Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Scenario Gorinchem

Dovnload 1.23 Mb.

Scenario GorinchemPagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte1.23 Mb.

Dovnload 1.23 Mb.
  1   2

Scenario Gorinchem

Er ontstaat een bres bij Gorinchem aan de Bovenmerwede. Hierdoor falen de kaden van het direct achter de primaire kering gelegen kanaal Van Steenenhoek.

Direct na de doorbraak ontstaat een waterdiepte van meer dan 2,5 meter in Gorinchem. Na een uur overstroomt de Polder Hardinxveld. Binnen de eerste 7 uur na de overstroming lopen de waterdiepten in deze polder op tot vier meter. Tegelijkertijd verplaatst het water zich richting het Noorden langs beide kanten van de A27 waarbij het Merwedekanaal in het oosten volledig waterkerend is.

Wanneer het water na 16 uur Ameide bereikt, verspreidt het zich over de gehele breedte van dijkring 16 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden richting het westen. Hierdoor wordt Neder-Hardinxveld ten zuiden van de spoorlijn Gorinchem-Leerdam het eerst bereikt. De N216 en de Ottelandsche Vliet hebben de grootste invloed op het voortschrijdende waterfront.

In de loop van de derde dag na de doorbraak overstromen de steden in het westen van de dijkring: Papendrecht, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Sliedrecht. Vanaf dat moment loopt het dijkringgedeelte ten westen van het Merwdekanaal onder waarbij waterdiepten optreden tot 4 meter. Na 7 dagen passeert het water het Merwedekanaal en wordt het oostelijke gedeelte van de dijkring bereikt.

Langs de spoorlijn Gorinchem-Leerdam verspreidt het water zich richting de A2 en A27. Op dag 8 overstromen deze wegen en de spoorlijn. Uiteindelijk komt bijna de gehele dijkring onder water te staan, met uitzondering van de hoger gelegen delen van Vianen en het gebied ten zuiden van de Linge, zie figuur maximale waterdiepte scenario Gorinchem.Overzicht schade, getroffenen, slachtoffers en overstroomd gebied

Scenario

Schade in miljoenen Euro´s

Getroffenen

personen

Slachtoffers

personen

Overstroomd

oppervlakte hectare

Gorinchem

13.900

185.500

8400

36900  • Maximale waterstand bij bres Gorinchem NAP plus 5,73 m

  • Maximale bresbreedte 93 meter

  • Maximale waterdiepte in gebied 6,12 meterArriveren waterfront bres Gorinchem.
  1   2

  • Scenario Schade in miljoenen Euro´s Getroffenen personen
  • Arriveren waterfront bres Gorinchem

  • Dovnload 1.23 Mb.