Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Rotary Herne Markvallei Uitstap in Mechelen op 5 november2017 in memorium voor onze vriend Guy Lebacq

Dovnload 14.06 Kb.

Rotary Herne Markvallei Uitstap in Mechelen op 5 november2017 in memorium voor onze vriend Guy LebacqDatum21.09.2017
Grootte14.06 Kb.

Dovnload 14.06 Kb.

Rotary Herne Markvallei Uitstap in Mechelen op 5 november2017 - in memorium voor onze vriend Guy Lebacq

1 Brouwerij Het Anker Begijnenpoort L

Mechelen is een historische stad en speelde een belangrijke politieke en economische rol in de Bourgondische periode. Het was de hoofdstad van de zuidelijke Nederlanden onder regentes Margareta van Oostenrijk. Veel historische gebouwen getuigen hiervan: de Sint-Romboutskathedraal, de voormalige paleizen van Margareta van Oostenrijk en Margareta van York, het paleis van de Grote Raad, … volg mij door het 16e eeuwse Mechelen. Het Anker is de oudste brouwerij uit 1369, van het kapittel Sint Rombout, een geestelijke gemeenschap met een kanunnik aan het hoofd. De begijnen moesten geen accijnzen betalen omdat ze bier gebruikten als drank om zieken te verplegen. Drinkwater en kraantjeswater zoals wij dat kennen was er toen niet. Het anker is nu nog de enige brouwerij van Mechelen. In 1ste WO was er hier geen brouwerij het koper is meegenomen door de Duitsers. De 4 basisgrondstoffen voor bier zijn water, hop, mout en gist. Er worden ook aromaten aan toegevoegd, dat zijn smaakgevers zoals camille, komijn, koreander, appelsienschillen, steranijs, zoethout.


Wordt er hier bier gebrouwd of gebrouwen? Gebrouwen: Couden Carolus (Classic, Triple, Ambrio, Christmas, Easter beer), Anker-bok, Anker Blond, Dentergems Wit, Manenblusser,Cuvee van de Keizer , Lucifer, Boscoli, Mechelse Reuzen ,Margrietbier. Graanwhisky is sinds 2013 in Blaasveld gemaakt. Carolus en Cuvee van de keizer verwijst naar Keizer Karel V. Op de afbeelding zie je ook zijn grote kin.

2 Einde Krankenstraat- Begijnhofkerk RD Sint Alexiusstraat / Het Groot Begijnhof

Het rustigste punt van Mechelen is ongetwijfeld het Groot Begijnhof in de schaduw van brouwerij Het Anker met authentieke kasseien en begijnhuizen. Het is een labyrint van kleine straatjes dat één en al rust uitademt. Mechelaars zijn trots op hun Groot Begijnhof dat erkend werd als UNESCO-werelderfgoed. Begijnen en begarden waren respectievelijk vrouwen en mannen die leefden als alleenstaanden en deel uitmaakten van een soort vrije lekengemeenschap die hier ontstond in de 13de eeuw. Hun patroonheilige is de Heilige Begga. De Krankenstraat verwijst naar de infirmerie van het begijnhof. Links het grootmeesteressenhuis. Grootmeesteres is de hoogste functie en vertegenwoordigster van de begijnen.De begijnhofkerk is een barokkerk uit 1637 van architect Jacques Francquart en jezuiet Pieter Huyssens. De begijnen vestigden zich op de grond van de Alexianen genaamd naar Alexius van Edessa,zoon van een Romeinse senator die leefde als kluizenaar in de 5de eeuw. In 1467 werd Karel de Stoute verwelkomd door niet minder dan 900 begijnen bij zijn bezoek aan Mechelen. Rond 1550 waren er 1500 begijnen. Daarna werd het door huurlingen van de hertog van Alva geplunderd en in brand gestoken. Sinds 1985 zijn er geen begijnen meer, was alles in verval en sinds het Unesco is wil iedereen hier wonen3 R Begijnenkerkhof-L Moreelstraat RL / Sint-Katelijnekerk

Katelijne of Katrien is de naam voor Catharina van Alexandrie, een maagd en martelares uit 307. Ze wordt vaak afgebeeld met haar groot martelrad en is één van de 14 heilige noodhelpers aanbeden tegen de pest en voor bewaking van de kuisheid, daarom is ze ook belangrijk voor de begijntjes. Ze was de dochter van de gouverneur van Alexandrië. Bij haar marteling brak haar rad en uiteindelijk werd ze onthoofd. Aan de Sinaiberg in Egypte is voor haar het Sint-Catharinaklooster opgericht rond het brandende braambos van Mozes aan de Katarinaberg de hoogste berg van Egypte met 2642m. Haar naamdag is 25 november, een merkeldag=een belangrijke lotdag Vriest het op Sint-Katrien, dan vriest het nog zes weken nadien. Om de hoek is er een monument voor Baden Powell de oprichter van de internationale scoutsbewe-ging in 1911, hij was verkenner in de Boerenoorlog in Zuid-Afrika en schreef een boek ‘Scouting for Boys’4 pleintje / Klein Begijnhof

Dit begijnhof was het eerste van Mechelen opgericht in 1256. Het Duivelsvlietje is een zijtak van de Hellegracht5 LR Schoutetstraat / Norbertijnerabdij/klooster van Bethanië/Benedictijnerabdij

Links Plaat uit 1906 van kanunnik De Decker hoofd van het kapittel verbonden aan het klooster, een volksvriend die een eigen congregatie heeft opgericht =een instituut voor godgewijd leven. Rechts de Norbertijnenabdij uit de 15de eeuw, werd in 1920 het aardsbisschoppelijk museum. Sinds 1983 worden hier wandtapijten gerestaureerd door de koninklijke manufactuur Dewit. Voor 8€ kan je hier een rondleiding doen met een wandtapijtengids. Wat verder links het klooster van Bethanië. Bethanië is een plaats aan de jordaan waar Johannes de Doper optrad, nu geklasseerd door Unesco. Na de Franse revolutie in 1810 omgevormd tot brouwerij De Posthoorn. Wat verder rechts Refuge van Sint-Truiden gebouwd in de 16de eeuw als Benedictijnerabdij. Een refuge is een toevluchtshuis voor tijden van onrust. Sinds 1926 is behoort dit gebouw tot het aartsbisdom van Mechelen . Er zijn 8 aartsbisdommen en 10 provincies-(Brussel en Mechelen samen-Namen en Luxemburg samen). De laatste aartsbisschoppen van Mechelen zijn Suenens 1962-Danneels 1980-Leonard 2010- Jozef De Kesel 20156 RL Klapgat /Hof van Olijven/ Sint-Jan Baptist en Evangelistkerk

Het straatje noemt Klapgat: een klapje doen=elkaar spreken. Het hofje van Olijven of hof van Getsemane is in restauratie. Hierin is Christus voorgesteld voor hij gevangen genomen wordt, terwijl Petrus Johannes en Jacobus die de wacht moesten houden, aan het slapen zijn. Op de plaats van het hof van Olijven in Jeruzalem staat nu de basiliek van de doodsangst. De apostel Johannes is een der 4 evangelisten afgebeeld met een adelaar (Lucas met een stier-Marcus leeuw-Mattheus engel). De gothische kerk is naar Johannes de Doper st-jan-baptist genoemd die onthoofd werd door Salomé, maar later is Sint-jan evangelist eraan toegevoegd. In de 13de eeuw stond hier een kapel ter ere van Johannes de doper als beschermer van het vee7 R Salons Van Dyck / Groot Seminarie/Hof van Beieren

Rotary Mechelen komt samen in salons van Dyck rechts . Het Groot seminarie links is opgericht in 1595 door aartsbisschop Mathias Hovius. Het seminarie is een internaat voor opleiding van geestelijken onder leiding van een rector.Filosofie en theologie zijn de hoofdvakken. Verder het hof van Beieren uit 16568 Grote Markt

De Grote Markt dateert uit de 13de eeuw, de gevels zijn uit de 17de eeuw. Het stadhuis en de Sint-Rombouts kathedraal zijn geklasseerd door Unesco als werelderfgoed. We gaan nu naar het Opsinjoorke en de dienst Toerisme voor de gids. Het bronzen beeld voor het stadhuis toont Opsinjoorke op het laken. De originele pop is gemaakt in 1647. De Mechelaars dragen ze mee in praalstoeten en ommegangen. Daar werpen ze ze in een groot lijnwaden doek omhoog. Oorspronkelijk heet ze Sotscop of Vuilen Bruidegom, een verwijzing naar dronken echtgenoten die hun vrouw slecht behandelden. Scheiding was indertijd uit den boze, en daarom wordt de pop symbolisch gestraft (omhoog gegooid) voor de zonden van deze mannen. De pop krijgt haar huidige naam op 4 juli 1775. Tijdens de stoet ter ere van duizend jaar Sint-Romboutsverering valt ze naast het doek tussen de menigte. Een Antwerpse toeschouwer steekt zijn armen uit om de pop af te weren, maar wordt ervan beschuldigd de Sotscop te willen roven. Enkele heethoofden slaan hem in elkaar. Het slachtoffer bepleit in een protestbrief aan de Mechelse rechter zijn onschuld en eist schadevergoeding. Omdat de Sotscop op een sinjoor (bijnaam voor een Antwerpenaar) terechtkomt, wordt hij sindsdien Opsinjoorke genoemd. De tekst op het beeld:


Hier ziet men dat ik niet een vlieg
’t is zo dat ik ten hemel vlieg
die mij bevrijdt van wederval
bezit de grootste kunst van al

9 Sint-Romboutskathedraal en beklimming van de Toren met gids

10 standbeeld voor Margareta van Oostenrijk 1480-1530

Standbeeld van 1849 door Leopold I onthuld. Margareta was de dochter van Maximiliaan van Oostenrijk Habsburger en later de keizer van het heilige Roomse rijk en Maria van Bourgondie vorstin van de Nederlanden en de dochter van Karel de Stoute. Zowel Karel de stoute als Maria van Bourgondie zijn begraven in de olv kerk van Brugge. Karel V was de zoon van de broer van Margareta Filips De schone, geboren in 1500. Na de dood van haar broer Filips werd Margareta landvoogdes in. Ze woonde in het hof van Savoye waar nu het gerechtshof van Mechelen gevestigd is, nl.de rechtbank van eerste aanleg. Wegens terreurdreigingsniveau 3, is de binnentuin van het paleis momenteel niet toegankelijk


Margareta van York was de 3de vrouw van Karel de Stoute getrouwd met hem in Damme in 1468 en stiefgrootmoeder van Margareta van Oostenrijk. Ze verbleef in het hof van Kamerrijk nu de stadsschouwburg. Ze zorgde voor de opvoeding van de kleinkinderen want de moeder van Margareta, Maria van Bourgondie was pas 25 als ze stierf. Het hart van Margareta van York is als relikwie in Herne in het kartuizerklooster gebracht.

11 Stadhuis

Lakenhal van 1311en later paleis van de Grote raad met onvoltooide belforttoren- Rombout Keldermans in 1526 maar linkervleugel pas in 1911 klaar.Op de binnenkoer moeder en kind van Ernest Wynants 195012 Bruul – eerste R- Ijzerenleen / Schepenhuis L / het Paradijs

Het schepenhuis is het vroegere stadhuis en gerechtshof paleis van de Grote Raad 1473-1616. Rechts het Paradijs


Ging het paradijs verloren in den wereld oorlogsbrand in den vrede zij herboren ’t paradijs voor heel het land. Vroeger stond hier het vleeshuis met de gildenkamer van de handboogschutters. Rechts het embleem van de orde van het gulden vlies van een exclusieve ridderorde: de vliesridders opgericht door Filips de Goede en opgevolgd door Karel de Stoute, Maximiliaan van Oostenrijk, Filips de Schone en Karel V en nog vele anderen. Onderaan is een gouden ramsvacht: het gulden vlies. Ze waren eerst met 29 leden in ten tijde van Karel V met 50. Verder links het huis van Jef Denijn 1862-1941 de stadsbeiaardier

13 rechts Nauwstraat – Vismarkt

Op de vismarkt werd vis verkocht van de 13de eeuw tot 1530. Hier is het stadscafé van het Anker. Je kan hier boottochten maken op de Dijle met rederij Malinska. Er zijn rondvaarten iedere dag van 13u30 tot 17u30 om het uur en op zaterdag en zondag om het half uur. Prijs is 6.5€ per persoon. Er is ook een muziekboot met cava elke derde vrijdag om 18h30 aan 15€ per persoon. Links de vroegere brouwerij Lamot nu een congrescentrum14 Van Beethovenbrugje R Beethoven / huizen uit de 17de eeuw

De overgrootvader van Ludwig nl Michiel van Beethoven is hier geboren in Mechelen en had hier een bakkerij. Zijn zoon Lodewijk, de grootvader van Ludwig in 1712 hier geboren, kreeg een muzicale opleiding als koorknaap in de koraalschool van het st Romboutskapittel . Hij werd orgelspeler, tenor en zangmeester. Later dirigent en bassist. De vader van Ludwig is Johan van Beethoven en wou van hem een wonderkind maken.De 9de symfonie van Beethoven is de hymne van Europa Ode an die Freude


Wat verder huizen met prachtige gevel uit de 17de eeuw

15 brug links Tichelrij/ jachthaven/stoelenmatvlechterijen

De naam tichel is een oude naam voor baksteen en tegel . Hier werden vroeger tegels aangevoerd per boot en langs de kade gestapeld. Dit is nu de jachthaven van Mechelen Mechlinia Marina club –in de straat werden vroeger stoelenmatten gevlochten

16 het Veer

Het veer was een overzet op de Dijle. Hier stonden vroeger huizen en cafétjes, nu is het een parking


Er was ook hoekhuis-café met een gepolychromeerde pieta en een galg.
Om af te sluiten bezoek aan Brouwerij Het Anker met gids gevolgd door een 3-gangen diner.


Dovnload 14.06 Kb.