Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Sleuteltekst

Dovnload 60.86 Kb.

SleuteltekstDatum23.09.2018
Grootte60.86 Kb.

Dovnload 60.86 Kb.

De kerk is____________.

Inleiding

Vorige week ben ik begonnen met de serie de Kerk is______. Aan de hand van de Efeze brief. Het nieuwe seizoen beginnen we met de vraag. Wat is de kerk nou precies? Waarom heeft God de kerk in het leven geroepen? Hoe ziet God de kerk? Hoe mogen wij kerk zijn met elkaar.

Vorige week had ik het over de kerk als lichaam (gemist, ga naar youtube of de website), volgende week spreek ik over de kerk is zijn bruid. Vandaag spreek ik over de kerk is zijn huis

Voor degene die er niet waren, toch even een korte samenvatting.Sleuteltekst Efeze 3: 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer,

De kerk heeft een doel!

De kerk is niet door mensen bedacht. Het is naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijk in Christus Jezus. Door de kerk….. dat betekent dat de kerk een doel heeft, een geen doel op zich is. Nee, door de kerk, wordt de wijsheid van God in al haar schakering bekend gemaakt aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. De wijsheid Gods (jezus) veel kleurig (regenboog) beeld van genade. De kerk is er om Jezus en zijn genade bekend te maken. Jezus was het plan van God om de wereld te redden, de kerk is het plan van God om deze redding te verkondigen.De kerk is zijn lichaam. De kerk is Jezus lichaam op aarde. Laat zien wie Jezus is. Zegt en doet wat Jezus zei en deed. De verschillende lichaamsdelen bestrijden elkaar niet, maar werken samen en luisteren naar het hoofd, Jezus. Het lichaam is vol van de Heilige Geest, waardoor ze een getuige kan zijn van Jezus. Jezus houdt van zijn lichaam, houden wij alleen van het hoofd, of ook van zijn lichaam.

De kerk is zijn huis
Efeze 2:19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
vier woorden wil ik er uit lichten. Huisgenoten, gebouw, tempel, woont
Waar je woont, daar is je huis. En waar je huis is, daar is je thuis. Het gaat hier over een tempel die gewijd is aan hem, en waar wij samen opgebouwd worden tot een plaats waar God woont door zijn Geest. Wij mogen huisgenoten zijn, in de tempel waar God woont met zijn Geest. De kerk, wordt hier dus vergeleken met een tempel. Een gebouw waar God woont met zijn Geest. Kortom, de kerk is zijn huis.
Deze vergelijking zijn we ook terug in 1timotheus3:15 het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.
21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
Vanuit Hem groeit het hele gebouw! Tot een tempel, een plaats waar God woont met zijn Geest. Is dat niet geweldig. De kerk wordt vergeleken met een tempel. De tempel in het oude testament is een voorafschaduwing van de kerk die komen zou. Daar wil God komen met zijn Geest en mensen ontmoeten. Daar is de aanwezigheid van God. Daar openbaart hij zich. Koning David kreeg het verlangen om een tempel te bouwen voor God.
1 kronieken 17:1 Toen David zijn intrek had genomen in het paleis, zei hij tegen de profeet Natan: ‘Nu woon ik hier in een paleis van cederhout, terwijl de ark van het verbond met de HEER in een tent staat.’
David woonde in een dik paleis, en de ark van het verbond (de aanwezigheid van God) in een tent. Dit zat David niet lekker. Hij kreeg visie om een tempel te bouwen die zijn eigen paleis overtrof. En God is blij met dit verlangen van David.
1 koningen 8:18 zei de HEER tegen hem: “Je hebt er goed aan gedaan een huis te willen bouwen voor mijn naam.

Hier noemt God de tempel, een huis voor zijn Naam. Zo is de kerk, een huis voor de Naam van Jezus. Maar dan zul je denken. Heer, U bent toch veel te groot om in een huis te wonen wat door mensen handen is gemaakt? Die zelfde vraag stelde David zich ook:

1 koningen 8:27  Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd.
En toch had God David duidelijk gemaakt, dat het zijn verlangen was om dichtbij zijn volk te wonen. Daar te zijn met zijn aanwezigheid.

1 kronieken 23:25David had namelijk gezegd: ‘De HEER, de God van Israël, heeft zijn volk rust gegeven. Hij zal nu voor altijd in Jeruzalem komen wonen.


Hier zie je het hart van God. Immanuel God met ons! God wandelde met adam. God wil geen afstand! Rust! Jezus heeft alles volbracht. We mogen daarin rusten. Zijn Geest woont in ons. We mogen met volle vrijmoedigheid bij hem komen.
Uiteindelijk zou David de tempel niet zelf bouwen, maar zijn zoon Salomo. Maar David trof alle voorbereidingen voor de bouw, en dat werd zijn grote passie. Waar je schat is, daar is je hart. Nou, Davids schat was bij de tempel, daar was ook zijn hart.
1 kronieken 29:3  Bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte, ik stel boven op alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht mijn hele persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor de tempel van mijn God ter beschikking.
Wow, David besefte dat hij deel was aan iets dat groter was dan hij zelf. Hij wilde geen naam maken, hij wilde God naam groot maken. Hij gaf alles wat hij had, voor de bouw van Gods huis! Ook al zou hij het zelf nooit zien! Geld neem je niet mee je graf in. Hij investeerde in iets met eeuwigheidswaarde. De grote kerkgebouwen van welleer. Ze staan er nog steeds. Ze zijn gebouwd over de generaties heen. De dom in Keulen, de grootste van Duitsland en een van de grootste van europa. De bouw begon op 15 augustus 1248 en duurde 632 jaar.
Salomo had dezelfde passie voor Gods huis, als zijn vader. Zoals Salomo vol passie de tempel bouwde, zo mogen wij vol passie de kerk bouwen.

2 kron 2:4 Het moet een grote tempel worden, want onze God is groter dan alle andere goden.

2 kron 2:8want de tempel die ik aan het bouwen ben moet groot en indrukwekkend worden.
Saloma dacht. Deze tempel, dit huis, moet weerspiegelen wie God is. God is namelijk groot en indrukwekkend, de tempel moet ook groot en indrukwekkend worden. Zo mogen we ook bouwen aan een kerk waar mensen onder de indruk van raken en daardoor willen weten wie de God van die kerk is! Zo mogen we groot denken, want God is groot!
De kerk is een lichaam, dat groeit, leeft etc. maar de kerk is dus ook een huis dat gebouwd moet worden. Jezus zelf noemde het woord bouwen ook in relatie tot de kerk.

Mattheus 16: 18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.


De katholieke kerk ziet deze tekst als onderbouwing voor de paus. Jezus bouwt de kerk op Petrus, en zijn opvolgers. Petrus was de eerste paus. Maar Jezus gebruikt het woord Petra, en niet Petros. Petra is de vrouwlijke vorm van Petros. Jezus bouwt zijn kerk op petra, niet op petros. Petros is een losse steen, terwijl petra een vaste rots is
Efeze 2:19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
Petra, die vaste rots, is Jezus de hoeksteen. The cornerstone (or foundation stone) concept is derived from the first stone set in the construction of a masonry foundation, important since all other stones will be set in reference to this stone, thus determining the position of the entire structure. Jezus bouwt zijn kerk op de openbaring, die Petrus had, namelijk dat Jezus de Zoon van de levende God is. Ook Petrus zelf verteld dat de kerk gebouwd is op Jezus.
1 Petrus 2:4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.
Petrus zegt dat de kerk is gebouwd op Jezus de hoeksteen!

Okay, maar Saloma bouwde de tempel, het huis van God. Maar jezus zegt dat hij de kerk, zijn huis bouwt. We mogen ons leven aan Jezus geven en ter beschikking stellen in zijn handen als levende stenen met wie hij zijn kerk bouwt. Steen voor steen. Op het fundament dat Jezus is.De kerk is zijn lichaam en wij zijn de lichaamsdelen, zo is de kerk ook een huis, en wij zijn de stenen. En die kerk is zo sterk dat de poorten van de hel haar niet kunnen overweldigen.
Ik ben zelf niet zo’n bouwer, meer een kerkbouwer. Maar vroeger wel. Remco de huttenbouwer. De zijtuin werd helemaal volgebouwd, en we gingen de hoogte in. We waren er zo van overtuigd dat onze hut ons onoverwinnelijk maakte dat we de hele straat uitdaagde om ons aan te vallen. Dat hebben we geweten. Gelukkig, is math 16:18 wel waar! Wij mogen terrein op de vijand innemen. Niet defensief maar offensief


Het zijn van een levende steen!

Iedereen mag een bouwsteen zijn in het huis van God. Ieder huis, heeft een huishouden. Thuis heb je taken. In het huis van God ook. De levieten hadden een taak in de tabernakel en de tempel. Deden zij deze taak om wat te ontvangen van God, of om te dienen en te geven. Het laatste. Waarom komen veel christenen alleen maar naar de kerk om te ontvangen?

Is het altijd leuk om een taak te hebben. Nee, niet altijd. Zoals je in je eigen huis, huishoudelijke taken hebt, zo heb je dat in het huis van God ook. Is het altijd leuk om te stof zuigen, nee, maar ik doe het wel en het is fijn als het schoon is. Zo is het ook met een taak in de kerk.
Matt 22: 37‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Wat komt eerst: God, wat komt dan (naaste) en wat komt dan: Uzelf
Als we naar het huis van God gaan gaan we in eerste plaats uit liefde voor God, in de twee plaats gaan we om onze naaste te dienen en lief te hebben, en door deze gevende houding, zullen we uiteindelijk zelf ook ontvangen. Kan voor een periode, dat je moet werken aan liefde voor jezelf, maar om vervolgens weer je naaste te kunnen liefhebben. Als we denken aan de kerk, dat we denken aan mensen die komen en Jezus nog niet kennen.
Een steen op zichzelf kan weinig uitrichten, maar samen in de handen van Jezus wordt het een sterk gebouw. Niet zoals wij stenen stapelden in Zaandam.
En toen was de tempel klaar! En wat gebeurde er! Iedereen had een taak. Alles was klaar. Alleen een ding miste nog. God had zijn woning nog niet betrokken. Zonder Gods aanwezigheid, was het een indrukwekkend gebouw, meer ook niet. Net als veel kerken tegenwoordig. Er komen meer toeristen om foto’s te maken, dan dat ze een ontmoeting met God op die plaats hebben. Jezus is geen museum stuk. Geen historisch figuur. Hij leeft!
2 kronieken 5:11 Op het moment dat de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen – alle priesters hadden zich zonder uitzondering geheiligd, ook zij die volgens het rooster geen dienst hadden, 12 en alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cimbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en ook nog honderdtwintig priesters met trompetten –, 13 op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. 14 De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel.
Het doel van de tempel was een woning te bieden aan God. Toen Gods aanwezigheid, kwam was de tempel het huis van God, daar waar het voor gebouwd was. Zo komt de kerk pas tot zijn doel, als Gods Geest aanwezig is. Mooi om te zien de rol van muziek. Waarom maken we muziek aan het begin van de dienst. God troont op de lofzangen van zijn volk. We zingen van zijn goedheid! Wat ook opvalt is dat er wordt gesproken over een rooster. Binnen onze kerk hebben we er heel wat, maar dat is heel bijbels. Velen handen maken licht werk. Maar we kunnen nog zo’n goede huishouding, organisatie hebben met rooster. Zonder de aanwezigheid van Jezus, missen we ons doel. Ik wil afsluiten met een tekst waarvan ik geloof dat die Gods wil is voor de gemeente.
Genesis 28:16-17 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ 17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’
Mensen komen hier binnen en beseffen niet meteen dat de Heer aanwezig is. Ze ervaren iets, voelen iets, maar kunnen het niet meteen plaatsen. Maar het is de Heer. God wil dat de kerk een stukje hemel op aarde is. Het huis van God, waar de poort van de hemel is. Waar God mensen aanraakt, waar God mensen ontmoet, waar God mensen veranderd, waar God mensen geneest, waar God hersteld wat gebroken is. En als mensen komen en Jezus aannemen, mogen ze op hun beurt ook levende stenen in het huis worden.
Ef 2:19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God

Je hoeft geen gast te blijven. Maar in onze kerk mag je je thuis voelen. Geen vreemdeling blijven, maar burger. Geen gast blijven, maar huisgenoot. Welkom thuis! Introductie cursus.


Kun je bouwen met stenen die ontbreken. Nee. Kun je bouwen met stenen die steeds uit de muur worden gehaald. Nee. Bouwen doe je met stenen die blijven. Show up to grow up! Toewijding. Op mij kun je bouwen.

Cornerstone!

There had been a horrific shooting in a nearby city just before I arrived. The details were still hazy - frightening talk of a gunman executing innocents at random - but what was beyond all doubt was the fact that it had shaken people up. It had left them at the intersection of fear, doubt and sorrow. Just walking down the street was enough to know that people had been shaken to their very foundations.

When you write songs that people sing as part of their worship to God, there is a bit of your soul that shares the aches of those around you. When there is tragedy, the song of lament wakes up with you, and when there is joy, the sound of praise fills your ears. To some it might seem odd to reach for a guitar when tears are falling on scuffed up shoes, but I really don’t know any other way of being.

And so, as the city closed in, I met with some friends. We shared in the sense of shock, felt some of the pain and fear and listened as melody and words began to rise.

When darkness seems to hide His face

In every high and stormy gale

Through the storm

My anchor holds

I guess a lot of people have been thinking deeply about life over recent years. At times it has felt as though crises have been piling up along the freeway; we barely have time to recover from a crash in the markets when the analysts declare another country’s economy to be in critical condition. We only just have the time to forget the face of the gunman when another chorus of sirens wail. We have barely cleaned up after the flood when an earthquake strikes.

When the earth shakes, we look to our feet and wonder what it is that we are standing on. Can we trust it? Is it strong enough to carry us? Will we be safe enough here?

When things start to fall apart, we wonder whether what we have built our life upon is capable of sustaining us.

Maybe you know this, maybe you don’t, but the truth about life is that there is only one thing strong enough to hold us. With all the storms and struggles that we face, with the threats and fears that stack up, there is only one thing in which we can put our trust. When we are pushed to our limit - even to the point of death itself - there is only one source of hope, there is only one cornerstone:

Christ alone, Cornerstone Weak made strong in the Savior's love Through the storm He is Lord Lord of all

Is Jezus jou cornerstone. Is hij jouw fundament. Altercall

Offergave

1 kronieken 29:3  Bovendien, de tempel van mijn God gaat mij zo ter harte, ik stel boven op alles wat ik al voor het heilige huis bijeen heb gebracht mijn hele persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor de tempel van mijn God ter beschikking: 4 drieduizend talent goud uit Ofir en zevenduizend talent puur zilver om de wanden van de vertrekken mee te versieren, 5 goud voor de gouden voorwerpen die de ambachtslieden zullen maken en zilver voor die van zilver. Wie van u stelt zich vandaag in dienst van de HEER door een vrijwillige gave te schenken?’

  1. De kerk als bruid (liefde)

Efeze 5: 25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden 27 en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. 
 32 Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. 
De kerk wordt hier vergeleken met een vrouw, en Jezus vergeleken met een man. De relatie tussen man en vrouw, is een beeld van de relatie tussen Jezus en zijn kerk. En dit heeft alles te maken met liefde. Jezus heeft zijn kerk lief, zoveel dat hij zich voor haar heeft prijsgegeven. Jezus heeft alles gegeven om zijn bruid de kerk te verwerven.

Ook ik heb moeite moeten doen om mijn bruid te verwerven. Love story Mireille. Toen die trouwdag eenmaal aanbrak stond Mireille voor me. Volmaakte schoonheid. Spierwitte jurk. Prachtig opgemaakt. Haren schitterend opgestoken. Jezus is de onderste weg gegaan van het kruis, om ons te heilgen, te reinigen zodat we zonder vlek of rimpel zijn. Zo kijkt Jezus naar zijn kerk. Wij kijken vaak met een kritische blik, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Enz enz enz. Je kunt Jezus niet los zien van zijn bruid. Hou je van Jezus, dan moet je ook van zijn bruid houden.Ik wil eindigen met een vraag. Hoe is het met jou liefde voor de kerk. Heb je passie om de kerk te bouwen. Laat je je gebruiken als een steen in Gods huis. Ben je bereidt jezelf prijs te geven voor de kerk.

Ik vraag me af. Wat zou er gebeuren als de kerk…….

-ten volle gaat beseffen dat zij het lichaam van Jezus op aarde -uit de comfortzone komt, wakker wordt, op gaat staan als lichaam van Christus -gaat waar Jezus ging, en gaat doen wat Jezus deed, en gaat zeggen wat Jezus zei -vol genade is en mensen niet veroordeeld maar liefheeft -gaat doen wat het hoofd zegt en het gezicht van Jezus laat zien in onze omgeving

Ik vraag me af. Wat zou er gebeuren als christenen….. -zich allemaal laten gebruiken als levende stenen in de bouw van Gods huis -passie hebben om de kerk te bouwen -Niet alleen van Jezus houden, maar ook van zijn bruid de kerk -niet meer zeggen, want kan de kerk voor mij doen, maar wat kan ik voor de kerk doen - naar de kerk gaan, niet meer zien als een van de vele opties om naar toe te gaan op zondag, maar de enige - het beste gaan geven aan de kerk en niet de left overs. Het beste van onze talenten, het beste van onze tijd, het beste van ons geld.

-de kerk gaan voeden en koesteren, in plaats van haar te bekritiseren

Math 4: 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Visie zondag

CBS

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 2010-2011 er driekwart van de Nederlander nooit naar een kerkdienst gaan. Rooms-katholieken vormen de grootste godsdienstige stroming in ons land. Ik dacht altijd. 2 provincies zijn katholiek. 10 niet. In 2011 gingen waren er 4.091.000 mensen ingeschreven als katholiek. Dat is 24,5% van de totale bevolking. Van deze katholieken gingen er 248.700 op zondag naar de kerk. Van het totaal aantal katholieken is dat 6%. Het aantal regelmatige kerkgangers (minimaal één keer per maand naar de kerk) bedroeg naar schatting tussen 375.000 en 400.000 mensen. Plusminus 16 procent van de katholieken gaat 1 keer maand naar de kerk. 84 procent van de katholieken, zijn dat alleen in naam, maar gaat nooit meer op zondag naar de kerk. Een derde van de Nederlanders heeft daarnaast in meer of mindere mate de intentie om met Kerst een kerstdienst of -mis te bezoeken. Kerst is daarom een geweldige manier om mensen te bereiken.Daarom houden we een kerstnachtdienst.

  • De kerk is zijn lichaam.
  • De kerk is zijn huis Efeze 2:19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huis
  • tempel
  • When darkness seems to hide His face In every high and stormy gale Through the storm My anchor holds
  • Christ alone, Cornerstone Weak made strong in the Saviors love Through the storm He is Lord Lord of all
  • De kerk als bruid (liefde)
  • Ik wil eindigen met een vraag.
  • licht

  • Dovnload 60.86 Kb.