Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids Naam school: Awty International School Plaats en land: Houston, tx, usa soort onderwijs: po/vo brin nummers: 28LY, 28xm schooljaar 2016/2017 Schoolgids Awty International School 2016 2017 Inhoud

Dovnload 0.57 Mb.

Schoolgids Naam school: Awty International School Plaats en land: Houston, tx, usa soort onderwijs: po/vo brin nummers: 28LY, 28xm schooljaar 2016/2017 Schoolgids Awty International School 2016 2017 InhoudPagina4/7
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

5. Leerkrachtenntc 2011 leeuw 6193309837_9ee9929867_b.jpg5.1 Leerkrachten stellen zich voor

Miranda de Vries, leerkracht groep 8, 1-2 vwo en IB-A

Miranda heeft een doctoraal Nederlandse taal en letterkunde in haar bezit en is inmiddels bezig aan haar vijftiende jaar op Awty. Voor die tijd werkte ze in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Voor het lesgeven aan groep 8 heeft Miranda een ontheffing gekregen van de onderwijsinspectie.


Iris Jongejan, leerkracht PO

Iris is na enkele jaren weer teruggekeerd op Awty. Ze heeft ruime ervaring in het Nederlands onderwijs in het buitenland en kijkt ernaar uit om met onze jongste leerlingen aan de slag te gaan.


Erna Forbes, leerkracht 3-4 vwo en IB-B

Erna geeft op Awty zowel Duits als Nederlands en doet dat met groot enthousiasme. Na enkele jaren Nederlands B gegeven te hebben, heeft ze vanaf dit jaar ook de 3-4 vwo groep onder haar hoede. Ze rekent op een succesvolle samenwerking met de leerlingen en hun ouders.


5.2 Wijze van vervanging bij afwezigheid

De lesuitval wordt tot een minimum beperkt. Als de leerkracht afwezig is, gaat de les gewoon door. In dat geval is er indien mogelijk een Nederlandstalige vervanger aanwezig die de leerlingen laat werken aan de hand van de door de docent samengestelde werkbladen.


5.3 Personeelsbeleid

Het personeelsbeleid wordt verzorgd door AIS. De leerkrachten zijn in dienst van AIS en dit houdt in dat het AIS de evaluatiegesprekken houdt.


5.4 Scholing van leraren

De scholing van de docenten wordt op twee manieren gerealiseerd: • De docenten worden in de gelegenheid gesteld om de studiedagen van de Stichting NOB bij te wonen.

 • De IB-docenten kunnen deelnemen aan IB-conferenties.

De docenten houden de vakliteratuur bij en volgen de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs op de voet.
6. Oudersntc 2011 klompen 6193312477_d0b725b054_b.jpg6.1 Belang van betrokkenheid van ouders

Behalve dat leerlingen zich in de school veilig, vertrouwd en geaccepteerd voelen vinden wij het belangrijk dat ook ouders zich op hun gemak voelen, in de wetenschap en in het vertrouwen dat hun kinderen op school in hun ontwikkeling zo goed mogelijk begeleid worden. Vandaar dat we contacten met ouders zeer waardevol vinden. De school gaat uit van de gedachte dat leerkracht en ouders partners zijn in de opleiding van de kinderen. Zij dienen elkaar aan te vullen, met behoud van de eigen verantwoordelijkheid.


Wij vinden het heel belangrijk dat het contact tussen de ouders en de school goed is. Alleen dan kan de school samen met de ouders een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. We stellen het dan ook op prijs als ouders bij problemen niet te lang wachten met het bespreken hiervan met de leerkracht. Van onze kant zullen we bij problemen zo snel mogelijk contact opnemen met de ouders.


  1. Ouderactiviteiten

Ouders zijn op verschillende manieren bij het onderwijs betrokken. Sommige ouders helpen mee met de sinterklaasviering, andere dragen zorg voor het Nederlandse deel van de bibliotheek, terwijl er ook ouders zijn die meehelpen in de zogenaamde ‘Booster Bistro’. Hier worden in de ochtendpauze snacks verkocht. De opbrengst komt geheel ten goede aan de diverse sportteams van de school.
6.3 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

De Awty International School kent een aantal belangrijke documenten en overlegmomenten:
 1. Een jaarkalender waarop het begin en het einde van het schooljaar en de vakanties aangegeven staan.

 2. Een informatiepakket in het Engels en het Frans voor ouders van nieuwe leerlingen.

 3. Een informatiepakket over het nieuwe schooljaar in het Engels en het Frans voor de ouders van de huidige leerlingen.

 4. Een informatieavond voor alle ouders aan het begin van het schooljaar.

 5. Het open huis in september, waar alle docenten informatie geven over het programma dat ze gaan draaien.

 6. Oudergesprekken aan het einde van het eerste trimester in Upper, Middle en Lower school en aan het einde van het tweede trimester in Lower school.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedere leerling het Student/Parent handbook. In dit document vindt u alle benodigde informatie over uniformen, schoolregels, huiswerk en dergelijke. Het Student/Parent handbook kan ook online geraadpleegd worden via www.awty.org.


Ouders ontvangen iedere maand de maandkalender met informatie over de specifieke gebeurtenissen in die maand. Op deze kalender kunt u bijvoorbeeld lezen wanneer de CTP-4 testen worden gehouden of wanneer concerten plaatsvinden.


Curriculum night

Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een “curriculum night”. Tijdens deze avond presenteren docenten hun curriculum en geven ze uitleg over de wijze van toetsing en hun werkwijze in het algemeen.


Rapporten

Iedere leerling ontvangt minimaal vier en maximaal zes rapporten per jaar. Aan het einde van ieder trimester ontvangt de leerling een zogenaamde ‘report card’. Daarnaast krijgt iedere leerling halverwege de eerste term een ‘progress report’. Dit rapport geeft een indicatie van de leerprestaties. In het tweede en derde trimester ontvangt een leerling alleen een ‘progress report’ als zijn cijfer voor een bepaald vak een 79 of lager is.


Middle en Upper School notes

Iedere week publiceert de school de Middle en Upper School notes op de website. In de ‘notes’ staan voornamelijk berichten die slechts voor diegenen in de desbetreffende afdeling interessant zijn, zoals aankondigingen voor foto’s van sportteams, excursies of het bezoek van een gastspreker.


‘A parents guide to Awty’

Alle ouders ontvangen aan het begin van het jaar de ‘parents guide to Awty’. Dit document laat zich het beste vergelijken met de schoolgids die op Nederlandse scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt uitgegeven.


Passport to Awty

Nieuwe ouders ontvangen aan het begin van het jaar het ‘passport to Awty’. Dit document bevat alle belangrijke informatie, van de carpool tot aan informatie over de dagelijkse gang van zaken in verschillende secties.


Accent magazine

Het Accent magazine verschijnt twee keer per jaar. Dit blad richt zich voornamelijk op de grootste evenementen die tijdens het schooljaar plaatsvinden.


Annual report

Het Annual report verschijnt een keer per jaar en is bedoeld om de (financiële) balans van de school te communiceren met de ouders.


6.4 Klachtenregeling

Ondanks al onze inspanningen is het mogelijk dat er klachten zijn. Op Awty hanteren we een trapsgewijze klachtenregeling.
 1. De ouders bespreken de klacht rechtstreeks met de leerkracht.
 1. Indien er geen bevredigende oplossing gevonden wordt, dan wordt de betrokken administrator ingeschakeld (afhankelijk van het type probleem kunt u denken aan het hoofd van de talensectie, de heer Javi Marin, of bijvoorbeeld het hoofd van Upper school)
 1. Als er na het doorlopen van de eerste twee stappen geen oplossing is, dan kunnen de ouders een afspraak maken met het hoofd van de school of de proviseur, als de leerlingen deel uitmaken van de Franse sectie.

Mocht de aard van een klacht het niet mogelijk maken om te komen tot afhandeling in onderling overleg of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan wordt een beroep gedaan op de “Klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland”. Wij zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Verenigde Bijzondere Scholen op algemene grondslag. De diverse contactgegevens kunt u vinden in hoofdstuk 10.
1   2   3   4   5   6   7

 • Iris Jongejan, leerkracht PO
 • 5.2 Wijze van vervanging bij afwezigheid
 • 5.3 Personeelsbeleid
 • 6.1 Belang van betrokkenheid van ouders
 • Ouderactiviteiten
 • 6.3 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
 • 6.4 Klachtenregeling

 • Dovnload 0.57 Mb.