Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Skries en Kraai Reactie op S&S van 9 februari 2012 Verkort geplaatst in lc, 16 februari 2013

Dovnload 4.42 Kb.

Skries en Kraai Reactie op S&S van 9 februari 2012 Verkort geplaatst in lc, 16 februari 2013Datum25.10.2017
Grootte4.42 Kb.

Dovnload 4.42 Kb.

Skries en Kraai Reactie op S&S van 9 februari 2012

Verkort geplaatst in LC, 16 februari 2013

Wie wil er leven in de beklemmende reservaten van een wereldwijd ziekenhuis? Wie wil er leven in een wereld waar denken en doen wordt bepaald door gespecialiseerde eenheden van duur betaalde kennis , internationaal opererende grootindustriëlen, bankiers en grote internationaal opererende natuurorganisaties? Of dichter bij huis: wordt de Skries de Friese equivalent van de WNF-Panda en de Kraai het symbool van het ‘biljartlaken’ vol raaigras?

Zullen de door mensen bedachte reservaten bestand zijn tegen voorschrijdende honger naar nog meer energie, land, lucht water en macht? Zal de Homo Economicus nog verder worden opgejaagd en vervangen door nog geavanceerdere machines. Machines die de arbeider aansturen in plaats van andersom en bovendien vaak overbodige luxe artikelen uitspuwen. Of dichter bij huis: blijven we gewoon gas winnen en dijken verhogen totdat onze buurman in zijn land wegzakt en het water tot ook onze lippen zal stijgen.

Ondertussen schuift het WNF aan bij de Ronde Tafel van soja en palmolie. De representanten van het macrogroeiperspectief waarmee zij onderhandelen patenteren en claimen inmiddels duurzaamheid , biodiversiteit en leven. Ergens in een woudboerderijtje doet iemand onderzoek naar de relaties tussen internationale zaad-, zaadcoating-, bestrijdingsmiddelenhandel , wetenschappelijke instituten en de politiek. Voorlopige conclusie: het is erger dan hij 36 jaar geleden in zijn radicale jaren had kunnen bedenken.

Ooit gingen we op ontdekkingsreis en verwonderden we ons over de mensen van overzee, hun cultuur, de flora en de fauna . Alras moest de ontdekking door de belanda (blanke) omgezet worden in geld en macht met als resultaat slavernij, Indianen en Aborigines in reservaten, cultuur- en natuurvernietiging, moord en doodslag. De vraag is nu : hebben we er iets van geleerd? Kan de belanda (blanke) opnieuw maar dan zonder de geroemde VOC/WIC -NCW/VNO mentaliteit op ontdekkingreis gaan? Een reis naar onze broeders en zusters met respect voor hun eigenheid, cultuur, land en leven . Of dichter bij huis: zegt de Fries in al zijn mooie maar ook donkere lagen ook ‘Wolkom’ tegen de Cultuur van Veelzijdigheid?

De nieuwe ontdekkingsreis vergt een culturele omslag naar een maatschappij van het genoeg, naar een land waar zelfbeschikking over scholing, arbeid en vrije tijd een normaal recht is. Minder werken , minder machines, beter consumeren en veel meer tijd voor elkaar en onze omgeving. Of dichterbij huis: een Skries en een Kraai (Âldroek) sluiten elkaar niet uit. Zij kennen geen door mensen bedachte reservaten of tegenstellingen. Ze zijn als de vrije Sneon en Snein, als hier en nu en als een boottocht naar morgen. Welkom aan boord. Ik hijs alvast de zeilen.

SJOERD BONNEMAADVISEUR (BIO)DIVERSITEIT EN LEEFOMGEVING.

FOCHTELOO


Dovnload 4.42 Kb.