Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stadtarchiv Geldern (Issumer Tor 36) d-47608 Geldern

Dovnload 1.27 Mb.

Stadtarchiv Geldern (Issumer Tor 36) d-47608 GeldernPagina1/49
Datum01.06.2018
Grootte1.27 Mb.

Dovnload 1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Concept transcripties door Rien van den Brand, Aubadestr. 6 te Venray, gestart 24 juni 1999
Opmerking

Geldbedragen en grootte van de landstukken zijn door mij, Rien van den Brand, op hele bedragen of cijfers naar boven afgerond!!
Stadtarchiv Geldern

(Issumer Tor 36)

D-47608 Geldern
Inv. nr. Stadrekening


Akten A: Nr. G 9

Fol. 216 rConsulibus Winalt Lintgen unnd Lambert van Sijborch anno [15]67


Fol. 216 v


Upgeboirt van der wijnaxziesen

Winalt Lintgens vertapt und verziest IX foeder wins, gift der stat van ieder aem XVIII st(uver); item in samen koep verkost IIIJ foeder, ieder foeder der statt XVIII st(uver) vz. (valet) XLIII Rider III st(uver).


Lambert van Sijborch vertapt VIII foeder und vier aemen in den samen koep vz XXXV Rider.
Seger Heijstermans vertapt VJ (5½) foeder und VJ foeder in den samenkoep vz. XXVIII Rider XXI st.
Sweer Sweers vertapt vijf foeder IIII aemen, in den samenkoep IIII foeder vz XXVIII Rijks(daalder) XII st.
Thies Sweers vertapt VI foeder VI aem in den samenkoep II aemen vz. XXXI Rider IX st.
Item Henrick Lintgens vertapt IIII foeder, und in samenkoep VI aem vz. XVI Rider XI st. II ort
Jan van Eijll vertapt IIII foeder und in den samenkoep verdain VIII aemen vz. XVI Rider XVIII st.
Peter int Helm vertapt III foeder ein half aem vz. XIII Rider XXI stuver
Mertten oppen Ray van Kempen kregen X Jacob Khoeharden vertapt und verziest III aem vz. I Rider XXI st.

Fol. 217 r
Upgeboirt van der bierziesen

Item Jan Daemen op ins selfs gereeck verziesende VI vath, ieder vat ses hellers bier VIIJ (7½) albus und gebrout VII malder vz. VIII Rider XVIII st.


Arnt van Brempt op sins selfs gereeck XIII gebrout ses hellers bier, verziest vijf vath vz. XIII Rider XIII st.
Henrichs Daemen gebrout op sins selfs gereeck XVIII gebrout negen hellers bier, verziest vijf vath, ieder vat XI alb, III heller vz. XXVIII Rider III st.
Item Mertten Ruyter quant voegel VII gebrout op Cornelis Heistermans gereeck ses hellers bier und drie gebrout IX hellers bier vz. XI Rider XXIII st. II orth
Item Mertten van Kempen XX gebrout op sins selfs gereeck, verziest VII vath vz. XXIX Rider IIII st.
Claes Groen gebrout op sins selfs gereeck XVIII moel, verziest VI vat vz. XXII Rider XII st.
Griet van Holt op oer selfs gereeck XII gebrout, verziest vijf vath vz. XII Rider XII st
Item Jan van Cleeff op gereeck Cornelis Heistermans VI gebrout, vrziest vijf vat vz. VI Rider VI st.
Peter Roemer op gereeck Arnoldi Vinck XIIII gebrout vz. XVII Rider XII st.
Item die Nijhe weerdt in Jacob Haecks huiss III gebrout und Nuijll Haecks II gebrout, op oeren gereeck verziest VI vath vz. VI Rider VI st.
(los ingevoegd) Lateris 156 Rider, 13 st. 2 orth

Lateris IIc XV Rider XX st. II orthFol. 217 v


Henrick Pieck op gereeck Ruth Swaenen VI gebrout, verziest vijf vath vz. VI Rider VI stuver

Jetgen Stoltten op gereeck Anna Rumpertz II gebrout verziest V vath vz. II Rider, II st.


Thies then Elssen vijf gebrout op sins selfs gereeck, verziest vijf vath vz. V Rider v st.
Ruth Swaenen op sins selfs gereeck twee gebrout, verziest vijf vath vz. II Rider, II st.

Seger ingen Siep II gebrout ses hellers bier unnd ein gebrout van wegen heller vz. IIII Rider IX st.

Item Sweer Sweers II gebrout verziest VI vath vz. II Rider VII st.

Goessen Aldekeirck op Valenus Dijck gereeck thien gebrout, verziest VI vath vz. XIII rider XVIII st.

Claes Barbier ein gebrout op gereeck Gerit Bisterveltz verziest V vath vz. 1 Rider, 1 stuver

Peter to Ponth op gereeck Arnoldi Vinck II gebrout negen hellers bier und ein gebrout van ses heller vz. V Rider

Peter van den Leuw VII gebrout op Ruth Swaemen gereeck verziest VI vat vz. VIII Rider II ort

Item Conraet van den Leuw VII gebrout op gereeck Rutger Swaen vz. VIII Rider II orth

Gerit Borsken ein gebrout op Wegeners gereeck, versiest V vath vz. 1 Rider, 1 st.

Beel van Straelen op oer klein gereeck XVI gebrout, verziest V vath, IX hellers biers vz. XXV RiderFol. 218 r


Cornelis Heistermans VII gebrout op sins selfs gereeck vijf vath vz. VII Rider VII st.

Gerit van Ponth ein gebrout op gereeck Arnoldi Vinck verziest VI vath vz. 1 Rider VI st.

Gertgen van Dungelen 1 gebrout op Arnoldi gereeck vz. I Rider VI st.

Item Jan to Ponth gebrout ses hellers biers VI gebrout und III gebrout XII hellers verziest VI vath vz. XV Rider

Elbert Borchgreven op sins selfs gereeck gebrout VII mael und verziest VII vat vz. X Rider V st.

Peter Wijtenhorst VII gebrout tot Jacob op Boickweitz, verziest vij vath vz. VII Rider VII stuver.

Henrick van Honsseler II gebrout und verziest VI vath vz. II Rider XII st.

Siepman op sins selfs gereeck ein gebrout und verziest VI vath vz. I Rider VI st.

Peter Velroij IX gebrout op sins selfs gereeck, verziest vijf vath vz. IX Rider IX st.

Sweer Roijffs op brou gereeck Arnt van Breemptz drie gebrout, verziest V vath vz. III Rider III st.

Valenus Dijcken VII gebrout unnd verziest VII vath, VI hellers bier vz. IX Rider XI st. II ort

Jan then Ulandt op Meister Joriens gereeck IIII gebrout und verziest VI vat vz. V Rider

Peter inger Nielhem II gebrout op sinre moeder gereeck verziest VII vath vz. II Rider XVII st.

Gerit Steeuens op Seger Francken gereeck VII gebrout, verziest V vath vz. VII Rider VII st.

Item Wilhelm Wiltgens VIII gebrout op Thies Viltgens gereeck verziest VI vath vz. IX Rider

Henrich Worchums 1 gebrout verziest V vath vz. 1 Rider 1 st.

[Los ingevoegd]: 94 Rider 15 st. 2 orth

84 Rider 4 stuver


Fol. 218 v.

Ontfangen van zoepen bier, ieder vath ad 1 golde g.

(Noot van Rien van den Brand “Zoepen bier” = bier om bierpap of biersoep van te maken?!?)

Peter van den Leuw 1 vath

Conraet van den Leuw 1 vath vz. 1 rider XI st.

Valenus Dycken 1 vath vz. XVII st. II ort

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

  • Inv. nr. Stadrekening
  • Fol. 217 r Upgeboirt van der bierziesen
  • Fol. 217 v
  • Fol. 218 r

  • Dovnload 1.27 Mb.