Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stageplek isw gasthuislaan Derdejaars docent in opleiding Door Sandra Bakker 0784090 Inhoudsopgave

Dovnload 0.78 Mb.

Stageplek isw gasthuislaan Derdejaars docent in opleiding Door Sandra Bakker 0784090 InhoudsopgavePagina1/16
Datum04.04.2017
Grootte0.78 Mb.

Dovnload 0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Stageplek ISW Gasthuislaan http://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.png

Derdejaars docent in opleiding

Door Sandra Bakker 0784090http://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.pnghttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.png

Inhoudsopgave


Onderwerp

Inhoud

Blz.

Inleiding

Waarvoor heb ik voor deze school gekozen?

3

Stageplek

Informatie over ISW Gasthuislaan

4 - 7

Afwezige lessen

Lessen die ik niet kon geven.

8

Inleiding gegeven lessen

Korte inleiding over de klassen die ik les heb gegeven.

9

Vwo 5
Groeplijst

10

PTA

11

Studierooster

12

De opdrachten

13 - 18

Gegeven en gemaakte lessen

19 – 26

Havo 5
Groepslijst

27

Studierooster

28

De opdrachten

29 - 30

Gegeven en gemaakte lessen

31 - 48

Havo 4
Groepslijst

49

PTA

50

Studierooster

51 - 52

De opdrachten

53 - 66

Gegeven en gemaakte lessen

67 - 78

Havo/vwo B1G
Groepslijst

79

Studierooster

80

De opdrachten

81 - 93

Gegeven en gemaakte lessen

94 - 109

Beoordelingschema’s

Hoe beoordeel ik?

110 - 112

Reflectie
Evaring met de klassen

113

Stage

114 - 116

Hoe ben ik als docent?

(competenties)117 - 118

Evaluatie van begeleider Tineke van Cappellen

Evaluatie in de lessen van begeleider119 - 120

Extra
Studiedag ‘Onderwijs en ICT’

121

NOT

122

Excursie Blijdorp Klas B1G

123

Bijgewoonde vergaderingen

124

Bijlage
Gemaakte opdrachten door de leerlingen

Inleiding
Ik heb gekozen voor een stageplek op het ISW Gasthuislaan. Dit is vroeger mijn middelbare school geweest en daar heb ik altijd veel geleerd en met plezier op gezeten. Een bekende school dus, waarvan ik dacht dat ik daar veel zou kunnen leren. En inderdaad, ik heb veel geleerd van de verschillende klassen waarvoor ik les heb gegeven. Ik heb klassen als vwo 5, havo 4, havo 5 en de eerste klas lessen mogen geven. Tevens was ik elk les aanwezig bij vwo 6, die onder leiding stond van Tineke van Cappellen. Het onderwerp bij het lesgeven stond dan wel vast, maar ik mocht zelf mijn lessen invullen, maken en bewerken. Deze lessen vind je terug in het stageverslag met daarbij nog meer activiteiten die ik bij mijn stage heb gedaan. Mijn hoofdvraag voor deze stage was; hoe verdeel je, je aandacht aan iedere leerling?
Het rooster voor de eerste en tweede periode.

Maandag__Dinsdag__Woensdag__Donderdag'>Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1
A6a. BV32
002

A4a. bv2
0022


3
B1g bv
002


4

5
H4a. bv5
002

A3b foto
1066


7
A5c CK2_2
106

H3d foto
106
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1
A6a. BV32
002

A4a. bv2
002


A6b.

CK26

111

2
3
B1g bv
002


4

Vv1


Fo1

5
H4a. bv5
002

A3c foto
106


H5a Ck2_5
0036
7
A5a CK2_5
106

H3d foto
106


G3d

foto

106
8

H3d foto
106


Het rooster voor de derde en de vierde periode


Stageplek ISW Gasthuislaan
Inleiding

Op 1 augustus 1978 werd de huidige opleiding voor havo en vwo te ’s-Gravenzande als Zandevelt College opgericht. Sinds de fusie per 1 augustus 1995 is de school onderdeel van de Interconfessionele Scholengroep Westland. De school valt onder het bevoegd gezag van de SCO Lucas te Voorburg. ISW West staat onder leiding van de directeur, dhr. N.R. Rot. De havo - vwo opleiding in West kan verder beschikken over een locatiedirecteur, vijf teamleiders, meer dan 70 docenten en een aantal leden van het onderwijsondersteunend personeel. Zij werken samen in goed geoutilleerde gebouwen om de leerlingen van de school zo veel mogelijk kansen te bieden zich op intellectuele en sociaal-maatschappelijke wijze te ontwikkelen.


Visie

De visie van deze school ontleent zich aan de normen en waarden van de Bijbel. Zij streven daarom naar een ‘veilige’ scholengroep waarin plaats is voor iedereen die zich volledig wil inzetten voor de school en voor allen die binnen de school werkzaam zijn. Zij willen dat de leerlingen centraal staan, omdat het immers om hun toekomstmogelijkheden gaat. Volgens hen komt dit door goede communicatielijnen tussen docenten, leerlingen, ouders/verzorgers.


Anders huisvesting

Sinds januari 2001 maakt de havo – vwo opleiding gebruik van de locatie aan de Gasthuislaan. Het gebouw is voorzien van alle faciliteiten die nodig zijn om modern onderwijs

op maat te kunnen geven. De havo – vwo school beschikt o.a. over veel computers die alle zijn aangesloten op Internet, een fraaie mediatheek, een prachtige aula die ook

als overblijfruimte en theaterzaal dienst doet, een tweetal sportzalen die als

sporthal kunnen worden gebruikt. Om deze school in een goede staat te houden, bevinden er in lokalen en op de gangen de 10 Gouden Gasthuisregels.
Aantal leerlingen

In het gebouw aan de Gasthuislaan kunnen ongeveer 800 leerlingen geplaatst

worden. De laatste jaren tellen zij meer dan leerlingen en om die

reden moeten de leerlingen van klas 1 t/m 3 uit Monster sinds augustus

2001 in het gebouw aan de Madeweg worden geplaatst. In onderwijskundig

opzicht is er voor hen geen verschil met leerlingen uit het gebouw Gasthuislaan.


Stage docent

Mw. T.G. van Cappellen,

beeldende vorming, CKV 2

cpn@isw.info


Culturele en kunstzinnige vorming

Op het ISW Gasthuislaan wordt er veel gedaan aan het creëren van een zo’n breed mogelijk scala van culturele en kunstzinnige vormgeving en activiteiten. Binnen deze school vind je de vakken drama, muziek en beeldende vorming. Er wordt dus genoeg content geboden in verschillende disciplines van culturele en kunstzinnige vorming.


De vakken komen samen door drie activiteiten die binnen de school worden georganiseerd. Ten eerste werkt muziek en beeldende vorming samen aan de vieringen. De vieringen bedoel ik mee de christelijke vieringen, zoals kerst, Pasen, Pinksteren enz. Beeldende vorming maakt het decor bij de vieringen. Zoals bv. een kerstfilmpje die door leerlingen wordt gemaakt. Meestal wordt er ook door leerlingen muziek gespeeld, waardoor het vak muziek ook bij de vieringen betrokken wordt.
Ten tweede werkt muziek en beeldende vorming samen aan het popconcert. Dit wordt ieder jaar gehouden en staat onder leiding van muziekdocent Martin Verheesen. Hij zorgt voor de muziek. Tineke van Cappellen staat aan het hoofd van de decor en eventuele aankledingen van de leerlingen die optreden.
Ten derde werkt beeldende vorming en het vak drama samen aan het toneel. Dit wordt ook elk jaar opgevoerd. Ameli Mooij zorgt voor de toneelspelers en beeldende vorming, Tineke van Cappellen, zorgt voor het decor. Er wordt dus genoeg content geboden aan leerlingen om zich te ontwikkeling in deze vakken.
Ouders, familieleden, vrienden enzovoort, kunnen naar het toneelstuk en of het popconcert bezichtigen. Het wordt dus erg serieus genomen. Er wordt dan ook niet voor niets audities gedaan en vanaf een halfjaar van te voren geoefend voor deze speciale activiteiten.
Daarnaast wordt er zowel voor het vak beeldbendevorming, kunstalgemeen, drama en muziek zoveel mogelijk buitenschoolse culturele en kunstzinnige activiteiten aangeboden. Zo gaan leerlingen bij het vak beeldbendevorming en kunstalgemeen naar museums en toneelvoorstellingen. Bij het vak drama wordt er veel aangespoord om naar ballet en theatervoorstellingen te gaan en bij het vak muziek wordt er aangespoord om naar festivals en bandjes te gaan. Aldus er wordt veel gestimuleerd om de leerlingen aan te moedigen om ook naar buitenschoolse culturele en kunstzinnige activiteiten te gaan.
Je kunt dus wel zeggen dat leerlingen voldoende kunnen ontplooien in deze vakken en dat de school voldoende content biedt voor hen.
Exameneisen beeldende vakken.

De beeldende vakken worden afgesloten door de ‘oude stijl’. Hieronder wordt vwo 6 en havo 5 examenonderdelen getoond. De leerlingen sluiten de beeldende vakken af door op 1 dag 300 minuten schetsen en een eindwerkstuk maken van een van tevoren onbekende

aanleiding, in samenhang met het thema. Vervolgens moet er in 30 minuten een werkproces worden toevoegt.
Vak: kunst praktijk Beeldende vorming Havo 5 Profiel: Cultuur & Maatschappij


 1. Theorie
Per

Opdracht

Code

voort


Code

Her


Week

Ex

Cijfer

Tijd

Her

1

Kunst algemeen 11de/14de eeuw en 20ste eeuw toets 1

601

701

B

2

dec

100

ja

2

Schoolexamen vaktheorie: Onderdelen: kleur, compositie, kader, fotografie, vormgeving,technieken.

602

702

B

2

dec

50

ja

3

Kunst algemeen 11de/14de eeuw en 20ste eeuw toets 2

603

703

B

3

dec

100

ja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 • Stageplek ISW Gasthuislaan
 • Derdejaars docent in opleiding Door Sandra Bakker 0784090
 • Inhoudsopgave Onderwerp
 • Stageplek Informatie over ISW Gasthuislaan 4 - 7 Afwezige lessen
 • Inleiding gegeven lessen
 • Beoordelingschema’s Hoe beoordeel ik 110 - 112 Reflectie
 • Het rooster voor de eerste en tweede periode.
 • Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
 • Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1 A6a.
 • Stage docent
 • Exameneisen beeldende vakken.
 • Vak: kunst praktijk Beeldende vorming Havo 5 Profiel: Cultuur Maatschappij Theorie

 • Dovnload 0.78 Mb.