwinistische redenen waarom mensen en dieren altruïstische of moreel correct zouden zijn.(blz. 238)

 

1) Genetisch bepaald 
Is goedheid niet strijdig met het darwinistische principe van het " zelfzuchtige gen?. " 
In eerste instantie wel omdat genen hebben overleefd ten koste van anderen. 
Maar er zijn ook genen die juist hebben weten te overleven door zich "altruïstisch "naar andere genen op te stellen.--> 
gaande van  symbionten , over  meeeters/verstekelingen  en meelifters tot en met   parasieten   dus. 
Die  kunnen uitgroeien / evolueren tot complexe systemen(=  symbiose en  zelfs "ecologische"  verbanden  )  die" altruïsme" gedrag (bv richting je kinderen of broers en zussen onderling of juist kinderen naar de ouder) bij zowel mensen als dieren bewerkstelligen.

 

Vanuit de speltheorie

 

Voordelen

2) Wederzijds altruïsme (voor wat hoort wat= tit for that ) 


Simpel voorgesteld: Ruilhandel. en taak(arbeids)verdeling 
De jager heeft een speer nodig de smid vlees
Door de ander deelachtig te maken van de opbrengst van hun kunnen,  weten ze beiden te overleven. 
Symbiose verbanden ...met rechtstreeks en onmiddelijk voordeel

 

Sociale  positiebepalingen

 

3) Reputatie /imago building 
Voordelen voor dezen die als vriendelijk, vrijgevig bekend staan. 
De mens kan dit proces versnellen door taaloverdracht van die reputatie.

 

4) potlatch effect


Men geeft iets om (het  signaal  te geven )ooit wat terug te willen ontvangen. : 
"Je krijgt  nu een gunst  maar je zult dat krediet  moeten terugbetalen  ;  Dan zal  je medewerking  worden gevraagd ( of van jou een "tegen" gunst verlangd ---> kinderen zullen hun ouders moeten verzorgen op hun oude dag , daarom worden ze nu opgevoed en onderhouden  door hun ouders  ) 

Of  om een soort van superioriteit aan te geven.--> een reclame voor je zelf.: Ik kan het missen dus je bent van mij afhankelijk en ik dus 


superieur aan jou. / ik sta derhalve  hoger in de sociale pikorde  en heb daardoor recht op meer van de gemeenschappelijke koek 

Dawkins geeft ook aan dat  voornamelijk  familie of verwantschap- altruïsme bestaat omdat er voornamelijk familie in de groep zit. (blz. 239)

 

Althans de familiegroep of de stam van verwanten  is de  voorouderlijke gemeenschap van de mens ( zowel bij de jager-verzamelaars als de boerengemeenschap  van de )"tweede golf " ( Alvin Tofler )

 

B) 


Ook de  onderzoeken van Hauser en Singer tonen aan  dat er geen significant verschil is tussen morele intuïtie van gelovigen en atheïsten. 
Maar goed ik denk dat er ook onderzoeken die juist het tegendeel aantonen zoals zoals zo vaak het geval is bij" onderzoeken." (1)


Onderzoeken zijn  echter vaak heel subjectief of er worden selectieve conclusies getrokken.

 

C) 


Ook leuk op blz. 248 citeert cynicus H.L Hencken 
:"Mensen zeggen dat ze religie nodig hebben terwijl ze eigenlijk bedoelen dat we politie nodig hebben" (2)

 

D) Veel belangrijke is wat hij noemt op blz. 250 waar hij een fictieve religieuze denker laat zeggen dat  je 


er zonder religie absolute criteria van goed en kwaad allemaal zelf moet verzinnen, ( improviserende )moraliteit "voor de vuist weg".

 

Ik vind ook wel  dat die fictieve gelovige denker de zelf verzonnen (improviserende )moraal wel heel erg negatief benadert terwijl 


hijzelf slaafs zich onderwerpt aan een andermans moraal.
Dawkins wijst erop dat  de improviserende moraal/seculiere moraal  uitgaat van een aantal basis principes ( zonder verwijzingen naar een  goddelijke oorsprong  ) waarvan hij er bv één aanhaalt  op de volgende blz. (251) namelijk die van 
Kants Categorisch Imperatief namelijk 

"Handel slechts volgens de stelregel waarvan u tegelijk zou willen dat deze tot algemene wet wordt. "

Zelf zou ik daar het aloude en van niet bijbelse origine 


"Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet" ( de gouden regel ) aan toe willen voegen. (3)

 

  

(1) Nog zo'n onderzoek van Sam Harris in zijn boek "Letter to a Christian" 


zie ook http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=1697&highlight=sam+harris 
Waarin conservatieve christelijke staten in de VS er slecht afkomen wat betreft criminaliteit.

 

(2) het schijnt dat  het vroeger alom  geprezen  ( eusociaal)  "altruisme" in bijen , wepsen en mierennesten ( termieten worden daarop nog onderzocht )  vooral isgegrondvest   op wat men een  " politiestaat " kan noemen (met inbegrip  van eugenetische   preventieve   verminkingen en functionele  beperkingen vanuit  gepecialiseerde  "kortwiekende" sociale  kasten )  

 

http://groups.msn.com/evodisku/breinevo.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2789

 

Conflict in insect societies


http://bio.kuleuven.be/ento/conflict.htm

 

Cooperation in insect societies


http://bio.kuleuven.be/ento/cooper.htm

 

http://groups.msn.com/evodisku/breinevo.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=2790&CType=0&CDir=1

 

 

(3) Hiertegen  is vooral het bezwaar dat  niet iedereen  het leuk vindt wat jijzelf  leuk of "goed" vind ... het klassieke  geval is de pedofiele moordenaar , de daadwerkelijke  sadist en de verkrachter  die altijd vind dat zijn slachtoffer(s) het eigenlijk "ook graag hebben " of hebben uitgelokt ... 

Alhoewel  "criminele psychiatrische abnormalen " veeleer  psychopathen zijn die enkele " ingebouwde " gedragsremmen( bij  het "close contact" )  missen

 

Bij het ( bijvoorbeeld ) moorden op afstand ( piloten van bommenwerpers / het indrukken van knopjes  van kruisraketen ) worden  de ingebouwde  gedragsremmen  zelfs niet  geactiveerd ( men "ziet" de slachtoffers niet ) ; in feite zijn dat kunstmatige psychopathen (of " psychopathen"  bij gebrek aan onmiddelijke feedback  door de slachtoffers )Het vaststellen   en  bewustworden van de moordadige resultaten  van hun

acties( door allerlei  culturele  infokanalen  en pers ) lange tijd   NA de handelingen  veroorzaken wel  hevige  trauma's

 

Wereldbeeld 

 

 

 Het natuurwetenschappelijke   wereldbeeld heeft een twistzieke  verhouding  met andere "wereldbeelden " ?

1.- Het belangrijkste twistpunt tussen atheïsten en christenen, is de vraag  "hoe het leven op aarde is ontstaan " en valt volgens H. Philipse „niet redelijk” te bespreken met  Gelovigen .


2.- Ook de evolutietheorie  is(nog)  niet echt  bespreekbaar  voor veel christenen :

 

Die mensen hebben echt geen flauw benul van de wetenschappelijk status van evolutie en de ouderdom van de aarde, waardoor ze denken dat* het slechts een van de mogelijke opvattingen is en dat een ‘verwetenschappelijkte’ versie van de scheppings- en zondvloedmythe uit Genesis een even plausibel alternatief is.

 

* Daarnaast komt het idee van ‘teach both sides of the story’ op veel mensen intuïtief eerlijk over. 


Wat deze mensen niet weten, is dat er geen ‘both sides’ zijn, wetenschap is niet democratisch. 
Het idee dat Genesis enige betrouwbaar biologisch, geologisch of kosmologisch inzicht geeft, is al lang geen serieuze wetenschappelijk optie meer. 
Helaas is dat blijkbaar aan veel mensen ontgaan.De gewone  dagdagelijkse gelovigen( en  manipulatieve fundamentalistische predikers ) halen visies van christelijke pseudogeologen uit de achttiende 
eeuw van stal, ( bijvoorbeeld , de zogenoemde zondvloedgeologie,) die geen enkele expert nog  ernstig neemt.

De evolutietheorie is gebaseerd op vaststaande, onomstotelijke feiten. 


Als ze dan toch gezuiverde  stroman-versies  van  de evolutietheorie presenteren of  bespreken ,dan  houden ze het publiek dom. 
Dat is misleidend en immoreel.

 

 De waanwerkelijkheid van de creationistische wetenschapsfilosofie.

 

Velen zweren  bij  


"De evolutietheorie is ook nog geen verklaring van de werkelijkheid, maar mogelijk een beschrijving daarvan".
 Op Wikipedia onder "zwaartekracht" las ik:(= Bart klink )  
"De zwaartekracht is er de oorzaak van dat alles op aarde een neerwaartse kracht ondervindt". 
Welnee. Waarom gaat het 's avonds schemeren? Door de schemering? 
De zwaartekracht is niet de oorzaak van het vallen van appels van bomen, maar een 
beschrijving van het verschijnsel zelf.

 

*  Echter zwaartekracht is een onderdeel van de algemene wetmatigheid dat objecten in het heelal elkaar aantrekken. 


De zwaartekracht van grote objecten is daarbij groter dan die van kleine, en hoe dichterbij je bij een object komt hoe groter de kracht. 
Daarom valt een appel uit de boom (klein object) naar de aarde toe.
Dat is dus wel degelijk een verklaring, en meer dan een beschrijving van verschijnselen.
 
Uiteraard roept die verklaring weer nieuwe vragen op: 
"Hoezo trekken objecten in de ruimte elkaar aan?", maar daar kun je dan weer onderzoek naar doen, totdat je een afdoende verklaring hebt 
(en zo oneindig door). 
Merk op dat de 'verklaring': "omdat God het zo geschapen/ gewild heeft"( Goddidit )  evenmin een verklaring is.

 

 Onder biologen is er geen discussie over evolutie. 
Er zijn geen "twee visies" in de wetenschap.
 
*Het is natuurlijk  veelzeggend   om de suggestie van "twee visies" te blijven handhaven 
*Bovendien  is het een uitgekiende  en beproefde  strategie om  slechts dat als  zoete koek  te slikken wat mooi past bij het geloof in de Schepper.

Dat noemt  data-selektie en is zowel 

  1   2   3   4


Dovnload 0.91 Mb.