Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stagewerkboek

Dovnload 205.88 Kb.

StagewerkboekPagina4/10
Datum10.04.2017
Grootte205.88 Kb.

Dovnload 205.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Supermarktbranche

Supermarktbranche beschrijven

Je beschrijft de supermarktbranche. Je verdiept je in relevante trends en ontwikkelingen.

beoordelingspunten

Je beschrijft de supermarktbranche.

Je beschrijft de kenmerken van je supermarktorganisatie.

Je beschrijft de formule van drie supermarkten.

Je bent op de hoogte van nieuws in de supermarktbranche.

Je bent op de hoogte van relevante trends en ontwikkelingen.

Je geeft aan hoe je supermarkt kan inspelen op trends en ontwikkelingen.Informatie verzamelen


 1. Maakt jouw supermarkt deel uit van een keten?

 • Zo ja, beschrijf de kenmerken van deze supermarktketen.

 • Zo nee, kies een supermarktketen en beschrijf de kenmerken.
 1. Geef een korte beschrijving van de formule van drie supermarktketens.
 1. Noem drie supermarktketens met prijsdistributie.
 1. Noem drie supermarktketens met servicedistributie.
 1. Zoek een recent bericht over de supermarktbranche.

Schrijf in het kort op waar het bericht over gaat.


 1. Noem minstens drie trends of ontwikkelingen in de supermarktbranche.
 1. Hoe kan jouw supermarkt inspelen op deze trends en ontwikkelingen?
 1. Geef drie voorbeelden van duurzaamheid in de supermarktbranche.
Derving

Criminele en niet-criminele derving

Je onderzoekt hoe derving kan ontstaan in je supermarkt. Je zoekt ook uit welke maatregelen je supermarkt heeft genomen om derving te voorkomen en wat je zelf kunt doen.

beoordelingspunten

Je weet waardoor derving kan ontstaan bij de ontvangst, het transport en de opslag van goederen.

Je weet hoe je een afschrijvingslijst moet invullen.

Je kent de maatregelen die je supermarkt heeft genomen om derving te voorkomen.

Je weet wat je zelf kunt doen om derving te voorkomen.Informatie verzamelen


 1. Geef drie voorbeelden van derving bij de ontvangst, het transport en de opslag van goederen in je supermarkt.
 1. a. Wat is de belangrijkste oorzaak van derving op de volgende afdelingen:

 • AGF-afdeling

 • zuivelafdeling

 • vleeswarenafdeling

 • KW-afdeling

 • broodafdeling.

b. Geef aan hoe je deze derving kunt voorkomen.


 1. Wat betekent FIFO?
 1. Vraag je praktijkopleider hoe je de verlieslijst moet invullen.
 1. a. Noem drie manieren waarop klanten artikelen stelen.

b. Noem twee manieren waarop medewerkers kunnen stelen.

c. Noem twee manieren waarop andere bezoekers van je supermarkt kunnen stelen.
 1. Welke technische maatregelen heeft je supermarkt genomen om diefstal te voorkomen?
 1. Aan welke regels moet je je houden om diefstal te voorkomen?

Veilig werken

Veiligheid in de supermarkt

Je zoekt uit wat er bekend is over de veiligheid in je supermarkt. Je leest de huisregels en onderzoekt wat hierin over veiligheid staat. Je onderzoekt hoe je moet handelen in verschillende risicovolle situaties.

beoordelingspunten

Je weet wat er in de huisregels staat over veilig werken.

Je kent de veiligheidsrisico’s van de apparatuur in je supermarkt.

Je kent de veiligheidsregels van de apparatuur.

Je weet wat je moet doen bij diefstal, geweld, agressie, brand, calamiteiten en ontruiming.

Je hebt de online training ‘Oog voor veiligheid’ gevolgd.

Je beschrijft verschillende veiligheidsmaatregelen in je supermarkt.

Je hebt het ontruimingsplan van je supermarkt bestudeerd.Informatie verzamelen


 1. Lees de huisregels. Wat staat er in de huisregels over:

 • arbeidsomstandigheden?

 • calamiteiten?

 • derving?

 • diefstal door personeel?

 • diefstal door klanten?

 • veiligheid?
 1. Waar kun je nog meer informatie vinden over veilig werken in jouw supermarkt?
 1. a. Welke apparaten zijn er in de supermarkt die veiligheidsrisico’s kunnen opleveren?

b. Zoek de veiligheidsregels op van deze apparaten.

c. Lees deze regels.
 1. Op www.supermarkt.nl vind je de brochure ‘Ken jij jouw rol?’ (www.supermarkt.nl/ik-wil-meer-weten/veiligheid/) over de bijdrage die jij kunt leveren aan de veiligheid in de winkel. Lees de brochure door en beantwoord de volgende vragen:

 • Wat moet je doen in geval van diefstal?

 • Wat moet je doen in geval van geweld en agressie?

 • Wat moet je doen in geval van brand?

 • Wat moet je doen in geval van calamiteiten?

 • Wat moet je doen in geval van een ontruiming?
 1. Ga naar www.supermarkt.nl (www.supermarkt.nl/ik-wil-meer-weten/veiligheid/) en volg de online training ‘Oog voor veiligheid’. Na afloop ontvang je een certificaat waarmee je kunt aantonen dat je de training hebt gevolgd.
 1. Beschrijf de veiligheidsmaatregelen voor:
 1. Bekijk het ontruimingsplan van je supermarkt en beantwoord de vragen:

 • Hoeveel nooduitgangen zijn er?

 • Welke blusmiddelen zijn er? Geef van elk blusmiddel aan waar je deze kunt vinden.

 • Waar is de verbandtrommel?

 • Waar moet iedereen zich verzamelen bij een calamiteit?

 • Wie zijn de bedrijfshulpverleners in je supermarkt?


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Informatie verzamelen
 • Derving Criminele en niet-criminele derving
 • Veilig werken Veiligheid in de supermarkt

 • Dovnload 205.88 Kb.