Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Sportiviteit en respect Sportclub Enschede

Dovnload 62.73 Kb.

Sportiviteit en respect Sportclub EnschedeDatum04.04.2017
Grootte62.73 Kb.

Dovnload 62.73 Kb.

Sportiviteit en respect

Sportclub Enschede


HMS2SA – Practicum ontwerpen van sport- en beweegaanbod | Martijn Grolleman

Annemieke Slurink – Daphne van Loo – Willine Esselink

S1066890 S1066175 S1038609

2015Inhoud


Hoofdstuk 1 – Inleiding 3

2.1 Positionering in de gemeente 5

2.3 Feitelijke gegevens 7

2.4 Visie en missie 7

Hoofdstuk 3 – Interviews 8

3.1 Interviews dit jaar 8

3.2 Interviews vorig jaar 12

3.3 Analyse interviews 15

Hoofdstuk 4 – Doelen 16

Hoofdstuk 5 – Activiteiten 17

Hoofdstuk 6 – Aanbieden van het plan/interventie 19

Bijlagen 21

Fairplayscorekaart 21Hoofdstuk 1 – Inleiding


Voor u ligt de eindopdracht van Practicum ontwerpen van sport en beweegaanbod. Voor deze eindopdracht bekijken we Sportiviteit en Respect binnen de stagevereniging van Daphne, Sportclub Enschede. Als eerst is er een analyse van de sportvereniging gemaakt. Daarop hebben we 2 interviews afgenomen. Het eerste interview hebben we afgenomen bij de voorzitter van Sportclub Enschede, Jan Bert Kolkman. Het tweede interview is afgenomen bij de leider van de A1. Deze interviews zijn bijgevoegd op de USB-stick. Aan de hand van deze interviews hebben we 3 SMART geformuleerde doelen opgesteld en daar interventies aan gekoppeld. Een van deze interventies hebben we uitgewerkt en zal in de nieuwsbrief geplaatst worden. We hopen dat hiermee het respect en de sportiviteit binnen Sportclub Enschede te vergroten. Dit plan neemt uw mee in een analyse over eerder genoemd thema.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit plan.Anne Mieke Slurink
Willine Esselink
Daphne van Loo
Hoofdstuk 2 – Analyse van de vereniging
Sportclub Enschede is een voetbalvereniging in het zuiden van Enschede opgericht in 1910. De club heeft een grote geschiedenis en werd in 1926 landskampioen. In de periode van 1954 tot 1964 speelde het ook op het hoogste niveau met spelers als Abe Lenstra, Henk Bosveld en Helmut Rahn. Laatstgenoemde schoot Duitsland in 1954 naar de WK titel. Hier is men binnen de vereniging behoorlijk trots op. Door financiële problemen is sportclub in 1965 samengegaan met Enschedese boys onder de naam FC Twente. De beste spelers van deze verenigingen en wat spelers van buitenaf vormden FC Twente. Dit elftal bleef actief op het hoogste niveau en Enschedese boys en Sportclub Enschede bleven nog wel actief maar op een laag amateurniveau waar Sportclub zich in korte tijd weer naar de top van het amateurvoetbal werkte.
Sportiviteit en respect is heel belangrijk binnen Sportclub Enschede en hier wordt ook al veel aandacht aan besteed. Zo heeft Sportclub Enschede een avond georganiseerd voor de aanvoerders om kennis te maken met dit thema, zie het nieuwsbericht hieronder. Aan het eind van de avond zetten de aanvoerders een handtekening als teken dat ze de regels kennen en zich hier ook aan zullen houden.c:\users\gebruiker\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_9666.jpg

c:\users\gebruiker\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.word\img_9665.jpg


2.1 Positionering in de gemeente


SC Enschede werkt samen met Stichting Vitale Sportvereniging. De Vitale Sportvereniging heeft als doel om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Deze stichting stimuleert de ontwikkeling van sportverenigingen tot actieve, maatschappelijk betrokken ‘ondernemingen’. Dit in samenwerking met gemeenten, sociale partners en bedrijven. Zij kunnen in hun beleid gebruik maken van de voordelen die een Vitale Sportvereniging in maatschappelijke zin genereert. Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, zorg en arbeidsparticipatie. Meerdere doelgroepen worden hierbij betrokken en SC Enschede maakt zich hard voor verbroedering in de wijk, hierdoor heeft het een gemeentelijk belangrijke rol. Zo geeft de gemeente onder ander een subsidie aan de Vitale Sportvereniging deze doelen te realiseren. Hier zijn al mooie initiatieven uit voorbestaan zoals bijvoorbeeld het goed draaiende eetcafé waar mensen voor €5,- een drie gangen menu kunnen krijgen en tegelijkertijd de buurt beter leren kennen. Deze projecten worden gestimuleerd vanuit de gemeente.

2.2 Feitelijke gegevens


Bestuur
Voorzitter: Jan-Bert Kolkman
Secretaris: Wim ter Riet
Communicatie: Angeline Bennink
Jeugdzaken: John Hagemeier
Kantinezaken: Marcel Houdel
Jeugdzaken en ICT: Albert Klepper
Accommodatie en ICT : Raymond Slot
Vertrouwenspersoon en Jeugdzaken: Nicole Velthuizen

Commissies
L.E.C. (lagere elftal commissie) Voorzitter Tore Tielemans
Secretaris Benno Bekkers
Kantinecommissie Algemene kantinezaken Marcel Houdel
Rinie en Anita Geerdink
Jannie Franken
Woutje Borgmeyer
Activiteitencommissie Voorzitter Piet Pouls
Secretaris Hans Mondria
Penningmeester Hans Franken
Algemene zaken Anita Geerdink

Teams

Pupillen Junioren Overig

F1 E1 D1 C1 B1 A1 Kabouters

F2 E2 D2 C2 B2

F3 E3 D3 C3 B3

F4 E4 D4

F5 E5


F6

Senioren

Zaterdag Zondag Overig

2e 1e 35+ team

3e 2e 45+ team

Recreanten team

Zaalvoetbalteam


2.3 Feitelijke gegevens


Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de vereniging hieronder enkele feitelijke gegevens van de vereniging. Denk hierbij aan het aantal leden, het aantal vrijwilligers, de hoogte van de contributie etc.

Sportclub Enschede heeft een leden aantal van 588.De contributie is weergegeven per halfjaar.

 • Hoogte contributie senioren: €147,50

 • Hoogte contributie junioren C, B, A: €116,00

 • Hoogte contributie pupillen E t/m D: €108,50

 • Hoogte contributie pupillen F, 7-8 jaar: €96,50

Sportclub Enschede kent veel vrijwilligers. Het precieze aantal is niet bekend. Doordeweeks heeft het een luxe doordat de klimoppers van de Vitale Sportvereniging het complex onderhouden. Klimoppers zijn mensen die werkloos zijn geraakt of geen baan kunnen vinden en leven van een uitkering. Om deze uitkering te behouden werken ze bij de Vitale Sportvereniging en zorgen ze voor het onderhoud van de accommodatie. Naast deze klimoppers kent Sportclub Enschede voornamelijk veel ‘oude’ vrijwilligers. Zo geven deze oude mannen op woensdag training aan de E- en F pupillen. Ook vormen ‘oude’ mannen het bestuur en komen ze wekelijks bijeen om te vergaderen. Ook zijn er veel vrijwilligers actief bij het begeleiden en trainen van de teams. Op zaterdag zorgen de scheidsrechters dat alles in goede banen geleid word en proberen op deze manier respect te krijgen tijdens de wedstrijden.

2.4 Visie en missie


Missie:
SC Enschede is tot op de dag van vandaag deskundig op het gebied van het aanbieden van voetbal. SC Enschede verzorgt recreatief- en prestatievoetbal voor zowel jeugd als senioren. De accommodatie van SC Enschede is verouderd en daarom willen we een nieuwe accommodatie realiseren. Gecombineerd met actuele maatschappelijke veranderingen wil SC Enschede meer gaan samenwerken met partners in de directe omgeving. Buitenschoolse opvang en andere activiteiten op het gebied van sport, onderwijs en bewegen zal in de nieuwe accommodatie gerealiseerd moeten worden. SC Enschede zal doelmatig met anderen, en in het bijzonder met in de nabijheid gelegen scholen, andere sportverenigingen en commerciële partijen, gaan samenwerken. Het komt er op neer sport bij de jeugd en ouderen meer te gaan promoten.
(
Bron : http://www.sportclubenschede.nl/clubinfo/sportclub-vitaal/missie-en-visie/ )

Visie:

Wij willen een prestatievereniging zijn met een positieve uitstraling en beeldvorming. Het aanbod van sport, onderwijs en bewegen willen wij verbeteren. De verhouding tussen efficiëntie en kwaliteit van het aanbod zal permanent verbeterd moeten worden. Wij zorgen er voor dat het beoefenen van sport laagdrempelig blijft.
(
Bron : http://www.sportclubenschede.nl/clubinfo/sportclub-vitaal/missie-en-visie/ )

Hoofdstuk 3 – Interviews


Voor de opdracht ‘sportiviteit en respect’ hebben we twee personen geïnterviewd namelijk; de voorzitter van Sportclub Enschede, Bert-Jan Kolkman, en de leider van de A1, Jesper Timmerman. Dit interview is vorig jaar ook afgenomen bij de voorzitter en een speler van de eerste selectie, we gaan nu kijken of er in deze periode veranderingen hebben opgetreden wat betreft dit onderwerp, zowel binnen als buiten de club.

3.1 Interviews dit jaar


Het interview met Bert-Jan Kolkman.

 1. Sportiviteit en respect is momenteel een breed gedragen begrip binnen verenigingen. Hoe zit dat met sportclub Enschede?http://www.sportclubenschede.nl/fileadmin/_processed_/csm_jan_bert_kolkman_79f348ee15.jpg

Dat staat nog steeds bij ons als een van de hoogste prioriteiten binnen het hele denken en leven binnen de vereniging, daar zijn we ook heel erg strak op. Wanneer spelers of andere mensen binnen de vereniging zich misdragen dat spreken we ze daar op aan. Als het ernstige zaken zijn komen ze hier om de tafel te zitten, wij hebben binnen het bestuur 2 dames zitten als een soort vertrouwenspersonen die daar goed in zijn en de gesprekken met deze personen aangaan. Wanneer de calamiteiten van dien aard zijn dat wij zeggen nu is er helemaal geen weg meer terug dan ontvangen ze een brief en worden ze bedankt voor bewezen diensten.

 1. Jullie zijn hier dus best wel streng mee?

Ja. Maar ik denk ook dat dat moet. Je leest ook nu weer wat er afgelopen week allemaal gebeurd op de velden links en rechts en wij zijn daar inderdaad redelijk streng in. Nogmaals, je kunt ook best een tweede kans krijgen daar zijn we ook heel eerlijk in maar die tweede kans moet je dan wel gaan verdienen. Als je je een keer goed misdraagt dan ga je eruit maar anders krijg je wel een tweede kans. Dus we zijn niet echt zwart-wit, maar we zitten er wel redelijk streng bovenop.

 1. Is er vanuit de vereniging genoeg draagkracht om projecten op te zetten met betrekking tot sportiviteit en respect?

Een aantal zaken heeft de KNVB natuurlijk al aangedragen die hebben wij een beetje overgenomen en voor de rest proberen wij er zelf ook invulling aan te geven. Maar je ziet en hoort ook niet altijd alles vooral bij uitwedstrijden, dus je hoopt dat je daar vanuit de begeleiding en de ouders ook een beetje ondersteuning bij krijgt. Maar dat is nog wel eens lastig want ook ouders kunnen zich behoorlijk misdragen, wanneer je hoort hoe sommige ouders tekeer gaan bij de Champions Leguae (kinderen van 4-5 jaar) dan reizen mij de haren wel eens ten berge.

 1. Is bijvoorbeeld de blauwe kaart een toevoeging?

Nee, wij hebben daar wel over gesproken maar wij vinden het eigenlijk niks die blauwe kaart. Want er komt dan weer iets aparts bij, ik denk dat je de personen die het aangaat beter kunt aanspreken op hun gedrag. Als je ook kijkt in de omgeving zie ik nergens de blauwe kaart verschijnen, nee, ik vind het niet zo’n geweldig project van de KNVB.

 1. De regels die in de kantine hangen wat doen jullie daar precies mee?

Daar worden mensen ook op aangesproken. Maar het is een beetje een maatschappelijk probleem, mensen kijken en lezen niet meer. Er staat buiten ‘niet met de voetbalschoenen en de voetbaltas naar binnen’ en toch gebeurd het en wanneer je ze erop aanspreekt krijgt je een grote mond terug. Maar nogmaals ik blijf het wel proberen en het gaat redelijk goed, maar de zelfkennis van mensen is ver te zoeken en in de spiegel kijken is voor de meesten ook lastig. Sommige dingen kun je bijna niet zeggen want je bent bang dat je een klap voor je kop krijgt, dus dan ga je er wel iets anders in staan.

 1. Is er in vergelijking met vorig jaar nog iets veranderd met betrekking tot sportiviteit en respect?

Het is bij onze vereniging iets rustiger geworden maar ik ben er niet van overtuigd dat het helemaal weg is. Dat hebben we vorige week wel gezien toen is een team ook helemaal ontspoort en die week ervoor. Maar het is wel iets beter, misschien werkt de huidige kantine daar ook aan bij, we hebben een vriendelijkere kantine, we hebben ook een award gekregen voor het feit dat we maatschappelijk bezig zijn ik denk dat dat de mensen iets rustiger maakt. Maar helemaal verdwijnen zal het nooit.

 1. Is dit binnen het bestuur een terugkomend punt op de agenda?

Nee. Gelukkig niet, als er zaken spelen dan komt het pas op tafel en dan wordt het besproken en teruggekoppeld. Maar we moeten dat soort zaken niet altijd op tafel hebben alleen de calamiteiten worden besproken. Ik ben er blij om dat we zulke zaken een beetje buiten de bestuurskamer blijven. Afgelopen week was er een gesprek met een vader dit wordt dan even teruggekoppeld zodat iedereen wel op de hoogte is van de stand van zaken.

 1. Nog steeds zien we heel veel geweld en onsportief gedrag op het professionele, nationale en internationale voetbal. Wat is volgens u de beste oplossing om daar mee om te gaan?

Je houden aan de regels die gesteld zijn. Bijvoorbeeld bij de KNVB hebben ze de regel dat alleen de aanvoerder wat tegen de scheids mag zeggen, wanneer een andere speler tegen de scheids praat moeten ze die gelijk een gele kaart geven. Nu zie je dat de spelers met z’n allen op de scheids afrennen en er wordt niks tegen gedaan. Ze moeten dit veel harder aanpakken, duidelijk stellen; dit mag wel en dit mag niet. En wanneer er iets gebeurd wat niet is toegestaan ook daadwerkelijk aanpakken! En vooral op dit niveau hebben de jongens wel een voorbeeldfunctie.

 1. Stel; een speler van het eerste elftal begaat met opzet een grove overtreding wat onderneemt het bestuur dan?

Dat is heel erg moeilijk. In eerste instantie ligt dat toch een beetje bij de scheidsrechter en de trainer en het ligt ook aan de aard van de overtreding. Als het heel extreem is dan zal het waarschijnlijk toch wel binnen het bestuur worden behandeld maar gelukkig heb ik dat nog niet meegemaakt en ik hoop ook niet mee te maken dat ik daarin mee moet gaan denken. Het eerste elftal is natuurlijk even belangrijk als F6 daar mag je geen onderscheid in maken, maar het eerste belang van het eerste elftal wordt door verenigingen wel eens naar achter geschoven. Want het eerste elftal is ook je uithangbord dus je wilt wel prestaties leveren, maar wanneer ze er uit gestuurd worden zullen ze boetes wel zelf moeten betalen.

Het interview met Jesper Timmerman.1. Sportiviteit en respect is momenteel een breed gedragen begrip binnen de verenigingen, wat merk je daar van binnen Sportclub Enschede?
Bij Sportclub Enschede wordt er vooral heel erg veel gedaan op het respect gedeelte. In het verleden zijn er meerdere voorvallen geweest met zeer respectloze acties van bepaalde spelers en sindsdien is het bestuur/de vereniging zelf heel erg betrokken om alles zo sportief mogelijk te laten verlopen. Buiten hangen borden met huisregels, allemaal gericht op respect. Vorig jaar zijn alle aanvoerders van elftallen bij elkaar geroepen voor een bijeenkomst met onder andere Remco Pasveer, als aanvoerder toen nog van Heracles Almelo. Alle aanvoerders hebben toen het huisregel bord ook ondertekend, zodat zij er zoveel mogelijk aan zouden doen om hun eigen spelers op een respectvolle manier een wedstrijd te laten ingaan. Er wordt hier bij Sportclub dus heel veel aan gedaan.jesper timmerman

2. Denk je dat dat geholpen heeft?
Ja, als leider zie ik bij veel elftallen meer plezier in voetbal, veel minder verhalen over opstootjes, minder klachten van scheidsrechters, dus ik heb wel het idee dat het geholpen heeft.

3. Wat was de aanleiding om wat aan sportiviteit en respect te doen? Was dat door het incidenten met de grensrechter, of puur door incidenten binnen de club?
Een samenloop, Sportclub was er al wel mee bezig, nog voor het incident met Richard Nieuwenhuizen zich voordeed. Dit was dan ook niet echt de aanleiding.

4. Hoe kijkt de A1 tegen dit onderwerp aan?
De A1 is een zeer diverse groep aan spelers, de ene groep is heel erg fanatiek en doet er altijd alles aan om een wedstrijd te winnen. Zij zijn soms wat minder bezig met het respect gedeelte. De andere groep wil eigenlijk zoveel mogelijk lol hebben tijdens de wedstrijd en zijn dus ook respectvoller richting scheidsrechter en tegenstander, en accepteren het ook eerder dat je niet altijd kunt winnen.

5. Wat doe jij er aan om sportiviteit bij de brengen?
Je mag van mij best commentaar hebben op een grens- of scheidsrechter, maar je doet het wel op een respectvolle manier. Ik wil absoluut geen gescheld horen in het veld, en al helemaal niet met rare ziektes waar soms mee gescholden wordt. Dat probeer ik ze wel bij te brengen.

6. Wat doe je eraan als een van je spelers dat wel doet?
Vaak heb ik in eerste instantie een gesprek met ze waarbij ik aangeef wat voor mij de regels zijn en waar ze zich aan moeten houden. Houden ze zich daar niet aan kan het zijn dat ik ze schors voor trainingen of voor wedstrijden, en weigeren ze dan nog te luisteren leggen we het bij het bestuur neer.

7. Waar zie jij nog kansen liggen om de sportiviteit te bevorderen?
Er wordt bij Sportclub al op zoveel verschillende manieren aan gewerkt, dat ik zo niet iets kan bedenken waar nog niet aan gedacht is.

8. Wat vind je bijvoorbeeld van de projecten van de KNVB, Zoals de blauwe kaart, de ‘Zonder respect geen voetbal’ campagne en het spelregelbewijs wat de B junioren moesten halen?
Dat vind ik alle drie erg goeie insteken, met name het spelregelbewijs. In het veld zie je bij spelers toch vaak irritaties nadat ze boos worden op een scheidsrechter die gewoon fluit voor iets waar die voor moet fluiten. Dat is vaak puur uit onwetendheid.

9. Denk je niet dat dit juist zorgt voor meer commentaar op leiding, omdat ze het nu “beter weten”?
Dat vind ik een stukje opvoeding wat je als leider bij moet brengen. Als de scheidsrechter uiteindelijk zegt dit is mijn beslissing, hier moet je het mee doen. Dan moet je je jongens wel zo onder controle hebben dat ze daar dan ook genoegen mee nemen.

10. Nog steeds zien we veel geweld en onsportief gedrag bij het profvoetbal, nationale voetbal en internationale voetbal. Wat is volgens jou de oorzaak hiervan?
Vooral de gedrevenheid van de voetballer. Vooral een professionele voetballer wil altijd winnen, wil zoveel mogelijk de bal hebben, en wil zoveel mogelijk scoren en ik denk dat daardoor sommige spelers iets te asociaal bezig zijn.

11. Wat zou je er bij een profvoetballer tegen doen, wanneer die dus in een voorbeeldfunctie verkeerd?
Je zou zeggen een schorsing, maar je hebt bij het professionele voetbal toch te maken met spelers die het als hun beroep doen. Daar gaat heel veel geld in om. Een schorsing kost eigenlijk meer dan het oplevert. Dan moet je af gaan wegen of die kosten op wegen tegen die paar momenten in een wedstrijd of een seizoen die respectlozer verlopen dan je eigenlijk zou willen.

12. Dus een Suarez had niet geschorst hoeven worden? Of met twee benen inkomen hoeft op die manier niet meer bestraft te worden?
Dan heb je het echt al over een grove overtreding van de regel. Een overtreding is een overtreding, daar moet voor gefloten worden en daar staat een schorsing op. Maar lichtelijk onsportief gedrag, daar moeten niet te snel schorsingen voor gegeven worden.

13. Welk cijfer zou jij je team geven op het gebied van fairplay?
Een 7,5. En dat cijfer is ook nog aan het groeien. Dit is dus heel positief.

3.2 Interviews vorig jaar


Het interview met Bert-Jan Kolkman.

 1. Sportiviteit & Respect is momenteel een breed gedragen begrip binnen verenigingen. Hoe zit dat met SC Enschede?
  Het is momenteel ietwat onder een vergrootglas komen te liggen door het voorval met de grensrechter. De normen en waarden hiervan hebben wij enorm hoog staan, vandaar ook dat we wat dames binnen het bestuur hebben die daar veel mee bezig zijn. Mocht het zo zijn dat er iets gebeurt wat absoluut niet door de beugel kan, dan grijpen we in als hoofdbestuur. We bespreken het, mocht het voorkomen, eerst met het bestuur, daarna met het lid en dan voeren we een sanctie uit indien nodig. We zullen geen KNVB of een andere bond hiervan direct op de hoogte stellen omdat we vinden dat we het intern moeten houden.

 2. Is er vanuit de vereniging genoeg draagkracht om dit principe te blijven voortzetten?
  Ja en nee. We hebben vaak de mond vol, maar als je kijkt naar de velden dan is dat vaak ver te zoeken. Er is nog heel veel te veranderen binnen zowat elke club, maar dat blijft moeilijk. Het is een maatschappelijke kwestie, maar nog niet iedereen volgt het beleid.

 3. Wat wordt er momenteel gedaan aan het thema Sportiviteit en Respect?
  Indirect al beantwoord in de vorige vragen.

 4. Is het binnen jouw bestuur, aangezien je voorzitter bent, een terugkomend puntje op elke vergadering?
  Nee, gelukkig niet. We gaan uit van de meldingen die we krijgen. Het moet niet zo zijn dat het terug moet komen, het hele thema zou in principe vanzelfsprekend moeten zijn.

 5. Is de blauwe kaart een optie?
  Het is ter sprake gekomen maar we zien er niet zoveel nut in. Wij als club vinden dat je met je beide benen op de grond moet blijven staan.

 6. Hoe heeft u het thema Sportiviteit en Respect op zien komen binnen verenigingen?
  Het is en blijft, zoals ik eerder al zei, een maatschappelijke kwestie. Vroeger was ik leider van de E1, daar hadden we nog respect en droegen we normen en waarden uit. Iedereen is tegenwoordig zo aggressief, die tendens die zet zich voort op welk niveau dan ook. Maatschappelijk moeten we daar gewoon keihard in optreden.

 7. Nog steeds zien we veel geweld en zeer onsportief gedrag bij het prof-voetbal, nationaal en internationaal. Wat is volgens u een oplossing voor dit ernstige wereldwijde probleem?
  Kijk, ik ben beroeps militair geweest, ik zou zeggen: Keihard aanpakken. Dat werkt gewoon. Mooi voorbeeld: een speler van SC Enschede vertrok naar Eijemarke. Daar kwam hij het veld in, en sloeg hij een speler neer. Voor dat voorval kreeg hij toen 3 jaar schorsing. Kijk, dat zijn pas straffen. We willen het veel te vaak goed praten, we zijn te loyaal en te slap. Ik mag ook hopen dat het niet escaleert. Sommige verenigingen willen gewoon niet meer tegen elkaar spelen uit angst voor weer een voorval.

 8. Stel, een speler van de 1e selectie van SC Enschede, begaat met opzet een grove overtreding, wat onderneemt het bestuur dan?
  De technische staf is daar als eerst verantwoordelijk voor. Stel, het gaat om een bedreiging o.i.d., dan zullen we als bestuur gaan overleggen wat te doen. Het ligt gewoon aan de gradatie van de overtreding. Maar als een speler dan klappen uitdeelt, dan komt hij wel op gesprek met het bestuur en moet hij zich verantwoorden. Vaak zat zien we ook andere bevolkingsgroepen met een andere cultuur en normen en waarden die al snel vinden dat ze gediscrimineerd worden. We moeten het met elkaar gaan oplossen en het thema zou eigenlijk niet eens moeten bestaan.

Het interview met 1e-selectiespeler Kevin Tuin.

 1. Sportiviteit & Respect is momenteel een breed gedragen begrip binnen verenigingen. Hoe zit dat met SC Enschede?
  Het begint altijd bij de jeugd. 1e selectie moet winnen en 3 punten pakken. Het thema wordt dan soms vergeten. We krijgen als selectie hiervan niet zoveel mee, respect naar de scheids is vanzelfsprekend. De club heeft daar goed aandacht aan besteed. Bij alle jeugdelftallen, met alle aanvoerder gesproken.

 2. Is er vanuit de vereniging genoeg draagkracht om dit principe te blijven voortzetten?
  Aan het eind van het jaar, moeten alle leiders en trainer, geïnstrueerd worden over de regels etc. Er hangt een mooi bord in de kantine met alle fair-play regels. Dan is het niet alleen langs lopen, maar ook de gedachte erachter vertellen. Vaak is het reactief, maar het moet proactief zijn.

 3. Wat wordt er momenteel gedaan aan het thema Sportiviteit en Respect?
  In de nieuwsbrief komt er wel eens wat langs over sportiviteit en respect. Er is een speciale aanvoerdersband gekomen voor alle aanvoerders. Ze pakken het in ieder geval op. Vrijwilligers hebben hierin ook een belangrijke taak.

 4. Hoe kijkt de 1e selectie tegen het Fairplay beleid aan?
  Het thema is belangrijk, maar 3 punten zijn belangrijker. Winnen met respect is mooi, als je maar wint. Prestatie mag pas gaan tellen vanaf de A1. Daarvoor moet alles gewoon in teambelang zijn en moet plezier voorop staan.

 5. Waar zie jij nog kansen liggen binnen het thema?
  -


 6. Hoe heeft u het thema Sportiviteit en Respect op zien komen binnen verenigingen?
  Het voorval met de grensrechter heeft een belangrijke rol gespeeld. De KNVB ging toen in eens actie ondernemen. Het traject van Sportiviteit en Respect zou gewoon elk jaar moeten gelden en als vanzelfsprekend gelden.

 7. Nog steeds zien we veel geweld en zeer onsportief gedrag bij het prof-voetbal, nationaal en internationaal. Wat is volgens jou de oorzaak van dit probleem?
  -


 8. Als je je eigen selectie een cijfer mocht geven, gebaseerd op het Fair Play beleid, wat zou dat dan zijn?
  Een krappe voldoende. We staan er momenteel niet goed voor. Dan wordt het thema al snel vergeten. Niet dat we de tegenstander neer schoppen met opzet maar je snapt wat ik bedoel.

3.3 Analyse interviews


Analyse interviews

Uit de interviews kan geconcludeerd worden dat sportiviteit en respect zeker speelt binnen de vereniging en dat er ook veel nadruk op wordt gelegd. De incidenten die zich binnen de vereniging hebben voorgedaan zijn daarin de aanleiding geweest. Het gebeurde teveel dat er nog onsportief gedrag vertoont werd op de velden binnen de vereniging.

Het thema kent veel draagkracht binnen de vereniging van zowel de trainers als het bestuur vormen draagkracht binnen de vereniging op het gebied van sportiviteit en respect. Hierin gaat het dus vooral om het bestrijden van gedrag wat daar niet in dit thema thuis hoort. Maar toch wordt er ook aangegeven dat het bij ouders en spelers, waar het toch vooral om draait, nog te weinig draagkracht oplevert.

De vereniging heeft houvast aan de borden met huisregels. Ook door aanvoerders is dit bord ondertekent. Toch geeft de voorzitter wel aan dat dit geen oplossing is. De regels hangen er, maar worden eigenlijk niet meer gelezen. Ook de trainer van de A’s bevestigt dit door aan te geven dat er ook in zijn team nog spelers zijn die nog steeds vooral bezig zijn met winnen en niet met sportiviteit en respect.

Daardoor blijft het vooral nog bij reactief handelen. Wanneer spelers zich alsnog niet aan deze regels houden wordt hier op ingegrepen. In eerste instantie gebeurd dit intern, waarbij de trainer de verantwoordelijkheid neemt. Maar mocht het probleem bij een speler dusdanig groot zijn komt dit zeker ook bij het bestuur terecht. Er wordt dus vooral kort op de situatie gezeten. Voorkomen lukt niet, maar het aantal incidenten terugdringen door er streng op te zitten lukt wel. In beide interviews wordt ook aangegeven dat het aantal incidenten al een stuk minder is.

Vergelijking interviews ten opzichte van vorig jaar

Ten opzichte van vorig jaar is er eigenlijk nauwelijks iets veranderd. Er wordt nog steeds reactief gehandeld, en de manier waarop (eerst intern, bij ernstige gevallen via bestuur) is ook niet veranderd. Wel lijkt dit zijn vruchten af te werpen en is het aantal incidenten al wat afgenomen, maar helemaal voorkomen lukt nog altijd niet. De projecten van de KNVB zien ze binnen de vereniging niet als oplossing om onsportief gedrag te voorkomen. Hier valt dus nog steeds wat winst op te behalen.Hoofdstuk 4 – Doelen


Aan de hand van de gehouden interviews zijn er drie doelen opgesteld waar dit rapport richting aan moet geven. De doelen zijn:

 • Voor het eind van het huidige seizoen (2014-2015) moeten alle leden vanaf de D-jeugd op de hoogte zijn van de algemene voetbalregels en van de Fairplayregels die er binnen de club gelden.

Wanneer iedereen op de hoogte is van de regels zal er minder discussie en onenigheid ontstaan, daarom is de kennis van de algemene voetbalregels ook belangrijk. Door het opstellen van de Fairplayregels wil de club wat uitstralen dus het is de bedoeling dat deze regels door iedereen worden nageleefd en uitgevoerd, zodat hier iets mee uitgestraald kan worden.

 • Vanaf volgends seizoen (2015-2016) moet elk team minimaal twee keer, tijdens een thuiswedstrijd, beoordeeld worden aan de hand van de Fairplay-scorekaart.

Er is een Fairplay-scorekaart ontwikkeld waardoor het mogelijk is om teams ook te beoordelen op hun gedrag. Teams kunnen alleen bij thuiswedstrijden beoordeeld worden i.v.m. de personen die hiervoor nodig zijn. Het sportiefste team ontvangt aan het eind van het seizoen de Fairplay-beker!


 • Sportclub Enschede moet minimaal 1 ‘Fairplay prijs’ winnen in het seizoen 2015-2016.

Er is tegenwoordig tijdens veel toernooien naast de reguliere prijzen ook een Fairplay-prijs te winnen. Door Sportclub Enschede moet minimaal 1 prijs gewonnen worden die het sportieve gedrag van een team beloond.

Hoofdstuk 5 – Activiteiten


Aan de hand van bovenstaande doelen zijn een aantal activiteiten opgesteld die ervoor moeten zorgen dat de doelen gerealiseerd kunnen worden. Deze activiteiten zijn hieronder weergegeven.

 1. Artikel in de nieuwsbrief.

Er is een artikel (wat) geplaats in de volgende nieuwsbrief van Sportclub Enschede, deze verschijnt maandelijks. (wanneer) In dit artikel worden de lezers (wie) gewezen op de regels die opgesteld zijn door de club m.b.t. het thema ‘sportiviteit en respect’. Ook wordt er alvast aangekondigd dat er vanaf volgend seizoen prijzen te verdienen zijn rond dit thema. De nieuwsbrief is digitaal dus er zijn geen kosten aan verbonden. (kosten)

 1. Presentatie voor de leiders, trainers en aanvoerders vanaf de D-teams t/m de senioren.

Wanneer spelers in het D-elftal (wie) spelen zijn ze 11/12 jaar vanaf deze leeftijd is het belangrijk dat de spelers zelf na gaan denken en op de juiste manier handelen. De leiders, trainers en aanvoerders hebben in het team een voorbeeldfunctie en moeten dus op de hoogte zijn van de laatste regels en het beleid van de club omtrent sportiviteit en respect. Deze presentatie (wat) zal jaarlijks aan het begin van het seizoen plaatsvinden. (wanneer) Voor de organisatie van de avond worden vrijwilligers ingezet. (kosten)

 1. Elk jaar met de D’s een voetbalquiz met spelregels en fairplayregels (begin v/h seizoen)

Vanaf de D’s wordt er op heel veld gespeeld en worden de regels belangijker. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van zowel de voetbal- als de fairplayregels wordt dit op een uitdagende manier aangeboden aan de junioren. Op een avond, voor de start van het seizoen (wanneer), komen alle D-junioren (wie) samen en worden a.d.h.v. een quiz (wat) op de hoogte gebracht van deze belangrijke regels. Voor de organisatie van de avond worden vrijwilligers ingezet. (kosten)

 1. Fairplayscorekaart, minimaal 2x per team per seizoen.

In de bijlage is de fairplayscorekaart (wat) te vinden die gebruikt kan worden bij de beoordeling van de teams. Het is de bedoeling dat er op wedstrijddagen (wanneer) 1 of 2 persoenen aanwezig zijn die willekeurige teams ongeveer een kwartier beoordelingen op hun gedrag. Aan het eind van het seizoen moet elk team (wie) minimaal 2x beoordeeld zijn waarna het sportiefste team een prijs zal krijgen. De prijzen die uitgereikt worden kosten mogelijk geld en er moet rekening gehouden worden met de inzet van vrijwilligers. (kosten)

 1. Fairplay prijs toevoegen bij toernooien.

De toernooien (wanneer en wie) die door en bij Sportclub Enschede georganiseerd worden zullen een extra prijs kennen, namelijk de Fairplay-prijs. (wat) Voor de beoordeling van de teams kan dezelfde fairplayscorekaart gebruikt worden als beschreven bij punt 4. De prijzen die uitgereikt worden kosten mogelijk geld. (kosten)

 1. Vanaf C minimaal 1 wedstrijd fluiten per seizoen.

Wanneer de leden in een C-team spelen of hoger (wie) moeten ze minimaal 1 wedstrijd per seizoen fluiten. (wat en wanneer) Vanaf de D-teams zijn de leden goed op de hoogte van de regels dus in staat om de wedstijden te leiden. Door de spelers de rol van de scheidersrechter te laten ervaren moeten ze meer respect krijgen voor de arbitrage. Er moeten vrijwilligers beschikbaar zijn om de scheidrechters eventueel te ondersteunen. (kosten)

Hoofdstuk 6 – Aanbieden van het plan/interventie


Artikel in de nieuwsbrief
Reactie van de voorzitter:
Bijlagen

Fairplayscorekaart


Fair Play Score Card

Wanneer de regels wel nageleefd worden, volgens de scorekaart, kan het team 10 punten per stelling verdienen. Wanneer de regels niet nageleefd worden, worden er geen punten uitgedeeld. Wanneer één speler van het team zich niet aan de regels houdt krijgt het hele team géén punten. Het maximaal aantal te behalen fairplaypunten is dus 150 punten.Team:
Punten bij sportief gedragSpelers, trainers en begeleiders geven de tegenstander voor en na de wedstrijd een hand.

Er wordt goed omgegaan met de materialen en eigendommen van Sportclub Enschede.

Beslissingen van de scheidsrechter worden geaccepteerd.
Er wordt sportief omgegaan met verlies en een overwinning wordt sportief gevierd.
Spelers stimuleren elkaar en er wordt goed samengespeeld.
Toeschouwers en begeleiders gedragen zich netjes
Spelers spreken elkaar aan op onsportief gedrag.
Er worden geen grove overtredingen begaan
De spelers coachen elkaar positief
Er wordt niet negatief gereageerd op de tegenstander. (tegenstander wordt niet uitgescholden, geen discussie aangegaan ect.)
Bij een vrije trap voor de tegenstander wordt de bal niet weggetrapt.
Er wordt niet nagetrapt
Een tegenstander wordt na een overtreding weer overeind geholpen
Men is eerlijk bij beslissingen over wie de corner of ingooi mag nemen
De spelers rekken niet veel tijd en hebben snelle spelhervattingen


Totaal aantal punten


http://www.excelsiorzetten.nl/uploads/1/news/normal/sportiviteit.jpg


 • Hoofdstuk 1 – Inleiding
 • 2.1 Positionering in de gemeente
 • 2.3 Feitelijke gegevens
 • Hoofdstuk 3 – Interviews
 • 3.1 Interviews dit jaar
 • 3.2 Interviews vorig jaar
 • Hoofdstuk 5 – Activiteiten
 • Hoofdstuk 6 – Aanbieden van het plan/interventie
 • Bijlagen Fairplayscorekaart

 • Dovnload 62.73 Kb.