Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Spitz De menselijke placenta is endotheliochoriaal epitheliochoriaal hemochoriaal

Dovnload 48.79 Kb.

Spitz De menselijke placenta is endotheliochoriaal epitheliochoriaal hemochoriaalDatum01.08.2017
Grootte48.79 Kb.

Dovnload 48.79 Kb.

Spitz


2. wat treedt op bij velamenteuze navelstreng?

  • exsanguinatie rond partus

  • placentaloslating3. De deciduale arteries gaan hun musculo-elasticiteit verliezen over…

  • heel hun lengte

  • enkel het deciduaal deel

  • enkel het myometriaal deel

  • heel deciduaal deel en 1/3e myometriaal deel

  • niet

 1. Wanneer is de choriale plaat kleiner dan de basale plaat?

  • placenta circumvallata

  • placenta succenturata

  • placenta bipartita

  • placenta membranosa

  • placenta fenestra
 1. begin van levensvatbaarheid foetus? 24w?

 2. Grootste bijdrage toename hartdebiet
  -stijging ven capaciteit
  -stijging hartritme
  -stijging slagvolume
  -ven pooling
  -verandering rheologie
 1. met echo kan je in eerste trimester:

  • grove afwijkingen zien,

  • meerlingen,

  • ectopische zwangersch uitsluiten 1. hoe asymptomatische bacteriurie vaststellen?

 1. early pregnancy factor, wat?

  • Ag zwangerschaps-predictor

  • is eigenlijk HCG,

  • eerste hormoon dat wijst op bevruchting 1. wat is de totale ijzerbehoefte van RBC-foetus-placenta en moeder in de zwangerschap?

  • 250 mg

  • 800 mg

  • 1350 mg (+-4mg per dag x 266= +-1000…)

  • 1900 mg

  • 2500 mg

 1. na toediening v Fe aan zwanger, plots verlichting v last. waarom?

 1. wernicke encefalopathie is geassocieerd met:

  • vit A

  • vitD

  • vitE

  • foliumzuur

  • vitB1

 1. alfa-FP, enkel beweringen erover (verhoogd bij NBD, verlaagd bij Down, Dit eiwit wordt gemaakt in de foetale lever en komt via de placenta in de moederlijke circulatie; de doorgankelijkheid van de placenta voor het foetale alfa-foetoproteïne wordt in de loop van de zwangerschap groter waardoor de concentratie in het maternale bloed langzamerhand stijgt )

  1. komt meer voor in vruchtwater dan in foetaal bloed

  2. komt voor in materneel bloed bij Down 2. asymmetrische IUGR: hoe aantonen?

  1. femurlengte,

  2. bipariëtale diameter,

  3. kruin-romplengte

  4. hoofd/romp-ratio 3. vrouw in 3e trimester ongerust want voelt minder kindbewegingen. wat doen?

  1. echo,

  2. onderzoek na koolhydraatrijke maaltijd,

  3. sectio 4. welke factoren bevorderen oxygenatie van foetus? (linksverschuiving curve, waterstofionen, etc)

 5. meest frequente verwikkeling meerlingzwangerschap Preterme arbeid

 6. Hyperemesis veroorzaakt: metabole alkalose – daling kalium - …allebei?

 7. Behandeling van toxoplasmose: spiramycine of sulfadiazine en pyrimethamine + neonatus 1 jaar behandelen spiramycine als vruchtwater negatief
 1. Welke bewering is juist ivm varicella?

 2. Welke ziekte geeft congenitale afwijkingen voor fetus: aids, griep, bof, varicella, hepatitis C

 3. HIV zwangere, wat doen? (geen invasieve onderzoeken (=geen invasieve monitoring?), sectio als virale load negatief, etc)

 4. CMV bij zwangere, van wie heeft ze het meest te vrezen? (bloedtransfusie, moeder, kind, buitenechtelijke relatie, etc)

 5. Wat geeft het meeste intra-uteriene afwijkingen?

 6. vraag over Mg-sulfaat en stuipen

 7. paar beweringen over Rhogam: bemoeilijkt actieve immunisatie? geeft bij moeder positieve directe Coombs?

 8. Wat mag je niet geven bij astma: PGF2alfa, PGE2, en nog een hoopje

 9. Welke behandeling bij cystitis 3e trimester in zwangerschap nitrofurantoine of ampiciline
 1. ge snijdt bij vrouw vruchtvliezen in en ze gaat in shock, wa is oorz? (epilepsie, vruchtwaterembool, etc)

 2. bij hypertensie tijdens zwangerschap: zou je ASA moeten combineren met vitamine-supplementen? Ja?
 1. Aspirine inhibeert… COX: PGI/TXA
 1. ernstige pre-eclampsie. wat heeft dit tot gevolgen?

  1. enkel bij 1e zwangerschap,

  2. verhoogde kans bij volgende zwangerschap, (recidief 25%) 2. bij pre-eclampsie: verlaagd aldosteron? hypothyroïdie? etc

 3. hypertensie vooraf behandelen?

 4. B sympaticomimetica: effect? (daling perinatale mortaliteit – tachycardie kind - ..)

 5. Oxytocine wordt behoedzaam gegeven bij (hypertensie – atonie - …)

 6. oxytocine geeft (galactopoiese – lypolyse – proteinlyse – …)

 7. De volgende vasocontrictor is verwaarloosbaar?

  1. TxA2,

  2. TxA3,

  3. endotheline,

  4. ATII,

  5. PGE

 8. Iets over aangezichtsligging, en wat de enige manier is om te bevallen. iets met de kin naar voor of naar achter

 9. welke meest frequente ligging? Aalv

 10. hoeveel procent is stuitligging a terme? 1-2 %, 3-4 %, 5-6%, 7-8%

 11. welke ligging heeft weinig kans op vaginale geboorte?

 12. meest speciefieke vorm van tocolyse
  -ca antagonisten

-connexine

-Ag II angonisten

 1. mogeljk neveneffect van epidurale? waterintox, hypotensie etc

 2. De laatste 10 jaar is de obstetrie in belgie vnl gekenmerkt door:

  1. een stijging in epidurales

  2. een stabilisatie van aantal keizersnedes,

  3. lagere leeftijd bij bevalling 1. Vrouw, 36 w zwanger, komt raadplegen zonder klachten. BD 140/90, uremie normaal, wel 5 kg aangekomen laatste 2 weken. Wat doe je?

  • Onmiddellijk doen bevallen

  • zoutloos dieet geven

  • naar dietist sturen

  • bloeddruk herhalen en naar subjectieve symptomen vragen

  • antihypertensivum geven
 1. vrouw heeft 7 dagen na bevalling nog bloederig lochiaal verlies, normaal? Endometritis?
 1. A1P0G2, arbeid - cervix verstreken - 5 cm ontsluiting - sinds epidurale 2u geen vooruitgang - cardiotocografie: contracties 4-5 min 40 mmHg
  -Clysma
  -Forceps
  -Keizersnede
  -Opiaat
  -Oxytocine 1. Madammetje is in arbeid, ze is 24 jaar. Ze heeft 5 cm ontsluiting. Laatste 2 uur niets gevorderd, en er is gemeten dat de contracties om de 4-5 minuten zijn, en ze zijn 40 mm Hg. Wat doe je??

  • Keizersnede

  • clysma

  • niets

  • oxytocinedrip

  • bevalling met forceps
 1. Men geve de puerpera voor een betere melkvorming:

  • Aqua ?

  • bromocriptine

  • cabergoline

  • minipil ?

  • oac

 1. Wat initieert de lactatie:

  • een val van E+P,

  • een stijging van E+P,

  • een stijging van HPL,

  • een daling van HPL,…

 1. wat is pseudocyesis schijnzwangerschap
 1. Pijnlijke naweeën dr
  -volle blaas
  -aanleggen kindje
  -bruin tafelbier
  -atosiban
  -spoelen damsnede
 1. wat is de meest freq hartaandoening ten gevolge van de gedaalde perifere weerstand ((Welke hartaandoening heeft de hoogste mortaliteit bij een zwangerschap doordat dan de perifere weerstand lager is)
  -Miklep insuf
  -tricp klep insuf
  -ao insuf
  -mi klep stenos

-pulmonale hypertensive?


 1. grootste afstand
  -occipito-mentale
 1. wanneer start de intervillamenteuze doorbloeding
  - de eerste week na de innesteling
  - nooit, die bestaat niet
  - na 8 w wanneer de organogenese voltooid is
  - na 16 w wanneer ...
  - na 20 w wanneer de moeder de eerste kindsbewegingen voelt
 1. de fundus meet 31 en de vrouw is 32 weken ver
  -positieve discordantie

-negatieve discordantie
-niet abnormaal
-meerlingzwangerschap


 1. baby wordt geboren met....congenitale aandoening, doofheid,...
  -rubella

-varicella

-...
(CMV geeft ook gehoorsverlies?)
 1. bij welk ga je nooit de bevalling inleiden?
  -dwarse ligging
 1. bij preeclampsie: welke opeenvolging klopt?
  -placentatieprobleem, epitheeldisfuncitie, plaatjesaggregatie, verhoogde vasculaire reactiviteit (al deze termen in vijf verschillende volgordes)
 1. wat is epulis gravidarum
  -een pyogene bacterie-tandvleesontst
 1. Welke waarde stijgt in het labo bij zwangerschap?

-Hb
-serumbicarbonaat

-serum albumine

-creatinemie

-sedimentatiesnelheid

 1. bij kunstmatig breken vd vliezen plots pijnloos bloedverlies, moeder hemodynamisch stabiel, foetale harttonen slechter, foetus dood vr gynecoloog er is. Diagnose?
  -placenta accreta
  -placenta circumvall
  -placenta loslating
  -placentia previa
  -placenta succenturiata
 1. Bewering over AIDS en ZS
  -borstvoeding veilig
  -genit herpes beschermt tg AIDS
  -gn probl in ontwikkelde landen
  -PCP frequentste opportun infectie
  -vrouwen verdragen het beter dan mannen
 1. Wat zorgt ervoor dat vrouw meer ademt en PaCO2 daalt (of zoiets)
  -Oe
  -HCG
  -HPL
  -Progest
  -prolactine
 1. Vrouw 1 miskraam, 1 EUZ, 1 bevalling kindje gestorven week vr 1ste verjaardag, 2de kind alles ok, nu zwanger
  -A1P2G4M1
  -A2P2G4M1
  -A2P2G5M1
  -A2P2G5M2
  -A3P1G5M1
 1. waar gebeurt de bevruchting (uterus, douglasholte, eileider,..)
 1. wat gebeurt er met de coloid druk van het plasma tijdens zwangerschap: zelfde als ervoor, hoger, lager, ..
 1. bereken apgar van kindje met hartslag <100, moeilijk onregelmatige ademhaling, perifere cyanose, hoest niest weent (ofzoiets) en bewegingen over ganse lichaam (7)
 1. wat is de kleinste voor achterwaartse diameter van het bekken: conjuguata vera, conj diagonalis, obstetrica, sag posterior
 1. beste preventie van CMV bij de neonatus (cursus: rigide handhygiëne, vermijden contact)
 1. richtlijnen over CMV en Toxoplasmose serologie
 1. hoe tepelkloven voorkomen: zalfje met vit B smeren na elke voeding / kind juist aanleggen / tepelhoedjes gebruiken zodra pijn / .
 1. een astmatische vrouw met pre-eclamspie is net bevallen van een kindje en de placenta is er uit gekomen maar je voelt geen veiligheidsbol, wat geef je: PGF2alfa, ergometrineblabla , oxytoxine, ...
 1. zwangere vrouw met plots epigastrische pijn, je vindt proteinurie in de urine, BD normaal? wat ga je vervolgens bepalen: (de mogelijkheden ben ik ni zeker meer): BPL, fibrinedingen, lipasen, bilirubine, ..
 1. Hoe noemt men het blauw worden van vulva en cervix door veneuze congestie: haxton bricks / chadwick / choxo / pistacek
 1. Hoe noemt men het eerst naar buiten komen van de plancenta met de maternele zijde: Choxo/ Duncan / pistacek / ...
 1. bereken volgens de regel van Naegele wanneer een vrouw moet bevallen die op 20 maart haar laatste menses had. ->30december
 1. bij ernstige preeclampsie : is het risico op recidief afhankelijk van het al dan niet optreden van convulsies / is het risico op recidief 50% /biologisch verkeerde partnerkeuze, subgroep heeft verhoogd risico op embolen bij pilgebruik nadien.. .... (uit cursus: kans=25%, freq onderliggend nierlijden, trombofilie…)
 1. bij welke ligging bereikt het kind de kleinste diameter bij de geboorte (ofzoiets): achterhoofd / voorhoofd / aangezichts / achterhoofd én aangezichtsligging
 1. zwangere met mictieproblemen, baarmoederhals vanvoor, rug en buikpijn... retroversio met incarceratie
 1. varicella is vooral belangrijk in 1ste trimester, peripartaal,...(cursus: hematogeen; 12-20week, of peripartaal!)
 1. Wanneer grootste risico op anoxemie bij de baby? (eerste fase bevalling, tweede fase, derde fase)
 1. Buitenlandse vrouw die onbekend vitaminepreparaat inneemt, welke vitamine bekijk je specifiek (Vitamine A)
 1. Welke risico's zijn verbonden met vroegtijdige afklemming van de navelstreng?
 1. Zwangere vrouw met obstipatie, hoe behandelen (resineproduct, PG-afgeleide, lactulose,...)
 1. Zwangere vrouw, 37 weken, hypertensie, proteinurie, welk onderzoek doen?
 1. Vrouw met MIU, na X aantal dagen nog geen expulsie, welk risico? (infectie, verbruikscoagulopathie,...)


Dovnload 48.79 Kb.