Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stagewerkboek

Dovnload 205.88 Kb.

StagewerkboekPagina1/10
Datum10.04.2017
Grootte205.88 Kb.

Dovnload 205.88 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


1

stagewerkboek


(Verkoper)
naam:
supermarkt:
praktijkopleider:
stageperiode:

© Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OVD Educatieve Uitgeverij. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit zich alsnog tot de uitgever te wenden.
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de aangesloten leden hebben het gebruiksrecht om, uitsluitend ten behoeve van gebruik binnen de eigen organisatie, het bestand vrij te bewerken en de producten te vermenigvuldigen.


stagewerkboek 1

3

Welkom in de supermarkt 5Planning stage Verkoper 7

Opdrachten 9

Jouw supermarkt 11

De organisatie 13

Supermarktformule 15

Servicebeleid 17

Supermarktbranche 18

Derving 20

Veilig werken 22

CBL Hygiënecode 24

Goederenontvangst 1 26

Goederenontvangst 2 28

Goederen opslaan 31

Artikelpresentatie 1 33

Artikelpresentatie 2 35

Schoonmaken 37

Klanten benaderen 39

Verkopen op de bedieningsafdeling 41

Verkoopgesprek 44

Bestellen 46

Klachtenbehandeling 48

Werkoverleg 50

Kassawerkzaamheden 52

Betaalmiddelen 57

Pinnen 59

Verkoop alcohol en tabak 61

Schone kassa-omgeving 63Welkom in de supermarkt

Je loopt stage in een supermarkt. Gefeliciteerd!


Er zijn meerdere redenen waarom je een goede keuze hebt gemaakt om in de supermarkt stage te lopen. Je hoeft je in een supermarkt nooit te vervelen en juist omdat er zoveel werk is, valt er veel te leren.
Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de supermarkt waar jij stage loopt willen er veel aan doen om het voor jou een prettige, nuttige en leerzame tijd te maken. Daar is dit stagewerkboek ook voor bedoeld.

Hoe werkt het stagewerkboek?


In het stagewerkboek staan veel opdrachten. De opdrachten zijn speciaal ontwikkeld voor leerlingen detailhandel mbo niveau 2. Kenmerkende aspecten van deze kwalificaties zoals verwerken van goederen, verkopen en kassawerkzaamheden komen aan bod. Bij iedere opdracht is bovendien is extra gelet op praktische uitvoerbaarheid binnen de supermarkt.

Welke opdrachten doe je?


Op basis van jouw doel van de stage en de mogelijkheden bij jouw supermarkt bepaal je welke opdrachten je uitvoert. De ‘Planning stage Verkoper’ op pagina 7 is een goed hulpmiddel om aan te geven welke opdrachten je uitvoert en wanneer je ze uitvoert. Samen met je praktijkopleider in de supermarkt bepaal je welke opdrachten je maakt (eventueel denkt de praktijkbegeleider van het ROC mee). Het is niet noodzakelijk alle opdrachten te maken om een waardevolle stage te hebben.

Waarover gaan de opdrachten?


De eerste opdrachten zijn oriënterende opdrachten. Door deze te maken leer je de supermarktbranche en je ‘stagesupermarkt’ in het bijzonder, kennen. Na Oriëntatie zijn de opdrachten opgedeeld per kerntaak. In deze kerntaken staan uitvoerende werkzaamheden centraal, namelijk de werkzaamheden die voortkomen uit de goederen-, klanten- en geldstroom.

Uit welke onderdelen bestaan de opdrachten?


De opdrachten kennen dezelfde opbouw. Na een korte omschrijving wat je gaat doen zie je welke beoordelingspunten er zijn. Je praktijkopleider, maar ook jijzelf beoordeelt na de opdracht of je bijvoorbeeld ‘een display volgens de regels van je supermarkt hebt opgebouwd’ of dat je ‘op de juiste wijze hebt schoongemaakt’.
Daarna start je met informatie verzamelen door opdrachten te maken en/of vragen te beantwoorden. Bij ‘Oriëntatie’ is de opdracht dan afgerond. Bij de kerntaakopdrachten ga je na het verzamelen van informatie verder met oefenen en/of observeren. Je helpt een collega of je kijkt hoe hij werkzaamheden verricht.
Vervolgens voer je deze zelf uit. Tot slot evalueer je samen met je praktijkopleider en/of collega de opdracht. Vaak volstaat een praatje op de winkelvloer, een andere keer hebben jullie hier meer tijd voor nodig. Sta bij de evaluatie open voor feedback.
Bewaar het stagewerkboek en de uitwerkingen in een map. Je bouwt zo een portfolio op van wat je allemaal hebt gedaan en geleerd tijdens je stage.
Veel succes, en onthoud:

Je kansen liggen in de supermarkt!Planning stage Verkoper

Zet een paraaf in de kolom ‘beoordeling’ als de opdracht is voldaan.Oriëntatie


opdracht

begindatum

datum evaluatie

beoordeling

Jouw supermarkt


De organisatie


Supermarktformule


Servicebeleid


Supermarktbranche


Derving


Veilig werken


CBL Hygiënecode
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Welkom in de supermarkt
  • Hoe werkt het stagewerkboek
  • Welke opdrachten doe je
  • Waarover gaan de opdrachten
  • Uit welke onderdelen bestaan de opdrachten
  • Je kansen liggen in de supermarkt! Planning stage Verkoper

  • Dovnload 205.88 Kb.