Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids Naam school: Awty International School Plaats en land: Houston, tx, usa soort onderwijs: po/vo brin nummers: 28LY, 28xm schooljaar 2016/2017 Schoolgids Awty International School 2016 2017 Inhoud

Dovnload 0.57 Mb.

Schoolgids Naam school: Awty International School Plaats en land: Houston, tx, usa soort onderwijs: po/vo brin nummers: 28LY, 28xm schooljaar 2016/2017 Schoolgids Awty International School 2016 2017 InhoudPagina6/7
Datum04.04.2017
Grootte0.57 Mb.

Dovnload 0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

8. Resultaten van het onderwijs8.1 Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden

In Lower School meten we de resulaten van het onderwijs aan de kinderen via het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit systeem biedt de mogelijkheid de ontwikkeling van uw kind in het ene jaar met voorafgaande jaren te vergelijken. Ook is er een vergelijkingsschaal met de prestaties van kinderen in Nederland. Voor enkele deelgebieden zelfs ook met specifiek allochtone leerlingen. Dit leerlingvolgsysteem geeft de leerkracht informatie over de ontwikkeling van uw kind specifiek en meer algemeen over de kwaliteit van het aangeboden Nederlandse onderwijs in vergelijking met Nederlandse basisscholen. De resultaten op deze toetsen zijn zeer verschillend per kind. Er vallen dan ook weinig algemene opmerkingen over te maken. Woordenschat en spelling zijn de onderdelen waar de meeste kinderen het slechtst op presteren. Dit is te verklaren vanuit het feit dat de kinderen voor spelling soms spellingsregels van verschillende talen door elkaar halen. Bij woordenschat is dit te verklaren vanuit het feit dat kinderen in Nederland bij andere vakken binnen de school en buiten de school dagelijks een groot aantal woorden tegenkomt. Desalniettemin doen wij onze uiterste best deze resultaten te verbeteren.


De CITO-toetsen zijn zogenaamde relatieve cijfers. Het cijfer dat uw kind haalt, is in vergelijking met wat een gemiddeld Nederlands kind van dezelfde leeftijd haalt. Hierbij hanteert het CITO de volgende niveau’s:
Niveau A: Goed tot zeer goed (ongeveer 25% hoogst scorende leerlingen)

Niveau B: Ruim voldoende tot goed (ongeveer 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen)

Niveau C: Matig tot ruim voldoende (ongeveer 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen)

Niveau D: Zwak tot matig (ongeveer 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen)Niveau E: Zeer zwak tot zwak (ongeveer 10% laagst scorende leerlingen)
Naast deze gegevens worden adviezen en uitkomsten uit het NOB bezoek en een bezoek van de onderwijsinspectie gebruikt om te evalueren en het onderwijs te verbeteren.
Hieronder ziet u een overzicht van alle CITO- en examenresultaten van onze leerlingen in de jaren 2011 – 2016.


Taal voor kleuters

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 - 2016

A

0

0

0

0

1

B

0

0

0

0

1

C

0

1

2

1

0

D

0

1

4

2

0

E

2

1

0

0

0Spelling

2011 - 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016

A

4

5

2

4

3

B

5

9

6

2

3

C

6

5

12

8

4

D

7

0

5

5

2

E

2

4

1

0

4
Woordenschat

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 – 2016

A

4

2

0

2

0

B

0

4

3

2

0

C

4

4

2

1

3

D

7

0

5

3

4

E

9

13

10

10

9
Begrijpend Lezen

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

2014 – 2015

2015 - 2016

A

7

5

3

4

3

B

3

3

4

0

3

C

3

3

3

4

5

D

3

0

1

3

1

E

4

3

3

0

1

De resultaten van Upper School zijn uitgesplitst naar vak: Nederlands A1 of Nederlands A2 en naar niveau: Higher Level of Standard Level. De cijfers spreken ons inziens voor zich.


Examenresultaten Nederlands A1 Higher Level:


Examenjaar

Aantal leerlingen

Hoogste cijfer

Laagste cijfer

Gemiddelde

2004

1

6

6

6

2005

4

7

4

5

2006

1

4

4

4

2007

3

5

3

4.33

2008

2

6

6

6

2009

3

6

5

5.33

2011

2

5

4

4.50


Examenresultaten Nederlands A1 Standard Level:


Examenjaar

Aantal leerlingen

Hoogste cijfer

Laagste cijfer

Gemiddelde

2004

1

6

6

6

2005

1

6

6

6

2007

1

7

7

7

2008

1

5

5

5

2010

2

4

3

3.50

2012

1

5

5

5


Examenresultaten Nederlands A2 Higher Level:


Examenjaar

Aantal leerlingen

Hoogste cijfer

Laagste cijfer

Gemiddelde

2005

1

6

6

6

2006

1

6

6

6

2007

1

6

6

6

2010

1

7

7

7

2011

1

5

5

5

2012

2

6

5

5.5


Examenresultaten Nederlands A2 Standard Level:


Examenjaar

Aantal leerlingen

Hoogste cijfer

Laagste cijfer

Gemiddelde

2004

1

6

6

6

2008

1

6

6

6

2010

2

6

5

5.50

2011

1

5

5

5

2012

1

6

6

6Examenresultaten Nederlands A Language and Literature HL:


Examenjaar

Aantal leerlingen

Hoogste cijfer

Laagste cijfer

Gemiddelde

2013

1

5

5

5

2014

1

5

5

5

2015

4

6

4

5Examenresultaten Nederlands A Language and Literature SL:


Examenjaar

Aantal leerlingen

Hoogste cijfer

Laagste cijfer

Gemiddelde

2014

1

6

6

6


8.2 Context: uitleg bij vorderingen basisvaardigheden

Vrijwel al onze leerlingen zijn tweetalig. Ze beheersen zowel de Nederlandse als de Engelse taal vloeiend. Omdat ze al hun andere lessen in het Engels volgen, zie je dat de schriftelijke taalbeheersing in die taal beter is.


De onderwijsinspectie is positief over de opbrengsten van ons onderwijs:

“Sinds 2004 houdt de school de examenresultaten van het International Baccalaureate voor Nederlands bij. Daaruit blijkt dat de resultaten bijna ieder jaar boven het wereldwijde gemiddelde liggen. Hoewel het aantal leerlingen beperkt is, is een positief oordeel gerechtvaardigd.”Bron: rapport Onderwijsinspectie 2010
8.3 Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen

Op dit moment zijn er geen leerlingen in Middle en Upper School die extra hulp ontvangen.

    1. Cijfers van uitstroom en aansluiting
Schooljaar

# vertrekkende leerlingen

Schooltype + aansluiting

2015-2016

11

5 lln  ASH (Den Haag)

1 lln  Engelse universitetit

1 lln  Amerikaanse universiteit

1 lln  Nederlandse universitetit2014-2015

2

1 lln  TU Delft

1 lln  UT Galveston2013 – 2014

6

2 lln Rijnlands Lyceum Oegstgeest

1 lln  ASH

1 lln  UWC

1 lln  TU Delft

1 lln  Amerikaanse universiteit


2012 – 2013*

2

1 lln  Amerikaanse universiteit

1 lln  British School of Houston2011 – 2012

8

4 lln  Nederlandse universiteit

2 lln  Internationale school Hamburg

1 lln  Rijnlands Lyceum

1 lln  Regulier onderwijs in Nederland2010 – 2011

8

1 lln  Belgische universiteit

3 lln  Amerikaanse universiteit

1 lln  Nederlandse universiteit

2 lln  internationale school Groningen

1 lln  Rijnlands Lyceum Oegstgeest


2009 – 2010

9

2 lln  Nederlandse universiteit

2 lln  Amerikaanse universitet

1 lln  Belgische universiteit

3 lln  Internationale scholen in Nederland

1 lln  Tweetalig VWO


2008 – 2009

3

2 lln  Nederlandse universiteit

1 lln  Gap year* Gegevens zoals die bekend zijn in mei 2016
Een opvallend groot aantal leerlingen kiest ervoor om na het examen een Engelstalige opleiding te doen (in Nederland). De rode draad die uit gesprekken met deze leerlingen naar voren komt, is dat ze Nederlands beter spreken, maar Engels beter schrijven.

ntc 2011 ram 6193310271_86cc5d2b28_b.jpg

Gezien het feit dat alle grote verslagen op Awty in het Engels geschreven moeten worden en ze dus meer oefening hebben in het schrijven van Engels is dit een logische verklaring. Tegelijkertijd is de voertaal thuis en met Nederlandse vrienden Nederlands, waardoor ze zich in de spreektaal beter thuisvoelen.


1   2   3   4   5   6   7

  • Examenjaar Aantal leerlingen Hoogste cijfer Laagste cijfer
  • 8.2 Context: uitleg bij vorderingen basisvaardigheden
  • 8.3 Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen
  • Schooljaar vertrekkende leerlingen Schooltype + aansluiting

  • Dovnload 0.57 Mb.