Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolgids Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos Primair en Voortgezet onderwijs 2016 2017 Inhoudsopgave

Dovnload 265.76 Kb.

Schoolgids Stichting Nederlands Onderwijs Rhodos Primair en Voortgezet onderwijs 2016 2017 InhoudsopgavePagina4/4
Datum04.04.2017
Grootte265.76 Kb.

Dovnload 265.76 Kb.
1   2   3   4

Doelstelling

Een ruime woordenschat en zich vertrouwd voelen met de Nederlandse taal is een basis voor het latere lees- en schrijfonderwijs. Het ontwikkelen van een zo groot mogelijke woordenschat is van groot belang. Kleuters leren al doende tijdens hun spel. We spelen daarop in door te zorgen dat er materiaal is waarvan de kleuters kunnen leren. Hiernaast is er grote aandacht voor samen spelen en zelfstandigheid.Lesmethoden

In groep 1 en 2 gebruiken we de kleutermethode ‘Ik & Ko’. ‘Ik & Ko’ is een taalprogramma voor meertalige groepen in het basisonderwijs. Het programma is zowel geschikt voor kinderen met nederlands als moedertaal (NT1), als voor kinderen voor wie het nederlands de 2e taal is (NT2). ‘Ik & Ko’ besteedt aandacht aan alle aspecten van de mondelinge taalvaardigheid, aan taalbeschouwing en aan beginnende geletterheid.Festiviteiten en activiteiten
Verjaardagen : Verjaardagen worden op school altijd gevierd. Ook de verjaardagen

die buiten de schooldagen vallen. De kinderen mogen trakteren, het

liefst iets wat gemakkelijk uit te delen is. Als uw kind zijn verjaardag

wil vieren, vertel dit even van tevoren aan de leerkracht.Sinterklaas: Sinterklaas bezoekt ook Rhodos elk jaar. Er wordt een feest

georganiseerd door de ouderactiviteitencommissie.

Er wordt veel aandacht aan Sinterklaas besteed, de kinderen mogen tevens op school hun schoen zetten.

Kerstmis: De kerstboom in de klas wordt door de kinderen zelf versierd.

In de week voor de Kerstvakantie wordt er een Kerstviering gehouden met kaarsjes, iets lekkers en een kerstverhaal.Pasen: In de Paasvakantie wordt er een dag gekozen waarop de

kinderen van de Nederlandse school eieren mogen gaan zoeken

in een groot park in Rhodos-stad.

Carnaval: Met carnaval mogen de kinderen verkleed op school komen.

Ook het afgelopen schooljaar hebben de leden van de ouderactiviteiten commissie i.s.m. de verantwoordelijke voor de activiteiten uit het bestuur,

een talentenshow tijdens het carnavalsfeest georganiseerd.
Bibliotheek
Er bestaat de mogelijkheid om boekjes mee naar huis te nemen zodat u uw kind kunt voorlezen. Het boekje moet in goede staat weer ingeleverd worden, de ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.

Hoe kunt u als ouder bijdragen in het bijhouden van het Nederlands
Thuis zoveel mogelijk Nederlands spreken is belangrijk om de taal bij te houden.

Dagelijks voorlezen, of in ieder geval zo vaak als mogelijk is.

Praten over de tekeningen in een boek is zeer bevordelijk voor het leren van een taal.

Spelen met anderen Nederlandstalige kinderen helpt ook goed bij het leren begrijpen en spreken van een taal.

Regelmatig kijken naar Nederlandse televisieprogramma’s en dvd’s en luisteren naar liedjes, verhaaltjes en sprookjes.

Een abonnement hebben op kindertijdschriften en jeugdtijdschriften.


Tot slot

Voor eventuele inlichtingen kunt u altijd bij ons op school terecht.

Voor suggesties, ideeen en klachten staan wij altijd open.

Bijlage 2

Lesrooster Schooljaar 2016-2017

 


Groep__Maandag'>Leerkracht

Groep

Maandag

Groep

dinsdag

Groep

woensdag

Groep

donderdag

Groep

vrijdag

IngridGr ½

16.00-17.30

Gr peuters

15.30-

17.00


Gr ½

16.00-17.30
-

 Gr9

17.45-19.15Gr9

17.45-19.15JetGr 5

15.30-17.00Gr 5/7

15.30- 17.00
-


Gr 7

17.15-

18.45


Gr 10

16.00- 18.00

 


Bijlage 3
Tijdsplanning per vormingsgebied per week in minuten


Groep

1/2

5

7
9

10
Nederlandse taal


- technisch lezen
25

25
15

10
- grammatica/spelling
30

30
30

10
- fijne motoriek

20- mondelinge taalvaardigheid

80

25

25
35

20
- begrijpend lezen *

20

25

25
30

30
- woordenschat

60

30

25
40

10
- schrijfvaardigheid
25

25
10

30
- computer


Subtotaal:

180

160

155
110

110
Nederlandse cultuur


-cultuuronderwijs*
20

25
20

10
Totaal per week:

180

180

180
180

120
*Groep 9 en 10 /11 besteden tijd aan Nieuwsbegrip, voor groep 11 is dit i.p.v. ‘cultuuronderwijs’


Bijlage 4
Onderwijsplanning voor NTC richting 1 en 2


Vakgebied

Doelen van de school

Methoden / materialen

Begrijpend_lezen'>Technisch lezen

Begrijpend lezen


Beginnende geletterdheid: groep 1-2 verhaalbegrip / woorden-schat, taalbewustzijn en klank-tekenkoppeling

Aanvankelijk lezen:groep 3

Voortgezet lezen:

groep 4-8

goed technisch leren lezen en begrijpen van moeilijkere woorden en teksten (avi 4-9)

goed leren begrijpen van geschreven tekstIk en ko (groep 1/2)
Veilig leren lezen (groep 3)

Estafette (groep 4-8, groep 3 vanaf maart)

Software: Schatkist met de muis (grp 1/2}

Veilig leren lezen (groep 3)

Tekst verwerken (groep 4-8)
Nieuwsbegrip (groep 8-11)

oefenexamens (groep 8-11)Mondelinge taalvaardigheid

Vergroten van spreek- en luistervaardigheid

In verschillende situatiesIk en Ko (groep 1-2),

Veilig leren lezen (groep 3)

Taal actief 3 / NTC module mondelinge vaardigheden geïntegreerd met: taal-beschouwingsopdrachten, leesopdrachten, stelopdrachten en informatieverwerkings-opdrachten (groep 4-8)

Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)Taalbeschouwing


Inzicht krijgen in de opbouw van woorden / zinnen / teksten in Nederlandse taal

Veilig leren lezen (groep 3)

Taal actief 3 / NTC module (groep 4-8)

Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)


Stellen en informatie- verwerking

Stelopdrachten met gevarieerde doelstellingen kunnen maken (zie ook tussendoelen gevorderde geletterdheid, strategisch schrijven en informatie-verwerking)

Taal actief 3 / NTC module; toepassingsgerichte stelopdrachten, die zich lenen voor zelfstandige werkopdrachten in de klas en huiswerkopdrachten. (groep 4-8)

Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)Woordenschat


Verbreding en verdieping van de woordenschat

Ik en KO (groep 1-2)

Veilig leren lezen (groep 3)

Taal actief 3 / NTC module: woordenschatlijn (groep 4-8)

Software: Taalfanfare

Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)


Spelling


De spelling van de Nederlandse taal zo goed mogelijk kunnen hanteren

Veilig leren lezen (groep 3)

Taal actief 3 / NTC module (groep 4-8)

Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)


Onderwijsplanning voor NTC richting 3


Vakgebied

Doelen van de school

Methoden/

materialen

Mondelinge taalvaardigheid


Woordenschat

1.beheersen van belangrijke taalfuncties waarmee de leerling in situaties op school en daarbuiten in aanraking komt. Daarvoor moet hij de meest frequente woorden die gangbaar zijn in dergelijke situaties beheersen.

2.beheersing Nederlandse klanken

3. beschikken over de meest elementaire

- functiewoorden (lidw., voorzetsels, voornw..

- grammaticale structuren bijv.mededelende, vragende, bevelende zinnen

-zinstypen: bijv.ontkenningen, woordvolgorde,

verschillende tijdsvormen


groep 1 en 2

Ik en KO


Prentenboeken

Spelmateriaal

Software: Schatkist met de muis (grp 1/2)
Ik en KO (groep 1-2)

Veilig leren lezen (groep3)

Taal actief 3 / NTC module: woordenschatlijn (groep 4-8)

Software: Taalfanfare

Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)


Technisch

Lezen


beginnende geletterdheid:

verhaalbegrip, waarmee je ook aan woordenschat werkt, taalbewust zijn en klankteken-koppeling aanvankelijk lezen: de klankteken-koppeling en het leren lezen van Nederlandse woorden en zinnen (avi 3)


voortgezet lezen: goed technisch leren lezen en begrijpen van moeilijkere woorden en teksten (avi 4-9)

Ik en Ko groep1/2

Veilig leren lezen (groep 3)


Estafette groep 4-8Begrijpend

lezen

leren begrijpen van geschreven tekst


Veilig leren lezen (groep 3)

Tekst-verwerken (groep 4-8)

Nieuwsbegrip (groep 8-11)

oefenexamens (groep 8-11)Spelling

De spelling van de Nederlandse taal zo goed mogelijk kunnen hanteren

Veilig leren lezen (groep 3)

Taal actief 3 / NTC module (groep 4-8)

Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)


Taal-

beschouwing

Inzicht krijgen in de opbouw van woorden, zinnen, teksten in de Nederlands taal

Veilig leren lezen (groep 3)

Taal actief 3 / NTC module (groep 4-8)

Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)


Stellen

Stelopdrachten met verschillende doelstellingen kunnen maken

Taal actief 3 / NTC module; toepassingsgerichte stelopdrachten, die zich lenen voor zelfstandige werkopdrachten in de klas en huiswerkopdrachten. (groep 4-8)

Nieuw Nederlands (groep 10) Leswijs (groep 9)
Bijlage 5
Namen en adressen van externe contacten
Onze school maakt deel uit van een groter netwerk.

Via Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland ontvangt onze school een financiële stimulans – in de vorm van subsidie – van de Nederlandse overheid. Ook biedt Stichting NOB ons advies op onder meer onderwijskundig en bestuurlijk gebied.

De kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld door de Nederlandse Inspectie van het onderwijs. Wij zijn niet de enige Nederlandse school in het buitenland. Over de gehele wereld zijn er momenteel wereldwijd 179 scholen in 80 landen die Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs (NTC) verzorgen, als aanvulling op lokaal of internationaal onderwijs.
Stichting NOB

Parkweg 20a

2271 AJ Voorburg

Nederland

Tel: + 31 70 386 66 46

www.stichtingnob.nl


Inspectie van het Onderwijs, afdeling Buitenland
Spoorlaan 420
5038CG Tilburg
Nederland
Telefoonnummer Vertrouwensinspectie: 0031 30 670 6001

Ouders stellen vragen over het onderwijs in het buitenland: 0031 77 46 56 767


E-mail: buitenland@onderwijsinspectie.nl

www.onderwijsinspectie.nlCNaVT-Secretariaat

Blijde Inkomststraat 7 - bus 3319 B-3000

Leuven België

Tel: + 32 16 32 55 16 www.cnavt.org


Nederlandse Ambassade in Athene

Leof. Vas. Konstantinou 5-7

106 74 Athene

Tel: 210 7254900

E-mail: ath@minbuza.nl

www.dutchembassy.grNederlands Consulaat op Rhodos

Leoforos Irakleidon 4

Ixia 85101

Tel: 22410 26281E-mail: consul@nl-consulaterhodos.com


1   2   3   4

 • Festiviteiten en activiteiten
 • Hoe kunt u als ouder bijdragen in het bijhouden van het Nederlands
 • Tot slot
 • Leerkracht Groep Maandag
 • Groep 1/2 5 7
 • Bijlage 4 Onderwijsplanning voor NTC richting 1 en 2
 • Technisch lezen Begrijpend lezen
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Stellen en informatie- verwerking
 • Onderwijsplanning voor NTC richting 3 V
 • Mondelinge taalvaardigheid Woordenschat
 • Technisch Lezen
 • Begrijpend lezen
 • Taal- beschouwing
 • Bijlage 5 Namen en adressen van externe contacten
 • Inspectie van het Onderwijs, afdeling Buitenland
 • CNaVT-Secretariaat
 • Nederlands Consulaat op Rhodos

 • Dovnload 265.76 Kb.