Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Samenvattingen profielwerkstukken winnaars knaw onderwijsprijs Natuur en Techniek Bend it like Beckham

Dovnload 48.33 Kb.

Samenvattingen profielwerkstukken winnaars knaw onderwijsprijs Natuur en Techniek Bend it like BeckhamDatum25.09.2018
Grootte48.33 Kb.

Dovnload 48.33 Kb.

Samenvattingen profielwerkstukken winnaars KNAW Onderwijsprijs

Natuur en Techniek

Bend it like Beckham

Thijs van Egmond en Tjip Bischoff - Het 4e Gymnasium, Amsterdam


De grandioze schottechniek van David Beckham hebben Thijs van Egmond en Tjip Bisschoff geïnspireerd tot een profielwerkstuk dat over de specialiteit van Beckham: de curve. Voor hun werkstuk onderzochten zij hoe je de draaiing van een bal kunt voorspellen als je deze een trap geeft en hoe je de bal met een draai het doel in krijgt. Het doel van het onderzoek is om er achter te komen wat het wiskundig verband is tussen de rotatie en snelheid en de curve die de bal in zijn baan ondervindt. Hiervoor hebben Thijs van Egmond en Tjip Bisschoff een meetsysteem ontwikkeld om de draaiing van de bal en curve van de bal te analyseren en te kijken hoe de trapkracht en de richting de curve van de bal beïnvloedt.
De toekomst van golfenergie

Reinier Goudswaard en Martijn van Wijk - KSG De Breul, ZeistGolfenergie? Dat heeft toekomst, volgens Reinier Goudswaard en Martijn van Wijk. Zij hebben voor hun profielwerkstuk het gebruik en de methodes onderzocht om vanuit de oppervlaktegolven van de zee elektriciteit op te wekken. Uiteindelijk komen zij tot de conclusie dat oscillating water column de beste methode is. Deze techniek gebruikt luchtverplaatsing als gevolg van wisselingen van het wateroppervlak. Om de werking van deze techniek te testen, slaagden de jonge onderzoekers erin om een goedwerkende machine voor golfenergie te ontwerpen.
Whitening tandpasta

Paula Blom en Bjorn van Vliet - Dr Aletta Jacobs College, Hoogezand


Paulo Blom en Bjorn van Vliet hebben zich voor hun profielwerkstuk verdiept in hoe witmakers in tandpasta’s werken en of het gebruik ervan een erosief effect heeft op onze tanden. Door enquêtes hebben zij eerst personen in hun omgeving gevraagd naar hun mening over witmakers. Vervolgens hebben zij onderzocht hoe een gebitselement in elkaar steekt, op welke manier het gebit beschadigd kan worden en op welke manier whitening plaatsvindt. Tot slot vergelijken zij verschillende witmakende tandpasta’s met elkaar om uit te vinden welke stoffen verantwoordelijk zijn voor het whitening effect in de verschillende tandpasta’s. In de conclusie raden zij af om dagelijks gebruik te maken van witmakende tandpasta’s. Witmakende tandpasta’s hebben namelijk wel degelijk een meer schadelijke werking op ons gebit dan gewone tandpasta’s.


Natuur en Gezondheid

De invloed van chronotype en tijdstip van de dag op schoolprestaties

Amy Pieper en Anne Siersema, - De Nieuwe Veste, Coevorden


Beïnvloedt het moment van de dag de schoolprestaties? Ja heel erg, stellen Amy Pieper en Anne Siersema in hun profielwerkstuk. Hoe eerder op de dag de toets is, des te lager is het cijfer. In het eerste uur behalen leerlingen significant slechtere resultaten. Ook scoren ochtendmensen beter dan gemiddelde chronotypes en avondmensen. Avondmensen kunnen namelijk het meest last hebben van een ‘sociale jetlag’, het verschil het schoolritme en hun natuurlijke ritme. De aanbeveling voor scholen is om zo laat mogelijk op de dag een toets te plannen of belangrijke lessen te geven, maar niet in het laatste uur. Leerlingen daarentegen krijgen tips om het slaaptekort niet te laten oplopen door bijvoorbeeld eerder naar bed te gaan, een middagslaap te houden of in het weekend hetzelfde ritme aan te houden.


Psychopaten

Tess Röder - Bertrand Russell College, Krommenie


Tess Röder onderzoekt het verband tussen het hebben van psychopathische eigenschappen en het vermogen een echte en een nep-lach van elkaar te onderscheiden. Zij nam twee verschillende testen af bij een kleine dertigtal leerlingen. Er blijkt een positieve relatie te bestaan tussen het hebben van psychopathische eigenschappen en het vermogen een echte en een nep-lach van elkaar te onderscheiden, maar de relatie is niet significant. Wel hebben mannen significant vaker psychopathische eigenschappen. Haar aanbeveling is om onder een bredere groep dit onderzoek te doen.

Vergis(t) je niet

Lisette van Dijken en Merlinde Wobben - CSG Dingstede, Meppel


Lisette van Dijken en Merlinde Wobben onderzoeken welk bioproduct geschikt is als vervanging van glycerol, dat momenteel waterzuiveringsinstallaties gebruiken voor vergisting. Glycerol is relatief duur en daarom hebben de jonge onderzoekers naar alternatieven gezocht. Zij kwamen tot de conclusie dat voederwei, een afvalproduct van de kaasproductie, een goed alternatief voor glycerol kan zijn. De auteurs hebben niet alleen laten zien dat voederwei uitstekend werkt als alternatief in de vergisting, maar hebben ook economisch doorgerekend dat het waterschap door het vervangen van glycerol maar liefst € 73.013 op jaarbasis bespaart.

Cultuur en Maatschappij

De dierentuin van Talitha en Helene

Helene Bouwmeester en Talitha Brenninkmeijer - St. Ignatiusgymnasium, Amsterdam


Helene Bouwmeester en Talitha Brenninkmeijer hebben een interactief, elektronisch taalspel ontwikkeld voor grootouders en kleinkind(eren) van ongeveer acht jaar. Door verschillende taalspelletjes waarbij dieren centraal staan, trainen de kinderen spelenderwijs hun cognitieve vaardigheden en de ouderen hun geheugen. Bovendien zijn de ouderen op deze wijze actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kleinkind(eren) en vermindert het spel hun eventuele gevoel van eenzaamheid. De auteurs hebben het spel ontwerpen, getest en geprogrammeerd. Het concept ligt klaar voor een definitieve uitvoering.

Goddelijk ingrijpen in de geschiedenis

Cecile de Jong – Adelbertcollege, Wassenaar


Wie zich schuldig maakt aan hubris zal getroffen worden door de nemesis van de goden. Dat blijkt uit de Historiën van Herodotus van Halicarnassus. Cecile de Jong bekijkt hoe en in welke mate de goddelijke macht, zoals beschreven door Herodotus, een rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Op basis van haar analyse van primaire en secondaire bronnen concludeert zij dat de allesoverheersende, onbepaalde goddelijke macht ook onderhevig is aan het lot. Het is namelijk de taak van de goden erop toe te zien dat het leven van mensen, en daarmee de geschiedenis, verloopt zoals door het lot is bepaald.


The Jane Austen Novel

Julia Neugarten - Het 4e Gymnasium, Amsterdam


De scherpzinnige en vaak geestige observaties van de Engelse schrijfster Jane Austen (1775-1817) spreken nog steeds velen aan. In haar profielwerkstuk ontrafelt Julia Neugarten de zes bekendste werken van Jane Austen, met als doel na te gaan welke overeenkomsten er zijn in thematiek, motieven en personages en wat schrijfstijl, taalgebruik en opbouw betreft. Vervolgens creëert Julia Neugarten op basis van haar bevindingen een geheel nieuwe novelle: Prospects & Presumptions, waarbij zij probeert datgene wat een roman van Jane Austen een roman van Jane Austen maakt, zoveel mogelijk te benaderen.


Economie en Maatschappij

Achter gesloten ramen

Anna Boogaard en Elsemieke van Lindenberg - Comenius College, Hilversum

Het profielwerkstuk Achter gesloten ramen van Anna Boogaard en Elsemieke van Lindenberg gaat over de prostitutie in Amsterdam. Zij hebben een maatschappelijk sociologisch werkstuk geschreven en onderzoeken het prostitutiebeleid en de mogelijke uitbuiting in Amsterdam. Door een analyse van het Amsterdamse beleid en interviews met onder meer belangenverenigingen brengen ze de hele sector in kaart en laten zien wat er speelt. Ze vergelijken een situatie in Zweden met het Nederlandse beleid. Volgens de auteurs focust het Amsterdamse beleid niet direct op de uitbuiting van de prostituees en kan vervolgonderzoek nuttig zijn. Tot slot volgt een beleidsadvies voor de gemeente Amsterdam: zet de ramen op voor meer controle en regulatie.
Algorithmic Trading & Quantitative Finance

Sophie Slot en Sebastian Snijders - Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum


Het profielwerkstuk Algorithmic Trading & Quantitative Finance van Sophie Slot en Sebastian Snijders behandelt de vraag of je een strategie kunt maken om op de beurs te handelen die meer winst maakt dan risicoloos beleggen. Het antwoord is ja, namelijk met arbitragestrategie, waarbij je twee aandelen of derivaten van aandelen tegelijk koopt of verkoopt. Bepaalde aandelen lijken identiek, maar er zitten toch kleine verschillen in. Als je daarvan gebruik maakt, snel handelt en een snelle computer hebt, kun je winst maken. De leerlingen gebruiken bij hun onderzoek zeer geavanceerde technieken en hebben zelf een geautomatiseerd handelssysteem ontwikkeld. Sophie Slot en Sebastian Snijders hebben hiermee ook daadwerkelijk één dag gehandeld en dat leverde een winst van 9.000 dollar op.
Promoting Growth

Dwayne Ansah en Jasper Bekema – Vechtstede College, WeespHet profielwerkstuk Promoting Growth, an Empirical analysis of the effect of ODA and FDI on sub-Saharan Africa’s economic growth van Dwayne Andah en Jasper Bekema gaat over de effectiviteit van de ontwikkelingshulp, zoals die is in landen in de Sub-Sahara. Zij maken een vergelijking tussen ontwikkelingshulp van de overheid en foreign direct investment, het rechtstreeks investeren door bedrijven in de landen zelf. De leerlingen laten zien dat foreign direct investment heel goed werkt en overheidshulp niet altijd. Zij tonen dit door een regressie-analyse. Een economisch werkstuk, waarbij zij geheel zelfstandig het onderzoek hebben uitgevoerd en deskundigen in het veld hebben geraadpleegd.

  • Samenvattingen profielwerkstukken winnaars KNAW Onderwijsprijs Natuur en Techniek Bend it like Beckham
  • De toekomst van golfenergie
  • Natuur en Gezondheid De invloed van chronotype en tijdstip van de dag op schoolprestaties
  • Cultuur en Maatschappij De dierentuin van Talitha en Helene
  • Goddelijk ingrijpen in de geschiedenis
  • Economie en Maatschappij Achter gesloten ramen
  • Algorithmic Trading Quantitative Finance

  • Dovnload 48.33 Kb.