Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ridderkerk, datum opening document Training ‘volledig ecg en ritmestoornissen’

Dovnload 0.63 Mb.

Ridderkerk, datum opening document Training ‘volledig ecg en ritmestoornissen’Pagina1/3
Datum05.12.2018
Grootte0.63 Mb.

Dovnload 0.63 Mb.
  1   2   3

Training ‘volledig ECG en ritmestoornissen’
Geachte heer, mevrouw,


Bijgaand treft u de pre-test aan behorend bij de training ‘volledig ECG en ritmestoornissen’ welke u binnenkort gaat volgen.
Instructie:

Deze pre-test bevat een aantal uiteenlopende vragen over het ECG en ritmestoornissen.

De test bestaat uit M.C. vagen. Er is, tenzij anders vermeld, bij elke vraag slechts één antwoord het meest juist
U dient alle vragen te beantwoorden. Beantwoordt de vragen zonder eerst de informatie te bestuderen: Het gaat om uw huidige kennis en inzichten op dit moment.

Wilt u uw antwoorden vermelden op het antwoordformulier welke u vindt op


Vriendelijk doch dringend verzoek ik u deze test in te vullen en te retourneren aan o.v.v. pretest ECG

uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de training.
Let op: invullen en tijdig inzenden van deze pre-test is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de training.
U ontvangt voorafgaande aan uw training het door u gescoorde resultaat.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Care Training Group B.V.,
Deelname aan deze training betekent automatisch acceptatie van de richtlijnen, verklaringen en gedragscodes, zoals deze omschreven zijn bij de algemene informatie over C.T.G… Zie hiervoor www.ctgnetwerk.com

Disclaimer:

CTG aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik van protocollen, materialen en apparatuur waarbij schade, danwel letsel wordt veroorzaakt of toegebracht aan de deelnemers, patiënten, dan wel aan derden. Geen rechten kunnen ontleend worden bij/aan gebruik van deze pretest. © Pretest CTG, Ridderkerk; foto pretest: hartstichting.nl1: Elektrocardiografisch is het hart onderverdeeld in een supraventriculair- en een ventriculair gedeelte.

De bundel van His ligt in het:

A: Supraventriculair gedeelte

B: Zowel in het ventriculaire- als in het supraventriculaire gedeelte

C: Ventriculaire gedeelte

D: Geen van beide: het ligt er net buiten
2: Het normale P-QRS-T complex kent onderstaande maximaal normale tijden voor mannen:

A: P-Q tijd 200msec, QRS breedte 110msec, Q-T 440msec

B: P-Q tijd 210msec, QRS breedte 120msec, Q-T 450msec

C: P-Q tijd 180msec, QRS breedte 100msec, Q-T 430msecD: P-Q tijd 190msec, QRS breedte 110msec, Q-T 420msec
3: Hoe beoordeelt u onderstaand ritme?

A: Sinusritme overgaand in ventrikelfibrilleren

  1   2   3

  • Let op: invullen en tijdig inzenden van deze pre-test is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de training.

  • Dovnload 0.63 Mb.