Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Sociale kaart Geestelijke Zorg Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek Inhoudsopgave

Dovnload 80.9 Kb.

Sociale kaart Geestelijke Zorg Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek InhoudsopgaveDatum21.09.2017
Grootte80.9 Kb.

Dovnload 80.9 Kb.

Sociale Kaart Geestelijke Zorg

Westelijke MijnstreekSociale kaart Geestelijke Zorg Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Inhoudsopgave
Inleiding 3

Bronnen 3

Tips bij het zoeken 3
1. Intramuraal 4

1.1. Zuyderland Medisch en Zorgconcern 4

1.2. Vivantes Zorggroep 4

1.3. Cicero 5


2. Extramuraal 6

2.1. Rooms-katholiek 6

2.1.1. Dekenaat Geleen 6

2.1.2. Dekenaat Sittard 7

2.1.3. Dekenaat Susteren 8
2.2. Protestant 8
2.3. Overige Geestelijk Verzorgers 9

2.3.1. Humanistisch Verbond 9

2.3.2. Moslimgemeenschappen en andere Allochtone Gemeenschappen 9

2.3.3. Werkverband Vrijgevestigde Geestelijk Verzorgers 9

2.3.4. Oecumenische Studentenekklesia Maastricht 9

2.3.5. Jehova’s Getuigen 9

2.3.6. Apostolisch genootschap 9

2.3.7. Nieuw Apostolisch genootschap 10

2.3.8. Joodse gemeenschap 10

2.3.9. Evangelische kerken 10

2.3.10 Remontstrantse gemeenschap Zuid-Limburg 10

2.3.11. Leger des Heils 10

2.3.12. Noodgemeente Geredja Protestan Maluku (N.G.P.M.B.) 10

2.3.13. Molukse Evangelische Kerk Geredja Indjili Maluki (G.I.M.) 10


Inleiding
Het netwerk palliatieve terminale zorg in de Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsverband tussen professionele en niet-professionele hulpverleners in de palliatieve zorg in de regio, én zorgvragers. In het netwerk nemen deel: huisartsen, thuiszorgorganisaties, een ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, een consultatieteam, een hospice en twee vrijwilligersorganisaties. Vertegenwoordigers van deze organisaties nemen deel aan de verschillende overlegvormen van het netwerk waarin de samenwerking, met ondersteuning van de coördinator, nader vorm krijgt.

De samenwerking binnen het netwerk heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit, kwantiteit en bereikbaarheid van zorg voor patiënten in de palliatieve terminale fase én hun naasten in de regio Westelijke Mijnstreek. Dit doel wordt gepoogd te bereiken door een aantal activiteiten. Een van die activiteiten betreft het ontwikkelen van deze Sociale Kaart Geestelijke Verzorging. Het doel hiervan is het bevorderen van de integratie van Geestelijke Verzorging in de reguliere zorgketen. De netwerkpartners vinden geestelijke verzorging een belangrijk onderdeel van palliatieve terminale zorg. Veel mensen hebben op het einde van hun leven behoefte om de balans op te maken of hebben zingevingvragen. Geestelijk verzorgers kunnen hierbij ondersteuning bieden. Aangezien er diverse geloofsovertuigingen zijn, wordt geestelijke zorg door verschillende mensen geleverd.

In de bijlage vindt u een overzicht van contactpersonen bij wie u terecht kunt voor (verwijzing naar) geestelijke verzorging. Dit overzicht is gebaseerd op openbare gegevens, waarbij wij echter niet de volledige garantie van actualiteit kunnen geven.
Geestelijke zorg is mensenwerk, waarbij zowel de gever als de ontvanger uniek zijn. In hoeverre een geestelijk verzorger die u bijstaat aansluit op uw wensen en behoeften kan alleen u bepalen. Het netwerk kan hierin slechts een wegwijsfunctie vervullen.
Bronnen

- Website Zuyderland/Vivantes/Cicero

- Naamlijst 2014 van het Bisdom van Roermond

Tips bij het zoeken

Druk de toetsen “Ctrl” en “F” tegelijkertijd in en typ in het witte veld achter “zoeken naar” de naam van de: • zorginstelling, bv. “Vastrada”, of

 • stadswijk / dorpskern, bv. “Lindenheuvel” / “Urmond”, of

 • parochie, bv. H. Barbara, of

 • religie, bv. Rooms-katholiek / Protestant / Moslim, of

 • Geestelijk Verzorger.

Klik (indien nodig herhaaldelijk) op “volgende zoeken” om verder te “lopen”. Als u gevonden heeft wat u zoekt, klikt u op “annuleren”.
Naam organisatie Geestelijk verzorger Telefoonnummer
1. Intramuraal
1.1. Zuyderland Medisch en Zorgconcern


 • Zuyderland Medisch Centrum/GGZ Dhr. M. Reul, priester 06-512 083 48

m.reul@orbisconcern.nl

Dhr. J. Verkoelen, priester 06-512 185 75

j.verkoelen@orbisconcern.nl

Dhr. P. Prins, protestants geestelijk verzorger 046-436 00 37p.prins@orbisconcern.nl

- Zuyderland Revalidatie Dhr. J. Verkoelen, priester 06-512 185 75 • Zorgcentrum De Eghte Mw. M.-C. Bonten-L’Ortije, geestelijk verzorger 046-449 92 92/06-205 933 53

m.lortije@orbisconcern.nl

 • Zorgcentrum Vastrada Mw. M.-C. Bonten-L’Ortije, geestelijk verzorger 046-449 92 92/06-205 933 53

 • Hospice Mariaveld Mw. M.-C. Bonten-L’Ortije, geestelijk verzorger 046-449 92 92/06-205 933 53

 • Zorgcentrum Aldenhof Dhr. R. Fleischeuer, geestelijk verzorger 06-102 797 17

r.fleischeuer@orbisconcern.nl

 • Zorgcentrum Hoogstaete Dhr. R. Fleischeuer, geestelijk verzorger 06-102 797 17

 • Zorgcentrum Lemborgh Dhr. R. Fleischeuer, geestelijk verzorger 06-102 797 17

 • Zorgcentrum de Kollenberg Dhr. R. Fleischeuer, geestelijk verzorger 06-102 797 17

 • Zorgcentrum De Baenje Mw. A. Ferfers, geestelijk verzorger 088-458 42 00

 • Zorgcentrum Glana Mw. A. Ferfers, geestelijk verzorger 046-478 33 44

 • Hospice Daniken Mw. A. Ferfers, geestelijk verzorger 046-478 33 44

 • Zilverlinde Geleen Lindenheuvel Mw. A. Ferfers, geestelijk verzorger 046-410 70 00

 • Verpleegunit St. Franciscus Beek Mw. A. Ferfers, geestelijk verzorger 046-411 35 78

 • Verpleegunit Moutheuvel Stein Mw. A. Ferfers, geestelijk verzorger 046-426 90 20

Voor Zuyderland Thuis is dhr. P. Prins bereikbaar als protestants geestelijk verzorger 046-436 00 37

1.2. Vivantes Zorggroep


 • Woonzorgcentrum Aelserhof, Elsloo Dhr. Achten, pastoor 046-428 05 50

pastacht@planet.nl

Dhr. J. Baar, geestelijk verzorger 046-449 51 45j.baar@kpnplanet.nl

 • Woonzorgcentrum Franciscus, Beek Dhr. Kenis, pastoor 046-437 10 62

mhbkenis@hetnet.nl

 • Woonzorgcentrum Bunderhof, Geleen Dhr. H. Quaedvlieg, pastoor 046-474 34 20

hmhquaedvlieg@home.nl


 • Woonzorgcentrum Bloemenhof, Geleen Dhr. H. Quaedvlieg, pastoor 046-474 34 20

hmhquaedvlieg@home.nl

Dhr. J. Baar, geestelijk verzorger 046-449 51 45j.baar@kpnplanet.nl

 • Woonzorgcentrum de Moutheuvel, Stein Dhr. P. Bronneberg, pastoor 046-433 13 28/06-233 259 38

pbronneberg@hetnet.nl

Dhr. J. Baar, geestelijk verzorger 046-449 51 45 • Woonzorgcentrum Oud Geleen, Geleen Dhr. Quaedvlieg, pastoor 046-474 34 20

Dhr. L. Engels, geestelijk verzorger 046-411 35 00

 • Woonzorgcentrum Urmonderhof, Urmond Dhr. P. Bronneberg, pastoor 046-433 13 28/06-233 259 38

Dhr. J. Baar, geestelijk verzorger 046-449 51 45

 • Woonzorgcentrum La Famille, Elsloo Dhr. Achten, pastoor 046-428 05 50

pastacht@planet.nl

Dhr. J. Baar, geestelijk verzorger 046-449 51 45


1.3. Cicero Zorggroep
- Zorgcentrum Elvira, Amstenrade Mw. I. Lutters-Geraets 06-109 389 70

i.lutters@cicerozorggroep.nl

- Zorgcentrum Leontine, Amstenrade Dhr. W. Jacobs, pastoor 046-442 13 36jacobswm@hotmail.com

2. Extramuraal

2.1. Rooms-Katholiek

2.1.1. Dekenaat Schinnen

- Schinnen, H.Dyonisius Dhr. M. Schreurs, pastoor-deken 046-443 12 92mggjschreurs@hotmail.com

Dhr. B. Gorissen, kapelaan 046-443 17 96bengorissen@home.nl

 • Amstenrade, O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Dhr. W. Jacobs, pastoor 046-442 13 36

jacobswm@hotmail.com

Dhr. K. van Hees, permanent diaken 045-544 31 75kpvhees@gmail.com

 • Bingelrade, H.Lambertus/Jabeek, H.Getrudis Dhr. W. Jacobs, administrator 046-442 13 36

jacobswm@hotmail.com

 • Oirsbeek, H.Lambertus/Doenrade, H.Jozef Dhr. L. Houben, pastoor 046-442 12 33

lmr.houben@gmail.com

 • Puth, H.Petrus Canisius Dhr. H. Schreurs, administrator 046-443 12 92

Dhr. J. Hoedemakers priester-assistent 046-443 12 60

 • Neerbeek, H.Callistus Dhr. M. Kenis, pastoor 046-437 10 62

mhbkenis@hetnet.nl

 • Spaubeek, H.Laurentius/Sweikhuizen,H.Odilia Dhr. M. Kenis, administrator 046-437 10 62

mhbkenis@hetnet.nl

Dhr. W. Geurts, priester-assistent 046-443 12 50

Dhr. H. Janssen, permanent diaken 045-572 07 13

diakenjanssen@hotmail.com


 • Nuth, H.Bavo/Wijnandsrade, H.Stefanus/Hulsberg, Dhr. M. Schreurs, administrator 046-443 12 92

H.Clemens/Vaesrade, H. Servatius mggjschreurs@hotmail.com

Dhr. A. Arockiam, kapelaan 045-405 12 73framalraj71@gmail.com

Dhr. J. Geilen, kapelaan 045-524 12 08/06-236 236 36jangtek1@gmail.com

- Geleen, H. Augustinus (Lutterade)/ Dhr. H. Quaedvlieg, pastoor 046-474 34 20

HH. Marcellinus en Petrus (Oud-Geleen)/ hmhquaedvlieg@home.nl

O.L.V. van Altijddurende Bijstand, H Barbara, HH. Dhr. Martinez Celis, kapelaan 046-474 62 66/06-292 372 31

Engelbewaarders (Lindenheuvel)/Christus Koning/ carlosivan0221@yahoo.com

Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus/H. Pastoor Dhr. J. van Druten, permanent diaken 045-521 09 43

van Ars (Geleen-Zuid) jnvandruten@gmail.com

- Beek, H.Martinus en O.L.Vrouw v.d. wonderd. medaille Dhr. M. Kenis, pastoor 046-437 10 62mhbkenis@hetnet.nl

Dhr. W. Geurts, priester-assistent 046-443 12 50

Dhr. H. Janssen, permanent diaken 045-572 07 13

diakenjanssen@hotmail.com

- Genhout, H.Hubertus/Schimmert, H.Remigius Dhr. J. van Oss, pastoor 045-404 12 27j.v.oss@st-remigius.nl

2.1.2. Dekenaat Sittard

- HH. Petrus en Michaël/H. Bernadette (Baandert), Dhr. W. van Rens, pastoor-deken 046-451 22 75/06-531 695 39

H. Paulus (Limbrichterveld/Hoogveld) H. Hart van Jezus pastoriesittard@gmail.com

(Overhoven) H. Gemma (Sanderbout) Dhr. A. van der Wegen, kapelaan 046-451 26 28email@vanderwegen.nl

Dhr. H. Peters, Kapelaan 046-451 24 97hagpeters1959@gmail.com

Dhr. M. Otto, priester-assistent 046-451 55 95/06-513 856 02m.a.j.otto@hetnet.nl

Dhr. B. ter Haar, permanent diaken 046-451 33 81b.ter.haar@hetnet.nl

Dhr. R. Fleischeuer, permanent diaken 046-452 80 72/06-102 797 17rogfle@home.nl

 • Christus Hemelvaart (Vrangendael)/H. Jozef Dhr. P. Verhagen, pastoor 046-451 25 06/06-543 429 91

(Stadbroek) p.g.m.verhagen@gmail.com

Mevr. E. Bus-Linssen, pastoraal werkster 045-572 19 46buslinssen@home.nl

 • O.L.V. Geboorte (Broeksittard) Dhr. W. van Rens, pastoor 046-451 22 75/06-531 695 39

pastoriesittard@gmail.com

Dhr. A. van der Wegen, kapelaan 046-451 26 28email@vanderwegen.nl

Dhr. H. Peters, Kapelaan 046-451 24 97hagpeters1959@gmail.com

 • Christus Koning (Leyenbroek), H. Antonius v. Dhr. H. Broers, pastoor 046-451 20 52

Padua (Ophoven) H. Pancratius (Munstergeleen) pastoorbroers@me.com

Dhr. G. Weishaupt, priester-assistent 046-451 24 92geroweishaupt@gmail.com

Dhr. P. Vroemen, priester-assistent 046-451 24 13/06-537 225 03pf.vroemen@ziggo.nl

 • H. Nicolaas (Guttecoven)/H. Salvius (Limbricht)/O.L. Dhr. M. Otto, pastoor 046-451 55 95/06-513 856 02

Vrouw Tenhemelopneming (Einighausen) m.a.j.otto@hetnet.nl

 • H. Michaël (Berg aan de Maas)/H. Martinus (Oud- Dhr. P. Bronneberg, pastoor 046-433 13 28/06-233 259 38

Urmond)/H. Antonius van Padua (Urmond) pbronneberg@hetnet.nl

Stein, H.Martinus (Stein)/O.L.Vrouw, Hulp der Dhr. P. Houben, priester-assistent, rector kapel 046-433 19 48

Christenen (Nieuwdorp)/H. Jozef (Kerensheide) phjhouben@onsbrabant.nl

Kapel Bitter Lijden Jezus en Maria (Stein) Dhr. J. Janssen, priester-assistent 046-433 12 00janssen.janpieter@gmail.com


 • H.Augustinus (Elsloo)/H.Jozef ( Meers) Dhr. H. Achten, pastoor 046-428 05 50

pastacht@plnet.nl

Dhr. J. Sietzema, permanent diaken 046-437 81 13Jsietzema1950@kpnmail.nl

2.1.3. Dekenaat Susteren

- H. Amelberga (Susteren)/O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Dhr. G. Lauvenberg, pastoor-deken 046-449 12 84

(Susteren Mariaveld)/H. Johannes de Doper (Nieuw- lauvenberg@me.com

stadt)/H Stefanus (Dieteren)/H. Jacobus de Meerdere Dhr. Amirtharaj Leonard, kapelaan 046-449 12 96

(Roosteren) amirtharaj.ijpv@gmail.com

- H. Martinus (Born)/H. Catharina (Buchten)/H. Martinus Dhr. F. Houwman, pastoor 046-485 13 06

(Holtum)/H. Catharina (Grevenbicht Papenhoven)/ pastoor@parochiefederatieborn.nl

HH. Petrus en Paulus (Grevenbicht Schipperskerk)/

H. Willibrordus (Obbicht)

- H. Landricus (Echt)/H. Pius X (Echt)/H.Judocus Dhr. R. Kanke, pastoor 0475-481 659

(St. Joost) O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Pey)/ r.kanke@home.nl

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Koningsbosch)/ Dhr. A. Mom, pastoor 0475-481 428/06-107 117 59

O.L.V. Moeder der H. Hoop (Mariahoop) parochie.pey@planet.nl

Dhr. W. Mestrom, permanent-diaken 0475-481 754

- H. Martinus (Linne)/H. Gertrudis (Maasbracht)/H. Hart Dhr. L. Creemers, pastoor 0475-468 250/06-557 357 72

Van Jezus (Maasbracht Brachterbeek)/H. Stephanus pastoor.creemers@parochiefederatiemaasbracht.nl

(Stevensweert)/O.L. Vrouw Geboorte (Ohé en Laak) Dhr. R. Schreiber, kapelaan 0475-480 867/06-194 226 21

kapelaan.schreiber@parochiefederatiemaasbracht.nl
2.2. Protestant


 • Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht Dhr. J. Stegink, predikant 046-451 00 08

Mevr. I. Pluim, predikant 046-458 31 83

Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard

Heilig Kruisstraat 30, 6127 CD Grevenbicht


 • Protestantse Gemeente Geleen, Beek, Urmond Dhr. P. Prins, predikant 046-436 00 37

Ontmoetingskerk Emmaplein 50, 6161SB Geleen

Raadhuisstraat 28, 6191 KB Beek

Grotestraat 67, 6129 CN Urmond

2.3. Overige Geestelijk Verzorgers

2.3.1. Humanistisch Verbond


 • Humanistisch Raadslieden www.humanistischverbond.nl (ook niet-religieus gebonden Geestelijke Verzorgers)

Mw. E. Mooij, contactpersoon 045-571 94 49

Dhr. H. Kuijpers, contactpersoon regio Maastricht 06-246 673 02


2.3.2. Moslimgemeenschappen en andere Allochtone Gemeenschappen

 • Marokkaanse moskee “en Mohsinine” Sittard Dhr. Othman, imam

othman2020@live.nl

Dhr. B. Saadane, voorzitter 06-524 683 89 • Marokkaanse moskee in Geleen Dhr. M. Amalou 046-475 51 35/06-434 496 56

 • Turkse moskee “Ihlas Camii” in Geleen Dhr. M. Zentveld, contactpersoon 06-190 370 64 046-410 55 74

Dhr. R. Yaldiz, voorzitter 06-412 810 11

 • Marokaanse moskee “El-Fath” Maastricht Dhr. R. Rahman, voorzitter 043-343 71 20

Dhr. M. Gur, imam 043-343 65 98

 • Marokaanse moskee “Nour” Heerlen 045-572 58 62

Dhr. H. Torun, imam 045-571 94 80

 • Turkse moskee “Kuba Camii” Heerlen Dhr. S. Suna, voorzitter 06-142 654 71

 • Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ) Limburg Dhr. M. Hattu 046-420 81 58


2.3.3. Werkverband Vrijgevestigde Geestelijk Verzorgers

- Vertegenwoordigers van verschillende religies www.geestelijkeverzorging.com • Praktijk vrijgevestigde geestelijk verzorgers Mw. M.Huveneers 06-461 828 21

www.levendoorleven.nl

Dhr. A. Borgers 06-217 001 98thur@riten.org

Mevr. M. Debets 06-225 800 19m.debets50@ziggo.nl

2.3.4. Oecumenische Studentenekklesia Maastricht

- “Tafelstraat 13” Mw. E. Diederen, studentenpastor 043-321 56 51www.tafelstraat13.nl

2.3.5. Jehova’s Getuigen

- Koninkrijkzaal Jehova’s Getuigen Beekstraat 11, 046-458 08 47 (algemeen nummer)

6136 EK Sittard Dhr. J .Kerkdijk, contactpersoon 046-452 85 48

jozuakerkdijk@ziggo.nl

2.3.6. Het Apostolisch Genootschap, Sittard Dhr. P. van der Goot, contactpersoon 06-524 013 55

- Kromstraat 8, 6133 AB Sittard sittard@apgen.nl

Mevr. I. Gerritse-Zwart, voorganger 046-475 85 20

2.3.7. Het Nieuw Apostolisch Genootschap Secretariaat@nak-nl.com 046-463 34 24

- Stationsstraat 15, 6131 AX Sittard Dhr. S. Feitsma, voorganger

- Henri Hermanslaan 33, 6162 GA Geleen Dhr. F de Bruin, voorganger
2.3.8. Joodse gemeenschap, Maastricht e.o. Dhr. J. van de Walle 06-220 306 81


   1. Evangelische kerken Dhr. P. Notten, contactpersoon

pnotten@hotmail.com

- The Anointed Church Houtstraat 7, 6102 BD Echt anointedchurch@live.com

- Kom en Zie Breinder 5, 6563 CX Schinnen g.verhoeff@komenzie.nl

Dhr. B. Havenaar, voorganger 06-196 262 68

- Internationale Volle Evangelische Kerk, Gruizenstraat 9 Dhr. Passon, ass. voorganger/secr. 046- 458 54 28

6131 EH Sittard wem64@yahoo.com

Dhr. Penders, pastor

nickpenders@yahoo.com


 • Baptistengemeente De Ontmoeting, Hemelsley 98a

6136 HM Sittard baptist@deontmoetingsittard.nl


   1. Remonstrantse Gemeente Zuid-Limburg Dhr. H. Hollander, secretaris 043-361 75 52

Protestantse kerken in: Ellecuylgaard 46, 6227 EA Maastricht

 • Raadhuisstraat 28, 6161KB Beek wimhollander@kpnplanet.nl

 • Wilhelminastraat 1, 6245 AT Eysden Dhr. M. Junte, predikant 06-218 591 21

martijnjunte@xs4all.nl

2.3.11. Leger des Heils

- Bedrijfsbureau Maastricht Kolonel Millerstraat 67, 6224 XM

Maastricht (hoofdkantoor) secretariaat.cwzwlb@legerdesheils.nl 043-350 33 84

Heerlen 045-571 77 25

Brunssum 045-521 10 60

2.3.12. Noodgemeente Geredja Protestan Maluku (N.G.P.M.B) Silo

- van Hiltenstraat 2, 6163 VV Geleen Mevr. M. Swens-Ngilawora, secretariaat 046-474 77 27/046-433 14 30


2.3.13. Molukse Evangelische Kerk Geredja Indjili Maluki (G.I.M.)

- Bethanië Potterstraat 65, 6165 AC Geleen Mw. E. Manait-Solisa, secretariaat 046-475 09 07/06-407 043 22f.maniat@home.nl

- Burg. Corbeystraat, 6137 XR Sittard Dhr. E. Saija, secretariaat 06-341 677 45elisaya@hotmail.com
­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________________________________________________

12 april 2016Voor opmerkingen en correcties m.b.t. de Sociale kaart voor Geestelijke Verzorging kunt u contact opnemen met de coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek via e-mail adres: netwerkpz.wms@orbisconcern.nl

 • Naam organisatie Geestelijk verzorger Telefoonnummer 1. Intramuraal 1.1. Zuyderland Medisch en Zorgconcern
 • 2. Extramuraal 2.1. Rooms-Katholiek 2.1.1. Dekenaat Schinnen
 • 2.1.3. Dekenaat Susteren
 • 2.3. Overige Geestelijk Verzorgers 2.3.1. Humanistisch Verbond
 • 2.3.2. Moslimgemeenschappen en andere Allochtone Gemeenschappen
 • 2.3.3. Werkverband Vrijgevestigde Geestelijk Verzorgers
 • 2.3.4. Oecumenische Studentenekklesia Maastricht
 • 2.3.6. Het Apostolisch Genootschap, Sittard
 • 2.3.8. Joodse gemeenschap, Maastricht e.o.
 • Remonstrantse Gemeente Zuid-Limburg
 • 2.3.12. Noodgemeente Geredja Protestan Maluku (N.G.P.M.B) Silo

 • Dovnload 80.9 Kb.