Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Richtlijnen voor trainers/coaches en spelers van bc aeternitas algemeen

Dovnload 97.8 Kb.

Richtlijnen voor trainers/coaches en spelers van bc aeternitas algemeenDatum26.11.2018
Grootte97.8 Kb.

Dovnload 97.8 Kb.

BC Aeternitas Basketball September 2007
Richtlijnen voor trainers/coaches en spelers van BC Aeternitas
ALGEMEEN

Zoals ieder jaar willen we jullie weer herinneren aan een aantal richtlijnen en afspraken die we met elkaar maken om zo veel mogelijk plezier te kunnen beleven aan het beoefenen van het Basketbal.


Deze richtlijnen zijn voor iedereen van toepassing. Iedereen kan elkaar ook aanspreken op het nakomen van deze richtlijnen. Vooral het correct naleven van de gedragsregels is binnen onze club erg belangrijk.
Zoals de naam het zegt zijn dit richtlijnen. Indien binnen een team andere afspraken zijn gemaakt met dezelfde strekking, dan is dit natuurlijk geen probleem. Maar denk eraan: AFSPRAAK IS AFSPRAAK! Heb je vragen en/of opmerkingen over deze richtlijnen neem dan contact op met je trainer of met Thijs van Dael.
GEDRAGSREGELS
Door het stellen van een aantal regels willen we de sfeer binnen de vereniging goed houden. Een gezellige sfeer, waar je het goed met elkaar kunt vinden zorgt ook voor een betere prestatie in de competitie!!
Pesten, anderen uitlachen, dingen vernielen of grof taalgebruik horen daar dus niet bij en worden dan ook niet getolereerd. Spreek elkaar hier ook op aan. Praat er thuis over of met je trainer/coach of iemand van het bestuur. Samen kunnen we dan voor een oplossing zoeken. Aeternitas heeft ook een vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Hierbij kun je terecht met zaken waar je liever niet met iedereen over praat.
Als trainer/coach moet je tijdig aanwezig zijn voor de trainingen en wedstrijden. Indien je niet aanwezig kunt zijn zorg dan tijdig voor vervanging. Als je geen vervanging kunt regelen neem dan tijdig contact op met de Technische Commissie.
Ben je als speler verhindert geef dit dan zelf en tijdig door aan de trainer/coach. Een berichtje aan een andere speler is niet voldoende, of dit moet duidelijk van tevoren zo zijn afgesproken.
Gedragsregels rond een wedstrijd

Als coach dien je ervoor te zorgen dat jouw team zich correct gedraagt t.o.v. de scheidsrechters, tegenstanders en medespelers. Geef hierin als coach zelf het voorbeeld en neem maatregelen tegen spelers die hiertegen in de fout gaan.


Dreigt een wedstrijd uit de hand te lopen (bijv. door zeer onsportief (hard) spel tegenstander, problemen met de leiding) probeer de wedstrijd rustig en beheerst uit te spelen. Door een wedstrijd vroegtijdig te stoppen (weg te lopen) trek je (bijna) altijd aan het kortste eind en zijn bijbehorende boetes e.d. ook voor eigen rekening. Loopt het echt uit de hand, neem na afloop z.s.m. contact op met het bestuur.
Als een speler of coach tijdens een diskwalificerende fout krijgt in een wedstrijd, moet dit z.s.m. gemeld worden bij het bestuur (Louis Tegelaers). Binnen 48 uur moeten zowel speler/coach als het bestuur een reactie geven naar de NBB. De kosten en boetes zijn voor de speler of coach zelf.
Coach/spelers mogen n.a.v. een wedstrijd, problemen met scheidsrechters, tegenstanders niet op eigen initiatief actie ondernemen. Alle acties en reacties naar de NBB moeten via het bestuur (Louis Tegelaers).
Alle correspondentie naar bond en tegenstanders inzake D-fouten, vernielingen, wangedrag, problemen met scheidsrechters enz. worden door Louis Tegelaers gecoördineerd. Indien Louis niet bereikbaar is neem contact op met Tim Peeters of een van de andere leden van de Basketbal Commissie.
ATTENTIE

Bij constatering of veroorzaken van vernielingen in de sporthal of kleedlokalen dient men dit te melden aan de sporthalbeheerder en het bestuur (Louis Tegelaers). Dit geldt ook voor uitwedstrijden, en al zeker wanneer de schade door een van onze leden is veroorzaakt.


De vereniging is NIET verzekerd tegen aansprakelijkheid van particulieren. Als een lid van de vereniging aansprakelijk wordt gesteld, dient hij/zij deze schade zelf te vergoeden. Er kan hiervoor nimmer een beroep gedaan worden op de vereniging.

WEDSTRIJDEN

Bij thuiswedstrijden zal het opbouwen en opruimen van het speelveld gezamenlijk door spelers en coaches moeten gebeuren. Let op dat ook iedereen meehelpt! De coach zorgt ervoor dat de thuiswedstrijden op tijd kunnen beginnen i.v.m. de beschikbaarheid van de sporthal.


Aan het einde van de speeldag moeten er van iedere thuiswedstrijd 2 wedstrijdsheets (origineel wit + kopie geel) ingeleverd worden bij Tim Peeters (op zondag voor 16:00). Bij meerdere thuiswedstrijden spreken de coaches samen af wie de sheets verzameld en aan Tim afgeeft. Als Tim niet aanwezig kan zijn kun je deze afgeven bij Peter Korten.
LET OP: niet inleveren van de sheets door de thuispelende partij, resulteert in een boete van de basketballbond.
Vraag bij uitwedstrijden altijd 1 sheet van de wedstrijd en bewaar dit in geval van een mogelijk protest!
De coaches dienen ervoor te zorgen dat de uitslagen van de uitwedstrijden worden doorgegeven aan Tim Peeters. Op zondag voor 20:30 i.v.m. het blaadje Stramproy. Tel 06-50617607.
Maak ook afspraken dat er een wedstrijdverslag voor de website wordt gemaakt. Dit kun je mailen naar Tim Peeters info@bcaeternitas.nl
Voor het vervoer van de uitwedstrijden wordt bij aanvang van de competitie door de trainer / coach een schema gemaakt. Wie, wanneer en hoe laat men moet rijden. Dit geldt vooral bij de jeugdteams! Zorg voor goede afspraken als een chauffeur alsnog niet kan rijden. Spreek af dat de chauffeur eerst zelf voor vervanging moet zorgen. Lukt dat niet dan z.s.m. contact opnemen met de trainer / coach. Er is geen vergoeding voor reiskosten dus zorg voor een evenwichtige verdeling.
Als er sprake is van erg slecht weer (sneeuw, ijzel, zware storm) en je vindt dat het rijden onverantwoord is, neem dan z.s.m. contact op met Tim Peeters.
Zorg dat de spelers een lijst (belcirkel) krijgen met de telefoonnummers van de teamgenoten zodat iedereen telefonisch bereikbaar is.
Wil je een oefenwedstrijd spelen of deelnemen aan een toernooi, dan moet de trainer / coach dit zelf regelen. Indien oefenwedstrijd niet op een trainingsavond kan en er extra zaalruimte moet worden geregeld, neem dan contact op met Tim Peeters.
Nieuwe leden mogen 4 weken gratis meetrainen. Wil het nieuwe lid na deze 4 weken doorgaan, dan moet de speler aangemeld worden. Inschrijfformulieren voor nieuwe leden tijdig aanvragen bij Peter Korten.
BANKSPELERS, INVALLERS

Ieder team mag 5 bankspelers opgeven, behalve Heren 1 en Dames 1. Deze mogen 10 bankspelers opgeven, 5 jeugdspelers en 5 senioren. LET OP: Na 1 januari van het lopende seizoen mogen er geen bankspelers meer worden opgegeven.


Als blijkt dat er onvoldoende spelers zijn voor het spelen van de wedstrijd dient de coach spelers van een lager team te vragen. Dit natuurlijk in overleg met de desbetreffende coach! Denk aan de spelerskaarten en eventueel wedstrijdshirt voor deze mensen!
Invallen in een hoger team is maximaal 5 keer mogelijk. Bij de zesde keer wordt de speler teamlid van het team waarvoor hij/zij het laatst is ingevallen. Coaches dienen hiervoor onderling goede afspraken te maken.

Jeugdspelers mogen een leeftijdsklasse overslaan (bijv. U20 die meespelen bij senioren). Hiervoor is dispensatie 1 nodig. Deze kan worden aangevraagd via Peter Korten. Let op: spelers met dispensatie 2 mogen niet invallen bij een hoger team!


Lukt het niet om voldoende spelers te verkrijgen voor een wedstrijd, neem dan zo snel mogelijk contact op met Tim Peeters.
WEDSTRIJDWIJZIGING

Wanneer een wedstrijdwijziging nodig is moet deze 4 weken van tevoren worden aangevraagd bij de NBB. Dit moet gebeuren door Tim Peeters. In overleg met Tim moet ook contact opgenomen worden met de tegenstander van de betreffende wedstrijd.


SPELERSKAARTEN

Voor aanvang van het seizoen ontvang je de spelerskaarten. Zorg ervoor dat invallers en bankspelers hun spelerskaarten meenemen, geef deze dan na afloop van de wedstrijd dan ook terug aan de spelers. Bij geen spelerskaart mag hij/zij niet spelen. Na afloop van seizoen spelerskaarten z.s.m. inleveren bij Peter Korten.


WEDSTRIJDKLEDING

Wedstrijdshirts e.d. van sponsors zijn eigendom van deze sponsor totdat deze aanduidt dat ze in eigendom mogen overgaan. Tenzij anders is afgesproken blijven ook deze shirtjes e.d. eigendom van de vereniging.


De wedstrijdshirts voor de jeugd zijn eigendom van de vereniging. De coaches kunnen bij Jan Ramaekers shirts voor de jeugd krijgen. De speler moet zelf zorgen voor een zwart broek.

De speler is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar shirt. Bij verlies of schade worden kosten in rekening gebracht.

Als een speler stopt dient de coach ervoor te zorgen dat het shirt wordt ingeleverd bij Jan Ramaekers. In de ballenkast van de sporthal liggen twee sets met reserve shirts. Als je deze nodig hebt, graag dezelfde week nog gewassen terug leggen.
TAFELBEZETTING

Iedereen zal aan de tafel moeten zitten. Hou dit als coach in de gaten. Moeten jouw spelers aan de tafel zitten, attendeer hen hier op. Indien iemand niet kan probeer dan onderling te ruilen.Het is heel vervelend voor iedereen als je je niet aan deze afspraak houdt. Daar worden dan ook strenge maatregelen op genomen. Als je niet komt en er is geen vervanging geregeld dan wordt je voor straf voor een extra keer ingedeeld. Als je dan nog een keer niet komt opdagen dan mag je de daaropvolgende wedstrijd niet mee doen!
CONTACTPERSONEN:

Louis Tegelaers

Bestuur (secretaris)

0495-543099

louis.tegelaers@aimt-group.com

Tim Peeters

Wedstrijdsecretariaat

06-50617607

info@bcaeternitas.nl

Jan Ramaekers

materialen en shirtjes

0495-562477
Peter Korten

Scheidsrechters tafelbezetting

0495-562192

0495-431030 (di-do avond)

Thijs van Dael

Bestuur (Basketbal Com.)

0495-563564

moth_vandael@hetnet.nl

Robin Ramaekers

Technische Commissie

0495-562944
Kijk ook op de internetsite van BC Aeternitas: www.bcaeternitas.nl

  • GEDRAGSREGELS
  • BANKSPELERS, INVALLERS
  • WEDSTRIJDWIJZIGING
  • WEDSTRIJDKLEDING
  • TAFELBEZETTING
  • CONTACTPERSONEN
  • Kijk ook op de internetsite van BC Aeternitas: www.bcaeternitas.nl

  • Dovnload 97.8 Kb.