Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Role of Collagen in Wound Management

Dovnload 8.17 Kb.

Role of Collagen in Wound ManagementDatum04.04.2017
Grootte8.17 Kb.

Dovnload 8.17 Kb.


De rol van collageen bij chronische wondheling.
Vrij vertaald uit Wounds UK 2011, 7, nr.2 p.54.

Origineel artikel: Role of Collagen in Wound Management

Aravidan Rangaraj, Keith Harding, David Leaper.
Bij chronische wonden waarbij de huid betrokken is, vaak omschreven als die wonden die niet genezen in ideale omstandigheden binnen een periode van zes weken, zijn de complexe interactieve genezingsprocessen verstoord. Hoewel tegenstrijdig is er vaak geen gebrek aan genezingsactiviteit in die wonden maar een hyperactiviteit die niet gebonden is aan een normale opvolging van genezingsprocessen met wondheling tot gevolg. Deze hyperactiviteit omvat een hardnekkig, niet positief evoluerend, ongecoördineerd gemengd acuut en chronisch inflammatoir antwoord. Dit is ook uitgebreid onderzocht op moleculair en biochemisch niveau.

De meest voorkomende oorzaak van deze moeilijk helende (‘hard-to-heal’) chronische wonden is infectie. Dit is moeilijk te definiëren en omvat de waaier van: gestegen microbiële kolonisatie, die onvermijdelijk is in open wonden die genezen ‘per secundam’, naar duidelijk aanwezige besmetting met als resultaat klinische infectie. Het concept van ‘kritische kolonisatie’ of anders gezegd een overmatige hoeveelheid lokaal aanwezige ziektekiemen, die zich gedraagt als een voorloper van klinische infectie, is breed aanvaard bij de wondzorg deskundigen maar is niet exact meetbaar. Niettegenstaande dit gegeven is de controle en beheersing van de kolonisatie en infectie door het gebruik van lokale antiseptica en systemische antibiotica als antimicrobiële middelen, vaak de spil in de voorbereiding van het wondbed. Dit is noodzakelijk om tot volledige wondheling door wondcontractie, de vorming van granulatie weefsel en epithelialisatie te komen.

Andere factoren die een kritische rol spelen bij de succesvolle voorbereiding van het wondbed zijn het minutieus debrideren van het niet leefbare weefsel, de fibrine en het vreemde materiaal uit de wonde. Dit doet men door gebruik te maken van alle gekende methodes die de wondverzorger ter beschikking staan. ( scherp debridement, negatieve druk therapie, enzymes, honinggel/zalf, …) Het is evident dat een goede wondbed voorbereiding zowel een optimale holistische, als lokale aanpak, vraagt hierbij inbegrepen de aandacht voor de arteriële bloedvoorziening, drukopheffing, en b.v. bij diabetes, een adequate systemische aanpak. Eens aan al deze criteria is voldaan, kan gezien de goede situatie waarin het wondbed verkeert en het blijven controleren van de onderliggende pathologische processen, een goede wondgenezing gerealiseerd worden.

Wat is nu de invloed van collageen op de inflammatoire respons van het lichaam op verwonding? Collageen beïnvloedt de cellulaire differentiatie, de angiogenese en de mitogenese, de eiwit synthese en de plaatsing van een extra cellulaire matrix, de cellulaire migratie, de opstart van de collagenase werking, de wondcontractie, de aggregatie van bloedplaatjes en het verloop van de bloedstollingcascade, de inwerkingstelling van groeifactoren door zijn afbraakproducten en de activiteit van de receptoren op de celwand.

Samen met al deze functies zijn er diverse andere factoren die een rol spelen bij gebrekkige wondheling en die gelinkt zijn met het collageen metabolisme. Bij de intrensieke factoren kunnen we diabetes rekenen. Bij diabetes zal de normale collageen productie verstoord zijn indien er hyperglycemie aanwezig is. Hyperglycemie ligt aan de basis van niet enzymatische glycosylatie van collageen en keratine. Dit leidt tot abnormaal stijf collageen en geeft aanleiding tot weefselafbraak. Overproductie van collageen kan leiden tot abnormale littekens die de wondgenezing belemmeren. Bij ouderen is een gedegen analyse gebeurd van de wonhelingsprocessen. Dit leidde tot inzichten die aantonen dat de aan leeftijd gerelateerde vertraagde wondgenezing veroorzaakt wordt door een verstoorde collageen synthese en een versnelde afbraakcyclus.

Roken beïnvloedt de snelheid van collageen vorming en de hoeveelheden actief MMP en TIMP I in de huid. Dit leidt tot onevenwichten in de opbouw en afbraak processen van collageen in de huid. Intrensieke factoren omvatten verschillen in zuurstofspanning die de fibroblast proliferatie en collageen productie negatief kan beïnvloeden. Dit heeft een onmiddellijk negatief effect op de steunstructuren van de nieuw gevormde cappilairen en een abnormaal aanwezig en te fel immuun respons kan leiden tot de vorming van keloid weefsel of hypertrofisch weefsel.


Collageen heeft dus een sleutelrol in de wondheling door zijn invloed op verschillende fasen van de wondgenezing.
Luc Gryson,

Bachelor Verpleegkunde

Licentiaat Medisch Sociale Wetenschappen en het ziekenhuisbeleid

Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs

Voorzitter CNC wondzorgvereniging

Coördinator WOUND-Ex Expertisecentrum van de HUBrusselDirecteur WZC Clep Alveringem.

  • Role of Collagen in Wound Management

  • Dovnload 8.17 Kb.