Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Seh: anafylactische reacties bij volwassenen

Dovnload 129.99 Kb.

Seh: anafylactische reacties bij volwassenenDatum25.04.2019
Grootte129.99 Kb.

Dovnload 129.99 Kb.

024486

 

Titel

SEH: anafylactische reacties bij volwassenen

 

Inleiding

Eenduidige behandeling van een volwassene met een anafylactische reactie op de SEH.

 

Doel

Adequaat reageren bij een volwassene met een anafylactische reactie

 

Definities

Anafylactische reactie is een abnormale respons van één of meerdere orgaansystemen na contact met een allergeen.

 

Toepassingsgebied

Spoedeisende Hulp St Elisabeth Ziekenhuis

 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

SEH-artsen KNMG

AIOS en ANIOS SEH-artsen 

Symptomen

(1) Verschijnselen: zie stroomschema

Anafylaxie is zeer waarschijnlijk als aan 1 van de volgende 3 criteria wordt voldaan:

 


 1. Acuut ontstaan van klachten (minuten tot uren) met betrokkenheid van huid (urticaria, jeuk) en/of slijmvliezen (zwelling mond, tong, neusslijmvlies) ) en tenminste:

  • Ademhalingsprobleem (dyspnoe, wheeze/ bronchospasme, stridor, hypoxemie)

  • Verlaagde bloeddruk of tekenen van orgaanfalen (hypotonie/collaps, syncope, incontinentie)

 1. Twee of meer van de volgende gevolgen direct na blootstelling aan waarschijnlijk allergeen van patiënt:

  • Zwelling van de huid/slijmvliezen (jeuk, urticaria, rillingen, zwelling KNO gebied, jeuk genitaal gebied)

  • Ademhalingsproblemen (dyspnoe, wheeze/ bronchospasme, stridor, hypoxemie)

  • Verlaagde bloeddruk of tekenen van orgaanfalen (hypotonie/collaps, syncope, incontinentie, epilepsie)

  • GE klachten (krampende buikpijn, overgeven, diaree)

 1. Verlaagde bloeddruk na blootstelling (minuten tot uren) aan bekend allergeen:

  • Volwassenen: Systolische bloeddruk lager dan 90mmHg of meer dan 30% daling t.a.v. normale bloeddruk 

 

Meest voorkomende uitlokkende factoren voor anafylactische reactie (voorbeelden, deze lijst is niet compleet), kunnen ook in combinatie voorkomen: 1. Immunologisch:

  • voedsel (pinda’s, noten, schaaldieren, vis, sojamelk, koemelk, ei, zaden, e.a.)

  • medicatie (bv: antibiotica, NSAID’s, toediening van plasma/bloedproducten, plasmaexpanders e.a.)

  • insectensteek van bij/wesp/hommel (anafylaxie op andere insecten is zeldzaam)

  • semen

  • latex

  • i.v. contrast

  • immunologische afwijking (mastocytose, klonale mest cell afwijking)

 2. Non immunologisch:

  • fysieke factoren (inspanning, kou, warmte en zonlicht/ UV radiatie)

  • ethanol

  • medicatie (opioiden)

 3. Idiopatisch

 

NB anafylaxie treedt na blootstelling aan het allergeen meestal snel op: bij insectensteken  vaak binnen een half uur (soms 1  uur), bij voeding binnen een uur (soms 4  uur, dan vaak in combinatie met inspanning), bij medicatie sterk wisselend: bij intraveneuze medicatie zeer snel, bij sommige NSAIDS pas na enkele uren.

 


 

Diagnostiek

(2) Laboratoriumonderzoek:

Indien het QRT protocol wordt gevolgd; reanimatielab.

Bij stabiele patiënten: bloedgasanalyse, Na, K, ureum, kreatinine, Hb, leukocyten, leverfuncties.

Tryptase (bloedbuis: stolbuis met gel) tot 3 uur (!) na aanvang van de symptomen. Altijd tryptase bepalen bij verdenking anafylaxie (tenzij de reactie optrad a.g.v. contact met een voor de patiënt bekend allergeen). 

Therapie

(3) Observatie:

 • Patiënten met ongecompliceerde anafylaxie moeten 6 uur worden geobserveerd.

 • Patiënten met de volgende risicofactoren moeten langer worden geobserveerd:

  • een bifasische reactie in de voorgeschiedenis

  • bekend met ernstig astma

  • bij laat ingezette behandeling

  • blijvende blootstelling aan allergeen(bijv. antihistaminicum werkt korter dan oorzakelijk geneesmiddel)

  • kwetsbare/alleenstaande patiënten

  • ernstige reacties met slow onset zonder duidelijk uitlokkende factor

  • wespen steek:  advies is bij wesp graad III en IV Müller tenminste 12 uur ter observatie te laten blijven.

 

Müller Graad

Verschijnselen

0

geen gegeneraliseerde verschijnselen

I

jeuk, gegeneraliseerde urticaria, malaise

II

Als graad I, met tevens twee of meer van de volgende symptomen:

         angio-oedeem

         misselijkheid

         braken

         diarree

         buikpijn

         drukkend gevoel op de borst

         duizeligheidIII

Als graad II, met tevens twee of meer van de volgende symptomen:

         kortademigheid

         dysfagie

         dysartrie

         stridor

         heesheidIV

als graad III, met tevens twee of meer van de volgende symptomen:

         cyanose

         hypotensie

         collaps

         bewustzijnsverlies

         incontinentieTabel: Classificatie naar ernst van allergische reacties op insectensteken volgens Müller.

 


 • In 5-20 % van de gevallen treedt een bifasische reactie op: 1-72 uur (meestal 8-10 uur) na de eerste verschijnselen, treden opnieuw verschijnselen van anafylaxie op.

 • Geef bij patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden het advies zich bij recidief symptomen bij een eerste hulp te melden.

 • Schrijf een adrenaline auto-injector (Epi-pen, Jext) voor:

  • Bij volwassenen 0,3 mg.

  • Patiënt dient deze altijd bij zich te dragen (in ieder geval tot nadere instructie hierover bij het polibezoek aan de allergoloog).

  • Geef mondelinge en schriftelijke informatie over het gebruik van de auto-adrenaline-injector

 • Ontslagmedicatie cetirizine 10mg zo nodig 1dd1

 • Verwijs naar allergoloog voor nadere analyse,  indien daar reeds bekend laat een follow-up afspraak maken

 • Bij verdenking op een allergische reactie op een geneesmiddel: noteer in het EPD (bij medische kenmerken) en verzoek schriftelijk de huisarts om dit aan de apotheek door te geven en in HIS te noteren.

 

 

NB:  Patiënten die β-blokkers gebruiken kunnen onvoldoende reageren op adrenaline; in dat geval moet naast alle andere maatregelen glucagon (1-5 mg i.v. in 5 min gevolgd door 5-15 mg/min continue infusie afhankelijk van klinische respons) worden gegeven.

 

NB: Bij verdenking angio-oedeem t.g.v. bijvoorbeeld ACE-remmers met onvoldoende reactie op adrenaline/ clemastine/ dexamethason; icatibant overwegen. Belangrijkste is de “A” vrij houden.

 

NB: Bij verdenking angio-oedeem t.g.v. hereditair angio-oedeem, behandelen met c1-esteraseremmerconcentraat intraveneus (Cetor) of icatibantNB. icatabant: Injectievloeistof 10 mg/ml; voorgevulde spuit 3 ml.  Dosering volwassenen: langzaam 30 mg subcutaan bij voorkeur in de buik, bij onvoldoende effect of bij terugkeer van de symptomen na 6 uur herhalen, zo nodig na 6 uur nogmaals herhalen, max. 90 mg per 24 uur.

 

* Bij anafylaxie is er vaak een stijging van tryptase zichtbaar, met een piek 15 minuten tot 3 uur na het begin van de symptomen.Bij een sterke toename van tryptase, kan deze ook na 3 uur nog verhoogd zijn.

Een hoog tryptase past bij anafylaxie, een normaal tryptase sluit anafylaxie niet uit! 

 

Complicaties

 

 

Stroomschema 

Bronnen

 • Biphasic anaphylaxis: Review of incidence, clinical predictors and observation recommendations John W. Tole, Phil Lieberman; Immunol Allergy Clin N Am 27 (2007) 309-326.

 • Diagnosis and management of anaphylaxis: Anne L. Ellis, James H. Day;  CAMJ 2003; 169

 • Anaphylaxis: current state of knowledge for the modern physician: Krzysztof Rutkowski, Shelley Dua, Shuaib Nasser;  Postgrad Med J 2012; 88: 458-464

 • Anaphylaxis: Recent advances in assessment and treatment: Estelle R. Simons; J Allergy ClinImmunol 2009; 124 625-636

 • World allergy Organization Guidelines for the assessment and Management of anaphylaxis: F.Estelle R. Simons et al..CurrOpin Allergy Clinimmunol. 2012; 12: 389-399

 • Anaphylaxis: Simons FE.J Allergy ClinImmunol. 2010 Feb;125(2 Suppl 2):S161-81. Erratum in: J Allergy ClinImmunol. 2010 Oct;126(4):885.

 • Anaphilaxis: diagnosis and management: Brown SG, Mullins RJ, Gold MS. Med J Aust. 2006 oct 2; 185 (7): 400

 • Therapeutic controversies in the management of acute anaphylaxis: Brown FT. J acid Emerg Med 1998; 15: 89-95

 • Preventing fatalities from anaphylaxis: an Emergency Medicine Physician’s perspective: Zull DN: Allergy proc. 1995; vol 16, no 3

 • Current guidelines for diagnosis and management of anaphylaxis in the Emergency Department; Emergency medicine Guidelines update 2011; www.ebmedicine.net

 • Acute boekje

 • www.uptodate.com

 • QRT boekje, Elisabeth ziekenhuis.

 • www.mensengezondheid.info.nu

 

 

 • (1) Verschijnselen: zie stroomschema
 • (2) Laboratoriumonderzoek
 • (3) Observatie
 • Müller Graad Verschijnselen
 • Bij anafylaxie is er vaak een stijging van tryptase zichtbaar, met een piek 15 minuten tot 3 uur na het begin van de symptomen.

 • Dovnload 129.99 Kb.