Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Slepende melkziekte / acetonemie

Dovnload 423.91 Kb.

Slepende melkziekte / acetonemiePagina2/3
Datum25.10.2017
Grootte423.91 Kb.

Dovnload 423.91 Kb.
1   2   3

2.5 Salmonella

Er zijn verschillende salmonella's die bij schaap en geit abortus kunnen veroorzaken. De bacterie Salmonella abortus ovis, een specifieke abortusverwekker bij het schaap, is tot nu toe nooit in Nederland gevonden. Salmonella Dublin en Salmonella typhimurium komen op rundveebedrijven in ons land regelmatig voor. Bij schapen op deze bedrijven zien wij niet vaak problemen. Bij schaap en geit komt abortus veroor­zaakt door salmonella in ons land niet veel voor.

Ziekte bij de mens

Een besmetting kan bij de mens leiden tot een darmontsteking. Ook een bloedvergiftiging en griepachtige verschijnselen met koorts, hoofd- en spierpijn zijn mogelijk. Het optreden van klinische verschijnselen bij de mens is afhankelijk van de salmonella soort die de besmetting veroorzaakt.


2.6 Border disease-virus

Border disease bij schapen is in 1959 voor het eerst beschreven als een aandoening die voorkwam in het grensgebied (border) tussen Engeland en Wales. Een eerste besmetting met dit virus tijdens de dracht kan verschillende afwijkingen bij de vrucht veroorzaken, afhanke­lijk van het tijdstip waarop de infectie plaats­vindt. Typische border disease-lammeren zijn lammeren die met een harige vacht worden geboren en die bij de geboorte over het hele lichaam trillen, de zogenaam­de ‘hairy shakers’. Dit trillen kan lang­zaam afnemen naarmate de lammeren ouder worden. ‘Hairy sha­kers' komen in ons land niet veel voor. Op bedrijven waar schapen tijdens de dracht worden geïnfecteerd, vormt sterfte van vruchten op verschillende tijdstippen van de dracht de grootste schade­post. Van de geïnfecteerde lammeren die voldragen worden geboren, sterft een gedeelte rond de geboorte. Verreweg het grootste deel van de besmette lammeren sterft voor de speenleeftijd. Ook bij de geit kan border disease voorkomen maar in ons land wordt deze diagnose zelden gesteld.

Het virus dat border disease veroorzaakt, is gelijk aan of zeer nauw verwant met het virus dat BVD (bovine virus­diarree) bij runderen veroorzaakt. Dit probleem komt op rundveebedrijven in ons land op grote schaal voor.

Border disease is geen zoönose.
2.7 Yersinia pseudotuberculosis

Deze bacterie, die bij vrijwel alle zoogdieren en bij veel vogels pseudotuberculose kan veroorzaken, wordt soms als enige bacterie geïsoleerd uit verworpen lamme­ren. Bij deze aandoe­ning komen haardjes met weefselverval voor in inwendige organen. De aandoening moet niet worden verward met caseous lymfadenitis (CL) die ook wel pseudotuberculose wordt genoemd en die in ons land vrij veel bij geiten en een enkele keer bij schapen voorkomt. De verwekker van CL is Corynebacterium pseudotuberculosis.

Ziekte bij de mens

Yersinia pseudotuberculosis kan bij de mens ontstekingsprocessen veroorzaken die vaak bij toeval bij buikoperaties worden aangetroffen. Een enkele keer treedt een bloedvergiftiging op.


2.8 Coxiella burnetii

Coxiella burnetii is de veroorzaker van Q-fever, Q-koorts of Australische tekenbeetkoorts bij mens en dier. Herkauwers zijn de belangrijkste besmettingsbron voor de mens maar ook verschillende andere diersoorten zoals honden, katten en knaagdieren kunnen met Coxiella burnetii zijn besmet. Meestal verloopt de aandoening bij dieren symptoomloos, maar vooral bij schapen en geiten kan een infectie leiden tot abortus. Uitscheiding van de kiem vindt onder andere plaats met de nageboorte, vruchtwater en via de melk. Net als Chlamydophila abortus blijft ook Coxiella burnetii na indrogen lange tijd besmettelijk. Besmet stof kan zo bijvoorbeeld via inademen infectie veroorzaken.

Ziekte bij de mens

In 2007 zijn in ons land meer gevallen van Q-fever bij de mens vastgesteld dan in voorgaande jaren. Het gaat om enkele tientallen gevallen en de meeste daarvan komen voor in het zuiden van ons land. In andere jaren wordt deze diagnose in ons land slechts tien tot twintig keer per jaar gesteld.

Een besmetting van de mens verloopt gelukkig vaak symptoomloos of met milde klachten. In andere gevallen is sprake van meer of minder ernstige griep met hoge koorts, hoofd- en spierpijn, misselijkheid en braken, hoesten en longontsteking. Besmetting van zwangere vrouwen kan leiden tot problemen met de zwangerschap. In drie tot vijf procent van de gevallen wordt de ziekte chronisch en kan dan gepaard gaan met onder andere long-, lever- en hartklepontstekingen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten.2.9 Brucella soorten

Bij het schaap kunnen Brucella ovis en bij schaap en geit Brucella melitensis en Brucella abortus voorko­men. Deze bacteriën kunnen alle drie abortus veroorzaken, maar een besmetting met Brucella melitensis levert bij kleine herkauwers de meeste problemen op. De resistentie van deze bacteriën tegen uitwendige omstandigheden is vrij groot. Dit betekent dat deze kiemen in de omgeving vrij lang kunnen overleven en dus ook weer andere schapen en geiten kunnen besmetten. Bij een abortus worden grote aantallen kiemen uitgescheiden. Later kan de uitscheiding van deze kiemen via schede-uitvloeiing maar ook via de melk plaatsvinden. Volwassen dieren kunnen de verwekker jaren­lang bij zich dragen. Serologisch aantoonbare antilichamen geven dieren die de infectie hebben doorgemaakt, meestal levenslang immuniteit. Bij schaap en geit is Brucella melitensis de belangrijkste van de drie.

Brucellose door Brucella abortus is in Nederland uitgeroeid, maar komt zo nu en dan bij geïmporteerd rundvee weer voor. Bij schapen en geiten in ons land heeft de bacterie nooit een rol van betekenis gespeeld.Brucella ovis komt zeer waarschijnlijk in ons land niet voor. Deze bacterie is vooral van belang als veroorzaker van bijbalontsteking. Verminderde vruchtbaarheid als gevolg daarvan is dan de voornaamste klacht. Fokrammen die naar andere EU-lidstaten worden verkocht, moeten op aanwezigheid van deze bacterie worden onderzocht. Bij het serologisch onderzoek dat in dat kader plaatsvindt, worden zo nu en dan seropositieve rammen gevonden. Voor zover bekend is het tot nu toe niet gelukt uit dergelijke dieren Brucella ovis ook te kweken.

Brucella melitensis komt in ons land niet voor, maar wel op grote schaal in de landen rond de Middellandse Zee. Elk jaar worden in ons land ongeveer twintigduizend schapen en geiten onderzocht om aan te tonen dat deze ziekte in ons land niet voorkomt.

Ziekte bij de mens

Bij de mens veroorzaakt Brucella melitensis Maltakoorts. Na een incubatietijd van ongeveer tien dagen beginnen koortsaanvallen. De patiënten zijn moe en transpireren sterk. Er kan sprake zijn van een milt- en leverzwelling en er kunnen aanhoudende griepachtige verschijnselen bestaan alsook hart- en circula­tie-, ademhalings- en vruchtbaarheidsstoringen. Infectie van de mens treedt op na contact met besmette dieren of door opname van besmette producten.

1   2   3

  • 2.6 Border disease-virus
  • 2.7 Yersinia pseudotuberculosis
  • 2.8 Coxiella burnetii
  • 2.9 Brucella soorten

  • Dovnload 423.91 Kb.