Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Social stories

Dovnload 23.37 Kb.

Social storiesDatum08.02.2019
Grootte23.37 Kb.

Dovnload 23.37 Kb.

SOCIAL STORIES

Een omschrijving

Social story of een sociaal script (verhaal) is een interventietechniek ontwikkeld door Carol Gray (Lorimer, Simpson, Myles, & Ganz, 2002). Het levert inzicht in sociale signalen en gepaste reacties die kunnen voorkomen in een sociale situatie (Simpson et al., 2005). In een sociaal script beschrijft men de locatie, aanwezige personen en gedragingen, geeft men directe richtlijnen voor gepast gedrag, bespreekt men de gevoelens en reacties van betrokken personen en legt men het verband met analoge situaties. In de basisformule voor het schrijven van een sociaal script onderscheidt men 4 types zinnen (Gray, 1997, zoals geciteerd in Bledsoe, Myles, & Simpson, 2003);

  • Beschrijvende zinnen omschrijven de sociale situatie en de acties van mensen in een dergelijke situatie.

  • Richtinggevende zinnen stimuleren een individu om gepast te reageren in een bepaalde situatie.

  • Perspectief-zinnen zijn geschreven vanuit het standpunt van de persoon voor wie het sociale script werd geschreven.

  • Bevestigende zinnen bevatten een gedeelde mening of waarde.

De meeste social stories zijn uitgeschreven, vandaar dat enige leesvaardigheid vereist is (National Research Council, 2001). Men gebruikt social stories om agressief gedrag te verminderen, om het concentratievermogen te bevorderen (on-task behavior), om ADL-vaardigheden aan te leren (zoals handen wassen, eten,…) en voor het begrijpen en oefenen van sociale vaardigheden (Simpson et al., 2005).


REFERENTIES

Bledsoe, R., Myles, B.S., & Simpson, R.L. (2003). Use of a social story intervention to improve mealtime skills of an adolescent with Asperger Syndrome, Autism, 7, 289-295.


Lorimer, P.A., Simpson, R.L., Myles, B.M., & Ganz, J.B. (2002). The use of social stories as a preventive behavioral intervention in a home setting with a child with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 4, 53-60.
National Research Council (2001). Educating Children with Autism. Committee on Educational Interventions for Children with Autism, Catherine Lord & James P. McGee, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: National Academy Press.
Simpson, R.L., de Boer-Ott, S.R., Griswold, D.E., Myles, B.S., Byrd, S.E., Ganz, J.B, et al. (2005). Autism spectrum disorders: Interventions and treatments for children and youth. Thousands Oaks, CA: Corwin Press.

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek van Thiemann en Goldstein (2001) beschrijft een interventie waarin een combinatie van social stories, uitgeschreven voorbeelden en ondersteunende video-feedback gebruikt wordt bij vijf jonge kinderen met ASS. De onderzoeksresultaten tonen een positief effect van deze interventie op de sociale communicatievaardigheden van de jonge kinderen met ASS in interactie met leeftijdsgenoten. De onderzoekers wijzen verder nog op het belang van een geïndividualiseerde aanpak binnen sociale vaardigheidstraining.


Lorimer en collega’s (Lorimer, Simpson, Myles, & Ganz, 2002) onderzoeken de bruikbaarheid van social stories in het reduceren van het gedrag dat vooraf gaat aan de woedeuitbarstingen van een vijfjarig jongetje met mild tot matig autisme. Volgens de onderzoekers resulteert de interventie in een daling van het aantal woedeuitbarstingen, namelijk van uitbarstingen op 5 van de 7 dagen tot slechts 1 dag in de week. Bijkomend blijkt deze interventie ook het effect van al eerder toegepaste technieken te verhogen, zoals het gebruik van een dagschema of uurwerk. De onderzoekers besluiten dat verder onderzoek naar het effect van social stories vereist is. Het is ook belangrijk te bepalen bij welke kinderen en adolescenten deze interventie de grootste slaagkansen heeft.
Social stories worden ook toegepast voor het aanleren van gepast gedrag tijdens dagelijkse activiteiten. Uit het onderzoek van Bledsoe en collega’s (Bledsoe, Myles, & Simpson, 2003) blijkt een sociaal script effectief in het verbeteren van het gedrag van een 13-jarige met Aspergersyndroom tijdens de maaltijd. Het gebruik van het sociale script heeft onmiddellijke, positieve gevolgen, en hoe langer het toegepast wordt, hoe groter het effect. Volgens de auteurs zou een sociaal script-interventie bijzonder geschikt zijn voor personen met Asperger, gezien hun relatief sterke cognitieve, taal- en academische vaardigheden.
Agosta en collega’s (Agosta, Graetz, Mastopieri, & Scruggs, 2004) pasten de social stories-techniek toe bij een jongen met autisme (6 jaar) die de klas verstoorde met krijsende, zoemende en andere storende geluiden. De leerkracht van de jongen heeft onder begeleiding van de onderzoekers, een geïndividualiseerd sociaal script ontwikkeld en geïmplementeerd. Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat de storende geluiden zijn afgenomen en dat de jongen veel meer tijd rustig doorbrengt.
Stevenson, Krantz en McClannahan (2000) passen de techniek van social stories aan voor kinderen met autisme die (nog) niet kunnen lezen. Vier kinderen met autisme krijgen sociale vaardigheidstraining aan de hand van een op band opgenomen sociaal script. Na een bepaald aantal sessies laat men het script geleidelijk aan ‘vervagen’ (script fading) voor de kinderen door er onderdelen uit weg te laten. De onderzoekers besluiten dat de audio-scripts en de fading-techniek effectief zijn voor de sociale vaardigheidstraining van kinderen met ASS die niet kunnen lezen.
Gezien de beperkte steekproefgrootte van bovengenoemde studies is een voorzichtige benadering van de onderzoeksresultaten vereist <onze commentaar>.
REFERENTIES

Agosta, E., Graetz, J.E., Mastropieri, M.A., & Scruggs, T.E. (2004). Teacher-researcher partnerships to improve social behavior through social stories. Intervention in School and Clinic, 39, 276-287.


Bledsoe, R., Myles, B.S., & Simpson, R.L. (2003). Use of a social story intervention to improve mealtime skills of an adolescent with Asperger syndrome. Autism, 7, 289-295.
Lorimer, P.A., Simpson, R.L., Myles, B.M., & Ganz, J.B. (2002). The use of social stories as a preventive behavioral intervention in a home setting with a child with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 4, 53-60.
Stevenson, C.L., Krantz, P. J., & McClannahan, L.E. (2000). Social interaction skills for children with autism: A script-fading procedure for nonreaders, Behavioral Interventions, 15, 1-20.
Thiemann, K.S., & Goldstein, H. (2001). Social stories, written text cues, and video feedback: Effects on social communication of children with autism. Journal of applied behavior analysis, 34, 425-446.

  • Wetenschappelijk onderzoek

  • Dovnload 23.37 Kb.