Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Samenvatting: Psychologie

Dovnload 156.04 Kb.

Samenvatting: PsychologiePagina1/10
Datum31.07.2017
Grootte156.04 Kb.

Dovnload 156.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Xios hogeschool limburg

Samenvatting: Psychologie

Algemene psychologie
Melina De Rossi

2011-2012Hoofdstuk 1: Psychologie in de dagelijkse praktijk
 1. Wat is psychologie

  1. Wanneer hebben we met psychologie te maken?


 • We proberen een idee te vormen over anderen, over onszelf en over hoe anderen over ons denken

 • Achterhalen van gedachten en gevoelens van anderen

 • Voorspelling van het gedrag

 • De anderen kunnen bespelen

 • We beïnvloeden elkaar voortdurend  we reageren op basis van een verwachtingspatroon

 • In elk van ons schuilt een stukje psycholoog

Door met mensen om te gaan, menen we hen te kennen. We benoemen en voorspellen hun gedrag. We gaan er zelfs van uit dat we hun gedrag kunnen beïnvloeden. Psychologen doen eigenlijk hetzelfde. Maar zij doen het met een methodiek die wetenschappelijk onderbouwd is.

 • Onderwerpen m.b.t. de mens en het menselijk functioneren  vanuit bepaalde denkkaders

 • De psychologie behandelt onderwerpen die ons in het dagelijkse leven bezighouden • Psychologen zoeken naar verklaringen door maatschappelijke gebeurtenissen

 • Psychologen gaan de invloed na van maatschappelijke gebeurtenissen op menselijk gedrag

 • Maatschappelijke gebeurtenissen worden dikwijls ook door psychologie verklaard • Dagelijkse leven wordt beïnvloedt door toepassingen uit de psychologie

Psychologie onderzoekt het menselijk gedrag en mentale processen; probeert die te verklaren vanuit een specifiek denkkader; tracht verklaringen te geven voor bepaalde maatschappelijke problemen; en gaat na hoe haar bevindingen zinvol ingepast kunnen worden in het dagelijkse en professionele leven.
  1. Wanneer komen we in contact met psychologen?


 • Het gaat altijd om “werken met mensen”  men zoekt naar een verklaring voor een bepaald gedrag of mentaal proces, men gaat deskundig begeleiden, meehelpen om de kwaliteit van het leven te verbeteren, …

 • Er is een verband tussen levensstandaard, de mate van economische ontwikkeling en het aantal psychologen

  • 1/3 psychologen is werkzaam in de V.S.

  • Vertegenwoordiging van psychologen is het sterkst vertegenwoordigd in westerse geïndustrialiseerde landen

 • Door de grotere focus op welzijn en persoonlijke ontplooiing is er een grotere vraag naar gespecialiseerde hulp  mensen hebben ook andere vragen dan enkele generaties terug

 • Vraag naar ondersteuning door psychologen is toegenomen door een uitgebreid netwerk aan sociale opvang voor kwetsbare groepen
  1. De begrippen psychologie en psycholoog


 • Ze probeert via de studie van het menselijke gedrag een verklaring te vinden voor een gamma van maatschappelijke verschijnselen

 • Psychologie is de wetenschappelijke studie van het gedrag en van de mentale processen van individuen

  • Wetenschappelijke studie  gebaseerd op wetenschappelijk verkregen data

  • Studie van het gedrag  mens gaat zich aanpassen aan zijn omgeving, of zijn omgeving aanpassen aan zichzelf (= waarneembaar in het menselijke handelen)

  • Studie van mentale processen  talrijke activiteiten die inwendig plaatsvinden, het resultaat van de hersenen (= niet-waarneembare gedragingen)

  • Studie van het individu  psychologie bestudeert gedrag en mentale processen van de individuele mens, niet van de mens als lid van een groep (= sociale psychologie)

 • Wetenschappelijke kennis streeft ernaar:

  • Systematisch verzameld te zijn

  • Objectief te zijn

   • Niet laten misleiden door persoonlijke ervaringen of vooroordelen of ideologieën

   • Subjectiviteit uitsluiten

  • Controleerbaar te zijn

   • Nagaan of bevindingen kloppen met realiteit en bevindingen van anderen i.v.m. eenzelfde studieobject

 • Wetenschappelijk verworven kennis is het gevolg van een strikte methodologische aanpak  is geen garantie voor een verantwoorde veralgemening van de resultaten (omdat er andere mensen in verschillende steekproeven zitten)

 • Psycholoog = uitsluitend mensen met een universitair diploma van licentiaat / master in de psychologie
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Wat is psychologie Wanneer hebben we met psychologie te maken
 • Wanneer komen we in contact met psychologen
 • De begrippen psychologie en psycholoog

 • Dovnload 156.04 Kb.