Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Selectie van de aangeboden artikelen op de Antiquarische Boekenmarkt in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 maart 2015 De kerk is geopend van 10. 00 tot 17. 00 uur Donderdag 26 maart van 10. 00 tot 20. 00 uur

Dovnload 1.39 Mb.

Selectie van de aangeboden artikelen op de Antiquarische Boekenmarkt in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 maart 2015 De kerk is geopend van 10. 00 tot 17. 00 uur Donderdag 26 maart van 10. 00 tot 20. 00 uurPagina1/14
Datum08.04.2017
Grootte1.39 Mb.

Dovnload 1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Selectie van de aangeboden artikelen op de Antiquarische Boekenmarkt in de Lourdeskerk te Bergen op Zoom op

dinsdag 24 t/m vrijdag 27 maart 2015

De kerk is geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag 26 maart van 10.00 tot 20.00 uur

00001 Godsdienst, filosofie en wijsbegeerte

01001 Geschiedenis en topografie

02001 Reizen

03001 Muziek, film, beeldende kunst en architectuur

04001 Nederlandstalig literair

05001 Engelstalig literair

06001 Duitstalig literair

07001 Spaans- en Franstalig literair

08001 Vertaald literair

09001 Strip-, kinder- en jeugdboeken

10001 VariaGODSDIENST, FILOSOFIE en WIJSBEGEERTE
00001 Het recht tot ‘opstand’

Dr. Ferd. Sassen. Dekker & Van de Vecht, Nijmegen / Utrecht, 1936. 32 pp. € 6,00


00002 Causaliteit en wilsvrijheid

Rijksuniversiteit te Groningen. Academiejaar 1933-1936. J.B. Wolters Groningen / Batavia, 1936. 148 pp. Met bijdragen van prof. mr. dr. L. Polak ‘Causaliteit en wilsvrijheid’; prof. dr. F. Zernike ‘Causaliteit in de natuur’; prof. dr. F.J.J. Buytendijk ‘Het leven, en het streven als een zijner functies’; prof. dr. H.J. Brugmans ‘Het willen en andere functies van ziel en geest’; prof. dr. E.D. Wiersma ‘De menschelijke inwerking op gezond en ziek willen’; prof. dr. G. van der Leeuw ‘Gebeuren en willen bij natuurvolk en cultuurmensch’; prof. dr. W.J. Aalders ‘Het zedelijk en godsdienstig oordeel over het willen’; prof. mr. H. van Goudoever ‘Toerekening in het recht’; prof. dr. I.H. Gosses ‘Mensch en volk in de geschiedenis’. € 11,50


00003 Een jaar vol heiligen

Albert Kuyle. Ingeleid door Emile Erens. Het Spectrum, Utrecht, z.j. 93 pp. Geïllustreerd. € 4,00

00004 Levenswijsheid in citaten

Mr. F. Vorstman. Prisma-boeken, Utrecht / Antwerpen, 1963. 218 pp. Een verzameling uitspraken van denkers uit de oude en nieuwe tijd. € 4,00

00007 Meditaties in de Tower

Sir Thomas More. Vertaling R. de Pauw / A. van Mijlbeke. Lannoo, Tielt, 1953. 159 pp. Over het zielelijden en de doodsangst van onze Heer in de tuin van Gethsemane. € 6,50


00008 De terugkeer van de verloren zoon

André Gide. Vertaling Jef Last. 3e druk. Driehoekserie. De Driehoek, ’s-Graveland, z.j. 48 pp. € 4,00

00009 De idealen van den idealen student

Prof. dr. F.J.J. Buytendijk. Eerste druk. Het Spectrum, Utrecht, 1945. 29 pp. Rede uitgesproken op 9 nov. 1945 bij de inauguratie der nieuwe leden van de R.K. Studenten Vereeniging Veritas te Utrecht en op 15 nov. 1945 bij de inauguratie der leden van de R.K. Studenten Vereeniging Albertus Magnus te Groningen. € 4,50


00010 De cultus van den H. Laurentius diaken-martelaar uit de IIIe eeuw

Dom. A. Beekman o.s.b. van de abdij S. Paulus te Oosterhout. Eerste druk. Leuven / ’s-Hertogenbosch, 1929. 24 pp. Geïllustreerd. € 3,50


00011 Het raadsel van de jodenvervolging

Hilbrandt Boschma. Eerste druk. De Tijdstroom, Lochem, z.j. (1933) 30 pp. Roestvlekjes in tekst. Vochtplek op voorplat. € 6,50


00012 Kultgeräte der christlichen Kirche im frühen Mittelalter

Wolfgang Fritz Volbach. 1e druk. Widens, Mainz, 1925. 40 pp. Kulturgeschichtliche Wegweiser durch das Römisch-Germanische Central-Museum Nr. 9. Met 19 afbeeldingen. (D) € 6,50

00015 De antimodernisten-eed

J.D.J. Aengenent. Leiden, 1911. 44 pp. Dit opstel verscheen als artikel in de Mei-Juni-aflevering van ‘De Katholiek’ van dat jaar. Rug ontbreekt. € 4,50


00017 Leven van Frater Andreas

Fr. M. Frumentius, C.M.M. Tilburg, 1921. 79 pp. Geb. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 15,00


00018 Een beetje geloven

W.B. Drees. (red.) Tweede druk. Balans, 2001. 211 pp. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom. € 9,50


00019 Studies over de angst

Dr. W. Grossouw e.a. Eerste druk. Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1955. 55 pp. Referaten gehouden op de Studiedag van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid over de Angst te Utrecht. Omslag heeft gebruikssporen. € 6,50


00020 Pieter van Meer de Walcheren

Theo Kroon. AO-Reeks nr. 1829. Lelystad, 1980. 20 pp. Geïllustreerd € 2,00

00021 Prof. mag. dr. Edward Schillebeeckx theoloog en schrijver

Theo Kroon. AO-Reeks nr. 2039. Lelystad, 1984. 20 pp. geïllustreerd € 2,00


00022 Anna Maria van Schuurman

J.H. Kruizinga. AO-Reeks nr. 1712. Lelystad, 1978. 20 pp. Geïllustreerd € 2,00


00023 Kunt u mij de weg naar Bethlehem vertellen?

J.H. Kruizinga. AO-Reeks nr. 1895. Lelystad, 1981. 20 pp. Geïllustreerd € 2,00


00024 Poels

Theo Kroon. AO-Reeks nr. 1852. Lelystad, 1981. 20 pp. Geïllustreerd € 2,00


00025 Platons Gastmahl

Franz Bolls Übertragung mit dem griechieschen Urtext. Ernst Heimeran Verlag, München, 1937. 149 pp. (D/Gr) € 6,00


00026 Geschiedenis der Logica

Dr. E.W. Beth. Servire’s Encyclopaedie in Monografieën. Servire, Den Haag, 1944. 96 pp. € 6,50

00028 De eredienst van de Katholieke Kerk

Prof. J.A. Jungmann. S.J. Romen & Zonen, Roermond / Maaseik, 1957. 369 pp. Geb. Met stofomslag. € 10,00


00029 Leo Polak een erflater van onze beschaving

Samenstelling P. Spigt. Breughel Uitg., Amsterdam, 1946. 79 pp. Herdacht door vrienden en collegae gevolgd door de voordracht ‘De zin van de dood’. € 8,50


00031 Musse und Kult

Josef Pieper. Hochland Bücherei Im Kösel verlag, München, 1955. 98 pp. Met stofomslag. (D) Aantekeningen met potlood in tekst. € 6,50


00032 Theotokos moeder van God

C.A. Bouman. Eerste druk. Het Christelijke Oosten. Verhandelingen over de geschiedenis en het godsdienstig leven van de Oostersche Kerken, deel VII. Uitg. De Toorts, 1941. 80 pp. Over de Marialeer en de Mariavereering van de Oostersche Kerken. Geb. Schutbladen vlekkerig. Geïllustreerd. € 8,50


00033 De tijd van Christus’ geboorte

Dr. D.A.W.H. Sloet. Eerste druk. Uitg. Paul Brand, Bussum, 1919. 76 pp. Naam eigenaar op voorpagina en schutblad. Zeldzaam. € 17,50


00035 Wezen en zin van de pijn

Prof.dr. F.J.J. Buytendijk. Uit ‘Tijdschrift voor Philosophie’, 1942. 56 pp. € 6,00


00036 De geneeskracht der liefde

Prof.dr. F.J.J. Buytendijk / P. Christian / H.M. Fortmann. Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1958. 34 pp. € 4,50


00037 Ontmoeting der sexen in de puberteit

Prof.dr. F.J.J. Buytendijk e.a. Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1954. 46 pp. € 6,00


00039 Verslagboek van de eerste Nijmeegsche Philosophische Week

Eerste druk. Universiteitsboekhandel, Nijmegen, 1932. 96 pp. Bevat de colleges die gegeven werden gedurende de Philosophische Week in de aula der Keizer Karel Universiteit op 13, 14 en 15 juni 1932, georganiseerd door den Senaat van het Nijmeegsch Studenten Corps Carolus Magnus. Met bijdragen van prof. Titus Brandsma ‘Het begrip Wijsbegeerte’, prof. Hoogveld ‘Het Menschelijk Kennen’, mag. Doodkorte ‘De Natuur’; prof. Van den Berg ‘De Menschelijke Ziel’; prof. Kreling ‘God’; prof. Duynstee ‘Zedelijkheid’; prof. Kors ‘Staat en Maatschappij’; prof. De Bruyn ‘Waarde van wijsgerige studie’. Papier heeft veel roestvlekken. € 12,50


00040 Pastoor F. van Lith S.J.

L. van Rijckevorsel s.j. Stichting St. Claverbond, Nijmegen, 1952. 139 pp. Geb. De stichter van de missie in Midden-Java 1863-1926. € 8,00


00041 Sint Paulus en de beschaving van zijn tijd

Dr. W.K.M. Grossouw. Eerste druk. Dekker & van de Vegt, Nijmegen / Utrecht, 1947. 23 pp. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op Woensdag 8 october 1947. Papier vergeeld. € 7,00


00042 Het vraagstuk der homosexualiteit

Romen & Zonen, Roermond / Maaseik, 1941. 198 pp. Beschouwingen door J. Barnhoorn, dr. J. Kors, dr. H. de Vries, off. F. van de Loo, prof. W. Pompe, G. Janssens en dr. P. Heymeijer, samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereniging n.a.v. het congres 1939 te Nijmegen. € 12,50

00043 Grondproblemen van het dierlijk leven

Prof. dr. F.J.J. Buytendijk. Philosophische Bibliotheek. Dekker & Van Devegt, Nijmegen / Utrecht 1938. 231 pp. € 5,00


00044 Philosophie van het leven - wijsgeerige biologie

Dr. Th. van der Bom. Philosopische Bibliotheek. Dekker & Van Devegt, Nijmegen / Utrecht 1932. 216 pp. € 6,00


00045 Het boekje ‘Amstelredams eer en opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied Ao 1345’ en zijn schrijver

Dr. J.F.M. Sterck. St. Jacobs-Godshuis, Haarlem, z.j. 67 pp. Bibliografische aanteekeningen. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad. € 12,50


00047 Noodlot en Vrije Wil

Prof. mr. dr. Leo Polak. Ploegsma, Zeist, 1937. 59 pp. Cursus gehouden voor de Radio-Volksuniversiteit. Heeft roestvlekken en aantekening op één pagina. € 8,50


00049 Moderne doodsproblematiek

Dr. R.F. Beerling. Delftsche Uitgeversmij., z.j. 306 pp. Geb. Een vergelijkende studie over Simmel, Heidegger en Jaspers. Papier wat vergeeld. € 12,50


00050 De zin der wetenschap

Dr. H.J. Pos. ‘Theoria’ nr. 2. Van Gorcum, Assen, z.j. 26 pp. Voordracht, gehouden in de serie lezingen over de Universiteit, georganiseerd door de centrale Faculteitencommissie, in December 1936 in de Universiteit van Amsterdam. Soft Cover. Omslag verkleurd. Op 2 pp. roestige afdruk paperclip. € 5,00


00052 Het Statuut van de Filosofie

Dr. L. Heyde. Eerste druk. Van Gorcum, Assen, 1980. 35 pp. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de geschiedenis van de wijsbegeerte, in het bijzonder moderne en hedendaagse wijsbegeerte aan de Katholieke Hogeschool, te Tilburg op donderdag 11 november 1980. € 4,00


00053 Eucharistiefeier und Seligsprechung van Edith Stein

Pfarrer W. Schumacher (red.) Erzbischöfl. Generalvikariat Köln, 1987. Illustriert. (D.)

€ 6,50

00054 Chorale CaeciliaProgrammaboekje van het Jaarconcert der Chorale Caecilia onder leiding van Lodewijk de Vocht in het Théatre Royal in 1921. € 11,50
00055 De ontwikkeling van wetenschap

Gerard de Vries. Tweede druk. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1985. 165 pp. Een inleiding in wetenschapsfilosofie. € 8,00


00056 De aflaten

G.A. Meijer. J.J. Romen en zonen, Roermond, 1922. 118 pp. Eene geschiedkundig-dogmatische studie. Sommige bladen wat vlekkerig. Geïllustreerd. € 15,00


00057 Nieuwtestamentische apocriefen

H. Bakels. Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1922. 354 pp. Geb. Geïllustreerd. € 13,50


00059 Schaepman

Gerald Brom. Eerste druk. Erven F. Bohn, Haarlem, 1936. 215 pp. Geb. Fotopagina vlekkerig.

€ 4,00
00060 Martyrologium Romanum Gregorii XIII jussu editum Urbani VIII et Clementis X

Editio VI Taurinensis, 1911. XCII / 446 pp. Naam eigenaren op schutblad. Geb. (Latijn) € 35,00

00061 Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten

Prof.dr. Hans Jansen. Eerste druk. Van Praag, Amsterdam, 2008. 196 pp. Paperback. Prof. Jansen beantwoordt 250 vragen over de islam. Mooi exemplaar. € 7,50


00062 Bombrieven

Hans Jansen / Abdul-Jabbar van de Ven. Eerste druk. Van Praag, Amsterdam, 2008. 230 pp. Een vrijmoedige correspondentie over Allah en Mohammed, democratie en sharia. Paperback. Als nieuw. € 9,50


00063 Humanisme intégral. Problèmes temporels et spirituels d'une nouvelle chrétienté.

Jacques Maritain. Fernand Aubier Ed. Montaigne, Paris, 1936. 328 pp. Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle chrétienté (Fr.) € 10,00


00064 De la philosophie Chrétienne

Jacques Maritain. Questions disputées. Desclée de Brouwer, Paris, 1933. 166 pp. (Fr.) € 10,00

00065 Religion et culture

Jacques Maritain. Questions disputées. Desclée de Brouwer, Paris, 1930. 115 pp. Naam eigenaar op schutblad. (Fr.) € 10,00


00066 La juridiction de léglise sur la cité

Charles Journet. Questions disputées. Desclée de Brouwer, Paris, 1931. 235 pp. Naam eigenaar op schutblad. (Fr.) € 10,00


00067 Pages Catholiques

J.K. Huysmans. Dixième édition. Plon-Nourrit, Paris, 1919. 439 pp. Naam eigenaar op titel- en schutblad. (Fr.) € 10,00


00068 Quatre essais sur lEsprit dans sa condition charnelle

Jacques Maritain. Desclée de Brouwer, Paris, 1939. 266 pp. (Fr.) € 10,00


00070 Der Katholizismus als Kulturfaktor

A. Stonner / J.A. Luz / dr. F. Schreyvogl / P. Lippert. Herausgegeben vom Akademischen Verein ‘Logos’. Verlagsanstalt Tyrolia, Insbrück, 1925. 155 pp. (D) € 6,50


00072 De globalisering van de islam

Olivier Roy. Tweede druk. Van Gennep, Amsterdam, 2005. 215 pp. Paperback. Mooi exemplaar. € 8,50

00073 Wijsbegeerte in wording

André Bremond s.j. Vertaling Godfried Bomans. Het Spectrum, Utrecht / Brussel, 1948. 164 pp. Geb. Met stofomslag. Scheurtje in bovenzijde stofomslag. Vergeeld. € 6,50


00075 Philosophie - ihr Wesen, ihre Grundprobleme, ihre Literatur

H. Richert. Aus Natur und Geisteswelt. 4te Auflage. Leubner, Leipzig / Berlin, 1925. 129 pp. (D). € 4,00

00076 De dag ligt nog voor ons

J.B. van Praag e.a. Van Stockum, ´s-Gravenhage, 1969. 214 pp. Geb. Met licht beschadigde stofomslag. Aantekening eigenaar op schutblad. € 5,00


00077 Sporen van de bevrijdende God

Erik Borgman. Reeks ‘Kerk en Theologie in context’ nr. 7. Handelseditie van dissertatie. Kok, Kampen, 1990. 360 pp. Universitaire theologie in aansluiting op Latijnsamerikaanse bevrijdingstheologie, zwarte theologie en feministische theologie. € 10,00


00078 Het Wenen van Wittgenstein

Allan Janik / Stephen Toulmin. Vertaling Hans W. Bakx / Paul de Bruin. Boom, Meppel Amsterdam, 1976. 299 pp. Freud, Kokoschka, Klimt, Loos, Schönberg, Musil, Kraus, Zweig, Von Hofmansthall en Wittgenstein ten tijde van de ondergang van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Geïlustreerd. € 17,50


00082 Filosoferen - gangbare vormen van wijsgerig denken

R.C. Kwant / S. IJsseling. Samsom sociale en culturele reeks. Alphen a/d Rijn / Brussel, 1977. 180 pp. € 5,00


00083 Hedendaagsche Zending in Onze Oost

Nederlandschen Studenten Zendings-bond, 1909. 267 pp. Handboek voor Zendingsstudie Geb. Geïllustreerd. Met losse kaart. € 11,50


00089 De toekomst der menschheid

Heinrich Lhotzky. Vertaling Mevr. Goudsmit-Polano. Thieme, Zutphen, z,j. 168 pp. Geb. Naam eigenaar op schutblad. € 5,00


00090 Verstrooide perels

A.J.M. Janssens (verz.) Sint-Niklaas, z.j. 250 pp. Rijmgebeden van oude beeldekens. Naam eigenaar van schutblad gesneden. Papier wat vlekkerig. € 15,00


00091 Cornelius Musius - een Delftse martelaar van 1572

A. van Dijk o.f.m. Het Spectrum, Utrecht / Brussel, 1947. 71 pp. Geb. Bekroond door het Nuyensfonds. Scheurtjes in stofomslag. Geïllustreerd. € 6,00


00093 Hete hangijzers in het open haardvuur van de kerk

Jaap Stam. Gooi en Sticht b.v., Hilversum, 1977. 112 pp. Auteur was priester van het bisdom Breda. € 4,50


00094 Soefisme

Dr. William Stoddart. Vertaling M.S. Elschot. Eerste druk East-West Publ. Fonds, ´s-Gravenhage, 1982. 99 pp. De traditionele geestelijke leer en het mystieke pad. Oorspronkelijke titel ‘Sufism’. In zeer goed staat. Geïllustreerd. € 8,00


00095 Het leven van Mohammed

Ibn Ishaq. Vertaling en toelichting W. Raven. Eerste druk. De Oosterse Bibliotheek nr. 15. Meulenhoff, Amsterdam, 1980. 275 pp. De vroegste Arabische verhalen over de Profeet. € 19,50

00096 Wachten op het verlossende woord

Frits de Lange. Ten Have, Baarn, 1995. 199 pp. Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God. Naam eigenaar op schutblad. € 7,50


00097 Spinoza

Dr. H.G. Hubbeling. Het Wereldvenster, Baarn, 1966. 130 pp. Geb. Scheurtjes in stofomslag. Naam eigenaar op schutblad. € 7,00


00098 Leibniz

Dr. C.A. v. Peursen. Het Wereldvenster, Baarn, 1966. 119 pp. Geb. Scheurtjes in stofomslag. Naam eigenaar op schutblad. € 7,00


00099 Filosofische onderzoekingen

Ludwig Wittgenstein. Vertaling M. Derksen / S. Terwee. Boom, Meppel / Amsterdam, 1992. 351 pp. Geb. Met stofomslag. Zeer goed. € 25,00


00102 De santenkraam der Roomse Kerk

G.J. van Setten. Gottmer, Haarlem, 1986. 150 pp. Met heiligen door de seizoenen. Geïllustreerd. € 6,50


00103 Philosophie der anorganische natuur

Dr. P. Hoenen s.j. Philosophische Bibliotheek. Dekker & Van Devegt, Nijmegen / Utrecht, 1938. 461 pp. € 8,00


00104 Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino

Dr. J.H.E.J. Hoogveld. Tweede geheel omgewerkte druk. Dekker & Van Devegt, Nijmegen / Utrecht, 1929. 214 pp. Roestvlekjes. Potloodaantekeningen in tekst. € 6,50


00105 Inleiding in de hedendaagsche zielkunde

Dr. L. van der Horst. Kok, Kampen, 1936. 134 pp. Potloodaantekeningen in tekst. € 6,50

00106 Bedevaartboekje O.L.Vrouwegilde

G. Hartmann. Rijnenburg, 1938. 62 pp. Bestemd voor de leden van het O.L. Vrouwe-Gilde gevestigd in de O.L. Vrouwe-Kerk te Amersfoort. Stempel op schutblad. € 6,00


00107 Het ras morphologisch, physiologisch en psychologisch beschouwd

Prof. dr. J.A. Barge / prof. dr. F.J. Buytendijk / dr. J.E. Schulte. Van Stockum, Den Haag, 1939. 85 pp. Voordrachten gehouden op den studiedag over het rassenvraagstuk, georganiseerd door de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid en den Senaat van de R.K. Universiteit en gehouden te Nijmegen op 4 Febr. 1939. Soft Cover. Omslag vergeeld. € 8,00

00109 Verslagboek van de tweede Philosophische week

Prof. R. Welschen / prof.dr. J. Hoogveld / prof. Bellon / F. Tellegen / prof. dr. I. van den Berg / mr. R. Regout / prof. dr. F. Weve / dr. L. Buijs. Dekker & Van de Vegt, Nijmegen / J.W. van Leuven, Utrecht, 1933. 81 pp. Colleges gehouden in de aula van de Keizer Karel Universiteit in Nijmegen op 12, 13 en 14 juni 1933. Naam eigenaar op schutblad. Enkele potloodaantekeningen in tekst. Verder net exemplaar. € 8,00


00111 Wat is het leven?

Prof. dr. J.A.J. Barge. Kroese, Leiden / Amsterdam, 1935. 77 pp. Drie voordrachten op uitnodiging van het Leidse Universiteitsfonds gehouden voor studenten van alle faculteiten op 11, 18 en 25 maart 1935. Potloodaantekeningen in tekst. € 9,50


00117 Ringen der Gegenwart 1922-1927

Erich Przywara. Gesammelte Aufsätze. Band I und II. Benno Filser Verlag, Augsburg, 1929. 985 pp. Omslag vergeeld. Enkele roestvlekjes op bladsnede boven. Verder goed. € 17,50

00118 De Heilige Linie - over de kompositie in de kunst

Alberdingk Thijm. Langenhuysen / Nijhoff, Amsterdam / ´s-Gravenhage, 1909. 331 pp Werken van Alberdingk Thijm, verzameld en gerangschikt met inleiding en overzichten door J.F.M. Sterck. Deel IV Kunst en Oudheidkunde. Voorplat los. Roestvlekken in tekst. Veel pagina`s onopengesneden. € 22,50


00120 Fenomenologie van de taal

Prof.dr. R.C. Kwant. Derde druk. Aula-boeken, Antwerpen / Utrecht, 1967. 255 pp

€ 4,50.

00121 Bijbelsch Magazijn

G. Portielje. Amsterdam, 1840. Voor alle standen. Ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift, zamengesteld door Vaderlandsche Leeraren. Met staalplaten. Geb. Omslag halfleer. Het Oude Verbond, 3 delen, 1842-1848. Het Nieuwe Verbond, 3 delen, 1842-1848. Een deel is matig van kwaliteit. € 97,50
00122 Kierkegaards redevoeringen

Vertaling en inleiding dr. H.A. van Munster. Prisma-boeken. Utrecht / Antwerpen, 1959. 205 pp. € 4,50

00124 Bronnen van Russische Wijsheid

H. Berdjajew / Maxim Gorkij / Boris Pasternak / A. Solzenitsyn / Anton Tsjechow e.a. Schuyt en Co., Haarlem, 1976. Geïllustreerd. € 4,00


00125 Bijbelsche Geschiedenis

Jos Keulers. Met tekeningen van Jos. Speybrouck. Eerste druk. Romen, Roermond, 1931. 672 pp. Geb. Omslag heeft lichte gebruikssporen. Geïllustreerd. € 32,50


00128 Verzamelde Dichtwerken

Dr. H.J.A.M. Schaepman. Vijfde, vermeerderde uitgave. Met een inleiding van den dichter. Opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht, op Zijn Zilveren Priesterfeest. Met een Portret door Jan Veth. Van Langenhuijsen, Amsterdam, 1899. 182 pp. Geb. Naam eigenaar op schutblad. € 12,50


00129 Nieuwe gedichten

H.J.A.M. Schaepman. Van Rossum, Utrecht, 1889. 185 pp. Geb. € 12,50


00130 Zeven Marialegenden

Gabriël Smit. Het Spectrum, Utrecht, z.j. 108 pp. Geb. Geïllustreerd. € 8,50


00131 Vrede ende vrolicheyt - kerstfeest in de middeleeuwen

Martien J.G. de Jong. Eerste druk. De Prom, Baarn, 1985. 304 pp. Geb. Met stofomslag. Geïllustreerd. € 7,00


00133 Erasmus en zijn tijd

Beknopte handleiding voor bezoekers van de tentoonstelling, gehouden van 3 oktober - 23 november 1969 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam. 52 pp. € 3,00


00134 Kerstdozijntje

Zr. M. Uitg. H. Mosmans,'s-Hertogenbosch, 1921. Klein liederenbundeltje met 12 tweestemmige liederen voor school en huis. Woorden en muziek van Zr. M. van de Congregatie der Zusters van Liefde te Tilburg. Geniet. Omslag smoezelig. € 6,00


00142 Elementa Philosophiae Aristotelico-Thomisticae. 1. Logica. Philosophia Naturalis. 2. Metaphysica. Ethica.

Iosephus Gredt. 2 Vol. Herder, Barcelona, 1951. 501+ 470 pp. Geb. (Lat.) € 27,50GESCHIEDENIS EN TOPOGRAFIE
01001 Dorpsleven van Halsteren na 1813

G. van Bree. Publikaties van het Archivariaat ‘Nassau Brabant’, 1970. 64 pp. Geïllustreerd.

€ 5,00

01002 Het heemraadschap van de Mark en Dintel, tijdvak 1804-1830G. van Bree. Publikaties van het Archivariaat ‘Nassau Brabant’, 1971. 72 pp. Geïllustreerd. € 5,00

01003 Een jaar in woord en beeld

Jaarverslag "nieuwe stijl". Jaren 1972 t/m 1981. 10 delen. Gemeentebestuur Bergen op Zoom. Soft Cover. Geïllustreerd. Deel 1 schutblad enige roestvlekjes. Deel 3 een pag. iets los.

€ 7,50


01004 De Heren XVII van Nassau Brabant

Uitgegeven door het archivariaat Nassau Brabant, 1979. 375 pp. Bevat o.a. artikelen over de stormvloed van 1953 in Nieuw-Vossemeer, het dorpsleven in het middeleeuwse Wouw, de verkoop van Half-Ossendrecht, Huijbergen vanaf 1811 en de vroegste jaren van Fijnaart. € 15,00

01005 Wapens en Vlaggen van Noord-Brabant

W.A. van Ham. Zutphen, 1989. 218 pp. Met talrijke foto’s. € 8,50


01006 Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant 1889-1940

A. van der Veen. Zutphen, 1989. 126 pp. Met talrijke foto’s. € 8,50


01007 De Brazza

Pater A. Rijnen. Missieprocuur, Gemert, 1946. 212 pp. De tocht van een jong Brabants missionaris door Brabant, België en Frankrijk tijdens de begindagen van WO II. € 7,50


01008 Honderd jaar Gereformeerde Kerk Vreeswijk/Jutphaas (Nieuwegein) 1887-1987

J. Schut. Nieuwegein, 1987. Een uitgave van de Historische Kring Nieuwegein. 120 pp. Geïllustreerd. Naam eigenaar op schutblad € 5,00


01009 Erfstukken. Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000

D. Vellenga. Stichting Zuid. Hist. Contact Tilburg, 1999. 123 pp. Erfstukken laat in woord en beeld zien hoe de twintigste eeuw het landschap en de mens veranderde. € 12,50


01012 Oud Eindhoven

Drs. H. Mandos / A.D. Kakebeeke. Schiedam, 1976. Herdruk. 187 pp. Geb. Met stofomslag. Voorstudies tot de geschiedenis van Eindhoven. € 17,50


01013
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Dovnload 1.39 Mb.