Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Singapore investeert in groene technologieën en maritieme R&D

Dovnload 31.2 Kb.

Singapore investeert in groene technologieën en maritieme R&DDatum12.03.2017
Grootte31.2 Kb.

Dovnload 31.2 Kb.

rijkslogo
Singapore investeert in groene technologieën en maritieme R&D

Nieuwsflits | mei 2015 Anne Marie Schrijver


Van 19 t/m 24 april 2015 vond de 10de editie van de jaarlijkse Singapore Maritime Week plaats in de Marina Bay Sands Expo & Convention Centre in Singapore. Hoogtepunten van deze week waren de Sea Asia 2015, ondertekening van de Memorandom Of Understanding tussen Port of Rotterdam en Maritime Port Authority en de Singapore Maritime Technology Conference. Maar boven alles heeft de MPA aangekondigd nog meer te gaan investeren in groene maritieme technologieën!
De Singapore Maritime Week (SMW) is het grootste maritieme evenement in Singapore. Drijfveer achter de SMW is de Maritime Port Authority (MPA). De SMW brengt de lokale en internationale maritieme gemeenschap samen in Singapore voor een week vol conferenties, exposities en netwerkgelegenheden.
Op 19 april werd de SMW officieel geopend door de Minister van Transport en de 2e minister van Defensie, Dhr. Lui Tuck Yew. Tijdens de SMW zijn 30 nevenevenementen georganiseerd en ongeveer 54,000 deelnemers en delegaties bezochten de SMW.

Hoogtepunten van de Singapore Maritime Week
Sea Asia 2015

De 5e editie van de Sea Asia 2015 vond plaats van 21 t/m 23 april. In totaal hebben 16,185 deelnemers uit 85 verschillende landen de expositie bezocht. Op deze expositie was ook een ‘Holland paviljoen’ aanwezig, georganiseerd door Nederland Maritiem Technologie. De volgende bedrijven maakte deel uit van dit paviljoen: Holland Marine Services Amsterdam BV, Imtech Marine Netherlands BV, Lagersmit, SpeedCast, Turbo Services International, VSTEP, VDL Klima BV en Winmag


Ter gelegenheid van de Sea Asia 2015 en ter celebratie van Micanti BV, winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds 2014, heeft de ambassade op 22 april een netwerk receptie op de residentie van de ambassadeur georganiseerd. De receptie werd geopend HE de ambassadeur, gevolgd door een toespraak van Dhr. Patrick Phoon, President van de Singapore Shipping Assocation. Ook werden er 2 presentaties vertoond door Nederland Maritiem Land over ‘The Dutch cluster approach towards Maritime hotspots’ en door Micanti over haar innovatief antifouling product. Daarna was er gelegenheid tot netwerken met de diverse Singaporese en Nederlandse aanwezigen uit de maritieme sector.
Samenwerking met MPA

Diverse samenwerkingsverbanden zijn gesloten of vernieuwd tijdens de SMW. Ook de Port of Rotterdam (PoR) heeft de samenwerking met MPA verzegeld door het tekenen van een Memorandum of Understanding (MoU) op 20 april 2015. Deze samenwerking heeft betrekking tot het uitwisselen van informatie over maritieme technologieën en het gezamenlijk werken aan R&D op het gebied van efficiëntie en optimalisatie in de maritieme- en havensector.


Dit is niet de eerste keer dat de PoR samenwerkt met MPA. In oktober 2014 bijvoorbeeld, parallel aan de Singapore International Bunkering Conference and Exhibition (SIBCON), hebben MPA, Antwerp Port Authority, PoR en Port of Zeebrugge om de tafel gezeten om te discussiëren over Liquefied Natural Gas (LNG) bunkers. LNG is een schonere alternatieve brandstof en Singapore wil haar toekomstige haven voorbereiden op LNG bunkers.
Deze ontwikkelingen hebben alles te maken met de missie van MPA om Singapore te ontwikkelen tot een vooraanstaande global hub port en international maritime centre, welke kansen biedt voor de Nederlandse maritieme sector.
Singapore Maritime Technology Conference

De Singapore Maritime Technology Conference, georganiseerd door MPA en Singapore Maritime Institute (SMI), vond plaats op 23 en 24 april. Doel van deze conferentie was de industrie, kennis- en onderzoeksinstituten en internationale partners samen te brengen op het gebied van maritieme R&D en industrie oplossingen. Tijdens de conferentie spraken meer dan 60 experts wereldwijd op verschillende onderwerpen als: e-navigatie, slimmere en groenere technologieën, duurzame havenontwikkelingen, automatisering, LNG als nieuwe brandstof en duurzame en slimme havens en scheepvaart.


MPA investeert in R&D

De MPA heeft verschillende initiatieven onder de aandacht gebracht tijdens de SMW, met betrekking tot investeringen in maritieme R&D en groene technologieën:


1)  MINT fund
MPA kondigde een serie van call-for-proposals aan op het gebied van potentieel onderzoek en het testbedden van technische oplossingen welke vallen onder de Maritime Innovation and Technology (MINT) Fund. Het MINT Fund is opgezet in 2003 met een bedrag van S$100 miljoen, om R&D en het testbedden van maritieme technologieën bij universiteiten, kennisinstituten en bedrijven in Singapore te financieren over een periode van 10 jaar. De MPA heeft dit in 2013 opgehoogd met een extra S$50 miljoen, wat het totale bedrag op S$150 miljoen brengt. De eerste call-for-proposal zal 1 juni 2015 zijn.

Het MINT fund dekt tot 50% van de project kosten en zowel Singaporese als buitenlandse bedrijven met een lokale aanwezigheid, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Sinds de oprichting van het initiatief heeft het MINT Fund meer dan 270 innovatieve R&D projecten ondersteund op het gebied van bijvoorbeeld haven automatisering en nieuwe ballast water behandelingsprocessen.

2)  Green Technology Programme

MPA lanceerde het Maritime Singapore Green Initiative in 2011 met een investering van S$100 miljoen, ter vermindering van milieu invloeden door scheepvaart en aanverwante activiteiten en ter bevordering van schone en groene scheepvaart in Singapore. Het is een uitgebreid initiatief bestaande uit drie programma's: Green Ship Programme, Green Port Programme en Green Technology Programme.


Het Green Technology Programme dient ter bevordering van het ontwikkelen en aannemen van groene technologieën. MPA zal het programma uitbreiden door de komende vijf jaar (tot 2021) nog eens S$ 25 miljoen te financieren. Dat brengt de totale financiering op S$ 50 miljoen. Bovendien zal de cofinanciering worden verhoogd van 50% tot 70%, met een limiet van S$ 2 miljoen per project. Indien het project emissies reduceert met meer dan 10%, wordt de limiet verhoogd naar S$3 miljoen per project.

Enkel bedrijven geregistreerd in Singapore kunnen in aanmerking komen voor het Green Technology Programme. Bovendien moet het project aan de volgende criteria voldoen: • Verifieerbare emissiereductie (SOx, NOx, CO2), welke voldoen aan industrie richtlijnen;

 • Nog niet (vaak) toegepast in de maritieme industrie;

 • Typegoedkeuringssysteem, waar relevant;

 • Systeemontwerp integratie en aanpassing of installatie is gedaan in Singapore.Aankomende evenementen in Singapore

In april 2016 zal de volgende (11e) editie van de SMW plaats vinden. Tot die tijd staat de maritieme & offshore sector in Singapore niet stil.

De volgende conferenties/tentoonstellingen staan al genoteerd op de evenementen kalender in Singapore:


 • Gastech 2015, 27 t/m 30 oktober 2015, www.gastechsingapore.com

 • Singapore Inernational Energy Week (SIEW), 26 t/m 30 oktober 2015, www.siew.sg

 • Asia Pacific Maritime, 16 t/m 18 maart 2016, www.apmaritime.com

De Offshore South East Asia (OSEA) expositie en conferentie vindt pas weer plaats van 29 november t/m 2 december 2016.

Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met de Innovatie Adviseurs in Singapore:

E-mail: singapore@ianetwerk.nl

Website: www.ianetwerk.nlBronnen

 1. Singapore Maritime Week, geraadpleegd op 4 mei 2015

http://www.smw.sg/

 1. Sea Asia 2015, Press Release, geraadpleegd op 4 mei 2015

http://www.sea-asia.com/images/downloads/SEA%20ASIA%20TAKES%20TOP%20SPOT.pdf

 1. Nederland Maritiem Land, Holland paviljoen, geraadpleegd op 4 mei 2015

http://www.maritiemland.nl/news/volgende-week-holland-paviljoen-op-sea-asia-2015/

 1. MPA, press release MoU signing with Port of Rotterdam, geraadpleegd op 7 mei 2015

http://www.mpa.gov.sg/sites/global_navigation/news_center/mpa_news/mpa_news_detail.page?filename=nr150420a.xml

 1. MPA, Maritime Green Initiative, geraadpleegd op 4 mei 2015 http://www.mpa.gov.sg/sites/maritime_singapore/msgi/maritime-singapore-green-initiative.page

 2. MPA, MINT Fund, geraadpleegd op 14 mei 2015

http://www.mpa.gov.sg/sites/research_and_development/introduction_to_maritime_r_d/maritime_innovation_and_technology_fund.page

 1. IHS Maritime 360, nieuwsartikel, geraadpleegd op 14 mei 2015

http://www.ihsmaritime360.com/article/17611/singapore-to-invest-more-in-maritime-technology
 • Singapore investeert in groene technologieën en maritieme RD
 • Hoogtepunten van de Singapore Maritime Week
 • Aankomende evenementen in Singapore
 • Meer informatie

 • Dovnload 31.2 Kb.