Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Speech wethouder Costongs – amnesty international

Dovnload 10.58 Kb.

Speech wethouder Costongs – amnesty internationalDatum25.04.2019
Grootte10.58 Kb.

Dovnload 10.58 Kb.

Speech wethouder Costongs – amnesty international

Dames en heren,

35 jaar Amnesty International in Maastricht is een belangrijke mijlpaal. Het betekent dat hier in Maastricht al 35 jaar mensen in georganiseerd verband samenwerken aan acties om ondemocratische situaties en schendingen van mensenrechten , waar ook ter wereld, aan de kaak te stellen en te verbeteren.

Het betekent al 35 jaar schrijfacties naar gevangenen, 35 jaar pleidooien voor de Rechten van de Mens, 35 jaar werken aan bewustwording over thema’s als democratie, oorlog en vrede, vluchtelingenhulp, vrijheid van meningsuiting en natuurlijk mensenrechten in zijn algemeenheid. Het is ook 35 jaar een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk.

Het betreft ook 35 jaar lessen in bescheidenheid.

Ik heb van Amnesty nog nooit gehoord dat men zichzelf op de borst klopte. Het werk gebeurt veelal in stilte; over de rol van Amnesty bij de vrijlating van mensen of het regelen van een eerlijk proces wordt nooit op de borst geklopt of protserig gedaan. Maar het staat inmiddels wel vast dat dankzij de inzet van jullie organisatie wereldwijd heel wat mensen hun gevangenisverblijf overleefd hebben, een betere behandeling kregen, bezoek konden krijgen van familie of het rode kruis of vrijgelaten werden.

Wanneer Amnesty zich voor iemand inzet, krijgt die persoon weer hoop en geloof in een oplossing voor zijn problemen, zijn of haar anonimiteit wordt doorbroken, er komt vaak een betere verzorging en behandeling en ruimere mogelijkheden voor het ontvangen van bezoek of - zoals gezegd – een eerlijk proces.

Jullie werk is daarom van onschatbare waarde. En voor Maastricht is dat zelfs nog specialer, als we kijken naar de acties rondom Abdullah al-Mansouri.

Vooral door uw inzet wordt er sinds die tijd nationaal en internationaal op de trom geslagen.

Vandaag is het de dag van de rechten van de mens.

U bent met een fakkeloptocht naar het stadhuis gekomen om te onderstrepen dat veel mensen op onze wereld lijden onder vormen van discriminatie, gebrek aan vrijheid van meningsuiting, marteling, oneerlijke rechtspraak of andere schendingen van hun persoonlijke rechten.

Vorige week stonden op de voorpagina in één oogopslag verhalen over repressie in Egypte en Syrië, de discriminerende behandeling van ROMAzigeuners, de huisuitzettingen van vrouwen in Cambodja en de vervolging van schrijvers in China. En dit is nog maar een greep.

50 jaar Amnesty International en 35 jaar Amnesty Maastricht doen ons beseffen dat wij in onze Nederlandse situatie op heel veel punten van geluk mogen spreken; ons land is nog steeds een democratie, er is sprake van vrijheid. Centraal hierbij staat de menselijke waardigheid, dat begrip is een seismograaf voor de vraag of er sprake is van een democratische rechtsorde. Want wanneer spreken we over rechtsorde, rechten die zich burgers gegeven hebben waardoor ze gelijkwaardige partners zijn in een vrije associatie, een politieke gemeenschap van vrijen en gelijken.

Dus het respecteren van deze gelijke rechten produceert pas de status van burger.

Burger ben je pas als je in die menselijke waarde gerespecteerd wordt.

Dit idee is egalitair en universeel en daarmee is een morele categorie in het recht doorgedrongen maar wel een morele categorie die in een politiek systeem, noem het democratie, ingebed moet zijn.

Daarom is het bewaken van de rechten van de mens zowel een morele als een politieke categorie.

En daarom is voor een stad als Maastricht een actieve amnesty groep belangrijk.

Want Maastricht is een universiteitsstad, dus gelukkig zie ik veel UWCstudenen, veel buitenlandse studenten en veel wetenschappers.

Maastricht is een internationale stad met veel expats, die acties van Amnesty ondersteunen.

En Maastricht is een sociale stad, die ethisch verwant is aan Amnesty. Daarom doe ik hier een oproep aan al onze burgers: steun Amnesty International.

Om al deze redenen kan ik zonder enige aarzeling namens het gemeentebestuur zeggen dat Amnesty International een parel is voor onze stad en dat wij er trots op zijn dat u – burgers van Maastricht en regio – nu al 35 jaar actief en georganiseerd opkomt voor de rechten van uw medemensen.

Dat geldt zeker voor uw voorzitter Gerard Prickaerts en secretaris Peter van Neer, die al jaren mee de kar getrokken hebben, maar net zo goed voor alle andere vrijwilligers die zich ingezet hebben voor een betere wereld.

Natuurlijk is de 10de december een dag om stil te staan bij de vele schendingen van mensenrechten die wereldwijd plaatsvinden, maar ik vind dat we hier in Maastricht ook even stil mogen blijven staan bij de vele goede resultaten die door uw inzet zijn behaald en die voor duizenden mensen de kwaliteit van hun leven hebben verbeterd.Ik wil u daarom hartelijk feliciteren met uw jubileum en kan u niet anders vragen dan ook de komende 35 jaar – ook met inzet van nieuwe generaties Maastrichtse jongeren – door te gaan met uw fantastische en zinvolle werk. Het gevecht om “mensenrechten” heeft alles met la condition human te maken, het geluk valt niet te borgen, maar het ongeluk wel te beperken.

Dank u wel.


Dovnload 10.58 Kb.