Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stage A1: Coachend Gedrag veranderen

Dovnload 141.32 Kb.

Stage A1: Coachend Gedrag veranderenPagina1/6
Datum04.04.2017
Grootte141.32 Kb.

Dovnload 141.32 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Stage A1: Coachend Gedrag veranderen


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqwflnx9z80bxju5ywdngm8xxqfrqk7ok0sus9x9_yk00kqfus4https://www2.drenthecollege.nl/portals/0/www/vindjeopleiding/images/boks_logo.jpg
Naam student : Bas Keimpena

Studenten nummer : 305308

Stage Organisatie : BOKS Drenthe College Emmen

Voorwoord


Wij hebben voor het BOKS project aan het Drenthe College te Emmen een interventie ontwikkeld om de leerlingen van het Drenthe College meer bewust te laten worden van ongezonde voeding in combinatie met beweging. Ons stage team bestaat uit 2 personen, dit zijn Ricardo Hazenberg en Bas Keimpena. Wij zijn 2e jaar studenten Sport, Gezondheid en Management aan de Hanze Hoge school te Groningen en lopen sinds Oktober 2013 stage bij BOKS aan het Drenthe College te Emmen.

Wij hebben ons tijdens de stageperiode verdiept in de aangeboden activiteiten, werkzaamheden en plannen van het BOKS project en hebben op deze manier een goed beeld kunnen vormen over een goed onderwerp voor onze interventie. Naast het ontwikkelen van onze interventie hebben wij invulling gegeven aan het volledige introductie week programma van BOKS voor de nieuwe eerste jaar leerlingen. Wij zijn zeer tevreden over het eind resultaat van de afgeronde voorbereiding en hopen dat de introductie week een groot succes zal worden. Wij willen vooraf graag onze stagebegeleider Mark Andrea en Boks medewerker Elsemiek van der Tuuk bedanken voor de begeleiding.


Inhoudsopgave


Voorwoord 2

Inleiding 3

Aspecten van de organisatie 4

MVDS 4


BLIM Model 4

Stakeholder Analyse 7

Beschrijving actuele ontwikkelingen 8

Project omschrijving 9

Aanleiding van het project 9

Doelstellingen SMART geformuleerd 10

Actieplan ter realisatie van het project 10

Realistische en overzichtelijke strokenplanning 11

Doelgroep analyse 13

Algemene beschrijving doelgroep 13

Literatuur onderzoek 13

Benchmark interventies 15

Beschrijving doelgroep 15

Beschrijving Benchmark interventie 16

Doelstelling interventie 18

Koppeling theoretische principes en methodieken 18

Beschrijving interventie 19

Effect, resultaat, evaluatie 19

Nawoord 20

Bibliografie 21

Individueel leerverslag 22

Voorwoord 23

Inleiding 25

Logboek 26

360⁰ Feedback 29

Eigen functioneren 30

Feedback door Ricardo Hazenberg 30

Competentieschouw en leerdoelen 31
Inleiding


Vanuit onze studie hebben we de opdracht gekregen om ons tijdens onze stageperiode te verdiepen in onze stage organisatie, doelgroep voor onze interventie en alvast research te doen naar soortgelijke interventies die aansluiten op ons onderwerp. In ons stage verslag is een beschrijving en analyse van de stage organisatie te lezen waarin verschillende aspecten van de organisatie duidelijk word beschreven. Daarnaast valt er informatie te lezen over onze analyse van de doelgroep waar wij de interventie voor hebben ontwikkelend.
Nadat we ons hadden verdiept in onze stage organisatie en de doelgroep hebben we in overleg met onze stagebegeleider een onderwerp gekozen voor onze interventie. Omdat wij vinden dat onze doelgroep zich nog niet genoeg bewust is van ongezonde voeding hebben wij er voor gekozen ongezonde voeding in combinatie met beweging als onderwerp te nemen voor onze interventie.
Daarnaast is er een Individueel leerverslag gemaakt door Ricardo Hazenberg en Bas Keimpena, deze zal apart worden ingeleverd.

Aspecten van de organisatie

MVDSMissie

Het bevorderen van de gezondheid van studenten aan het Drenthe college door het aanbieden van beweegactiviteiten en leefstijltesten en hierdoor de studenten te stimuleren een keuze te maken voor een gezonde leefstijl.


Visie

Wij vinden het belangrijk dat onze studenten weten hoe belangrijk bewegen en een gezonde leefstijl is. Daarom besteden we veel aandacht aan dit onderwerp om de studenten bewust te maken van gezonde keuzes. Alle eerste jaar BOL-studenten hebben vanaf schooljaar 2011/2012 bewegen & sport op het programma staan.


Door het aanbieden van beweegactiviteiten, workshops, leefstijltesten en fittesten proberen wij een bijdrage te leveren aan de verbetering van de gezondheid van onze studenten.
Doelstellingen

Het organiseren van jaarlijks terugkerend evenement waarbij nieuwe eerste jaar studenten worden getest op hun fitheid en hun leefstijl in kaart wordt gebracht. Tijdens dit evenement kunnen de studenten een keuze maken voor het beweeg programma voor het aankomend studiejaar en krijgen ze een persoonlijk adviesrapport n.a.v. de testresultaten.

Het aanbieden van ten minste 16 beweegactiviteiten/workshops per studiejaar aan alle studenten die bij BOKS programma staan ingeschreven.

Toezicht houden op de participatie van studenten tijdens de beweegactiviteiten/workshops zodat alle studenten de activiteiten naar tevredenheid uitvoeren/voltooien.

Het stimuleren van een gezonde leefstijl door hiervoor gerichte acties uit te voeren in de schoolkantine.

Uitbreiden van het netwerk van BOKS en het aantrekken van sponsoren die een bijdrage willen leveren aan de beweegactiviteiten en stimulering van een gezonde leefstijl.Strategieën

Door het voor alle eerstejaars leerlingen verplicht maken van het programma aanbod en de fittesten zullen al deze leerlingen deel nemen. Dit zorgt ervoor dat alle eerstejaars leerlingen tenminste een blok uur per week een beweegactiviteit aangeboden krijgt en hierdoor tenminste een uur per week sport. Daarnaast probeert de begeleiding van de activiteiten de leerlingen te stimuleren tot het maken van gezonde keuzes. Tevens wordt er samengewerkt met de schoolkantines en worden er in overleg gezonde snacks en eten aangeboden om zo de leerlingen extra te stimuleren een gezonde keuze te maken. Door op een gezonde leefstijl in te zetten in de schoolomgeving wil BOKS de leerlingen stimuleren tot het maken van gezonde keuzes in hun dagelijks leven. Wanneer leerlingen het BOKS programma in het eerste jaar niet succesvol afronden dienen zij in hun tweede leerjaar opnieuw deel te nemen. Naast het aanbod van beweegactiviteiten vind er in de introductie week ook een sportmarkt plaats die voor alle leerlingen toegankelijk is. Op deze sportmarkt zullen organisaties en bedrijven uit de directe omgeving aanwezig zijn om de leerlingen van informatie te voorzien en kennis te laten maken met bepaalde onderwerpen. Naast sport en gezonde leefstijl gaat het hierbij ook om onderwerpen zoals BV. : Alcohol, drugs en seksuele gezondheid.
  1   2   3   4   5   6

  • Inhoudsopgave
  • Inleiding

  • Dovnload 141.32 Kb.