Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Situering in de eindtermen en vakoverschrijdende eindtermen Vakgebonden eindtermen geschiedenis

Dovnload 11.18 Kb.

Situering in de eindtermen en vakoverschrijdende eindtermen Vakgebonden eindtermen geschiedenisDatum10.10.2017
Grootte11.18 Kb.

Dovnload 11.18 Kb.

Situering in de eindtermen en vakoverschrijdende eindtermenVakgebonden eindtermen geschiedenisASO (2 lestijden/week)


Kennis, inzicht en vaardigheden i.v.m. het historisch referentiekader

De leerlingen … • 3. verruimen het aantal historische begrippen en probleemstellingen

preciseren die vanuit hun evolutie in de tijd.

Kennis, inzicht en vaardigheden i.v.m. de bestudeerde samenlevingen (tot ca. 1800)

De leerlingen …


samenhangend beeld, met aandacht voor verbanden tussen en wisselwerkingen binnen maatschappelijke domeinen.

 • 8: geven aan wanneer onze gewesten en hun culturele ontwikkeling een regio-overschrijdende betekenis hadden.

Kennis, inzicht en vaardigheden i.v.m. de integratie tussen het historisch referentiekader en de samenlevingen tot ca. 1800

De leerlingen … • 9: geven het verband aan tussen een aantal categorieën van tijd en historische ruimte voor elk van de ontwikkelingsfasen van de westerse samenleving.

 • 10: formuleren verklaringselementen voor éénzelfde fundamentele maatschappelijke probleemstelling voor elk van de ontwikkelingsfasen van het historisch referentiekader.

 • 12: geven voorbeelden van normconformerend en normafwijkend maatschappelijk gedrag, vanuit toenmalige maatschappelijke waarden.

Verzameling van historisch informatiemateriaal

De leerlingen kunnen … • 14: doelgericht informatie opzoeken over het verleden en het heden op basis van duidelijk afgebakende opdrachten met gevarieerd en gedifferentieerd leermateriaal.

Bevraging van het historisch informatiemateriaal

De leerlingen kunnen … • 17: aan de hand van vragen en op hun niveau geformuleerde opdrachten, de nodige gegevens voor het beantwoorden van een historische probleemstelling halen uit informatiemateriaal zoals tekeningen, schema's, tabellen, diagrammen, kaarten, cartoons, dagboekfragmenten, brieven, reisverslagen, memoires.

 • 18: in historische informatie hoofd- van bijzaken onderscheiden in een duidelijk op hun niveau omschreven probleem.

 • 19: aan de hand van vragen en op hun niveau omschreven opdrachten, informatie interpreteren en mogelijke betekenislagen achterhalen.

Historische rapportering

De leerlingen kunnen… • 23: informatie uit historisch bronnenmateriaal en historiografische documentatie structureren en synthetiseren.

 • 24: het resultaat van een beperkt historisch onderzoek onder vorm van een eigen deelopdracht of van een groepswerk op een heldere manier weergeven in een mondelinge of schriftelijke uiteenzetting, of uitbeeldend of grafisch. Indien de naverwerking door de leerlingen uitgevoerd wordt.

Attitudes

De leerlingen … • 26*: brengen waardering op voor het intellectueel-eerlijk omgaan met historische informatie en voor het bespreekbaar stellen van stereotypen en vooroordelen.

 • 27*: brengen waardering op voor de creatieve kracht waarmee samenlevingen uit het verleden de uitdagingen waarvoor ze stonden hebben aangepakt.

 • 28*: zijn bereid waarden en normen uit heden, verleden en andere culturen vanuit de historische en actuele context te benaderen.


Vakoverschrijdende eindtermen


Context 7: Socio-culturele context

7.7 De leerlingen illustreren de wederzijdse beïnvloeding van kunst, cultuur en techniek, politiek, economie, wetenschap en levensbeschouwing.Stam: exploreren, kritisch denken

 • Vakoverschrijdende eindtermen

 • Dovnload 11.18 Kb.