Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos Primair en Voortgezet onderwijs 2016 2017 Inhoudsopgave

Dovnload 265.76 Kb.

Schoolgids Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos Primair en Voortgezet onderwijs 2016 2017 InhoudsopgavePagina2/4
Datum04.04.2017
Grootte265.76 Kb.

Dovnload 265.76 Kb.
1   2   3   4

De schoolgids geeft u inzicht in:


 

 • hoe de school het onderwijs vorm geeft

 • hoe de school de zorg voor de kinderen in de praktijk uitwerkt

 • wat de ouders en school van elkaar mogen verwachten

 • de resultaten die de school bereikt.

 

Verder bevat deze gids veel praktische informatie.


De schoolgids is samengesteld door de leerkrachten en het bestuur van de Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos.

Wij hopen dat u de schoolgids met plezier zult lezen.1.3 Schoolgids en schoolplan
Naast deze schoolgids beschikt de school ook over een schoolplan. De schoolgids beschrijft de concrete werkwijze van de school voor het komende schooljaar en het schoolplan een intern beleidsstuk, waarin voor een periode van

4 jaar het beleid van onze school met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs staat beschreven. Het schoolplan en de schoolgids vormen samen de documenten waarmee de school verantwoording aflegt aan de ouders(schoolgids), aan de Stichting NOB en aan de Inspectie voor het Onderwijs in Nederland.2. Wat is NTC onderwijs
NTC onderwijs is de afkorting voor Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs.

Het wordt in vele landen over de gehele wereld aan Nederlandstalige kinderen aangeboden. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland(Stiching NOB), staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie. De lessen vinden plaats na de Griekse dagschool. Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveau’s.


2.1 Taalrichtingen

We maken binnen het onderwijs een onderscheid tussen Taalrichtingen 1,2 en 3.De taalrichtingen zoals hieronder beschreven zijn herziene taalrichtingen (juli 2012). Voorheen werd de taalrichting gekoppeld aan de thuissituatie echter nu zijn ze gekoppeld aan taalniveau en de verwachte ontwikkeling van de leerling.
Taal richting 1:

 • Een T1 leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland.

 • De doelstelling voor de T1 leerlingen is om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Er is dus geen achterstand in vergelijking met de kinderen in dezelfde groep in Nederland.


Taal richting 2:

 • Een T2 leerling heeft een achterstand van maximaal twee jaar op

leeftijdgenoten in Nederland.

 • De doelstelling voor de T2 leerlingen is om met een maximale achterstand van 2 jaar aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Er is dus een achterstand van 1 of max. 2 jaar in vergelijking met de kinderen in dezelfde groep in Nederland.


Taal richting 3:

 • De leerling heeft een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdgenoten in Nederland.

 • Er wordt voor de leerling een individueel ontwikkelingsperspectief opgezet op basis van het functioneringsniveau

Onze school biedt in principe onderwijs aan leerlingen van alle drie de taalrichtingen. Echter de taalrichting 2 overheerst traditioneel. Echter de laatste jaren zijn er steeds meer zogenaamde ‘2e generatie’ leerlingen bijgekomen die als Taalrichting 3 leerlingen getypeerd kunnen worden.Bij de intake streven we ernaar een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het taalniveau van het kind en dus bij welke taalrichting het kind wordt ingedeeld.3. De School
3.1 Achtergrond
Er wordt meer dan 25 jaar Nederlands onderwijs op Rhodos gegeven. Dit uit een behoefte van de Nederlands-Griekse gezinnen die op het eiland woonachtig zijn. De Nederlandse school op Rhodos is voortgevloeid uit de Nederlandse Vereniging Rhodos. Door het toentertijd daadkrachtige en enthousiaste handelen van Trens Marinaki in de beginjaren van de school, met een leerlingenaantal van 9 kinderen, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een‘volwassen’ school. Via een piek van 120 leerlingen, eind jaren negentig, komen we tot de huidige situatie met een leerlingenaantal van 28. De school wordt vanaf de beginjaren gerund door een bestuur, bestaande uit vrijwilligers; betrokken en gemotiveerde ouders. Leerkrachten en bestuur worden ondersteund door de ouderactiviteitencommissie. Deze bestaat uit ouders die er op vrijwillige basis voor zorgen dat de buitenschoolse activiteiten die de Nederlandse school zo onmiskenbaar nederlands maken, van zo hoog mogelijke kwaliteit zijn. Het blijft bijzonder dat er binnen de groep van ouders door de jaren heen altijd mensen beschikbaar zijn om vrijwillig hun tijd, moeite en expertise aan de school te spenderen en deze zo een plaats te geven binnen de Griekse gemeenschap.

Vanaf begin 2004 is de school naar Grieks recht gelegaliseerd.


3.2 Naam

 

De naam van de school is “Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos”.Adres: G. Seferi 108,

85100 Rhodos

e-mailadres: ntcrho@ntcrhodos.com en ntcschoolrhodos@hotmail.com

website: www.ntcrhodos.com3.3 Situering en voorzieningen van de school
Onze school is gevestigd binnen het gebouw van het International Language Center, gelegen in een buitenwijk van Rhodos stad. Het schoolgebouw is ter beschikking gesteld door het Provinciale Bestuur en wordt gebruikt door de 6 andere, gelijksoortige, taalscholen. De NTC-leslokatie is sinds het schooljaar 1999/2000 aangesloten bij de SPOR. SPOR staat voor Syllogos Polipolitismikon Eikogenion Rodou oftewel: vereniging van multiculturele families Rhodos. De vereniging wordt gevormd door alle ouders van alle taalscholen samen en ook de ouders van de nederlandse school zijn dus automatisch lid. Iedere school wordt vertegenwoordigd door een leerkracht en een bestuurslid. Gezamenlijk zorgen de scholen voor het onderhoud en schoonmaak van het schoolgebouw en de materialen. Jaarlijks worden er activiteiten georganiseerd om de kinderen kennis te laten maken met de andere culturen.

De onderlinge samenwerking tussen de scholen schept een positieve en stimulerende omgeving voor de kinderen en bevestigt de kinderen in hun multiculturele achtergrond.

Het talencentrum ligt in een buitenwijk van Rhodos stad en is met het openbaar vervoer goed bereikbaar, ook de aanrijroute voor leerlingen uit de verderweg liggende dorpen is goed.
De school heeft 3 leslokalen ter beschikking. Een van de lokalen is ingericht voor de onderbouw, een voor de bovenbouw en een voor het voortgezet onderwijs.

Er is geen internetverbinding binnen het schoolgebouw.


De lokalen worden wekelijks schoongemaakt. De hal en de toiletten worden dagelijks schoongemaakt.

3.4 Schoolgrootte en onderwijsuren

 

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn er voor de basisonderwijs 20 leerlingen en voor het voortgezet onderwijs 8 leerlingen aangemeld.Het totaal van 28 leerlingen is verdeeld over 21 gezinnen.
Ons onderwijsteam bestaat uit twee vaste leerkrachten (op jaarcontractbasis).
Onderwijsuren

Dit schooljaar (2016-2017) krijgen de groepen van het primair onderwijs (grp 1/2, 5 en 7) 3 uur les per week. Groep 9 heeft wekelijks 3 uur les en groep 10 2 uur per week Er wordt ongeveer 37 weken per jaar lesgegeven. De lessen vinden plaats buiten de Griekse schooltijden.


3.5 Vakantie rooster

 

Het schooljaar loopt van half september tot half juni. De exacte begindatum voor dit schooljaar is maandag 12 september) is vermeld op het rooster dat aan het eind van het vorige schooljaar uitgereikt is.In de regel geldt, dat als de Griekse basisscholen op Rhodos vakantie hebben of erkende feestdagen vieren, de leerlingen van onze school eveneens vrij hebben.

Voor exacte data van vakantieperiodes zie ook de kalender op de website van de school.


Overzicht vrije dagen 2016-2017:

 

28 oktober nationale feestdagKathari Deftera/Eerste dag van het Vasten

7 maart lokale feestdag

25 maart nationale en kerkelijke feestdag

1 mei 1 mei viering

Kerstvakantie 24 december t/m 6 januari 2016

Paasvakantie 23 april t/m 8 mei

Pinksteren 5 juni
Voor alle duidelijkheid; 14 november, de kerkelijke feestdag van Rhodos stad (Konstantinos Ydraiou, beschermheilige van de stad Rhodos), 30 januari (Trion Ierarchon) en 17 november (Polytechnio) zijn geen vrije dagen voor de Nederlandse school.
Notabene; vrije dagen van de Griekse dagschool door verkiezingen en/of stakingen zijn geen vrije dagen voor onze school.

De school kiest ervoor om de lessen te continueren op deze dagen en zodoende te kunnen voldoen aan de gestelde minimum uren per schooljaar zoals aangegeven door het Ministerie van onderwijs. Wij vragen de ouders hun vakantie zoveel mogelijk met de schoolvakanties te laten samenvallen.

 

3.6 Schoolgeld/ouderbijdragen

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is gesteld op:

1 kind : 247,50 euro

2 kinderen : 450 euro
3.7 Lesmateriaal en bibliotheek
Het lesmateriaal wordt gedeeltelijk door de school aangeboden. De leer- en leesboeken zijn en blijven eigendom van de NTC school Rhodos. De leerlingen moeten zelf zorgen voor schriften en schrijfmateriaal en 1 pak kopieerpapier per gezin.
De school heeft in elk van de lokalen een bibliotheek. Bij het uitlenen van een bibliotheekboek moet het betreffende boek door de leerkracht worden ingeschreven en bij teruggave weer worden afgetekend. Zo kan voorkomen worden dat er boeken onbedoeld ‘verloren gaan’ of kwijt raken.
Er wordt verwacht dat er netjes wordt omgegaan met zowel het lesmateriaal als de bibliotheekboeken die mee naar huis genomen worden.

Niet geretourneerde school- en/of bibliotheekboeken worden in rekening gebracht.3.8 Verzuim
Verzuim moet in alle gevallen vooraf worden gemeld bij de leerkracht. Het onderwijs op de Nederlandse school is niet vrijblijvend. De mate van aanwezigheid is van sterke invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Uiteraard kan het voorkomen dat leerlingen ziek zijn of een andere plausibele reden hebben om niet op school te verschijnen; dan graag even telefonisch afmelden.

Dit kan via de mobiele telefoon van de Jet en Ingrid vanaf een kwartier voor aanvang van de les (tot aanvang van de les) of per sms. 6947880119/ Ingrid - /6947685945/Jet)

Het op tijd melden van verzuim is een kwestie van respect voor de leerkracht en

de school.


4. Wie zijn er aan de school verbonden

 

 Bestuur


Voorzitter Marjon Kranidi marjongerdes@yahoo.com

Secretaris Marjan Achimastou marjan.1966@hotmail.com

Penningmeester Marinda Post marindapost@hotmail.com

Contactpersoon ouderact.comm. Monique Adriaanse nieky1967@yahoo.gr


Leerkrachten


 • Ingrid Flink-Rafti 22410 66442/6947880119 raftirod@otenet.gr

- Jet Chatrou-Pambidi 22410 94479/6947685945 marietchatrou@yahoo.com

 

Ouderactiviteitencommissie

De verschillende buitenschoolse activiteiten worden middels een rouleersysteem door alle ouders georganiseerd en uitgevoerd. De coordinatie hiervan gebeurt door Monique Adriaanse.
Contactpersonen


 • voorzitter Marjon Kranidi 22410 90866

 • penningmeester Marinda Post 2241025996

- secretaris Marjan Achimastou 22410 25768

 • bestuur naar ouderact.commissie Monique Adriaanse 6937711942

 • coördinator leerkrachten Ingrid Flink 22410 66442

 • vertrouwenspersoon Conny Patsa 22410 23919Interieurverzorgster

- Rita Loulou5. Waar de school voor staat
5.1 Uitgangspunten
Onze school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur bij Nederlandstalige kinderen die op Rhodos wonen. Voor de kinderen die onze school bezoeken is door de ouders veelal bewust gekozen voor het Nederlands als tweede moedertaal en voor Nederland als het land waarmee speciale emotionele en culturele banden worden onderhouden. Een groot aantal van onze afgestudeerde leerlingen zullen na hun middelbare opleiding mogelijk naar Nederland gaan om daar hun schoolloopbaan voort te zetten. Om de aansluiting met Nederland en het Nederlands onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.

5.2 Missie
Het aanbieden van Nederlands onderwijs in taal en cultuur op Rhodos, voor kinderen van 2,5 tot 18 jaar, met als doel doorstroming en/of aansluiting in het Nederlands onderwijs of vervolgstudie voor kinderen met Nederlands als 1e of 2e taal.”

5.3 De visie: de gewenste kwaliteit


 • het kunnen blijven bieden van kwalitatief goed onderwijs aan haar leerlingen ondanks het

compleet wegvallen van financiele ondersteuning vanuit Nederland (metname het kunnen

aanbieden van voldoende onderwijsuren) • de school streeft ernaar de achterstand van Taalrichting 1 en 2 leerlingen ten opzichte van leeftijdgenoten in Nederland niet groter dan twee jaar te laten zijn en kan dit meten en aantonen

 • de school streeft voor haar VO leerlingen naar het bijhouden van het Nederlands: bereiken van zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. De kerndoelen worden op afstand gevolgd. De nadruk ligt op mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. De school geeft de mogelijkheid tot het afleggen van 4 profielen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal die toelating op tot middelbare en hogere vervolg-onderwijsinstellingen mogelijk maakt

 • het aanbieden van een veilig, open en vertrouwd leerklimaat binnen de school

 • het zelfstandig verwerken van de leerstof, de lessen hebben een taakgerichte karakter

 • instructie is klassikaal, de verwerking van lesstof is afgestemd op onderlinge verschillen tussen- en onderwijsbehoeften van de leerlingen5.4 Doelstellingen voor schooljaar 2016-2017


 • het naar tevredenheid voortzetten van de peutergroep (2,5 tm 3 jaar) voor de komende jaren en zo het leerlingaantal te bevorderen.

 • gewenste scorepercentage methodegebonden en methodeongebonden toetsen voor alle groepen: we streven ernaar dat 85% van de leerlingen van de groepen 5, 7, 9 en 10 op elk toetsmoment tenminste een 7,0 (op schaal van 1-10) scoort

 • gewenste scorepercentages citotoets voor het primair onderwijs: we streven ernaar dat minimaal 85% van de leerlingen van groep 5, en 7 op alle cito onderdelen, niet lager dan een C scoort

 • gebaseerd op resultaten(cq. scoringspercentages) van afgelopen schooljaar wordt er structureel meer tijd ingepland voor spelling omdat op dit onderdeel in alle groepen niet wordt voldaan aan het gewenste scorepercentage.

 • er wordt gewerkt met het door de leerkrachten opgestelde Plan van aanpak Spelling waarin aan bod komt hoe spelling en het herhalen van de spellingsregels structureel tijdens de lesmomenten, binnen alle groepen, aan de orde komen.(gemaakt 2014)

 • het bestuur evalueert periodiek de resultaten van de gestelde onderwijsdoelen

 • er vindt een goede afstemming plaats van instructie en verwerking van leerstof op verschillen tussen de leerlingen

 • consequent blijven werken binnen de groepen met hulpmiddel zelfstandig werken

 • consequent bijhouden van bieb uitleen- en terugbrengsysteem  1. De ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar 2015-2016:

* de financiele overgangsregeling voor 3 jaar(2013-2016) voor alle bij het NOB aangesloten NTC scholen heeft ons de afgelopen jaren in een rustiger vaarwater laten ‘varen’. Een enkele bezuinigingsmaatregelen, ingezet in 2013 toen subsidie plots stopte, bleven nog van kracht (materialen o.a.).* Het leerlingaantal is gelijk gebleven (35) in vergelijking met het vorige

Schooljaar.

* er zijn geen veranderingen binnen het bestuur

* de digitale Nieuwsbrief is vorig schooljaar 3x uitgekomen
5.6 Het klimaat van de school

 

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Een veilig klimaat wordt onder andere gecreeerd door elkaar te allen tijde met respect te behandelen. Ook een goed contact tussen de ouders en de school speelt hierbij een belangrijke rol. Voor of na de les kunnen ouders altijd bij de leerkracht terecht om over de vorderingen of problemen van hun kind te praten.


Jaarlijks worden er een aantal Nederlandse feestdagen gevierd, waaronder in ieder geval het sinterklaasfeest, carnavalsfeest en paaseitjes zoeken. Op deze manier maken de kinderen kennis met typisch Nederlandse feestdagen en bijbehorende gewoontes en gebruiken.
6. De organisatie van het onderwijs
6.1 Onderwijskundig team
Het onderwijskundig team bestaat uit 2 leerkrachten, Jet Pambidi-Chatrou en Ingrid Rafti-Flink. Beide zijn al jaren als ervaren leerkrachten bij de school betrokken. Onze 2 leerkrachten nemen het totaal aantal lesuren voor hun rekening.
De indeling van de groepen is als volgt:

Ingrid groep 1/2, 9

Jet groep 5, 7, 10
De bevoegdheden en scholing van de leerkrachten:
Ingrid Rafti-Flink: KLOS-opleiding en de applicatie cursus BO

Jet Pambidi-Chatrou: HBO lerarenopleiding De Gelderse Leergangen te Nijmegen6.2 De organisatie van de school
Op de school wordt les gegeven aan 20 leerlingen van groep 1 t/m 7 van het primair onderwijs en aan 8 leerlingen van groep 9 en 10 van het voorgezet onderwijs.

Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de Griekse dagschool. Dat betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot de naschoolse tijden.
De kleuterjaren & groep 3

De school kiest er, in de regel, voor hun leerlingen 3 jaar te laten ‘kleuteren’, dat wil zeggen dat een 4 jarige leerling 3 jaar in groep 1/2 zit alvorens door te stromen naar groep 3.

De reden hiervoor is dat op deze manier het aanleren van het Griekse alfabet op de Griekse school niet tegelijkertijd is met het aanleren van ons alfabet.

De laatste jaren, door de geringe aanwas, zijn we genoodzaakt uitzonderingen te maken, dat is als er door een tekort aan leerlingen voor het vormen van een groep 3 er een jaar eerder of een jaar later met groep 3 begonnen wordt door de leerling.


Vanaf schooljaar 2014-2015 is er een peutergroep (leeftijd 2,5 t/m 3 jaar).
Schoolregels

Voor het goed functioneren van de school is het noodzakelijk • dat de ouders er voor zorgen de kinderen tijdig te halen en brengen

 • dat in geval van afwezigheid de leerkracht wordt ingelicht(zie blz 6 punt 3.9)

 • dat er bij het wisselen van de lessen rekening gehouden wordt met andere scholen die nog les hebben, ouders worden verzocht beneden ‘bij te praten’ en niet in de hal!!


6.3 Groepsindeling
Groep 1/2 10 leerlingen

Groep 5 8 leerlingen

Groep 7 2 leerlingen

Groep 8 5 leerlingen

Groep 10/11 3 leerlingen
De leerlingen, van groep 8 t/m 11, zijn ingedeeld op basis van examenniveau(zie ook blz. 18). Dit houdt in, altijd in overleg met de ouders, dat de leerlingen van groep 8 opgaan voor examen PTIT, groep 9 voor PMT, groep 10 voor PPT en groep 11 voor PTHO. Vanaf 2015 zijn er veranderingen binnen het aanbod van de profielen van het CnaVT. Kijk voor precieze informatie op blz. 22

6.4 Onderwijsaanbod/leermethoden per groep
Er is in schooljaar 2016-2017 geen groep 3, 4, 6, en 8.
peuters De nadruk ligt op het stimuleren van de taalontwikkeling door spelend

en ontdekkend leren. Er wordt gewerkt met thema’s. Aan de hand van deze thema’s komt een diversiteit van aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het jonge kind aan de orde.


groep 1/2 de nadruk ligt op het stimuleren van de taalontwikkeling door spelend

en ontdekkend leren. Er wordt gewerkt met de methode Ik & Ko

Aan de hand van thema’s komt een diversiteit van aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het jonge kind aan de orde.

Zie ook bijlage nr 1.


Groep 5 Taal actief 4 wordt uitgewerkt (spelling, woordenschat, taal)

Na de kerst wordt met taal actief 5 begonnen
Tekstverwerken t/m deel 4 plus gedeelte deel 5
Estafette: twee boekjes en werkboekjes: Iet, wiet, waai weg en De


Vuurvogel.

Cultuur: cultuur en samenleving m.b.v. de methode ‘Nederland in zicht’

(t/m les 6 wordt i.i.g. behandeld)

Twee boekjes worden thuis gelezen en in de klas verteld.
Oefeningen op de computer(Taalfanfare).

Groep 7 Taal actief 5 wordt afgerond en er wordt begonnen in Taal

actief 6. Er wordt gewerkt met leesmethode Estafette (technisch

lezen)

              Er wordt aandacht besteed aan tekst verwerken (begrijpend lezen)Er worden cultuurlessen gegeven m.b.v de methode ‘Nederland in

zicht’. Er worden 2 boekuittreksels gemaakt(kerst en pasen)            

Elke leerling houdt een spreekbeurt

Groep 9 Er wordt gewerkt met Nieuw Nederlands 1

De leerlingen maken een boekuittreksel (na Kerst)

De cultuurlessen worden gegeven m.b.v de methode ‘Nederland

In zicht’. Tijdens het hele schooljaar wordt aandacht besteed aan

oefenexamens PMT ter voorbereiding op de examens.

Er wordt met Nieuwsbegrip gewerkt.   

      


Groep 10 Nieuw Nederlands 2 wordt afgerond. De leerlingen maken een boekuitreksel

(na kerst). De cultuurlessen worden gegeven m.b.v de methode ‘Nederland

In zicht’(geschiedenis). Aan het eind van het schooljaar wordt aandacht

besteed aan oefenexamens PPT ter voorbereiding op de examens(tenminste

6 per onderdeel) Tijdschrift- en krantenartikelen worden behandeld.
Zie voor de weekplanning, dus hoeveel tijd er per vormingsgebied per groep per week wordt besteed ook bijlage 3.
6.5 Nederlandse cultuur

 

De leerlingen krijgen vanaf groep 1/2, geintegreerd binnen de lesuren, les in Nederlandse cultuur. Het NOB heeft in 2003 i.s.m. Erik Bruns een map speciale cultuur- en geschiedenislessen ontwikkeld. Aan de hand van deze map, ‘Nederland in zicht’ wordt cultuur onderwijs gegeven op school. De cultuurlessen dienen als ondersteuning en aanvulling op de Nederlandse taallessen. De school beoogt hiermee de verbondenheid met de Nederlandse cultuur in stand te houden en te versterken.


6.6 Ondersteuning (NOB) en controle(Inspectie van Onderwijs)
Onze school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland(NOB). De stichting werkt in opdracht van het Ministerie van OCW en ondersteunt en adviseert ruim 200 Nederlandse scholen in het buitenland op zowel onderwijsinhoudelijk als organisatorisch vlak. Tevens verzorgt de stichting webinars en bijscholingscursussen voor de leerkrachten en bestuursleden van de aangesloten scholen.

Op de website van het NOB (www.stichtingnob.nl) is een gedeelte voor ‘ouders’ te vinden met onder andere tips om de Nederlandse taal en cultuur voor kinderen zo goed mogelijk bij te houden.

Voorts staat de school onder controle van de Inspectie van Onderwijs Buitenland.

De Onderwijsinspectie bezoekt de Nederlandse scholen in het buitenland normaliter eenmaal per 4 jaar. De Inspectie beoordeelt tijdens hun bezoek de kwaliteit van het onderwijs op school door het uitvoeren van onderzoek. Daarbij wordt gelet op de wettelijke regels voor de kwaliteit van het onderwijs.

Door de sinds vorig schooljaar ingetrede veranderingen voortvloeiend uit het uiteindelijk stopzetten(na 2016) van de subsidie kan het zijn dat er zich in de toekomst veranderingen zullen voordoen in de rol die het NOB en de Inspectie van Onderwijs gaat spelen naar onze school toe.

Bereikbaarheid Inspectie van Onderwijs/afdeling Buitenland:

Postbus 88, 5000 AB Tilburg

e-mailadres Team Buitenland: buitenland@onderwijsinspectie.nl

telefoonnummer vertrouwensinspecteur: 0031 30 670 6001

vragen van ouders over onderwijs in het buitenland: 0031 77 46 56 7677. De zorg voor kinderen

 

7.1 Aannamebeleid en toelatingsprocedure(intake)


Voor de Nederlandse School Rhodos kunnen aangemeld worden:


 • Kinderen afkomstig uit gezinnen waar minimaal een ouder Nederlands of Vlaams spreekt.

 • Kinderen die voor 1 oktober (van het lopende schooljaar) 2,5 jaar geworden

zijn, en kinderen die voor 1 oktober (van het lopende schooljaar) niet ouder zijn dan 18 jaar.

 • Kinderen die in de loop van het lopende schooljaar 2,5 jaar worden, kunnen, mits er plaatsen vrij zijn, instromen in groep 1. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd die wordt berekend naar aanleiding van het aantal dagen dat het kind naar school zal gaan het resterende schooljaar.

 • Sinds het schooljaar 2007-2008 kunnen kinderen die binnen Europa zijn geboren in aanmerking komen om op de school toegelaten te worden. Voorwaarde voor toelating tot de school blijft altijd dat er in de thuissituatie door in ieder geval een van de ouders Nederlands gesproken wordt.

De school vraagt eenmalig een kopie van de geboorte akte van het kind en eenmalig een kopie van het paspoort van de Nederlandse of Belgische ouder in te leveren.


Bij instroom op latere leeftijd zal, per leerling, door de leerkrachten bekeken worden in welke groep het kind kan instromen. Dit in overleg met bestuur en ouders. Omdat het NTC-onderwijs zich kenmerkt door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus vindt er bij aanmelding een kennismakingsgesprek cq. intakegesprek plaats met het kind en de ouders waarbij de ouders wordt gevraagd een intakeformulier in te vullen. Middels deze intake wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral van zijn niveau van Nederlandse taal. Daarnaast tracht de school, in het intakegesprek, duidelijkheid te scheppen omtrent de wensen cq. verwachtingen van de ouders t.o.v. de scholing van hun kind. Nederlands kan natuurlijk niet alleen op school aangeleerd worden. Voor de ouders dan ook de belangrijke taak om thuis zoveel mogelijk met Nederlands bezig te zijn.


7.2 Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen (leerlingvolgsysteem)

 

Tijdens het werken met de leerlingen volgt de leerkracht de vorderingen. Dit gebeurt door te observeren en door het werk te beoordelen. Daarnaast bieden de leermethoden vanaf groep 3 toetsen (methode gebonden toetsen), waarmee wordt beoordeeld in hoeverre de leerling de aangeboden leerstof beheerst. Naast de toetsen uit de methode worden er op vaste tijden binnen het schooljaar de methode onafhankelijke toets voor woordenschat, spelling, taal en lezen afgenomen. Daarnaast wordt de citotoets vanaf groep 3 t/m groep 8 afgenomen. Al deze gegevens worden verwerkt in het rapport dat twee keer per schooljaar aan de leerling en ouders wordt uitgereikt.De citotoets voor het basisonderwijs (behalve groep 3)wordt in periode februari/maart afgenomen. Groep 3 doet de citotoets in de periode mei/juni.
De uitslagen daarvan worden opgenomen in het Cito-leerlingvolgsysteem. De behaalde resultaten over de gehele basisschoolperiode worden weergegeven in een grafiek, een soort ‘groeicurve’ voor leerresultaten. Hierdoor is het gemakkelijk te constateren of de leerling goed ‘meegroeit’, ‘stilstaat’ of misschien zelfs ‘achteruit’ gaat. De citoscore wordt besproken met de ouders op het 10- minutengesprek tijdens de rapportbespreking.

7.3 Verslaggeving van de ontwikkeling van de leerling
Elke groep heeft een groepsmap; deze bevat o.a. persoonlijke informatie van de leerlingen, handelingsplannen, toetsuitslagen, intakeformulieren, NTC-richting van de leerling. De map is alleen voor de leerkracht en op verzoek, voor de betreffende ouder ter inzage.

7.4 Informatievoorziening aan de ouders over het onderwijs, de school en de leervorderingen van de leerlingen
Het bestuur is formeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. De activiteiten en functie van het bestuur zijn in de statuten van de stichting, de bestuursmap en de bestuurskalender vastgelegd.
Informatievoorziening

Als school willen wij u graag op de hoogte houden van schoolzaken, het onderwijs

en van de voortgang van uw kind. Over algemene schoolzaken informeren wij u via de website, de schoolgids, de nieuwsbrief en per e-mail. De kinderen krijgen soms ook schriftelijke informatie mee in hun schooltas. Veelal wordt deze informatie ook via e-mail rondgestuurd.
Ouderinformatie bijeenkomst

Tenminste eenmaal per jaar, aan het begin van het schooljaar wordt er een algemene ouderinformatie bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt de gang van zaken binnen de school besproken en legt het bestuur verantwoording af aan de ouders inzake het gevoerde beleid.


Groepsbijeenkomsten

Aan het begin van het schooljaar worden er per groep groepsbijeenkomsten gehouden.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders te informeren over zaken die met het

onderwijs aan de groep te maken hebben, zoals leermiddelen, huiswerk,

huiswerkbegeleiding, lestijden en dergelijke.
Rapportuitreiking & 10-minutengesprek

Bij de rapportuitreiking (tweemaal per jaar) is er voor de ouders gelegenheid tot een

kort gesprek, waarbij de leerkracht een toelichting geeft op het rapport. Op het rapport (eind schooljaar) wordt de uitslag van de citotoets vermeld.
Tot slot; wanneer de leerkracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal zij uiteraard zelf het initiatief nemen. Als ouders behoefte hebben aan een gesprek zijn ze altijd welkom.

7.5 De nieuwsbrief
Sinds schooljaar 2013-2014 heeft de school een digitale Nieuwsbrief die 3 keer per schooljaar uitkomt. Hierin houdt de school haar leerlingen, ouders en andere geinteresseerden op de hoogte van actuele zaken die de school betreffen.

7.6 Zorg op maat: zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Soms heeft een kind extra zorg nodig. Onderwijs op maat betekent ook zorg op maat. Om evt. problemen snel op te sporen, worden na iedere toetsperiode de resultaten van alle leerlingen gezamenlijk in het team besproken. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard wordt u als ouder hierover geinformeerd. Zowel voor leerlingen met heel goede resultaten als voor kinderen met zwakke resultaten wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin staat welke zorg de leerling krijgt en op welke manier. De uitvoering van dit handelingsplan geschiedt door de leerkracht in de groep of indien mogelijk en/of wenselijk wordt het kind door een leerkracht individueel tijdens de lestijd geholpen. Een handelingsplan bestrijkt een van te voren vastgestelde periode. Na periodieke evaluatie kan deze periode verlengd worden.

  

1   2   3   4

 • Verder bevat deze gids veel praktische informatie.
 • 3.6 Schoolgeld/ouderbijdragen

 • Dovnload 265.76 Kb.