Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Slide 1: agid-opleidingsmodules

Dovnload 293.45 Kb.

Slide 1: agid-opleidingsmodulesPagina1/24
Datum05.05.2019
Grootte293.45 Kb.

Dovnload 293.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Module 6 - Professionele zorgverlening: een hele prestatie

Module 6 - Professionele zorgverlening: een hele prestatie

Slide 1: AGID-opleidingsmodules


Slide 1 AGID-opleidingsmodules

Module 6 - Professionele zorgverlening: een hele prestatie

Auteurs: Auteurs: Virginie Laurent (Les Genêts d’Or) en Patrice Morel (Les Genêts d’Or)

Ontwikkeld door: Steve Mackenzie (De Montfort Universiteit), Jonathan Yaseen (Northumbria Universiteit)

25 februari 2014

AGID - PROJECTNUMMER - 518175-LLP-1-2011-1--LU-LEONARDO-LMP

OVEREENKOMST 2011 – 4000/001-001

Slide 2: Copyright en disclaimer


Slide 2 Copyright en disclaimer

Auteursrechten: De AGID-opleidingsmodules van het AGID-Consortium vallen onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Gebaseerd op een project van http://agid-project.eu. Voor bijkomende voorwaarden zie: http://agid-project.eu. De gebruikte Microsoft media-elementen (zoals foto’s en clip art) vallen niet onder deze licentie. Ze werden gebruikt met de toestemming van Microsoft en vallen onder hun licentievoorwaarden (zie voor meer informatie www.microsoft.com/permission).

Dat betekent dat je deze bron mag delen (kopiëren, verspreiden, vertonen) op voorwaarde dat je correct naar de module verwijst, de originele staat ervan respecteert, en het niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Je mag deze modules dus niet aanpassen, bewerken of herwerken. Voor de volledige licentiegegevens, zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en_US.

Naamsvermelding: Gelieve als volgt naar ons te verwijzen:


AGID-Consortium, Module 6 - Professionele zorgverlening: een hele prestatie, AGID-modules, Luxemburg, 2014.

Disclaimer: Deze reeks modules moet mensen er bewust van maken dat ook personen met een verstandelijke beperking ouder worden. Daarmee hopen we de aangeboden dienstverlening te verbeteren. Om je vaardigheden, kennis en kwaliteiten bij de zorg voor ouder wordende personen met een verstandelijke beperking verder te ontwikkelen, raden we je aan om na deze eerste inleiding verder te studeren.


Slide 3: Welkom


Slide 3 Welkom

Welkom bij deze module. Dit is de zesde en laatste van zes opleidingsmodules over het thema Ouder worden met een verstandelijke beperking.

Deze reeks modules werd ontwikkeld door het AGID-Consortium, een Europese groep van universiteiten en dienstverleners uit de sociale zorgsector. Verantwoordelijke coördinator is La Fondation A.P.E.M.H. (Association de Parents d’Enfants Mentalement Handicapés) (LUX)

Andere partners:

ARFIE- (Association de Recherche et de Formation sur l’Insertion en Europe) (BE)

CADIAI (Cooperativa Assistenza Domiciliare Infermi Anziani Infanzia) (IT)

De Montfort University (GB)

Les Genêts d’Or (Association Médico-sociale pour personnes handicapées et/ou dépendentes) (FR)

University of Vienna (AUT)

Zonnelied vzw (Dienstverleningscentrum voor volwassen personen met een handicap) (BE)

Wij hopen dat je deze modules in de praktijk goed zult kunnen gebruiken. Heb je de module met succes doorlopen? Dan kun je een certificaat behalen voor alle modules van de reeks. Als dit niet je eerste module is, mag je rustig de inleidende hoofdstukken overslaan en direct naar het onderdeel Over deze module gaan.

Slide 4: Belangrijke begrippen en afspraken - Deel 1


Slide 4 Belangrijke begrippen en afspraken - Deel 1

Voor je begint kan het nuttig zijn om de juiste terminologie te kennen. We overlopen dan ook even de betekenis die bepaalde instanties aan bepaalde termen geven.

Beperking: De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert het Engelse disabilities als een overkoepelende term voor (functie)stoornissen, (activiteiten)beperkingen en participatieproblemen. De Nederlandse overkoepelende term daarvoor is "functioneringsproblemen". Daarbij gaat het bij een stoornis om verminderde lichaamsfuncties of anatomische eigenschappen; bij een beperking heeft iemand het moeilijk om activiteiten of acties uit te voeren; en participatie slaat op iemands deelname aan het maatschappelijk leven. Een functioneringsprobleem is dus een complex fenomeen, een wisselwerking tussen iemands lichaam en persoonlijke kenmerken en zijn of haar leefomgeving.

Het VN-verdrag over de mensenrechten voor personen met een handicap geeft daar volgende definitie van:

Personen met een handicap zijn personen met permanente, langdurige, tijdelijke of kortstondige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met afzonderlijke fysieke, economische, sociale, culturele en persoonlijke factoren, of een combinatie daarvan, beletten om volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen aan de samenleving deel te nemen.

Slide 5: Belangrijke begrippen en afspraken - Deel 2


Slide 5 Belangrijke begrippen en afspraken - Deel 2

In deze modules gebruiken we "verstandelijke beperking", gedefinieerd zoals de AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) intellectual disability omschrijft:

Een verstandelijke beperking is een functioneringsprobleem dat zowel belangrijke intellectuele beperkingen kan inhouden (redeneren, leren, problemen oplossen) als een beperkt aanpassingsvermogen zoals dat tot uitdrukking komt in alledaagse sociale en praktische vaardigheden. Deze beperking ontstaat voor de leeftijd van 18 jaar.

Andere definities die we in deze leeromgeving gebruiken:

Oudere persoon met een beperking: Een oudere persoon met een beperking is iemand die al met de gevolgen van een beperking leefde voor hij of zij met de gevolgen van veroudering werd geconfronteerd.

Gezondheidswerkers: Betaalde, speciaal opgeleide deskundigen die in brede zin betrokken zijn bij het verstrekken van gezondheid, sociale zorg of opleiding, zoals dokters, psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, pedagogen en logopedisten.

Begeleiders: Mensen die in hun rol van verzorgers en opvoeders ouder wordende personen met een verstandelijke beperking dagelijks en rechtstreeks bijstaan, ongeacht waar ze wonen.

Mantelzorgers: Familieleden die de verstandelijk beperkte persoon rechtstreeks ondersteunen.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

  • Slide 2: Copyright en disclaimer
  • Slide 3: Welkom
  • Slide 4: Belangrijke begrippen en afspraken - Deel 1
  • Slide 5: Belangrijke begrippen en afspraken - Deel 2

  • Dovnload 293.45 Kb.