Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Sint-Guthago: inhoudstafel t e

Dovnload 0.64 Mb.

Sint-Guthago: inhoudstafel t ePagina1/7
Datum01.08.2017
Grootte0.64 Mb.

Dovnload 0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Sint-Guthago: inhoudstafel t.e.m. 2015

ROND DE POLDERTORENS, Analiticum, deel I.-realia, deel II.-personalia: jaargan­gen 1-10, 11-20, Oostkerke, s.d., 2 dln.


BALLEGEER Johan, Rond de Poldertorens en Sint-Guthagotijdingen. Index en analiticum op de jaargangen 1 tot 40, Lissewege, 1999, 257 pp.
KNOKKE-HEIST geboekstaafd, catalogus van de Knokke-Heist collectie, Knokke-Heist, 1994.
Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, 206 p.
PARMENTIER Y, Voorwoord, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 5-6.

RAU J., Biografie, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 7-8.

VANDEPITTE G., Bibliografie, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 9-12.

AERNOUDTS K., De overstromingen in de Zwinstreek, 1944, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 13-16.

BALLEGEER J., Jean Parmentier, Schilder van de stilte, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 17-42.

COORNAERT M., Een overzicht van de molens in het Noordvrije, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 43-78.

DE BROCK P.E., Het kasteel te Sluis, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 85-88.

DE KEYZER A., De versterkingen van Damme in de 16e eeuw, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 89-100.

DE SMET A., Iets over de Geleerdenkring van en in verband met het "Hof van Water­vliet" te Brugge in de 16e eeuw. Belangstel­ling voor geografie en carto­grafie, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 101-104.

GEIRNAERT N., Willem van Oostkerke en Egidius van Bredene. Een originele Oorkon­de (1228) opnieuw opgedoken, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 105-108.

HILLEWAERT B., Verdwenen bewoning te Michem, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 109-122.

LOWYCK A., Nikolaas de Roovere, laatste Duinheer en de bezit­tingen van ter Doest, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 123-130.

SCHOUTEET A., Jan de Beaufermé, pastoor van Oostkerke, 1616-1620, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 131-132.

THEERENS F., "Glaasje op..."te Brugge (1750-1850), in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 133-140.

TROFFAES L., Bierologie in Brugge, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 141-144.

VAN DEN HEUVEL J., Moerkerke: parochie en priesters, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 145-160.

VANDEPITTE G., Doodslag te Westkapelle, 1780, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 161-176.

VAN DER BOUWHEDE D., Het protestantisme in de Zwinstreek tijdens de 16e eeuw, p. 177-200.

VANDEWALLE A., De veerschuit Brugge-St.-Donaas in 1648 en volgende jaren, in Liber Amicorum René De Keyser, Oostkerke, 1985, pp. 201-204.

ROND DE POLDERTORENS


1959, I, 1:
DE KEYSER R., De vierschaar van Dudzele, in Rond de Poldertorens, I, 1, 1959, pp. 1-3.

GAETAN Broeder, Een belangrijk handschrift (beschrijving Greveninge, gezegd Klein Reigaars­vliet, 1860), in Rond de Poldertorens, I, 1, 1959, pp. 3-7.

DE KEYSER R., Bij een eeuwfeest (heiligverklaring van Sint-Guthago - 800 jaar), in Rond de Poldertorens, I, 1, 1959, pp. 8-13.

B.G., Hoe komt die grenspaal daar te staan? (grenspaal n 360), in Rond de Poldertorens, I, 1, 1959, p. 13.

TORENSLAND (gedicht), in Rond de Poldertorens, I, 1, 1959, p. 14.
Mededelingen

R.De K., Het in kaart brengen van een toponiem - een voor­beeld, in Rond de Poldertorens, I, 1, 1959, p. 15.

Gaetan Broeder, Geen namaak heemkunde (hofstede Maneschijn, Sint-Anna-ter-Muiden), in Rond de Poldertorens, I, 1, 1959, pp. 15-16.

De Keyser R., Drie molens - drie fraaie landschappen (Damme, Oostkerke en Hoeke), in Rond de Poldertorens, I, 1, 1959, pp. 16-17.

Korte verslagen van vergaderingen: 28 januari 1959, 11 maart 1959, in Rond de Poldertorens,I, 1, 1959, pp. 17-18..
1959, I, 2:
DE KEYSER R., Pauwels Lucx, opperhoofdman van Oostkerke, in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, pp. 1-4.

OOSTKERKE, gedicht, als ic can., in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, p. 5.

DE KEYSER R., BALLEGEER J., De tienden te Lissewege, in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, pp. 6-7.

BALLEGEER J., Topografie van Lissewege, in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, pp. 7-12.

GAETAN broeder, Militaire maatregelen tussen Brugge en het Zwin, van 1831-39, in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, pp. 13-18.

DE KEYSER R., Afbeeldingen van Sint-Guthago, in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, p. 18.


Mededelingen

D.K. R., Een leuke vergelijking (polderstreek), in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, p. 19.

Boeken toebehorende aan de Heemkundige Kring St. Guthago, in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, p. 19.

Onze kring nam een abonnement op de tijdschriften, in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, p. 19.

Lijst van de leden van de Kring op 24 juli 1959, in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, pp. 19-20.

D.K. R., De bevolking binnen ons werkterrein (1800-1950), in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, p. 20.

Uit mededeling n2 van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heem., in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, p. 21.

In de Standaard van 26 juli 1959 lezen wij (vondst grafzerk van Jooris Rombaut te Lissewege door J.Ballegeer), in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, p. 21.


Korte verslagen

1 april 1959: wandeling te Damme, R. Vanden Berghe, in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, pp. 22-23.

1 mei 1959: vergadering te Westkapelle, I, 2, 1959, in Rond de Poldertorens, pp. 23-24.

28 juni 1959: wandeling doorheen het Heem van St. Guthago, R. De Keyser, in Rond de Poldertorens, I, 2, 1959, p. 24.


1959, I, 3:
GAETAN broeder, Ter inleiding, in Rond de Poldertorens, I, 3, 1959, 2 p.

OPDEDRINCK J., Westkapelle, geschiedkundige schets, in Rond de Poldertorens, I, 3, 1959, pp. 1-79.


1959, I, 4:
DE KEYSER R., De vroegste betrekkingen tussen het Noorden van Brugge en Zeeuw-Vlaande­ren, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 1-7.

DE SMET J., De inboedel van de molenaar van Oostkerke, 1709, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 8-9.

BALLEGEER J., Topografie van Lissewege, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 10 e.v.

DE SMET J., De Duitse aftocht te Lissewege, oktober 1918, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 12-13.

DE KEYSER R., Twee legenden in de pagus Rodanensis, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 14-16.

DE KEYSER M., Een brokje folklore (rijmgebed), in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 17-18.

DE KEYSER R., Bezittingen van de Sint-Baafsabdij van Gent in het Noorden van Brugge, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 16, 19-20.
Mededelingen

Bestuur, 1960., in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, p. 21.

Ledenlijst, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, p. 21-22.

Onze eigen bibliotheek, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, p. 22.

Over oude doodsantjes, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 22-23.

Publikaties, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 23-24.

Mededelingen n4 van het Westvlaams Verbond, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, p. 24.

Een oproep, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, p. 24.


Korte verslagen

6 september 1959: Knokke, broeder Gaetan, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 24-25.

27 september 1959: Lissewege, J. Ballegeer, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 25-26.

19 oktober 1959: Westkapelle, broeder Gaetan, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, p. 26.

12 december 1959: Dudzele, historische kritiek, L. Danhieux, in Rond de Poldertorens, I, 4, 1959, pp. 26-27.
1960, II, 1:
DE KEYSER R., Bij de aanvang van ons tweede jaar, in Rond de Poldertorens, II, 1, 1960, pp. 1-3.

DE KEYSER R., Dorpskernen in ons noorden, in Rond de Poldertorens, II, 1, 1960, pp. 3-8.

BALLEGEER J., Topografie van Lissewege, in Rond de Poldertorens, II, 1, 1960, pp. 9-13.

GAETAN broeder, Hoe iemand zich "verkocht" onder Napoleon, in Rond de Poldertorens, II, 1, 1960, pp. 14-17.


Mededelingen

Onze familiekring, in Rond de Poldertorens, II, 1, 1960, p. 17.

Onze Landdag, in Rond de Poldertorens, II, 1, 1960, p. 17.

De Keyser R., Stamboom van de familie de Keyser, in Rond de Poldertorens, II, 1, 1960, pp. 18-21.

Ballegeer J., Pachten en prijsiën in 't Noordvrije, in Rond de Poldertorens, II, 1, 1960, pp. 22-24.

De Keyser R., Een wapenbroeder van sergant De Bruyne te Oost­kerke, in Rond de Poldertorens, II, 1, 1960, pp. 24-25.

Gaetan broeder, Nopens het gevecht aan de Hazegrassluis, 5 augustus 1831, in Rond de Poldertorens, II, 1, 1960, pp. 25-26.
Korte verslagen

9 januari 1960: Knokke, II, 1, 1960, p. 27.

7 februari 1960: Oostkerke (R. De Keyser), II, 1, 1960, p. 27.

20 februari 1960: Knokke (L. Danhieux), II, 1, 1960, p. 28.


1960, II, 2:
DE SMET J., Knokke in de jaren zeventig (1870-1875), in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, pp. 1-9.

DE KEYSER R., De "Municareda", een zijarm van het Zwin, in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, pp. 10-13.

BALLEGEER J., Topografie van Lissewege, in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, pp. 14-17.

DE KEYSER R., Stamboom van de familie de Keyser, in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, pp. 18-20.Mededelingen

Nopens het indijken van het Zwin in 1863, in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, p. 21.

De Keyser R., Twee belangrijke publikaties i.v.m. ons werkter­rein (A. Verhulst, Historische geografie van de Vlaamse kust­vlakte tot omstreeks 1200; A. Ver­hulst, Middeleeuwse inpolderin­gen en bedijkingen van het Zwin, in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, pp. 21-23.

Ons eigen Museum voor Heemkunde en Geschiedenis, in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, pp. 23.

Een huwelijkskontrakt uit 1783, in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, pp. 23.
Korte verslagen

8 mei 1960: Sint-Anna-ter-Muiden (J.P.A. van Catz, Br. Gaëtan, R. De Keyser), in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, p. 24.

14/15 mei 1960: landdag in het slot van Male, in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, p. 25.

19 juni 1960: Oostkerke, in Rond de Poldertorens, II, 2, 1960, p. 25.


1960, II, 3: een Oostkerke-nummer.
DE KEYSER R., De eerste heren van Oostkerke in verband met de nieuwste historisch-geografi­sche gegevens, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, pp. 2-20.

DE KEYSER R., Het heden en de toekomst, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, pp. 21-23.

DE KEYSER R., Dijkwerkers, stichters van Damme, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, pp. 23-24, 26.

DE KEYSER R., Onze Lieve-Vrouw-van-Hulsterlo, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, pp. 25-26.

DE KEYSER R., Het kasteel van Oostkerke, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, pp. 27-29.
Mededelingen

In memoriam [broeder Vital c.f.x., Robert Bulcke, Lissewege], in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, p. 30.

Museum en bibliotheek, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, p. 30.

Van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, pp. 30-31.

Ons Heem, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, p. 31.

Nog Oostkerke, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, p. 31.


Korte verslagen

17 juli 1960: Lissewege, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, p. 32.

3 september 1960: bestuursvergadering, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, pp. 32-33.

18 september 1960: Damme (Maerlant), in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, p. 33.

2 oktober 1960: Damme, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, p. 33.

Bestuur, leden van de Kring, in Rond de Poldertorens, II, 3, 1960, pp. 34-37.


1960, II, 4:
VAN COPPENOLLE M., Een kerstlegende uit ons polderland, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 1-5.

DE SMET J., Het Noordoosten van Brugge in de militaire opera­ties van 1914-1918, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 6-9.

DE SMET J., Over het ontstaan van de huidige rijksgrens tussen de zee en Middelburg, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 10-16.

L. T.A., Wat er uit oude kerkregisters te ruiken valt! Ten tijde van de beroemde pastoor van Lapscheure, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 17-23.

DE SMET J., Op en rond het Zwin in de XIVde eeuw, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 24-29.

DE KEYSER R., Stamboom van de familie de Keyser, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 30-31.

BALLEGEER J., Juul Pintelon en z'n balpupe, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 32-34.
Mededelingen

Toponiemen (Sijsele-Moerkerke), in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 34-35.

Twee volksliederen, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 35-36.

De bibliotheek van onze Kring, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 36-37, 39.

Ex libris Sint-Guthago Oostkerke, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, p. 38.

Het poldermuseum, in Rond de Poldertorens, II, 4, 1960, pp. 39-40.


1961, III, 1:
DE KEYSER R., Bij het ingaan van het derde jaar, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 1-2.

GAETAN broeder, Duinschouwingen en gevaar voor overstromingen te Knokke rond 1680, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 3-12.

DE KEYSER R., De heren van Oostkerke gedurende de XIIde eeuw. Indijking van het Zwin, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 13-25, 28.

VERMEERSCH A., Het indijken van de Spermaliepolder te Lap­scheure in 1681, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 26-28.


Mededelingen

In memoriam [Louis De Keyser], in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 29.

L. T.A., Enkele aanmerking in betrek met ons afkooksel van Pastoor Heldewijs' register, verschenen in Rond de Polderto­rens 2e jaarg. p. 17, etc., in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 29-30.

Lapscheure aan de eer, in Rond de Poldertorens, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 30.

Aanbevelingen bij opzoekingen in het Rijksarchief, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 30-31.

Vermeersch A., Een heel voorname plechtigheid op de Spermalie­hoeve te Lap­scheure in 1431, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 32-33.

Gaetan broeder, De juiste ligging van het eerste Hazegrasfort, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 33-34.

De Keyser R., Strubbe's kapelletje te Oostkerke, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 35.

Ons Heem, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 35.

Ballegeer J., Klein-Lissewege naar Groot-Brugge, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 35-36.


Korte verslagen

12 november 1960: Brugge-Rijksarchief, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 37.

17 december 1960: Westkapelle, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 38.

26 februari 1961: Knokke, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 38.


1961, III, 2:
DE SMET J., Knokke van 1876 tot 1913 (volgens het dagboek van Leopold De Vos), in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 40-56.

DANHIEUX L., Kustwacht bij het Hazegras in 1465, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 57-60.

DE SMET J., De inventaris van een herberg te Lapscheure, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 61-65.

DE SMET J., De bevolkingscijfers van de gemeenten in onze Kring, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 66-69.

DE SMET J., Twee pachtbrieven uit de XVIde eeuw voor de hof­stede van de abdij van Zoetenda­le, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 70-80.
Mededelingen

Episcopus Monasteriensis (L. Danhieux), in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 65.

De fanfare van Lissewege (L. Dendooven), in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 69.

In memoriam [mevrouw De Keyser-Timmerman], in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 81.

De Keyser M., Enkele aantekeningen bij het dagboek van "Patje Vos", in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 81-82.

Filip broeder, Herrie om het bouwen van een nieuw station te Knokke, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 82-85.

Filip broeder, Huldiging van burgemeester D'Hoore te Knokke, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 85-86.

Een nieuw kring in Zeeuws-Vlaanderen, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 86.


Korte verslagen

16 april 1961: Sluis, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 87.


1961, III, 3:
GAETAN broeder, Het roemloze einde van het fort Sint-Pol te Knokke in novem­ber 1783, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 89-101.

DE SMET J., Over de geestelijkheid van Lissewege in 1270, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 102-108.

DE KEYSER R., Hoe onze buitendorpen bestuurd werden voor de Franse Revolu­tie, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 109-112.

J.D.S., Hoeke tegen de inlijving bij Oostkerke, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 113-115.

VERMEERSCH A., De school van Mietje Wagemakers te Lapscheure, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 116-117.
Mededelingen

Een luchtballon te Knokke, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 117.

Afbraak van de Sultan, p. broeder Gaëtan, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 117-118.

De Bruycker A., Nog een keizersnede te Oostkerke, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 118.

R.D.K., Eendracht maakt macht (molen Oostkerke), in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 118.

R.D.K., De verbeteringswerken in Oostkerke-dorp, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 118-119.

Ons Heem, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 119.
Korte verslagen

1 mei 1961: Frans-Vlaanderen, III, 1961, p. 119-120.

11 juni 1961: Lapscheure, III, 1961, p. 120.
1961, III, 4:
DE SMET J., 1820-1840 in de St.-Guthagostreek (I. Hoeke), in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 122-133.

VERMEERSCH A., Het onderwijs te Lapscheure, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 134-139.

DE KEYSER R., Vroegere olie- en watermolens ten Noorden van Brugge, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 140-146.

LARBOUILLAT J., Parochie Koudekerke - Leengoed Heys, enkele oorkonden, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 147-149.


Mededelingen

De Keyser R., In memoriam Meester Richard Schutyser, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 149-150.

De Smet J., De telegraafdienst Brugge-Knokke, 1854-1859, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 150-152.

De leggers bij de kaarten Popp, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 152.

De Keyser R., Uit onze fotografische dienst (kaarten), in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 153.

Een stille werker maar zeer verdienstelijk medelid (Germain Vandepitte), in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 153.

Gaetan broeder, Vermoedens bevestigd (fort Sint-Pol), in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 154.

Gaetan broeder, Mokken van de Sultan, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 154.

Duizend jaar Lissewege, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 154.
Korte verslagen

31 augustus 1961: Knokke, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 155.

1 oktober 1961: de Brugse haven, in Rond de Poldertorens, III, 1961, pp. 155-156.

11 november 1961: bestuursvergadering, in Rond de Poldertorens, III, 1961, p. 156.


1962, IV, 1:
COORNAERT M., De drie dorpen van Heist, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 1-14.

DE SMET J., Hoeke van 1820 tot 1840, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 15-26.

COSYN V., Plechtige inhaling van Sebastiaan Nachtegaele, Knokke, 1872, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 27-30.

LARBOUILLAT J., Verkopen van en geschillen omtrent tienden te Koudekerke, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 31-32, 37.

DE SMET J., Duitse schapers te Zuienkerke, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 33-36.
Mededelingen

Zeg he ... doe eens mee!!! (Duitse schapers), in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 36.

Wel en wee bij onze leden, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 37.

De bibliotheek, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 38.

Klokjes boven op de huizen te Oostkerke, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 38.

De vergadering van 16 december, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 38.

Heemkunde en landschappenzorg, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 39-40.

Oostkerke op het Provinciaal Hof, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 40.


1962, IV, 2:
DE SMET J., Heist van 1820 tot 1840, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 41-49.

DE KEYSER R., Over het oude Zwin, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 50-60, 81.

DE KEYSER R., De tienden, het tiendenhof en het ammanshof te Oostkerke en te Moerkerke, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 61-72.

GAETAN broeder, Dudzele gaat "spangnieren" op het Hazegras, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 73-76.


Mededelingen

In onze Kringfamilie, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 77.

Opgravingen te Sint-Anna-ter-Muiden, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 77-78.

De mote van Lissewege verdwijnt, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 79.

Een oude steenbakkerij te Ramskapelle, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 79.

Kerkmeubels van Knokke verhuisden naar Oostkerke, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 79.

Wie redde de dorpsmolen te Oostkerke? in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 79-80.

De kerkstegel te Oostkerke, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 80.


Korte verslagen

18 februari 1962: te Knokke, (Heist), in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 80.

27 mei 1962: Heemkundige wandeling te Oostkerke, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 81.
1962, IV, 3:
VANDEPITTE G., Over Lissewege in de eerste helft van de XVIIe eeuw, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 82-93.

DE SMET J., Heist van 1820 tot 1840, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 94-101.


Mededelingen

Gaetan broeder, Knokke: Waar heeft Alexander Farneze zijn brug over het Zwin laten aanleggen? in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 102-104.

Scherpereel A., Dudzele: Ongeluk of moord ... in 1797? in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 105

De Meester De Betzenbroeck, Sint-Anna-ter-Muiden: de laatste molen, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 106.

Ballegeer J., Lissewege: en leid ons niet in bekoring ..., in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 106-107.

Coornaert M., Ramskapelle: middeleeuwse steenbakkerijen, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 107-108.

Coornaert M., Ramskapelle: de nieuwe weg, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 108-110.

Coornaert M., Ramskapelle, Heist, Lissewege: oude woonplaat­sen, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 110-111.

De Keyser R., Een tiendenweg is geen lijkweg, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 111.

De Smet J., Lissewege: kost en inwoon voor een geneesheer in de abdij van Ter Doest - XIVe eeuw, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 112-113.

De Keyser R., Oostkerke: het schilderij met de drie Patronen, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, pp. 114-116.
Varia

Landdag van het Nationaal Verbond voor Heemkunde, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 116.

Koninklijk bezoek, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 116.

Onze dank aan (G. Van Pamel), in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 117.

Nog twee jaar..., IV, 1962, in Rond de Poldertorens, p. 117.

De witte molen van Lissewege, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 117.

En de pomp van Sint-Anna-ter-Muiden, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 117.
Verslagen

29 juli 1962: heemkundige wandeling op Westkapelle, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 118.

9 september 1962: Aardenburg, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 119.

23 september 1962: het Gulden Vlies, in Rond de Poldertorens, IV, 1962, p. 120.

  1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 0.64 Mb.