Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Samenvatting Marketing Inleiding Marketing

Dovnload 37.11 Kb.

Samenvatting Marketing Inleiding MarketingDatum02.09.2018
Grootte37.11 Kb.

Dovnload 37.11 Kb.

Samenvatting Marketing

  1. Inleiding Marketing

Marketing is alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltansacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen. En marketing is een belangrijke onderwerp voor bedrijven en organisaties om hun producten te kunnen verkopen. Maar ook wat er met het product gebeurd in de winkel of bij de consument. Verder kan marketing heel breed maar ook heel specifiek opgepakt kunnen worden.

Macromarketing is een voorbeeld van gespecificeerde marketing. Bij macromarketing staat de rol van marketing in de samenleving centraal. Bij Macromarketing gaat het erom op welke manier de ruil van goederen plaats vindt. Er bestaan twee soorten ruilen

Directe ruil

• Indirecte ruil

Directe ruil is een product tegen een product ruilen. Indirecte ruil is een product tegen geld ruilen.Mesomarketing is marketing wat is gespecificeerd binnen een bepaalde sector, of de marketing van bedrijven die een gezamenlijk belang hebben. Mesomarketing is dus nodig bij winkeliers in een winkelcentrum waar ze allemaal tot een goed resultaat moeten komen.

Micromarketing is namelijk de marketing van een individuele onderneming of instelling. Bij micromarketing kijk je vooral naar de marketing op: Tv, in schoolkantines, op straat, en in winkelcentrums.


  1. Soorten Marketing   1. – Marketingsituaties

Naast de verschillende niveaus in marketing zijn er ook specifieke situaties in marketing. Daarbij hangt de soort marketing van de situatie of doelgroep af. De manier van marketing kan namelijk erg verschillen als je de doelgroep jongeren hebt of juist een meer algemene doelgroep zoals winkeliers hebt.

• Industriële marketing / Business-to-business marketing

Business marketing, ook wel business-to-business marketing of industriële marketing genoemd, omvat de marketingactiviteiten van een organisatie die gericht zijn op andere organisaties. Dit betreft dus alle marketingactiviteiten die niet gericht zijn op particulieren.

Business-to-business marketing is dus niet gericht op de particulieren. Het is een vorm van marketing die niet goed zichtbaar is maar wel heel belangrijk voor de zaken wereld. Neem als voorbeeld een kassenbouwer die zijn producten aan de glastuinbouw verkoopt.

• Consumenten marketing / Business-to-consumer marketing

Business-to-consumer marketing is de activiteiten van een organisatie gericht op particulieren (consumenten)

Business-to-consumer marketing zegt het al in de naam. Deze marketing gaat van een bedrijf naar de consument. Dit is de marketing waarmee je dagelijks ook in contact bent. Zoals reclame op tv of op Youtube.

• Detaillistenmarketing of handelsmarketing

Detaillistenmarketing of handelsmarketing richt zich samen met groothandelsmarketing op de eerste schakel in de distributie.

Bij detaillistmarketing gaan de producten niet direct naar de consument. De producten gaan eerst door naar de winkels. En de winkels zijn meer dan een soort doorgeefluik naar de consumenten. De winkels hebben namelijk veel macht over het product. De detaillist bepaalt waar en hoe het product wordt laten zien aan de klant. De fabrikanten zijn hier goed bewust van en proberen de detaillist zoveel mogelijk te beïnvloeden met goede prijzen en hun winkel materiaal.

• Dienstenmarketing

Een dienst is een ontastbare en relatief snel toegankelijke activiteit, waarbij tijdens de interactieve consumptie directe behoeftebevrediging centraal staat en er geen materiële bezitsvorming wordt nagestreefd.

Dienstenmarketing is een marketingvorm van niet-tastbare producten. Een voorbeeld hiervan is: Een bioscoop ticket kopen of een lening aangaan bij de bank. Omdat het niet product gebonden is hoef je je dus ook geen zorgen te maken over het voorraadbeheer. Een dienst is ook altijd persoonsgebonden. Als de dienst aanbod komt moet er altijd contact gezocht worden met de klant.

• Detailhandelsmarketing

Detailhandelsmarketing is de actieve commerciële benadering van de consumenten door winkeliers. Dit is sterk in opkomst sinds de concurrentie van winkels onderling steeds groter is geworden.

• Overheidsmarketing

Bij overheidsmarketing gaat het over marketing zoals die wordt toegepast in niet naar winst gevende overheidsinstellingen (sociale dienst, gemeentereiniging, ministeries, enzovoort).

• Not-for-profit Marketing

Not-for-profit Marketing is een vorm van marketing zonder een winstoogmerk. Organisaties die hier aan doen, hebben dus iets anders voor ogen dan winst maken. Ze willen bijvoorbeeld werken aan een beter milieu of aan een goede gezondheidszorg.


   1. – Manieren van marketing

• E-Marketing

E-Marketing is het toepassen van internet en digitale technologieën om voor de marketing geformuleerde doelstellingen te halen.

Binnen E-Marketing kan je makkelijk onderscheid maken tussen Business-to-consumer Marketing en Business-to-business Marketing. Samen met de nieuwe komst van E-Marketing zijn er ook veel nieuwe begrippen ontstaan. Zo zeggen de marketeers nu wel dat klanten geen producten of diensten meer kopen, maar solutions, oftewel oplossingen voor een bepaald probleem. Ook de rol van informatie is veranderd. De klant hoeft niet meer op informatie van de fabrikant te wachten, want de klant kan nu eindeloos veel informatie vinden via allerlei soorten zoekmachines. Het product muziek bijvoorbeeld was tot jaren geleden alleen nog maar te verkrijgen op CD. Maar dat is nu allemaal online te verkrijgen.

• Direct Marketing

Direct Marketing is een vorm van marketing die gericht is op het verkrijgen en onderhouden van directe relaties tussen een aanbieder en de afnemers, waarbij de marketingactiviteiten gebaseerd zijn op kennis van de individuele (potentiële) klanten en de inzet van marketingactiviteiten afgestemd kan worden op de individuele afnemer.

Bij Direct Marketing contacteer je de klant direct. Met bijvoorbeeld: Post, E-mails, telefonisch verkoop, sms, enzovoort. Zodat je de reactie van de klant kan analyseren.

• Telemarketing

Bij Telemarketing gaat het om het systematische gebruiken van de telefoon als marketing-communicatie-instrument.

Bij Telemarketing staat de telefoon centraal. De benadering van klanten gebeuren met bellen. Je kan de klant bellen omdat er een eventuele vraag was gesteld, maar je kan de klant ook bellen wanneer ze er niet naar hebben gevraagd. Dat heet cold calling. Je hebt ook nog Inbound en Outbound telefoon verkeer. Bij Inbound telefoonverkeer, hebben de klanten een vraag aan bijvoorbeeld de klantenservice. Bij Outbound telefoonverkeer bellen bedrijven de klanten op om producten of diensten te verkopen.

• Relatiemarketing

Relatiemarketing is het opbouwen, onderhouden en versterken van duurzame en interactieve relaties met individuele afnemers, gericht op het bevredigen van wederzijdse wensen en behoeften.

Bij Relatiemarketing draait het om het tot stand brengen va een duurzame relatie met de klant. Dit is voornamelijk te zien in de Business-to-business Marketing. Maar dit kan ook toegepast worden als instrument in de Business-to-consumer Marketing.

• Experience / Experiental Marketing

Experience / Experiental Marketing is een marketingtechniek waarmee getracht wordt de klant het onderscheidend vermogen van een product te laten ‘ervaren’ waardoor een bepaalde relatie met het product of de dienst tot stand komt.

Experience Marketing is een vorm van marketing die draait om de beleving van een product. Je werkt hierbij met begrippen als imagination society en storytelling: de verbeelding van mensen en hoe je hierop inspeelt met het vertellen van de juiste verhalen.

• Actiemarketing / Actiecommunicatie

Actiemarketing heeft als doel het gedrag van de doelgroep direct te beïnvloeden.

Bij Actiemarketing gaat het om verkoopbevordering en op de korte termijn: van een paar weken tot een paar maanden. Denk daarbij aan speciaal communicatiemateriaal in de supermarkt, persoonlijke verkoop, of een eenmalige korting aan trouwe klanten.

• Themamarketing / Themacommunicatie

Themamarketing heeft als doel de kennis en affectie van de doelgroep te beïnvloeden.

Themamarketing is imagoversterkend en gaat om de lange termijn: tussen nu en langer dan één jaar.


   1. – Marketingmix

• Marketingmix

De marketingmix is de combinatie en afstemming van de door een organisatie gehanteerde marketinginstrumenten die gericht zijn op één of meer doelgroepen binnen een bepaalde markt. Een doelgroep is een verzameling (potentiële) afnemers waarop de organisatie zich richt en waarvoor zijn specifieke marketingactiviteiten onderneemt.

De marketingmix bestaat uit vier P’s


 • Product

 • Prijs

 • Plaats

 • Promotie

Om zoveel mogelijk klanten te krijgen en te behouden moet je goed voldoen aan deze vier P’s.

• Product

Als je een marketingplan maakt doe je dit altijd voor een bepaald product. Je gaat luisteren naar de wensen van de klant en gaat een product maken wat de klanten willen of nodig hebben. Nu ga je de klanten uitleggen waarom ze juist jouw product moeten kopen. Een product hoeft niet direct iets te zijn wat je vast kan houden. Een product kan ook een dienst zijn zoals een bioscoop ticket of een bezoek aan de tandarts.

Met jou product probeer je de klant tegenmoet te komen met de behoeften en wensen van de markt. Dit instrument is opgebouwd uit verschillende productinstrumenten. Dat heet de productmix

• Productmix

De productmix is de feitelijke inzet, combinatie en afstemming van de productinstrumenten ten behoeve van een specifieke doelgroep door een bepaalde organisatie.

De productmix bestaat uit:


 • Assortiment

 • Merk

 • Verpakking

 • Service en Garantie

 • Kwaliteit

• Prijs

Bij een product krijg je altijd te maken met een prijskaartje. Er zit alleen wel een heel prijsbeleid achter. Bij te dure producten stapt de klant er niet op af en bij te goedkope producten betwijfelen ze de kwaliteit. Bij het bepalen van een prijs moet je rekening houden met een aantal factoren: • Kosten: Hoeveel winst wil en kun je maken?

 • Vraag: Hoe is de vraag naar een product van invloed op de prijs?

 • Concurrentie: Ben je de enige aanbieder of vechten veel aanbieders om de gunst van de klant.

 • Factoren die een rol spelen bij de prijsbepaling van nieuwe producten.

• Plaats

Bij de plaats van een product denk je niet aan waar het bedrijf zelf zit. Het gaat om de plaats van een product in het distributiekanaal. Hoe breng je het product het beste aan de man, daarvoor heb je de volgende keuzes die je moet maken: • Waar ga je je product verkopen? Via een webwinkel? In de supermarkt? Of in een kleine speciaalzaak?

 • Verkoop je je product via een tussenhandel? Of rechtstreeks aan de klant?

 • Hoe zorg je ervoor dat je product bij de klant terechtkomt? Moet de klant het zelf meenemen? Of bezorg je aan huis? Heb je een eigen verzenddienst? Of maak je gebruik van een postbode?

 • Je denkt ook na over hoe je de afnemers bewerkt. Richt je je op de tussenhandel, zoals winkels? Of direct op de klant?

• Promotie

De promotie van een product is heel belangrijk. Kies je ervoor het groots aan te pakken en een tv-reclame te maken. Of pak je het klein aan en ga je te werk via social media? In het communicatiebeleid van een bedrijf staan al die manieren op een rijtje. Je kunt ook voor meerdere middelen kiezen zoals: • Het zal een eenduidige boodschap moeten zijn.

 • Het zal moeten passen bij het product.

 • Het zal moeten passen bij de groep klanten die jij voor ogen hebt.  1. Marketingbeleid

Elk bedrijf heeft een beleid dat noemt men het marketingbeleid. je hebt in het beleid 7 punten die je moet afwerken.

1.3.1 – Missie-visie beleid

Bij het missie-visie beleid is de mission statement belangrijk. Je hebt een bepaalde missie en een bepaalde visie nodig voor je product. Bijvoorbeeld:


 • De bestaansvraag van de organisatie

 • De waarde en normen van een organisatie

 • De manier waarmee de organisatie wil omgaan met belanghebbenden, zowel intern als extern

1.3.2 – Doelstellingen omschrijven

Wanneer je de mission statement achter de hand hebt, begin je met de business definition. Aan de hand van de business definition die je hebt behandeld. Moet je doelstellingen gaan maken op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld op het vlak: Continuïteit, winst, groei en andere doelstellingen.

1.3.3 – Situatieanalyse

De volgende stap in een marketingbeleid is een situatieanalyse. Bij situatieanalyse denk je aan 2 soorten analyse. Interne analyse en externe analyse.

1.3.4 – SWOT-Analyse

De SWOT-Analyse is een essentieel onderwerp in het marketingbeleid. SWOT staat voor: Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Met deze SWOT-Analyse kan je een SWOT-Matrix maken. Daarmee kan je verdere beslissingen maken. Bij de SWOT-Analyse moet je ook rekening houden met je kansen en bedreigingen. Waar kan je winst maken en waar is veel concurrentie. De SWOT-Matrix wordt ook wel de confrontatie-matrix genoemd. Hier worden de Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats tegen over elkaar gezet en de strategie bepaald.1.3.5 – Keuze en uitwerking strategische opties

Na de interne en externe SWOT-Analyse die je hebt gedaan ga je een strategie verzinnen. Bij die strategie geef je aan hoe je je doelstellingen gaat halen.


Dovnload 37.11 Kb.