Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Solo loze week Kentalis (naam school) Welke leerlingen doen er mee?

Dovnload 7.45 Kb.

Solo loze week Kentalis (naam school) Welke leerlingen doen er mee?Datum21.09.2017
Grootte7.45 Kb.

Dovnload 7.45 Kb.
Solo loze week Kentalis (naam school)
Welke leerlingen doen er mee?

overzicht van alle leerlingen die mee doen met de week


Waarom een solo loze week?

De kinderen die meedoen aan de solo loze week zijn kinderen die horen met één oor (een oor doof, een oor horend) of kinderen met aangetoonde auditieve verwerkingsproblemen (AV). Kinderen die pas kort solo apparatuur dragen (dit schooljaar ermee zijn begonnen) en slechthorende kinderen doen niet mee aan de solo loze week. Bij kinderen met AV problemen kan de AV problematiek afnemen wanneer de kinderen taliger worden. Bij kinderen die horen met één oor, heeft solo niet altijd een meerwaarde. Wanneer deze kinderen taliger worden en beter kunnen compenseren, heeft solo apparatuur wellicht minder meerwaarde. Deze solo apparatuur loze week wordt georganiseerd om te bepalen of de solo apparatuur nog een meerwaarde heeft voor de leerlingen.


Wat is precies de bedoeling?

Gedurende 1 week (weeknummer vermelden) dragen de kinderen in de klas geen solo apparatuur. De leerkrachten geven in deze week op dezelfde manier les als in andere weken. Ondertussen observeren zij het verschil in waarneming en gedrag bij de kinderen die normaal solo apparatuur dragen. Aan het einde van de week vullen zij een observatielijst in over de veranderingen die zij hebben waargenomen. Deze vragenlijsten worden voorafgaand aan de solo loze week in het postvak van de leerkrachten gelegd.


De observatielijst

De lijst die wordt ingevuld heet "vragenlijst naar effect van geluidsapparatuur". Deze bestaat uit 16 vragen. De leerkracht vult per vraag een score in:

2 als het kind dit onderdeel met solo veel beter doet

1 als het kind dit onderdeel met solo een beetje beter doet

0 als er geen verschil is te zien tussen de situatie met en zonder solo

apparatuur

-1 als het kind dit onderdeel zonder solo een beetje beter doet

-2 als het kind dit onderdeel zonder solo veel beter doet


De leerkrachten tellen de scores op en vullen de totaal score in op de vragenlijst. Op pagina 3 wordt omcirkeld waar de totaal score bij hoort (erg succesvol, succesvol of beperkt succesvol). Eventuele opmerkingen over de leerlingen worden genoteerd op de derde pagina van de vragenlijst. De ingevulde lijst wordt uiterlijk datum ingeleverd bij de behandelend logopedist van de betreffende leerling. Deze logopedist neemt in de solo loze week dan AAST in ruis af bij de betreffende leerling. De resultaten van de AAST in ruis worden op het observatieformulier geschreven. De formulieren mogen hierna ingeleverd worden bij de coördinator solo apparatuur.
Wat doen de leerkracht en logopedist in deze week?

- de leerkracht observeert en vult de vragenlijst in

- de behandelend logopedist neemt de AAST in ruis af bij de leerlingen die deelnemen aan de solo loze week

- de coördinator solo apparatuur bespreekt de resultaten van de AAST + de vragenlijst met de audioloog- conclusies uit deze bespreking koppelt de coördinator solo apparatuur terug aan de leerkracht en logopedist van de betreffende leerlingen.

  • Wat is precies de bedoeling
  • De observatielijst
  • Wat doen de leerkracht en logopedist in deze week

  • Dovnload 7.45 Kb.