Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stageplek isw gasthuislaan Derdejaars docent in opleiding Door Sandra Bakker 0784090 Inhoudsopgave

Dovnload 0.78 Mb.

Stageplek isw gasthuislaan Derdejaars docent in opleiding Door Sandra Bakker 0784090 InhoudsopgavePagina10/16
Datum04.04.2017
Grootte0.78 Mb.

Dovnload 0.78 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Tekenen Periode 2 Havo 4

Teken nu zelf Hollands licht!

Je mag op een A4 of A3 formaat tekenen. De keuze is aan jouw.


Het is de bedoeling dat de jij uit de verschillende kunstenaars, één kunstenaar kiest die jouw inspireert. Vervolgens gaat jij naar buiten of voor het raam zitten en probeert op de manier van de gekozen kunstenaar het ‘Hollandse licht’ te tekenen.
Materiaal: vrije keuze

Tijdsduur: 1 lesuur


Doel: Inspiratie verwerken in eigen stijl van tekenen/schilderen

Nauwkeurig leren natekenen/ naschilderen.

Details herkennen.

Anders naar een schilderij kijken.Tekenen Periode 3 Havo 4

Lesopdracht 1

Maak een spotprent van 1 bij 1 van de volgende verhalen:

Alleen in het donker
Jane en Melissa deelden samen een studentenflat op de campus van een Amerikaanse universiteit. Rond 9 uur 's avonds herinnerde Jane zich dat ze haar bibliotheekboek nog terug moest brengen. Ze vertelde haar huisgenote dat ze naar de bibliotheek ging en waarschijnlijk nog even de kroeg in zou duiken. Ze vroeg Melissa of ze meeging, maar die vertelde dat ze vroeg ging slapen. Ze vroeg Jane of die de lichten uit wilde doen als ze naar buiten ging.

Jane deed dit en ging op weg naar de bibliotheek. Onderweg kwam ze een vriendin tegen, met wie ze even bleef praten. Opeens realiseerde ze zich dat ze het boek was vergeten. Ze ging terug naar huis om het op te halen. Om haar huisgenote niet wakker te maken, zocht Jane in het donker naar het boek. Met het boek onder haar arm ging ze vervolgens opnieuw naar de bibliotheek, waarna ze met een paar vrienden de kroeg inging.

Toen Jane midden in de nacht terugging naar huis, stonden voor haar deur een ambulance en een politie-auto. Een agent nam haar mee naar haar studentenflat. Daar zag Jane twee dingen die ze haar hele leven niet meer zou vergeten: de matras van haar huisgenote zat onder het bloed, en iemand had met lipstick op de muur geschreven:

"Ben je niet blij dat je het licht niet hebt aangedaan?"Engelenglimlach
De metro is in Belgie een niet al te veilige plek. Zeker 's avonds niet. De laatste tijd hebben jonge vrouwen helemaal reden om ongerust te zijn.

Een stel jongeren achtervolgt vrouwen, bedreigt ze met een mes en stelt ze voor de keuze: groepsverkrachting of engelenglimlach. Alle vrouwen kiezen natuurlijk voor de engelenglimlach.

Hierna wordt het gezicht van de vrouw van oor tot lip aan beide kanten opengesneden. Om er zeker van te zijn dat er een litteken achterblijft dat niet meer weggaat, wordt er zout in de wond gestrooid.

De verdwenen bruid
Op een oud kasteel in Schotland wordt een bruiloft georganiseerd. Gegrepen door de sfeer en de ambiance, spelen de bruiloftsgasten spelletjes in de eeuwenoude gangen en zalen.

Dan doen ze verstoppertje. De bruid verstopt zich in een grote oude kist. Maar als ze het deksel sluit hoort ze hoe de deksel in het slot valt. Ze kan er niet mee uit.

Niemand hoort haar hulpgeroep. De bruiloftsgasten zoeken, maar kunnen haar niet vinden. Tenslotte wordt aangenomen dat de bruid het kasteel ontvlucht is op haar huwelijksnacht. Jaren later vindt men haar gebeente in de kist, tussen de vergane resten van de bruidstooi..

Tekenen Periode 3 Havo 4

Lesopdracht 2

Maak met een groepje van 3 à 4 personen de volgende opdracht:

Maak met je groepje een storyboard van foto’s aan de hand van een krantenkop.


Les 1:

 • Vorm een groepje van 3 à 4 personen.

 • Zorg dat je in de les een krant hebt meegenomen. Kies daaruit in overleg met elkaar een krantenkop die jullie interessant vinden.

 • Laat je door deze kop/titel inspireren. En verzin een nieuw verhaal met deze titel.

 • Het is de bedoeling dat je met je groepje een storyboard gaat maken met als titel de krantenkop die jullie hebben uitgekozen. Dit storyboard wordt gemaakt met eigengemaakte foto’s.

 • Overleg met elkaar wat je wilt laten zien op de foto’s en wat je wilt overbrengen aan de kijker. Denk ook aan de spullen die je eventueel nodig hebt

Les 2:

 • In deze les gaan we de foto’s maken. Denk bij het maken van de foto’s wat je wilt laten zien, kader, standpunt, lichtval enz.

 • De foto’s laten we afdrukken en in de volgende les plak je de foto’s samen met de titel in een mooi geheel op.Tekenen Periode 3 Havo 4

Opdrachten bij de periode kunst in de 19e eeuw, Romantiek, Realisme en Impressionisme 19de eeuw.

Maak een keuze uit de volgende 5 opdrachten:

A. In de Romantiek nam voor de gegoede middenklasse (de bourgeoisie) de welvaart toe. Tegelijkertijd ontwikkelde zich ook de kennis- en informatievoorziening in rap tempo. De krant speelde daarin een belangrijke rol. Een van de manieren om via de krant politieke uitingen te doen was de karikatuur en meer speciaal de satire (=spotschrift). Dit werd toen echter niet als kunst gezien. daumier honoré - het europees evengewicht

Neem een krant van deze week. Kies een artikel, voorzien van een foto, dat je aanspreekt. Maak ter vervanging van de foto een 4-tal karikaturen (of spotprenten). Doe dit in Oost-Indische inkt. Kies de beste uit, verklein die en monteer hem in de krant i.p.v. de originele foto.

Onderzoek de karikaturen en spotprenten uit de 19de eeuw en van nu. Maak hiervan een verslag.


B. De romantiek ontstond tijdens een periode van industrialisatie, verstedelijking en toenemende armoede van de arbeider die verdwijnt in de anonieme massa. Kunstenaars vluchten in een denkbeeldige wereld van sprookjes, mythen en sagen. Ze verheerlijken het verleden en exotische, niet westerse culturen. De natuur wordt geïdealiseerd (=boven de werkelijkheid gezet of geromantiseerd) en de aandacht voor gevoel en sentiment neemt toe.

Zoek een tekst (lied, gedicht, verhaal) waarin een verlangen wordt gewekt bijv: verlangen naar andere tijden, naar verre oorden en naar onbereikbare of verboden romantiek. Laat je inspireren door dit deze tekst en maak hier een illustratie, fotoserie, film, schilderij, enz. bij.

Doe een onderzoek naar afbeeldingen van het onderwerp van je tekst in de romantiek in de 19de eeuw en afbeeldingen van nu. Maak hiervan een verslag.
C. In het Realisme streefde kunstenaars er naar de realiteit (=dagelijkse werkelijkheid) zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De onderwerpen die Realisten kozen werden vaak niet geaccepteerd door de massa. Men moest taboes doorbreken. Men liet de menselijke samenleving zien zoals die was. Het ging over de man van de straat, over boeren, arbeiders en prostituees. Waarom moet je alles mooier maken dan het is? Het bestaan is hard en overal is ellende, oorlog en dood. Eigenlijk kun je zeggen dat dit een Journalistieke benadering is. klik voor groot formaat

Maak een fotoreportage van 10 foto’s. Iedere foto laat een ander kenmerkend onderwerp zien van het gewone dagelijkse leven van jongeren in jouw woonplaats. Het moet als het ware een journalistieke werkelijkheid worden. Presenteer de beste 3 foto’s.

Doe een onderzoek naar de afbeeldingen van de realisten uit de 19de eeuw, wat beeldde ze af en waarom dat. @de eel is een onderzoek naar het volgende, wat wordt er tegenwoordig gemaakt voor afbeeldingen over dit onderwerp? Maak hiervan een verslag.

D. Japanse kleurenhoutsneden vormden een inspiratiebron voor de impressionisten. De impressionisten zijn de eersten die de prenten gaan verzamelen. Ze zijn niet alleen onder de indruk van de afwijkende composities, maar ook van de vlotte tekenstijl met grafische contourlijnen en hard kleurgebruik. Voorbeelden van zulke prenten tref je aan op http://www.akantiek.nl/ . http://www.akantiek.nl/bestandenjapanart/p812ws.gif

De invloed van de Japanse prenten en de fotografie is te zien en duidelijk aanwijsbaar in het werk van Edgar Degas, Vincent van Gogh en Henri de Toulouse-Lautrec. Laat je net als hen inspireren door een Japanse prent die jouw aanspreekt. Maak naar aanleiding van deze prent een eigen verhalende afbeelding (=illustratief) of filmpje.

Doe een onderzoek naar de prenten die in de 19de eeuw populair waren en wat ervan gebruikt werd en naar de soort prenten die nu nog gemaakt worden. Maak hiervan een verslag. 1. Wereldtentoonstellingen zijn grote internationale exposities die sinds 1851 in verschillende landen gehouden zijn en waar de deelnemende landen een beeld kunnen geven van hun economische, sociale, culturele en technische ontwikkeling.

825 tallis2 werk_1

In 2010 zal de Wereldtentoonstelling (Expo) Shanghai aandoen. Samen met het WK voetbaldat in 2006 was en de Olympische Spelendie in 2008 in Beijing waren, is dit een zeer prestigieus evenement, dat de ogen van de wereld op China gericht blijft houden. De economische crisis van dit moment zal daar ook zijn invloed op hebben. De Chinese overheid heeft als thema van de Expo gekozen “Better City, Better Life”. Om dit thema handen en voeten te geven is de Expo 2010 nu al een duidelijke factor in het overheidsbeleid, met als uiteindelijk doel van Shanghai de meest moderne, internationaal geörienteerde en schoonste metropool van China te maken. De Expo-organisatie heeft aangekondigd dat de nadruk zal liggen op groene technologie, duurzame ontwikkeling en recycling.

In deze opdracht is het de bedoeling dat je, je laat inspireren door het thema “Better City, Better Life”. Jij gaat een verhalend werk maken voor de Wereldtentoonstelling die in Shanghai gehouden wordt in 2010. Dit kan een schilderij zijn, maar je kan ook denken een reeks afbeeldingen of een filmpje.

Doe een onderzoek naar welke soort kunst er in de 19de eeuw bij een wereld tentoonstelling werd getoond en wat er tegenwoordig wordt getoond. Maak hiervan een verslag.Doelen van de opdrachten:

 1. Er is een verhalend element verbeeld.

 2. Er is gebruik gemaakt van de kennis van de vormgeving.

 3. Er is gebruik gemaakt van de kennis van de kleurenleer.

 4. Er is gebruik gemaakt van lichteffecten.

 5. Er is geëxperimenteerd met standpunten.

 6. Het werkstuk zit er representatief uit.

 7. Het werkstuk is op niveau van een 3e opdracht tekenen Vwo 5/Havo 4.

 8. Er is voortgang in het proces.

 9. De technieken zijn goed gebruikt en onderzocht.

 10. De leerlingen kunnen samenwerken met elkaar. Ze helpen elkaar, stimuleren elkaar en geven kritiek aan elkaar.

 11. De leerling heeft zijn eigen opdracht goed geëvalueerd

Oefeningen bij deze opdracht:

Kleur


Lichtval

Inkt


Montage

Fotografie

Impressie

Associëren

Samenwerken

Bewaar al je schetsen en proeven goed en neem deze mee op de eindpresentatie. Lever met het eindwerkstuk ook je procesverslag in.

In het procesverslag komen de volgende zaken aan de orde:


 • Onderwerpkeuze en de keuze van de beeldelementen om je onderwerp zo goed mogelijk weer te geven (Wat wil je vertellen).

 • Onderbouwing van je materiaalkeuze, opbouw van jouw compositie, vlakverdeling, kleurgebruik, vorm, ruimtesuggestie/plasticiteit en tonaliteit en formaatkeuze.

Verder benoem je de dingen die volgens jouw goed zijn gegaan in je proces en welke een volgende keer anders zouden kunnen (verbeterpunten).

Tijdens de eindpresentatie moet je tegenover de rest voor de klas iets over je werk kunnen vertellen, over de keuzes die je gemaakt hebt in je proces en in het kort uitleggen hoe je werk is tot stand gekomen.Theoretisch onderdeel

Minimaal kennen uit “Beeldende begrippen” (BB):

H 2 Stijlen en stromingen: blz 20,21

H 3 Voorstelling: blz 30, 33, 34, 37, 38, 39

H 4 Beeldende aspecten:

Vorm: blz 43, 44, 45, 46, 49

Kleur: blz 54, 55, 56, 57, 58, 59

Ruimte: blz 64, 66, 67, 69, 70, 71

Licht: helemaal

H 5 Technieken: blz. 85, 86, 87, 88, 89, 100, 101

H 6 Fotografie helemaal (4 blz)

H 7 Film helemaal (4 blz)

Aanvullend uit “Hardop kijken” (HK):

H 1 Materialen & Techniek 1.1a, 1.1b, 1.3d

H 2 Afmetingen & Kader 2.1, 2.4

H 3 Ordening 3.2

H 4 Ruimte 4.1, 4.2a, 4.2b

H 5 Licht 5.1, 5.2, 5.3

H 8 Standpunt helemaal

Het theoretische onderdeel wordt getoetst door middel van een SO in de 4de bufferweek. Deze staat in het PTA.

Wat wordt er van je verwacht?


 • Inzicht hebben in kunst uit West-Europa in de 19de eeuw.

(Haal voor je opdracht inspiratiebronnen uit boeken en internet uit de 19e eeuw. Kijk ook op de volgende powerpoint-presentaties op de schijf ckv, in de map CKV:

Romantiek, Avant-Garde van het modernisme, Architectuur van 19e) • Je kennis wordt duidelijk uit het cijfer van je SO en wat je weet te melden over je eigen werk en andermans werk en uit wat je schrijft in je procesverslag.

 • Je maakt een theoretisch verslag naar aanleiding van je keuze van de eindopdracht. en wordt hierop beoordeeld met een cijfer dat in het PTA verslag/onderzoek genoemd wordt.

 • Je krijgt een cijfer voor je proces verslag enz.

Het verslag:

Een verslag bestaat altijd uit de volgende onderdelen: 1. Titel pagina met ook jou naam.

 2. Inhouds opgave.

 3. Inleiding waarin de onderzoeksvraag staat.

 4. Informatieve gedeelte met illustraties. Totaal in eigen woorden.

 5. Conclusie (de antwoord op je onderzoeksvraag).

 6. Bronvermelding.

 7. Alle bronteksten.

Havo 4

Onderwerp Gegeven & gemaakte lessen

Datum 09/09/2008

Onderwerp Vlaggen bespreken http://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.png

Klas Havo 4

Docent Sandra Bakker en assistent Tineke van Cappellen
Didactische werkvorm: Begeleiden en interactief met de klas houden
Beginsituatie: De leerlingen hebben allemaal een persoonlijke vlag gemaakt, waarin je hen herkent en wat zij leuk vinden.
Doelen:

Elkaar beter leren kennen

Wat vinden de leerling persoonlijk leuk

Leren om te presenteren voor de klas

Leren om eigen werk te onderbouwen
Lesverloop:


Tijd

Onderwerp

Activiteit

20 min

Introductie

Bespreken van de huiswerkopdracht.

Vragen stellen over de vlaggen aan de leerlingen

 • Inspiratie

Heb je voor de indeling of inhoud inspiratie ergens vandaan gehaald, zo ja waar?

 • Inhoudelijk

Beschrijving van wat erop de vlag staat.

Zijn de onderwerpen, die je hebt gebruik belangrijk voor je, zo ja waarom?

Zien de andere leerlingen herkenning terug in de vlag? Passen de beelden bij haar/hem.


 • Vorm

Heb je nagedacht over de vorm? Oftewel hoe heeft de leerling gedacht?

Probeer je er spanning in te maken of juist het onderwerp duidelijk naar voren te laten komen? • Tips en tops

Wat vinden de andere leerlingen er leuk aan?

Hebben de leerlingen zelf nog tips en tops naar de andere leerling toe?1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

 • Tekenen Periode 3 Havo 4 Lesopdracht 1 Maak een spotprent van 1 bij 1 van de volgende verhalen
 • Tekenen Periode 3 Havo 4 Lesopdracht 2
 • Tekenen Periode 3 Havo 4 Opdrachten bij de periode kunst in de 19 e
 • Doelen van de opdrachten
 • Oefeningen bij deze opdracht
 • Het theoretische onderdeel wordt getoetst door middel van een SO in de 4 de bufferweek. Deze staat in het PTA.
 • PTA verslag/onderzoek genoemd wordt. Je krijgt een cijfer voor je proces verslag enz
 • Alle bronteksten. Havo 4 Onderwerp Gegeven gemaakte lessen Datum 09/09/2008
 • Klas Havo 4 Docent Sandra Bakker en assistent Tineke van Cappellen Didactische werkvorm
 • Lesverloop: Tijd
 • Bespreken van de huiswerkopdracht. Vragen stellen over de vlaggen aan de leerlingen

 • Dovnload 0.78 Mb.