Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Smr academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving smr u 13/58 en Popcultuur minerva

Dovnload 29.92 Kb.

Smr academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving smr u 13/58 en Popcultuur minervaDatum27.11.2017
Grootte29.92 Kb.

Dovnload 29.92 Kb.


SMR Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving SMR U 13/58

en Popcultuur MINERVA

Postadres secretariaat:

Hans Wouters

Zernikeplein 7 (kamer B 2.26)

9747 AS Groningen

Telefoon: 050 – 5955639

E-mail: h.j.e.m.wouters@pl.hanze.nl


Concept verslag SMR/ dean vergadering Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur MINERVA d.d. 03.07.2013

Aanwezig : Diana van Tongeren, Astrid Schrage (vz) , Barthold Boksem, Johanz Westerman, Martijn Feenstra,

Marie van Linschoten, Sanne de Waard, Dorothea van der Meulen(dean)

Afwezig : Klaas Pieter Lindeman (m.k.)

Ambt. Secr. : Hans Wouters
1. Opening

Astrid Schrage opent de vergadering en heet een ieder welkom.2. Mededelingen

Dean:


- Morgen krijgen we de uitslag van de visitatie van FMI en ABK. De verwachting is dat wij er door heen komen. Maar vooral de uitslag van FMI wordt spannend.

- Minerva scoort goed op de NSE. Wij hebben de eerste uitkomsten binnen. De tevredenheid van de studenten is gestegen van 7,0 naar 7,3. Op basis van de verbeterpunten gaan we plannen maken.


3. Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


4. Vaststellen van de verslagen:

Concept verslag SMR/dean d.d. 06.06.13 U 13/56

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.


5. Onderwijs
6. Stukken ter instemming:

- OER Docent BKV 13-14 + OC advies I 13-21

De SMR stemt in met het OER Docent BKV

- OER ABK + OC advies I 13-22

De SMR stemt in met het OER ABK

- OER AvP def 13-14 + OC advies I 13-23

SMR: De raad stemt in met het OER mits de cum laude regeling zodanig wordt aangepast dat hij past binnen het beleid van de HG. Een andere voorwaarde voor instemming is dat het woord tentamens vervangen wordt door toetsing. De opleiding werkt immers met assessments.

Dean: Ik zal Abelius Reitsma om juridisch advies hierover vragen.
- OER Vormgeving OER Vormgeving + OC advies I 13-21

De SMR stemt in met het OER Vormgeving

Stukken ter bespreking/informatie:

- MT verslagen jan-mei 2013 I 13-19#

SMR: De raad vraagt zich af of het aanschaffen van een Apple laptop verplicht gesteld kan worden.

Is het voor studenten met een beperkt budget mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen voor het aanschaffen van een Apple laptop? Bestaat er een mogelijkheid voor een afkoopregeling voor de studenten?

Dean: De academie mag een laptop verplicht stellen. Niet alle opleidingen hebben deze verplichting maar bij Vormgeving en Docentenopleiding wel. We gaan er van uit dat iedere student al over een laptop beschikt. Studenten die het echt niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op het Brugmanfonds van Minerva.


7. Personeel

8. Communicatie

9. Beleid

SMR: De raad heeft de volgende vragen over het afstoten van de Master Scenography:

- Welke waren de redenen om deze Master af te stoten?

- Is er gekeken naar alternatieven met de betrokken opleiding en indien ja w waren deze alternatieven?

Dean: We zijn nu bezig met een overeenkomst mbt de overdracht van theatervormgeving naar de HKU. De personeelscomponent daarin is erg belangrijk net zoals een goede overdracht van studenten en docenten. Tevens dient het stroomlijnen van de curricula goed aangepakt te worden..

Als de overeenkomst klaar is wordt die aan de SMR aangeboden. De achtergrond voor het afstoten van de Master ligt besloten in het sectorplan. Zo worden in dit plan alleen Masters bekostigd met op zijn minst 20 studenten. En dat halen wij niet. Vandaar deze keuze van 3 naar 2 FMI Masters . De HKU zal voor het overnemen van de Master een bedrag gaan betalen. Dat bedrag zal staan in de genoemde overeenkomst. Deze zal in augustus/september klaar zijn.


SMR: Hoe wordt het Honoursprogramma concreet wordt vormgegeven?

Dean: De Honoursprogramma’s komen niet van de grond. Er is erg weinig interesse van de studenten hiervoor.

Wij bieden dit jaar nog een keer honours aan, maar als het niet gaat lopen stoppen wij ermee.

SMR: De SMR zou nog de notitie docentkwaliteit ontvangen.

Dean: Die stuur ik op.

SMR: Tussen het eerste jaar van ABK en het eerste jaar van Theatervormgeving bestaat veel overlap. Is het een idee om het eerste jaar gezamenlijk te organiseren?Dean: Ik neem het idee mee, het is een onderzoek waard. Misschien kan Pop er ook bij betrokken worden en kan er een pilot georganiseerd worden in de flexibele schil.
10. Studenten
11. Huisvesting
12. Financiën
13. Rondvraag en sluiting

Astrid Schrage sluit de vergadering.

  • SMR Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving SMR U 13/58 en Popcultuur MINERVA
  • Concept verslag SMR/ dean vergadering Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur MINERVA d.d. 03.07.2013
  • 1. Opening
  • 3. Vaststellen van de agenda
  • - OER ABK + OC advies I 13-22 De SMR stemt in met het OER ABK - OER AvP def 13-14 + OC advies I 13-23
  • - OER Vormgeving OER Vormgeving + OC advies I 13-21 De SMR stemt in met het OER Vormgeving Stukken ter bespreking/informatie
  • 7. Personeel 8. Communicatie 9. Beleid
  • 10. Studenten 11. Huisvesting 12. Financiën 13. Rondvraag en sluiting

  • Dovnload 29.92 Kb.