Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schriftelijke vragen: subsidie voor afvoer regenwater Datum: 7 april 2017

Dovnload 24.85 Kb.

Schriftelijke vragen: subsidie voor afvoer regenwater Datum: 7 april 2017Datum05.12.2018
Grootte24.85 Kb.

Dovnload 24.85 Kb.Schriftelijke vragen: subsidie voor afvoer regenwater
Datum: 7 april 2017

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het regelement van orde voor de vergadering van de raad der gemeente Leeuwarden.


Op de website van de gemeente (klik hier) valt het volgende te lezen:
Afkoppelen regenwater en Groene daken

De regenbuien worden heviger en tuinen worden meer verhard. Hierdoor krijgt de riolering steeds meer water te verwerken. Het gevolg is dat er steeds vaker water op straat staat en meer riool overstort op het oppervlaktewater.
Afkoppelen regenwater

Woont u aan het water, dan kan het dak- en terreinwater rechtstreeks op het oppervlaktewater worden afgevoerd. Bij nieuwe woningen is dit vaak al het geval, maar bij oudere woningen niet.

Voor afkoppelen verhard oppervlak, ligt de eigen bijdrage op € 5,00 per m2. De kosten die hierboven liggen, neemt de gemeente Leeuwarden voor haar rekening.

Wilt u het regenwater afkoppelen, neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden.

Omdat het loskoppelen van regenwater in de regel betekent om verhard oppervlak te verwijderen en de regenpijp los te koppelen zodat het water de tuin in stroomt, zitten hier geen hoge kosten aan (L stuk aan de onderkant van een regenpijp kost circa €3,-per stuk). Dus zou je je kunnen afvragen of deze subsidie wel effectief is.


Omdat D66 het belangrijk vindt dat de gemeentelijke subsidievoorwaarden helder en duidelijk moeten zijn voor de inwoners van onze gemeente en efficiënt en effectief zijn om het doel van een subsidie te behalen stellen we de volgende vragen aan het college:


  1. Wat is het idee achter deze subsidie en wat zijn de voorwaarden?

  2. Hoe vaak, voor welke werkzaamheden en voor welke bedragen is deze subsidie verleend vanaf het begin van deze subsidie?

  3. Is deze subsidie volgens het college effectief om het afkoppelen van regenwater te bevorderen?

  4. Hoeveel geld was er vanaf het begin beschikbaar en hoeveel is er nu nog beschikbaar?

Namens D66 LeeuwardenFrans-Jan Smit

  • Schriftelijke vragen: subsidie voor afvoer regenwater Datum: 7 april 2017
  • Afkoppelen regenwater en Groene daken
  • Afkoppelen regenwater

  • Dovnload 24.85 Kb.