Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Speech afscheid

Dovnload 10.11 Kb.

Speech afscheidDatum23.10.2018
Grootte10.11 Kb.

Dovnload 10.11 Kb.

Speech afscheid


Admiraal, geachte gasten en geachte aanwezigen, ik waardeer het enorm dat u allen bij de overdracht aanwezig wilt zijn. Speciaal woord van welkom voor mijn Belgische collega Noel Garcy maar zeker ook voor de tamboers en pijpers van het Korps mariniers olv tamboer maître Ed Oosterom. De afgelopen jaren hebben wij regelmatig dezelfde ceremonieen bezocht en ik was altijd trots zoals jullie de Koninklijke Marine presenteerden. Ik waardeer het enorm dat jullie er vandaag bij willen zijn.

Een paar maanden geleden werd mij gevraagd hoe de ceremonie eruit moest zien. Als bewaker van processen vertelde ik dat de voorschriften voorschrijven dat de nieuwe CDE wordt voorgesteld aan de bemanning door middel van een Alle Hens voor de boeg. Oftewel, het draait niet om mij maar om Dirk. Vrij snel kreeg ik te horen dat ik niet weg kwam met mijn advies, vandaar dat ik nu voor u sta.

Vandaag komt er een einde aan mijn vierde functie als chef der equipage. Begonnen als CDE op de Scheveningen, door naar de Evertsen waar ik een fantastische tijd heb gehad en met veel plezier op terugkijk. Uiteindelijk via CDE GBW beland op de stoel van CDE CZSK, een hele eer.

Chef der equipage, de man naast de commandant. Zo heb ik het nooit gezien, tussen beleid en de werkvloer daar ligt het werkterrein van de CDE. Laverend tussen de leiding en de werkvloer daar voelde ik mij goed bij, olie tussen alle radertjes, en dat zijn er best veel.

Op mijn kantoor heb ik op de glazen scheidingswand de gehele beleidsvisie onderofficieren uitgewerkt in een grote mindmap. Elke keer als ik wat ging doen of moest doen keek ik naar deze glazen wand. Hoe ga ik dit aanpakken.

De rollen van de onderofficier zoals omschreven in deze beleidsvisie hebben mij altijd houvast gegeven

Het Begeleiden van mensen, bewaken van processen en adviseur.

Het is voor mij duidelijk dat de mens centraal staat. Personeel van de Koninklijke Marine is ons grootste kapitaal, hier zit een enorme hoeveelheid aan kennis en ervaring, kennis en ervaring die benodigd is om onze taken uit te blijven voeren. Maar ook het belang om de kennis en ervaring te blijven delen met het oog op de toekomst.

Toen ik het overnam liepen al de verkenningen en de brede heroverwegingen. Alles wees erop dat er een andere tijd zou aanbreken. We moesten bezuinigen en de afgelopen jaren hebben dan ook in het teken gestaan van een grote reorganisatie.

Deze reorganisatie zou enorme personele consequenties hebben, vooral bij de oudere loyale marinelui, de marineman of vrouw met een hypotheek en twee kinderen. U mag gerust weten dat ik hier letterlijk slapeloze nachten van heb gehad.

Tijdens het gehele reorganisatieproces nam de onrust toe terwijl het operationele tempo erg hoog was. Er moest een nieuwe, gereduceerde organisatie bedacht worden, nieuw beleid. Ik vind, dat als je verwacht dat oudere onderofficieren, met name de CDE, het beleid uitdragen dan moet je deze onderofficieren betrekken bij de totstandkoming van dat beleid. Dit verhoogd het draagvlak bij al het personeel.

De admiraal en ik zaten wat dat betreft gelukkig op één lijn, we moesten denkkracht mobiliseren en draagvlak creëren. Alle werkgroepen, projectgroepen, deelprojectgroepen moeten bestaan uit officieren en onderofficieren en vertegenwoordiging van de medezeggenschap. Onderofficieren hebben binnen een nanoseconde door wat de consequenties zijn op de werkvloer als er ergens gesneden of bezuinigd wordt . Sommige projectleiders moesten hier in het begin aan wennen maar met wat overtuigingskracht van de admiraal, transitiemanager en mijzelf is dat keurig verlopen.

Bij mijn aantreden heb ik het belang van communicatie genoemd, dan bedoel ik niet éénrichting communicatie zoals een stukje in de Alle Hens, maar zo veel mogelijk communicatiemiddelen inzetten om daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan.

Zo hebben de onderofficieren twee maal per jaar de netwerkdag Onderofficieren. De ochtend gevuld met informatievoorziening, de middag altijd in het teken van een thema. Het resultaat van één van deze netwerkdagen is de brochure STORM (samen, trots, open en eerlijk, respect en maritiem), een praktische handleiding voor de beleidsvisie onderofficieren. De rode draad van deze netwerkdagen was altijd mensgericht en taakgericht in balans. Ik heb met name aandacht gevraagd voor het functie introductie gesprek, iets wat echt mensgericht is. Niet al het personeel neemt dit serieus. De basis van een goede samenwerking om taken goed te volbrengen ligt bij het functie introductie gesprek. Hoe kan een werknemer voldoen aan jouw verwachtingen als jij hem nooit verteld hebt wat je verwachtingen zijn. Goed personeelsbeleid begint altijd bij jezelf.

Ik heb ook aandacht gevraagd voor de LMV-modules, leergang management vorming. Bij elkaar 18 weken in en een onderofficierscarriere. Elke chef of lijnmanager zou dit moeten enthousiasmeren, hij krijgt er uiteindelijk een betere onderofficier voor terug en dat komt uiteindelijk de taak weer ten goede. En ja, dat kost tijd maar wil je goed personeel dan zal je moeten blijven investeren in vorming en ontwikkeling. Mensgericht en taakgericht in balans.

Ik heb de afgelopen jaren de functie als chef der equipage met volle inzet en met veel plezier gedaan, er ging alleen een beetje veel tijd inzitten. Helpen bij individuele gevallen gaf mij veel voldoening, iets voor de mensen kunen betekenen.

Maar…….

Ik heb dit werk dan alleen maar kunnen doen met de steun en vertrouwen van de onderofficieren maar ook steun en vertrouwen van de leiding. Ik wil dan ook alle onderofficieren, met name de adviesraad onderofficieren, bedanken voor hun steun, ik vond het een eer om u intern maar ook extern te mogen vertegenwoordigen. Ik wil ook admiraal Borsboom, de admiraliteitsraad en nog vele andere officieren bedanken (kan niet iedereen persoonlijk bedanken) voor het luisterend oor, interesse in de geluiden van de werkvloer maar ook bij de hulp om zaken voor elkaar te krijgen.Dirk, ik hoop dat jij ook al die steun en vertrouwen krijgt die ik heb mogen ervaren, van je onderofficieren maar ook van de leiding. Je gaat op jouw manier de functie van chef der equipage invullen. Ik wil aan alle chefs der equipage hier aanwezig vragen of zij Dirk willen ondersteunen bij het vervullen van zijn functie. Ik heb er alle vertrouwen in.

Hierbij leg ik de functie van chef der equipage van het commando zeestrijdkrachten, tevens krijgsmachtdeeladjudant koninklijke marine neer.Admiraal Borsboom, ik wil u uitnodigen om het nestel bij de nieuwe CDE CZSK, Dirk Harting, om te hangen.


Dovnload 10.11 Kb.