Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos Primair en Voortgezet onderwijs 2016 2017 Inhoudsopgave

Dovnload 265.76 Kb.

Schoolgids Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos Primair en Voortgezet onderwijs 2016 2017 InhoudsopgavePagina1/4
Datum04.04.2017
Grootte265.76 Kb.

Dovnload 265.76 Kb.
  1   2   3   4


Schoolreisje juni 2016 dsc04773 (1).jpg


Schoolgids

Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos

Primair en Voortgezet onderwijs 2016 - 2017


Inhoudsopgave

1. Woord vooraf blz. 2

1.1 Waarom een schoolgids voor ouders................................................................................. 2

1.2 Wat staat er in deze schoolgids......................................................................................... 2

1.3 Schoolgids en schoolplan.................................................................................................. 2

2. Wat is NTC onderwijs 3

2.1 Taalrichtingen.................................................................................................................... 3

3. De school 4

3.1 Achtergrond........................................................................................................................ 4

3.2 Naam................................................................................................................................... 4

3.3 Situering en voorzieningen van de school.......................................................................... 4

3.4 Schoolgrootte & onderwijsuren.......................................................................................... 5

3.5 Vakantierooster................................................................................................................... 5

3.6 Ouderbijdrage/schoolgeld................................................................................................... 6

3.7 Lesmateriaal en bibliotheek................................................................................................ 6

3.8 Verzuim .............................................................................................................................. 6

4. Wie zijn er aan de school verbonden 7

5. Waar de school voor staat 8

5.1 Uitgangspunten................................................................................................................... 8

5.2 Missie................................................................................................................................. 8

5.3 Visie................................................................................................................................... 8

5.4 Doelstellingen.................................................................................................................... 9

5.5 De ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar 2014-2015.......................................... 9

5.6 Het klimaat van de school................................................................................................. 9

6. De organisatie van het onderwijs 10

6.1 Onderwijskundig team...................................................................................................... 10

6.2 De organisatie van de school............................................................................................ 10

6.3 Groepsindeling.................................................................................................................. 11

6.4 Onderwijsaanbod/leermethoden........................................................................................ 11

6.5 Nederlandse cultuur.......................................................................................................... 12

6.6 Ondersteuning(NOB) en controle(Inspectie van Onderwijs)........................................... 12

7. De zorg voor de kinderen 14

7.1 Aannamebeleid en toelatingsprocedure........................................................................... 14

7.2 Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen(leerlingvolgsysteem)....................... 14

7.3 Verslaggeving van de ontwikkeling van de leerling....................................................... 15

7.4 Informatievoorziening over het onderwijs, de school en de leervorderingen................. 15

7.5 De nieuwsbrief................................................................................................................ 16

7.6 Zorg op maat.................................................................................................................... 16

7.7 Vertrek van de leerling..................................................................................................... 16

7.8 Huiswerk.......................................................................................................................... 16

7.9 Buitenschoolse activiteiten............................................................................................... 17

8. De leerkrachten 18

8.1 Wijze van vervangen bij ziekte of scholing...................................................................... 18

8.2 Professionalisering van leerkrachten en bestuur............................................................... 18

9. De ouders 18

9.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders............................................................. 18

9.2 Heb belang van Nederlands spreken!.............................................................................. 19

9.3 Initiatief tot een gesprek wanneer daar een reden voor is............................................... 19

9.4 Informatievoorziening aan de ouders.............................................................................. 19

9.5 Ouderactiviteiten.............................................................................................................. 19

9.6 Klachtenprocedure........................................................................................................... 20

10.De resultaten van het onderwijs 21

10.1 Resultaten in cijfers........................................................................................................ 21

10.2 Groepsresultaten citotoets............................................................................................... 21

10.3 Diploma’s/CNaVT examens........................................................................................... 22

10.4 Profielen(CNaVT)........................................................................................................... 23

10.5 Behaalde examens over de jaren..................................................................................... 24

11.Kwaliteitszorg 26

11.1 Bestuurlijk....................................................................................................................... 26

11.2 Onderwijstechnisch......................................................................................................... 26

11.3 Veiligheid; een voorwaarde............................................................................................ 27

Bijlagen: de kleuterklas(1), het lesrooster(2), weekplanning per vormingsgebied(3), onderwijsplanning NTC- richting 1,2 en 3(4),

namen en adressen van externe contacten(5)

 


1. Woord vooraf
1.1 Waarom een schoolgids voor ouders
Beste ouders,

Voor u ligt de schoolgids voor het primair- en voortgezet onderwijs van Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos. In deze gids laten we zien waar de school voor staat en op welke manier we werken. Op deze manier leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. U kunt ons altijd aanspreken op de inhoud van de gids. Bent u van mening dat er iets niet goed gaat of beter kan? Laat het ons dan weten, zodat we samen kunnen werken aan kwalitatief verantwoord onderwijs.1.2 Wat staat er in deze schoolgids

  1   2   3   4

  • 1. Woord vooraf 1.1 Waarom een schoolgids voor ouders
  • 1.2 Wat staat er in deze schoolgids

  • Dovnload 265.76 Kb.