Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina28/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   36

3.2.2 Thema Passend Onderwijs: BESTEMMING 2016


1

Het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en toepassen van passend onderwijs gericht op de verblijfsduur en leeftijd van leerlingen, rekening houdend met het uitstroomperspectief.

Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen?

Resultaten 2012

De Burcht bereidt zich voor op het werken met duidelijke uitstroomprofielen (Wet kwaliteit VSO).

De school beschikt over een plan van aanpak voor het werken met uitstroomprofielen.

Onderwijs afstemmen op zowel kort- als langverblijver.

De TOA- en/of Deviant-toetsen worden ingezet bij de niveaubepaling.

Aansluiten bij de school van herkomst.


Het scholingsprogramma van de school van herkomst wordt gevolgd.

In samenwerking met SG Harreveld een vmbo-traject aanbieden.

Er worden schoolexamens vmbo afgenomen. Er wordt gewerkt met een PTA vmbo. Een extraneusregeling met SG Harreveld is gerealiseerd

Uitbreiden en bijstellen van AKA-opleidingen.


Structureel overleg met ROC Leiden.

Uitbreiden van interne en externe stagemogelijkheden


De AKA-opleidingen zijn uitgebreid met de volgende richtingen: AKA-breed, techniek, sport, kappersopleiding en consumptief.

Verder vormgeven en bijstellen aan de AKA opleiding.

Er is structureel overleg met docenten ROC Leiden
Er worden AKA-examens afgenomen.

Aanbieden van mbo-1 en mbo-2 opleidingen.

Er wordt toegewerkt naar een startkwalificatie door het aanbieden van mbo-1 en mbo-2

Leerlingen begeleiden op weg naar werk.

Het onderwijsaanbod is uitgebreid met behulp van het projectvoorstel “Met De Burcht op weg naar werk” van De Overdracht BV


3.2.2 Thema Passend Onderwijs: BESTEMMING 2016

2.

De school werkt resultaatgericht en werkt op verantwoorde wijze aan leerlijnen en een realistisch ontwikkelingsperspectief. Er is samenhang in leerlijnen en ontwikkelingsperspectief.

Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen?

Resultaten 2012

We ontwikkelen het ontwikkelingsperspectief, leerlijnen en passende trajecten (Ontwikkeling in Beeld).Ieder kind heeft een passend onderwijszorgtraject, afgestemd op zijn specifieke behoeften en met focus op zelfredzaamheid en een duurzame plek in de samenleving (studie, arbeidsvoorziening en dagbesteding).

Werken aan de hand van een zorgplan dat gebaseerd is op handelingsgericht werken.

Het zorgplan van De Burcht is gebaseerd op handelingsgericht werken en binnen de kaders van Ontwikkeling in beeld.

Het ontwikkelingsperspectief is duidelijk en realistisch.

Het projectplan Trajectbureau is besproken en beleid is vastgesteld.

De Commissie voor de begeleiding maakt een verantwoorde keuze betreffende plaatsing van leerling en controleert of het OPP wordt uitgevoerd. Commissie voor de begeleiding komt in MT op de agenda en wordt uitgedragen in het team.

De Commissie voor de begeleiding profileert zich nadrukkelijk binnen de organisatie.

De school ontwikkelt een uniform systeem voor ontwikkelingsperspectief.

We zijn in staat om opbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau in kaart te brengen. De opbrengsten worden afgezet tegen vooraf gestelde verwachtingen.

De Burcht evalueert haar systematiek van ontwikkelingsperspectief en leerlijnen.

De Burcht is in staat om opbrengsten op leerling-, groeps-, en schoolniveau in kaart te brengen.

Het onderwijs is gericht op het uitstroomperspectief.

Er zijn leerplannen voor leerlingen van 10 weken.
3.2.2 Thema Passend Onderwijs: BESTEMMING 2016

3

Leerlingen worden in burgerschapsprojecten op planmatige wijze voorbereid op hun deelname aan de samenleving. De school is in staat de sociale competentieontwikkeling te meten en te volgen.

Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen?

Resultaten 2012

Uitvoeren van projecten die in relatie staan met actief burgerschap.


De Burcht heeft minimaal twee projecten uitgevoerd gericht op actief burgerschap van de leerlingen.

Het invoeren van een volginstrument sociale ontwikkeling.

Er is een volginstrument voor sociale ontwikkeling.
3.2.2 Thema Passend Onderwijs: BESTEMMING 2016

4

Er is zorg voor een hogere mate van afstemming van activiteiten en samenwerking tussen school en inrichting met als doel de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en daarmee het dagprogramma voor jongeren te verbeteren. De onderwijsvrije weken van het 52-wekenprogramma worden zinvol besteed. De doelen zijn geformuleerd en worden in de praktijk uitgevoerd.

Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen?

Resultaten 2012

Het 52-wekenprogramma wordt in de PDCA-cyclus opgenomen


Er is een zinvolle, verantwoorde en educatieve invulling van de onderwijsvrije weken.

Dit onderdeel komt vier keer per jaar terug in de kwaliteitsagenda


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   36

  • Thema Passend Onderwijs: BESTEMMING 2016

  • Dovnload 1.2 Mb.