Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stad lo-reninge

Dovnload 18.72 Kb.

Stad lo-reningeDatum29.06.2018
Grootte18.72 Kb.

Dovnload 18.72 Kb.

Lo-Reninge,

STAD LO-RENINGE


BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad van de stad Lo-Reninge verzoekt de gemeenteraad in zitting te vergaderen op donderdag 08 februari 2018 om 19.30u in het administratief centrum, Markt 11, 8647 Lo-Reninge om voor de eerste maal te beraadslagen over volgende agendapunten:Openbare zitting


Algemeen beleid

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.2. Dienstverlenende Vereniging Westhoek - aanduiding afgevaardigden in de bestuursorganen.


Interpellaties

3. Interpellaties.De Secretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,
D. ACKERMAN N. D’HALLUIN

  • BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

  • Dovnload 18.72 Kb.