Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stageplek isw gasthuislaan Derdejaars docent in opleiding Door Sandra Bakker 0784090 Inhoudsopgave

Dovnload 0.78 Mb.

Stageplek isw gasthuislaan Derdejaars docent in opleiding Door Sandra Bakker 0784090 InhoudsopgavePagina4/16
Datum04.04.2017
Grootte0.78 Mb.

Dovnload 0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Leerling Bredero probeert het werk te verdedigen, hij heeft duidelijke ideeën over de Aristoteles principes. Bredero vindt de inhoud van klucht erg belangrijk. Directeur Vondel moet zowel de kerkvader als de leerlingen als de docenten tevreden stellen. Bovendien is hij de eigenaar van de “Aula” waar de klucht opgevoerd moet worden.Mijnheer Goede de leider van de kerk is tegen het toneel en vooral natuurlijk kluchten en zal dit als uitgangspunt hebben.

Mijnheer Kagie (docent engels) wil dat het een mooi spektakel wordt ter lering en vermaak van iedereen. Hij stelt hoge eisen aan de uitvoering.Na ongeveer 5 minuten moet de klas erbij betrokken worden en is het de bedoeling dat jullie per persoon proberen met argumenten leerlingen mee te krijgen voor jou visie.

Zorg ervoor dat de leerlingen de antwoorden op hebben:


 1. Wat wordt er precies met een klucht bedoeld in de 17de eeuw in Nederland? Geef een voorbeeld dat ter lering en vermaak is en leg uit waarom de mensen dat toen zo zagen. Maak een vergelijking met een huidig TV programma / film (die de meeste klasgenoten zullen kennen) op grond van de argumenten uit de 17de eeuw.

 2. Wat zijn Aristoteles principes in het toneel van de 17de eeuw in Nederland? Waarom werden ze toegepast.

Lever je antwoorden op de volgende vragen in op een A4 uiterlijk op de eerste dinsdag in januari 2009 kopieer klaar voor je klasgenoten bij de docent. Je presenteert de opdracht aan de groep op 29 november 2009 in maximaal 10 minuten. Als de vragen direct goed zijn kopieert de docent de antwoorden voor de groep voor de les.

De opdracht wordt als volgt beoordeeld:


 • 50 % Presentatie voor en met de klas.

 • 50 % A4 met informatie voor je klasgenoten.


Zie bijlagen vwo 5 voor de gemaakte opdrachten door de leerlingen

Vwo 5http://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.png

Onderwerp Gegeven & gemaakte lessen

Datum 28/08/08

Onderwerp Commedia dell’Arte http://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.png

Klas Vwo 5

Docent Sandra Bakker en assistent Tineke van Cappellen
Didactische werkvorm: Kennis bijbrengen
Beginsituatie: De leerlingen weten niets tot weinig van Commedia dell’Arte
Doelen:

De leerlingen kennis overbrengen.

De leerlingen kennis doormiddel van opdrachten laten verwerken.
Lesverloop:


Tijd

Onderwerp

Activiteit

15 min

Introductie

Aan de hand van filmpjes (hieronder) wil ik de leerlingen introduceren met Commedia dell’Arte.

 1. http://nl.youtube.com/watch?v=08k5tm3k51Y

 2. http://nl.youtube.com/watch?v=2G4AWt2QFdE

 3. http://nl.youtube.com/watch?v=wI4H0yr6BJs

 4. http://nl.youtube.com/watch?v=bOu7mq15kL0

De vraag naar hun toe is vooral na het zien van de filmpjes: wat valt je op?


20 - 30 min

Theorie

De docent vertelt de leerlingen over Commedia dell’ Arte, Elizabethaans theater en Shakespeare.

De informatie


Commedia dell’Arte:http://www.digischool.nl/ckv1/toneel/comm/pantalone.gif
Commedia dell’arte is een toneelgroep dat op straat optreed. Het volkstoneel trekt rond van dorpen tot steden, om zo hun geld bij elkaar te verdienen. Commedia dell’arte houd zich niet aan vaste regels, het klassiek theater uit die tijd houd zich juist wel aan vaste regels. Commedia dell ‘arte speelt in op de roddels en verhalen van die stad of het dorp. Voor de karkaters is er voldoende ruimte om te improviseren. Meestal eindigt het toneel dat twee geliefdes elkaar terug hebben gevonden. Commedia dell’arte is een groep dat bestaat uit karkaters. Deze karkaters zien er spectaculair uit met hun maskers en vermommingen. Sommige karkaters staan vastgesteld aan hun maskers of kostuum. Zodat er enigszins nog herkenbaar zijn voor toeschouwers. Zo kunnen karakters verschillende modellen aan nemen. Zoals jullie hebben kunnen lezen staat Pantalone niet alleen voor vrek, maar ook voor oom of schoonvader etc.
Commedia dell’arte is populair. Ze treden ook op aan het hof, maar hebben regelen zelf hun financiën.

Elizabethaans theater

In Engeland ontstaan aan het einde van de zestiende eeuw toneelgezelschappen, die net als Commedia dell’arte zelfstandig opereren. Zij optreden liever aan vaste theaters. In Londen onstaan er verschillende gezelschappen, dat deze in theaters optreden. Waardoor mensen kunnen kijken naar verschillende optredens. Zakenlieden zien hier een zakcentje in en zorgen ervoor dat zij een theater bouwen met daarin spelers die een bepaalde loon krijgen. Deze theatergezelschappen zijn financieel niet meer afhankelijk.


In 1576 werd het eerste simpele theater gebouwd genaamd the ‘Theatere ‘ . Al snel volgen er in het meer theaters door het land, vanwege het grote succes. Deze theaters worden ook wel Elizabetaanstheater genoemd. Helaas zijn hier niets meer van over gebleven. Wat ik wel kan vertellen is hoe de theater eruit ziet.

 • Het was een openbare theater zonder dak

 • Er was een verhoogd toneel met een reling, waardoor toeschouwers niet op het podium konden komen

 • Daarvoor waren er staan plaatsen voor de toeschouwers

 • Boven waren zitplaatsen met stoelen

 • Achter de staan plaatsen waren ook zitplaatsen

 • Er waren gordijnen voor de toneelspelers. (daar kwamen de toneelspelers vandaan).

 • Het theater was versierd met felle kleuren en veel pracht en praal.

Zie stukje film Shakespeare in love.
Shakespeare

Toch zijn er gezelschappen die liever hun eigen financiën beheren, zoals Shakespeare. Hij bouwde samen met zijn gezelschap ‘Lord Chamberlain’s Men’ een theater. Dat ook wel in het algemeen Elizabethaans theater wordt genoemd . In zijn voorstellingen deden er geen vrouwen mee en moesten de mannen niet alleen kunnen acteren, maar ook kunnen zingen, instrumenten kunnen bespelen en dansen. Zijn stukken bestaan uit historiestukken, tragedie en komedie. Daarnaast worden erin Shakespeare stukken geïmproviseerd en is het zelfs opmerkelijk dat tragedie en komedie door elkaar lopen. Het verloopt net als een echt mensenleven. Daarom was het Elizabethaans theater belangrijke plek, omdat het theater steeds meer realistische werd. De gebaren werden kleiner en het decor belangrijker. Er ontstond een ‘vierde wand’, de toeschouwer zagen de toneelspeler, maar konden niet tegen hem praten.


Shakespeare is beroemd geworden door zijn dichterlijke taal, die wordt aangevuld door beelden en als je het opleest klinkt het als melodie in de oren. Zijn thema’s zijn tijdloze thema’s in elke eeuw dan ook.


5 min

Reflectie

Zijn er nog vragen?
Als dit niet zo het geval zou zijn kunnen de leerlingen beginnen met de opdracht.

Overige

Opdrachten

Ik heb nog een extra opdracht bij de opdrachten gemaakt over Commedia dell’Arte. Deze kunnen ze nu gaan maken


Opdracht 7B

Duo


 1. Welke karakters spelen erin Commedie dell’ Arte? Leg uit wat voor types zij waren en hoe zij eruit zagen. Benadruk de kenmerken met plaatjes.

 2. In Commedia dell’ Arte verandert het verhaal bij elke optreden, maar de karakters blijven hetzelfde. Leg uit waardoor dit komt.

 3. Zijn er verschillen in het volkstoneel en klassiek toneel? Leg je antwoord uit,

 4. Leg uit waardoor zestiende eeuw het theater steeds meer een belangrijke rol gaat spelen voor toneelgezelschappen.
5 min

Afsluiting

De docent sluit af wat er volgende week op het programma staat en wat zij vandaag hebben gedaan.


Materialen:

Beamer


Computer

You Tube


Programma Word

Potlood / pen

Aantekeningen schriftje

Datum 11/11/08

Onderwerp Verleiding door pracht en praalhttp://www.isw.info/images/logos/gasthuislaan-madeweg.png

Klas vwo 5

Docent Sandra Bakker en assistent Tineke van Cappellen
Didactische werkvorm: Kennis bijbrengen
Beginsituatie: De leerlingen weten niets tot weinig van het onderwerp Lodwijk XIV, Moliere, Lully en het dansen in die tijd.
Doelen:

De leerlingen kennis overbrengen.

De leerlingen kennis doormiddel van opdrachten laten verwerken.
Lesverloop:


Tijd

Onderwerp

Activiteit

5 min

Introductie

Begin zestiende eeuw ontstaat de Renaissance, die de nadruk legt op het verstand, nadenken en studeren. Aan dit alles komt een eind, als in eind zestiende eeuw de strijd in Rome wordt aangebonden tegen de Reformatie en de leegloop van de katholieke kerk. Met veel pracht en praal proberen de katholieke kerken de gelovigen te imponeren en terug te winnen. Het sleurt je mee en doet een beroep op je emoties en gevoel. De Barok is geboren.
Wie kon nou niet zo goed zijn pracht en praal laten zien als Lodewijk XIV?


20 – 30 min

Theorie

De docent vertelt de leerlingen over Catherina de Medici, Le ballet comique de la reine Louise, Lodewijk XIV en Lodwijke XIV danst.

De informatie


Catherina de Medici

Het begint in 1553 als Catherina de Medici uitgehuwelijkt wordt aan Hendrik van Louis, ook wel de vader van Lodewijk XIV. Catherina de Medici verhuist naar Frankrijk. Ze nam heel haar hofhuishouding mee inclusief dansers en musici. Zo introduceert zij de Italiaanse stijl aan het Franse hof.


Le ballet comique de la reine Louise

In 1581 organiseert Catherina de Medici Le ballet comique de la reine Louise, verhalend ballet van de koningin, een feest ter gelegenheid van het huwelijk van Margaretha Lotharingen en hertog Joyeux. Het diende eigenlijk vooral om de gasten te imponeren met de pracht en glorie van het Koninklijke hof van de Valois. In dit ballet werd er voor het eerst duidelijk gebruik gemaakt van een inhoudelijk verhaal. Hierdoor wordt Le ballet comique de la reine gezien als de eerste hofballet van de geschiedenis en wordt Catherina de Medici beschouwd als de grondlegger van de westerse theaterdans.


Le ballet comique gaat over de legende van Circe uit de Griekse mythologie.

 • Tijdens zijn omzwervingen brengt Odysseus met zijn mannen een bezoek aan het eiland waar Circe woont. Hinderlijke gewoonte van die tover – mens is, dat ze alle mensen direct in dieren omtovert. Alleen Odusseus hefet een kruid ingenomen, zodat hij geen zijn wordt, zoals al zijn kameraden. Het hele verhaal nu, gaat over de moeite die Odysseus moet doen om uit de handen van de Circe te blijven.

De voorstelling werd uitgevoerd in het Bourbon- zaal van het Louvre-Paleis in Parijs. De koningin deed zelf mee in het 5 uur durend spektakel . Het publiek zat vanuit een verhoging neer te kijken op de dans.

 • Veel dansers met kleine tussen dansjes

 • Dure decors en aankleding

 • Eenheid van tijd plaats en handeling

 • Eenheid van alle andere zaken (muziek, voordracht dans en zang)

De uitvoering van ‘Het verhalende ballet van de koning’ had op een dermate hoog artistiek niveau plaast gehad, dat het nog jaren zou duren voordat er weer zo ’n uitvoering zou terugkomen bij Lodewijk XIV ‘Ballet de la nuit’


Lodewijk XIV

Lodewijk XIV werd koning van Frankrijk op vijfarige leeftijd. Hij regeerde van 1643 t/m 1715. 72 Jaar. Lodewijk XOV is een absoluut vorst, alle macht ligt in zijn handen die beroemd staat om zij uitspraak : Lestat cést moi. Door huwelijken met de De’Medici familie uit Florence en het Spaanse hof van Filips V kwam hij in aanraking met de Italiaanse en Spaanse hofcultuur. Hij moest en zou deze pracht en praal overtreffen, wat hem zeer snel zou lukken. De luxe dient niet alleen voor zichzelf, door de uitbundige hoffeesten en zijn geldverslindende bouwprojecten. Hij wist zoveel aanzien voor Frankrijk en zichzelf te verwerven, dat rond hem een bijna vergoddelijkte persoonsoverheerlijk ontstond. Versailles wordt een totaalkunstwerk waarmee de macht van de koning optimaal geëtaleerd kan worden.

Daarnaast gebruikt hij entertainment aan het hof en in de tuin Versailles om:


 • Zijn grootheid te bevestigen

 • Hij heeft beter controle over het doen en laten van hovelingen

 • De aandacht van de notabelen af te leiden van alles wat hij in Parijs uit laat voeren aan economische veranderingen

 • De rangen en standen duidelijk te maken (plaats in de dans maakte je plaas aan het hof duidelijk)

Lodewijk en ballet

Als absoluut vorst staat Lodewijk aan het hoofd van een ‘theaterstaat’. Door zich te spiegelen aan Apolo verschaft Lodewijk XIV zichzelf een haast goddelijke status. Alles in het openbare leven van de vorst is van te voren geregisseerd en vindt plaats volgens vaste, bestudeerde rituelen. De koning beweegt zich in het openbaar altijd langzaam, met dezelfde gebaren en een flauwe glimlach.
Overige min

Opdrachten

De leerlingen gaan aan de slag met het maken van de opdrachten.

5 min

Afsluiting

De docent sluit af wat er volgende week op het programma staat en wat zij vandaag hebben gedaan.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 • Zie bijlagen vwo 5 voor de gemaakte opdrachten door de leerlingen Vwo 5
 • Klas Vwo 5 Docent Sandra Bakker en assistent Tineke van Cappellen Didactische werkvorm
 • De informatie Commedia dell’Arte
 • Zie stukje film Shakespeare in love. Shakespeare
 • Materialen
 • De informatie Catherina de Medici
 • Le ballet comique de la reine Louise

 • Dovnload 0.78 Mb.