Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Scenario Gorinchem

Dovnload 1.23 Mb.

Scenario GorinchemPagina2/2
Datum05.12.2018
Grootte1.23 Mb.

Dovnload 1.23 Mb.
1   2

Periode tussen bres en het overschrijden van 0,2 m waterdiepteToelichting

Relevante punten voor het waterschap


  • herstel van het rioolstelsel en de rwzi Papendrecht (risico´s voor volksgezondheid)

  • Effect op Lingestelsel in dijkring 43 (afvoer via Kanaal van Steenenhoek niet meer mogelijk)

Een indicatie van de duur van de inundatie, uitgaande van een aangenomen maalcapaciteit van circa 15 mm per 24 uur, waterdiepte 4m water: 270 dagen malen zonder regen. Dit is niet gebaseerd op modelberekeningen van daadwerkelijke deïnundatie, maar een globale inschatting op basis van bovenstaande aannames.

Relevante punten voor Prorail

het goederenverkeer over de Betuwelijn stop al snel omdat de Giessentunnel en de Sofia spoortunnel waterkeringen zijn, die bij een dreiging door de het Waterschap gesloten worden. De bevelstructuur hiervoor ligt bij het Waterschap. Als Kijfhoek droog blijft zal er via de alternatieve Brabant- en noordelijke route goederenvervoer naar Duitsland gecontinueerd worden.

Doordat de spoorlijn van Dordrecht naar Gorinchem op een dijklichaam ligt is deze lijn, met diesellocs nog wel een tijdje te gebruiken, bijvoorbeeld in het kader van de evaluatieplannen. Onduidelijk is nog of water de stabiliteit van deze spoorlijn aan gaat tasten. Het waterschap vermoedt van wel.

Mocht dat zo zijn dan hier op dit traject ook geen treinverkeer meer mogelijk. Bij het wegvallen van de elektrische spanning komt ook het treinverkeer stil te liggen, omdat ProRail voor zijn netspanning afhankelijk is van de externe stroomleverancier.Relevante punten voor ICT / telecom

Bij 30 – 40 cm water zal de vaste telefonie, internet, TV, voor zover geleverd via KPN, uitvallen. Een deel van de mobiele telefonie zal ook uitvallen, met name door de masten die op de begane grond staan. Masten die op flats, kerktoren enz. staan daarvan is de voeding ook hoger gelegen. De masten voor de mobiele telefonie hebben een accu die slechts een beperkte tijd het telefoonverkeer kunnen continueren. Dit is ook van toepassing voor de masten van C 2000. KPN zal dit verder uit gaan zoeken. Verder is alle telecommunicatie infrastructuur afhankelijk van netspanning. Het wegvallen van de netspanning zorgt dat na een bepaalde tijd (als de accu’s leeg zijn) het systeem uitvalt. Als er tijdig van te voren een noodscenario zou zijn, kan men noodmasten plaatsen op hogere gelegen plaatsen.Relevante punten voor de drinkwatervoorziening (OASEN)

Naast een probleem met de drinkwatervoorziening voor inwoners is er bij uitval geen bluswater meer en de industrie (Rotterdam) die afhankelijk is van water komt in de problemen.

Oasen heeft in het gebied wat de casus betreft twee productielocaties, “Laak” in Lexmond, deze locatie produceert het drinkwater voor een groot gedeelte van het gebied waar de casus betrekking op heeft. “Steeg” in Langerak is een strategisch productie locatie, het uitvallen van deze locatie levert problemen op in het noordelijke leveringsgebied van Oasen (Groene hart). De drinkwaterwet schrijft voor dat de productielocaties tien dagen self supporting moeten zijn, Er is een noodaggregaat en dieselolie voor handen. Maar dit kan alleen maar werken als de locatie droog blijft en niet onder water staat. Bovendien zal er hoogst waarschijnlijk sprake zijn van (massale) leidingbreuk in het bresgebied. Door deze breuken zal er zoveel water wegvloeien dat de productie feitelijk stil zal vallen. Reparatie / afsluiting direct rond het bresgebied zal op dat moment niet meer mogelijk zijn. Onduidelijk is wat er in een dergelijke situatie precies met het leidingennet zal gebeuren.

Er zijn ook nog gevaarlijke stoffen op de productielocaties aanwezig. Bij overstroming zal niet alleen het drinkwaternet beschadigd worden maar ook de apparatuur op de productielocaties. Het zal enige tijd in beslag nemen om het leidingennet te reinigen en opnieuw in gebruik te nemen. Ook het vervangen van de apparatuur zal enige tijd duren, deze is namelijk niet uit voorraad leverbaar. De veiligheid op de productielocaties speelt in dit kader ook een belangrijke rolRelevante punten voor de energievoorziening (Stedin)

Er is een belangrijke relatie tussen Electra en Gas. Zonder Electra is de levering van gas eigenlijk onmogelijk.

De schade aan installaties is veel groter als deze in bedrijf zijn en nat worden dan bij tijdige afschakeling. Bij het afschakelen van Electra is daarbij het afgeschakelde gebied niet altijd helder, het afgeschakelde gebied is niet altijd congruent aan het rampgebied. Toelevering aan een bepaald punt verloopt niet via vaste paden maar wijzigt afhankelijk van vraag en aanbod.

De samenwerking tussen Stedin en Liander is enorm toegenomen.

De meeste vitale bedrijven hebben belang bij voor alarmering wat betreft het uitvallen van electra / gas, zodat ze hun productieprocessen daarop kunnen afstemmen / afbouwen.

Bedrijf continuïteit is een verantwoordelijkheid op de eerste plaats van het betrokken bedrijf. Het ketenbewustzijn bij vitale bedrijven is zeer gering maar ook bij de burger. De burger beseft helemaal niet wat de gevolgen zijn van langdurige uitval van Electra. Dat komt in Nederland ook nauwelijks voor.Relevante punten voor het hoofdwegennet (RWS)

De A15 en A27 zullen deels al snel onder water lopen. De A2 (deels) op een later moment. Vraagpunt is op welk moment een weg niet meer bruikbaar wordt. Dit heeft niet alleen te maken met de waterhoogte op de weg maar ook met op- en afritten en het risico op wegspoelen / verzakken. Het gebied wordt grotendeels ontsloten via bruggen en tunnels. Alleen naar de oostkant is er een mogelijkheid het gebied via secundaire wegen te verlaten.

Vraagpunt is wat er gebeurt met de tunnel onder de Noord. Blijft deze bij de maximale waterstand droog of is er toch een risico van vollopen. Wat gebeurt er als er in een slecht weer situatie sprake is van massale stroomuitval?

De bediening van bruggen is afhankelijk van de beschikbaarheid van elektra. Indien er sprake is van massale uitval zullen deze dus niet meer bediend kunnen worden met effecten op danwel het weg, danwel het watertransport.

RWS verwacht nationaal het verkeer te kunne omleiden via de overgebleven Noord-Zuid en Oost West verbindingen.

Relevante punten voor de bedrijven / Industrie

Uitval van elektra, gas, drinkwater en ict zullen al voor de daadwerkelijke overstroming effecten hebben op het door kunnen functioneren. Onduidelijk is nog of bedrijven kritische processen af kunnen sluiten voordat zij “overvallen” worden door uitval van deze voorzieningen. Daarnaast zal op een gegeven moment het personeel in veiligheid gebracht moeten worden cq het bedrijf niet meer kunnen bereiken. Dit geldt ook voor de bevoorrading en eventuele hulpverlening bij incidenten.Er zijn diverse BRZO bedrijven in het gebied.

Bij overstroming bestaat het risico van opdrijving van ondergrondse opslag, het wegdrijven van materiaal en het beschadigd raken van installaties en voorraden door drijvend materiaal. Hierdoor kunnen veiligheids- en milieu problemen ontstaan
1   2

  • Toelichting

  • Dovnload 1.23 Mb.