Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard

Dovnload 49.86 Kb.

Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op BlackboardDatum20.05.2017
Grootte49.86 Kb.

Dovnload 49.86 Kb.

Slidecasts maken (Adobe Presenter, Blackboard)


Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard

Dit bestand en meer informatie over Slidecasts en ander werkvormen en ICT-tools die zinvol zijn om in te zetten in het letterenonderwijs aan de VU kunt u vinden op:

https://ictinletterenonderwijsvu.wikispaces.com

Benodigdheden:


 • Adobe Presenter (onderdeel van de E-learning softwaresuite van Adobe, standaard aanwezig op Letteren PCs)

 • Microsoft Powerpoint

 • digitale memorecorder1 of:

 • externe microfoon/ headset die op een PC kan worden aangesloten

Werkwijze:

 1. Maak een Powerpointpresentatie.

 2. Neem per dia een geluidsbestand op met gesproken tekst.

  1. dit kan via een digitale memorecorder of:

  2. direct in Presenter via een externe microfoon/headset

 3. Voeg geluidsbestanden en dia’s samen.

 4. Converteer het geheel naar Flashformaat.

 5. Upload het naar Blackboard.

Inhoudsopgave


Powerpoint presentatie 1

Instellingen eerste gebruik 2

Toevoegen van audio via een memorecorder: 3

Toevoegen van audio via een headset 3

Opmerking bij al aanwezige audio 4

Vormgeving en instellingen 5

Vormgeving presentatie 5

Presenters/logo’s 6

Publiceren 8

Extra mogelijkheden Adobe Presenter 14

1.Bewerken van audio 14

2.Notes 15

3.Video toevoegen 18

4.Quiz toevoegen 19
Powerpoint presentatie


Start Powerpoint en open/maak een presentatie die als basis dient voor de slidecast.

Tip: als u een bestaande Powerpoint gebruikt, sla deze dan voor de zekerheid onder een andere naam op, zodat u de presentatie rustig kunt wijzigen zonder uw originele bestand aan te passen.

Neem per dia één geluidsfragment op met:

 • of een digitale memorecorder en zet de geluidsfragmenten over naar uw PC (hierbij kan het nodig zijn bestanden om te zetten naar .wav of .mp3 bestanden)

 • of gebruik een headset om uw tekst direct in Presenter in te spreken

Open in Powerpoint het tabblad Adobe Presenter.
Instellingen eerste gebruik


Als u op uw computer voor het eerste Presenter gebruikt, krijgt u het volgende scherm te zien. U moet hier op Accept klikken. Dit hoeft u dus maar één keer te doen op uw computer.

screenshot1.png

Daarna moet u – ook alleen de eerste keer – in het volgende venster op Don’t Ask Again klikken.

U hoeft het programma namelijk niet te registreren.screenshot4.png

Klik in het volgende venster op Close .

screenshot2.png


Toevoegen van audio via een memorecorder:


Ga naar de eerste dia en klik in het Audio-gedeelte op Import (als u gebruik maakt van een memorecorder)
Selecteer de eerste dia in de lijst en klik op Browse . Navigeer naar het geluidsbestand op de PC behorende bij de eerste dia en voeg deze toe. Vervolg deze stap voor de overige dia’s.
Toevoegen van audio via een headset


Ga naar de eerste dia en klik in het Audio-gedeelte op Record om direct uw stem op te nemen.
Presenter vraagt vervolgens het volume van de microfoon te controleren:
Daarna komt dit opnamevenster in beeld. Klik op de rode Rec knop om te nemen en op Stop als u klaar bent. De geluidsopname wordt direct aan de dia gekoppeld.

Het venster kunt u verplaatsen zodat u de hele dia kunt zien.

Via Previous en Next kunt u naar de vorige/volgende dia gaan om daar iets in te spreken.


clipboard02.jpg

Herhaal de stappen voor elke dia.

Opmerking bij al aanwezige audio


Als er al geluid in uw presentatie zit (muziek bijvoorbeeld), dan is het handig om een nieuwe dia (bijvoorbeeld een kopie van die dia) direct erna toe te voegen maar dan zonder het geluidsbestand. Koppel dan uw “voice-over” aan de tweede dia.

Presenter zal anders namelijk beide geluidsbestanden tegelijk afspelen.


Vormgeving en instellingen
Bij het gebruik van presentaties van Adobe Presenter kan het nuttig zijn om de standaardinstellingen van bijvoorbeeld de vormgeving of de “presenter” aan te passen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de stijl en opmaak van de presentatie aanpassen maar ook het logo van de VU of de faculteit toevoegen of uw naam en bijvoorbeeld contactgegevens vermelden.

clipboard08.jpg

Voorbeeld van presenter informatie en logo.

Vormgeving presentatie


Om de vormgeving van uw presentatie aan te passen, klikt u op Settings linksboven.


clipboard03.jpg

Dan kan er een waarschuwing in beeld komen. Selecteer “I recognize this content. Allow it to play” en klik op Continue.

clipboard01.jpg

In het tabblad Appearance kunt u bij Themes en dan Theme editor kiezen tussen een aantal standaard themes of uw eigen theme aanpassen.

Mogelijk krijgt u dan weer de waarschuwing die u kunt wegklikken door “I recognize this content. Allow it to play” te selecteren.clipboard05.jpg

Hier kunt u onder andere de positie van de sidebar wijzigen, de afbeelding op de achtergrond van de presentatie aanpassen, de kleuren van de presentatie wijzigen etc.

Uw aanpassingen kunt onder een nieuwe theme opslaan via Save As…
clipboard06.jpg

Presenters/logo’s


Via de knop Preferences (rechtsboven in het tabblad van Adobe Presenter in Powerpoint) kunt de gegevens van de Presenter wijzigen.

clipboard15.jpg

U komt in het tabblad Presenters. Klik daar op Add om een nieuwe Presenter toe te voegen of op Edit om een bestaande Presenter te wijzigen.

clipboard16.jpg

In het volgende venster kunt u de gewenste gegevens invullen en bij Photo en Logo een foto van de presentator of het logo van de VU etc. toevoegen.


clipboard17.jpg

Publiceren


Als alle dia’s geluid hebben, klikt u op de knop Publish. Hiermee kunt u uw werk exporteren zodat het bijvoorbeeld naar Blackboard kan worden verplaatst.

Ook kunt u deze knop gebruiken om het resultaat te bekijken en daarna terug te gaan om eventueel nog wat aan te passen.


Het volgende venster verschijnt:

Geef aan waar u het bestand wilt opslaan (via Choose…) en kies voor Zip package

Klik daarna op Publish.

Als View output after publishing is geselecteerd (standaard is dit het geval), wordt als de Presentatie is opgeslagen automatisch een browser gestart waarin het resultaat wordt getoond.


Eventuele wijzigingen kunt u dan doorvoeren en daarna kunt u de Presentatie op dezelfde plek opslaan (en dus overschrijven).


Ga naar Blackboard.

Kies in de gewenste Blackboardcourse waar de slidecast moet komen te staan. Klik op die plek op Build content en kies Create en dan File.

(In het Nederlands heten deze opties Inhoud bouwen en dan Bestand.)


clipboard02.jpgVul een naam in en klik op Browse Course
(Blader in cursus in het Nederlands)

clipboard03.jpg

Het volgende venster verschijnt, klik daar op Upload > Upload Package.

clipboard04.jpg

In het volgende venster kunt u een nieuwe folder aanmaken. Als u namelijk meerdere slidecasts in dezelfde course wilt hebben, wordt sterk aangeraden dit te doen voor elke slidecast.

Klik hiervoor op Create Folder:clipboard04.jpg

Vul een naam in en klik rechts daarvan opnieuw op Create Folder:clipboard05.jpg

De folder wordt aangemaakt en meteen geselecteerd:clipboard06.jpg

U kunt nu dus direct in deze folder de slidecast uploaden.Nog steeds in hetzelfde venster klikt u op Browse en navigeer vervolgens naar de .zip-map die u in Presenter via Publish heeft aangemaakt en klik op Open. Klik daarna op Submit.

clipboard07.jpg

In het volgende venster moet u het bestand index.htm selecteren en klik daarna op Submit.clipboard10.jpg

De slidecast is nu toegevoegd aan de File. Geef de File eventueel nog een naam en klik opnieuw op Submit. clipboard11.jpg

Het bestand staat nu online in Blackboard waar studenten het kunnen afspelen:

clipboard12.jpg
Extra mogelijkheden Adobe Presenter 1. Bewerken van audio


Alle opgenomen of toegevoegde audiobestanden zijn ook weer te bewerken via de Edit knop bij Audio.
Hiermee kunt u bijvoorbeeld stiltes verwijderen of juist een pauze inlassen.
Daarnaast kunt u het volume van (delen van) de audiobestanden harder of zachter zetten.Als u op Edit klikt, krijgt u het volgende venster te zien:

clipboard15.jpg

 • In het pulldownmenu rechtsboven kunt u naar de gewenste dia/audiobestand gaan.
  Met de vergrootglazen (+ en -) kunt u in- en uitzoomen.

 • Door ergens in de tijdsbalk te klikken, kunt u het geluid vanaf die plek afspelen/stoppen door op de spatiebalk te drukken.

 • Door te klikken en slepen kunt u een selectie maken om die bijvoorbeeld te wissen of te verplaatsen via de standaard cut/copy/pasteknoppen:

clipboard16.jpg

 • Stiltes zijn toe te voegen via Insert en dan Silence. Vervolgens kunt u aangeven hoe lang de stilte moet duren en wanneer die moet worden ingevoegd:

clipboard17.jpg

 • Het volume is aan te passen door eerst een selectie te maken en dan naar Tools en dan Volume te gaan.

clipboard18.jpg

Hier kunt u de selectie harder of zachter maken via de schuifknop en eventueel kan via Normalize een automatisch gekozen volume worden gebruikt waarbij verschillen in volume worden verminderd.

 1. Notes


Presenter ondersteunt de “Notes” functionaliteit van Powerpoint en converteert de tekst die daar vermeld staat naar het tabblad Notes dat naast de slidecast komt te staan.

clipboard08.jpg

Voorbeeld van het Notes-venster in Powerpoint.clipboard09.jpg

Voorbeeld van dezelfde Note in Presenter


Bij het maken van de Powerpoint kunt u hier bijvoorbeeld de tekst van de voice-over plaatsen. Het gebruik van Notes kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer er verschillen zijn bij het beoogde publiek in de beheersing van de gebruikte gesproken taal.

Hou er wel rekening mee dat dit tijdrovend werk kan zijn.

Notes toevoegen

Om aantekeningen aan het Notes-venster toe te voegen, kunt u die gewoon intypen in Powerpoint in het venster onder de dia. Als er nog geen tekst is toegevoegd, herkent u het venster aan de melding “Click to add notes”:clipboard13.jpg

Verder hoeft u niets te doen om de tekst in Presenter terug te laten komen omdat deze automatisch wordt overgenomen.Notes uitschakelen

Het tegenovergestelde kan ook nuttig zijn: als de Notes in Powerpoint gebruikt zijn als veld voor aantekeningen of commentaar op de presentatie, dan kan het goed zijn om de Notes niet in beeld te brengen.

Dit kunt u doen in Presenter door het vinkje bij Notes te verwijderen in het venster Theme Editor (zie daarvoor het deel Vormgeving presentatie van deze handleiding)

clipboard14.jpg

 1. Video toevoegen
Boven het kopje “Video” kunt u een videobestand importeren of uzelf opnemen via een webcam, bijvoorbeeld als introductie.

Let wel op (in verband met vaak hoge bestandsgroottes van filmbestanden) dat de uiteindelijke presentatie niet te groot wordt.

Als u op Import klikt, krijgt u een venster in beeld om het bestand te selecteren en kunt u aangeven tussen welke dia’s het videobestand moet worden geplaatst.


clipboard08.jpg


Als u voor Capture kiest, kunt u in dit scherm de camera (bijvoorbeeld een webcam) selecteren, de kwaliteit van de opname instellen en aangeven waar de opname geplaatst moet worden (voor of na een bepaalde dia).

Met de Rec, Play en Stop knoppen kunt u de opname starten, terugspelen of stoppen.clipboard09.jpg

Mocht uw presentatie al videobestanden bevatten, dan is het verstandig om die uit Powerpoint te halen en via Presenter opnieuw toe te voegen. Let daarbij op dat u eerst een back-up maakt van de Powerpoint en de filmpjes.

De volgende bestandstypen worden door Presenter ondersteund:

.asf, .wmv, .mpg, .mp4, .dv, .dvi, .mov, en .3g

Controleer echter altijd of het werkt omdat bij digitale video de extensie (.mp4 bijvoorbeeld) niet alles zegt over wat voor videobestand het is. De gebruikte codec (methode van encoderen van video en audio) kan namelijk ook een rol spelen bij het goed afspelen van filmpjes.


 1. Quiz toevoegen


Met Adobe Presenter kunt u een of meerdere (toets)vragen opnemen in de presentatie. U kunt hiermee de presentatie interactiever maken en aangeboden stof toetsen.

Klik boven het kopje Quiz op Add New om een nieuwe quiz te maken.

clipboard10.jpg

In het volgende venster moet u een aantal belangrijke instellingen controleren.

De status Required is erg belangrijk omdat deze onder andere bepaalt wat het “gedrag” is van de presentatie als een student een verkeerd antwoord invult.

De quiz wordt geplaatst na de dia waar u op dat moment bent.


clipboard11.jpg

Klik op Add Question.


clipboard02.jpg

De volgende vraagtypes zijn beschikbaar:

 • Multiple choice (single en multiple responses mogelijk)

 • True/false

 • Fill-in-the-blank

 • Short answer

 • Matching

 • Likert

Bij het aanmaken van een vraag kunt u kiezen tussen een survey question of een graded question.

Omdat het bij een slidecast voornamelijk om revisie zal gaan, zal een survey question weinig nut hebben (elk antwoord is dan immers goed). Een graded question is dus waarschijnlijk de beste optie. Dit type heet zo omdat er een score wordt bijgehouden maar voor deze toepassing van Adobe Presenter wordt er niets met dit cijfer gedaan.clipboard12.jpg

Vul de vraag en (waar van toepassing) het juiste antwoord en de afleiders in.

Bij Options kunt u desgewenst ook nog een audiobestand laten afspelen (bijvoorbeeld uw stem) bij zowel een juist als fout antwoord.
clipboard13.jpg

Klik op OK en de vraag wordt in uw Powerpoint presentatie gezet. Hiervoor worden extra dia’s aangemaakt.

Let op: Als u zaken in de quiz of vragen wilt wijzigen, moet u dit via Manage doen. Wijzig zelf dus niks in de dia’s die bij de quiz horen (dus de dia’s die Presenter aanmaakt per quiz).

Testen van de quiz

Klik op Publish om uw werk naar Flash op te slaan. Dit is ook een goede methode om uw wijzigingen te bekijken in de Presenter (quizvragen zien er namelijk anders uit in Powerpoint dan in de Presenter).

clipboard03.jpg

Sla uw presentatie in een nieuwe folder op

Voor het testen is het handig om de Zip package optie niet te selecteren maar voor het publiceren in Blackboard is deze optie wel vereist.
clipboard07.jpg

Algemene opmerkingen bij het gebruik van quizzes in Presenter:

 • Bij een fout antwoord kan het voor een student soms wat onduidelijk zijn hoe verder te gaan. Dit komt omdat er ineens geen Continue knop meer is maar de reguliere knoppen moeten worden gebruikt om naar de volgende dia te gaan (de pijltjes naar links en naar rechts dus).
 • Goed om te weten: de standaardinstellingen zijn ietwat direct (“failed” bij een fout antwoord etc). U kunt deze instellingen wijzigen bij de Quiz waar een vraag bij hoort en dan Edit.

clipboard14.jpg1 Docenten van de Faculteit der Letteren van de VU kunnen bij de facultaire AV-medewerker (p.a.bossenbroek@vu.nl) kosteloos een digitale memorecorder en/of externe microfoon lenen.


 • Instellingen eerste gebruik
 • Toevoegen van audio via een memorecorder
 • Toevoegen van audio via een headset
 • Opmerking bij al aanwezige audio
 • Vormgeving en instellingen
 • Publiceren
 • Extra mogelijkheden Adobe Presenter Bewerken van audio

 • Dovnload 49.86 Kb.