Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stap 1: Orienteren Partitioneren

Dovnload 144.41 Kb.

Stap 1: Orienteren PartitionerenPagina1/3
Datum21.09.2017
Grootte144.41 Kb.

Dovnload 144.41 Kb.
  1   2   3

EO2MI1P_Cohort 2013 21-9-2017

Stap 1: Orienteren

Partitioneren

Een partitie (volume) maken en formatteren. Wanneer u met Schijfbeheer partities maakt op een standaardschijf, worden de eerste drie volumes die u maakt, geformatteerd als primaire partities. Vanaf het vierde volume wordt elk volume geconfigureerd als een logisch station binnen een uitgebreide partitie die kan je gebruiken voor het opslaan van documenten, gegevens en programma’s.

U kunt Computerbeheer als volgt openen: klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud, klik op Systeembeheer en dubbelklik vervolgens op Computerbeheer. Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

Klik in het navigatievenster onder Opslag op Schijfbeheer. Klik met de rechtermuisknop op een niet-toegewezen gebied van de vaste schijf en klik vervolgens op Nieuw eenvoudig volume.

Klik in de wizard Nieuw eenvoudig volume maken op Volgende. Typ de grootte van het volume dat u wilt maken (in MB) of accepteer de maximale standaardgrootte en klik op Volgende.

Accepteer de standaard stations letter of kies een andere stations letter voor de partitie en klik op Volgende.

Voer in het dialoogvenster Partitie formatteren een van de volgende handelingen uit:

Als u het volume op dat moment niet wilt formatteren, klikt u op Dit volume niet formatteren en klikt u op Volgende.

Als u het volume wilt formatteren met de standaardinstellingen, klikt u op Volgende. Kies de gewenste instellingen en klik op Voltooien. Met Acronis is het ook mogelijk om je hardde Schijf te kunnen partitioneren.

Voor en nadelen van partitioneren

Een jaartje of 10-8 terug was partitioneren bijna een must. Maar het zou zomaar kunnen dat de keuze inmiddels voor velen anders uitvalt bij de tegenwoordige omvang of prestaties van harde schijven, het wegvallen van allerlei beperkingen van besturingssystemen, de huidige zoekfuncties of uitgebreidere instelopties van programma's. Ook lijken aanvullende partities, anders dan vroeger, ook zonder grote risico's later alsnog te kunnen worden aangebracht indien het toch nodig blijkt.Voordeel:

Sneller overzicht en je kunt ook een extra mappen-verdieping aanmaken. veiligheid (duidelijker en iets meer scheiding tussen drives dan tussen hoofdmappen.Nadeel:

Gelijk alles weg is bij stukraken van de MBR doordat de 'vindplaatsen' van de files (MBR; partitietabellen?) over meerdere locaties verdeeld zijn.Voordeel:

Eventuele mogelijkheid om een gedeelte van de schijf apart te kunnen (her)formatteren en herstellen bij ongelukken (maar systeem staat sowieso op andere schijf (SSD) en selectief terugzetten van bepaalde mappen of bestanden uit een image van een hele schijf lijkt voor de back-up programma's geen probleem meer.Voordeel:

Of om een partitie in te richten voor een ander bestandsysteem en/of ander besturingssysteem maar dat kan ook achteraf indien behoefte blijkt.Voordeel:

Eventuele mogelijkheid bepaalde delen van de schijf af te schermen maar kan ook op mapniveau.

handig om programma's die je niet kwijt wilt, kan je niet alleen in een aparte map of de HDD zetten, maar ook op een aparte partitie opslaan (of is ook dat te ondervangen met mapsgewijs terugzetten vanuit een schijf-image

Nadeel

Verplaatsen van (mappen, files) tussen partities vrijwel even langzaam gaat als tussen echte schijven. Een he organisatie (bijvoorbeeld films verplaatsen) kan dan eindeloos duren waar het binnen één partitie -ook tussen "hoofd “mappen binnen een seconde gebeurt-. (Maar dat is dus juist ook een reden waarom er makkelijker iets onherstelbaar fout gaat, en partities een eerste beschermwal kunnen vormen).Waarom is het handig om te partitioneren?

Vaak bestaat de harde schijf van een computer uit slechts één grote partitie, de C-schijf. Dat is handig om het overzichtelijk te houden, maar het is niet praktische en al helemaal niet verstandig. Je kunt de harde schijf beter in partities en logische stations verdelen.

Door de harde schijf in partities (en logische stations) te verdelen kun je makkelijker een back-up van de  systeempartitie (meestal de C-schijf)  maken en is de kans dat je bestanden met persoonlijke gegevens kwijt raakt veel kleiner. Als Windows niet meer op wil starten staan al je gegevens veilig op een andere partitie. Zonder dat je gegevens verloren gaan. Toch is het aan te raden een goede back-up van je gegevens te maken voordat je met schijfbeheer aan het werk gaat.

FDisk

Hoe kan je met de Fdisk harde schijven partitioneren?

Fdisk is een programma die je met de cmd-commandline moet starten, waarmee je partities op harde schijven kunt aanmaken, wijzigen, tonen en verwijderen, Afhankelijk van je computer moet je het BIOS zo instellen dat het boot vanaf floppy of cd-rom. Start je computer op met de bootfloppy of bootcd-rom. Typ bij de prompt "FDisk" (zonder aanhalingstekens) en druk op Enter. Je krijgt dan het volgende scherm te zienuse links below to save image.

Het is belangrijk om eerst te bedenken hoe je je harde schijf/schijven wilt indelen. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat je één harde schijf opnieuw wilt gaan aanmaken. Deze schijf wordt verdeeld in twee partities. Een primaire partitie waarop je besturingssysteem komt te staan en een extended partitie die je later kan gebruiken voor je persoonlijke bestanden.

Als eerste stap maak je de primaire partitie aan. Neem hiervoor optie 1 Create DOS Partition or Logical DOS Drive). In het volgende venster kies je weer voor optie 1: "Create Primairy DOS Partition" en druk op Enter. Vervolgens krijg je de vraag of deze primaire partitie de maximale omvang moet hebben en maak de partitie actief (Y/N)). Aangezien we de harde schijf willen verdelen in twee partities, kies je Nee en druk je op Enter.

Daarop volgt de vraag hoe groot de primaire partitie moet zijn (Enter size in MBytes or percent of drive space (%)). Uitgaande van een harde schijf van 100 GB is 25 procent voldoende. Afhankelijk van je besturingssysteem heb je een minimale partitiegrootte nodig om het besturingssysteem te installeren. Als je toch genoeg ruimte hebt op je harde schijf, stel het in op 20 GB, dan kom voor het geval dat je geheugen te kort komt. Druk op Enter. Je krijgt dan de melding partities zijn aangemaakt; drive letters zijn veranderd, gewijzigd", of iets wat daarop lijkt. Misschien kom je na deze melding automatisch terug in het hoofdmenu. Gebeurt dat niet druk dan op Esc.

In de tweede stap wordt de aangemaakte primaire partitie geactiveerd. Vanaf deze partitie zal je systeem in de toekomst booten. Kies in het hoofdmenu van Fdisk optie 2: zet op active partitie" en druk op Enter. In de lijst staat als het goed is alleen de primaire partitie die je zojuist hebt aangemaakt. Deze wordt nummer 1 en druk op Enter.

In de derde stap maken we de extended partitie aan. Kies in het hoofdmenu optie 1 en in het venster dat daarop volgt optie 2 (Create Extended DOS Partition) en druk op Enter. Als je nu de vraag krijgt of we deze partitie de maximaal beschikbare ruimte willen geven (Do you wish to use the maximum available size?), kies je voor Ja en druk je op Enter. Druk op Esc om terug te gaan naar het hoofdmenu. Kies nogmaals optie 1 en daarna optie 3 (Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition). Bij de vraag hoe groot de logical drive moet zijn Enter logical drive size in MBytes of in percentage of disk ruimte vul je in 100%. Druk na de melding "All available space in the Extended DOS partition is assigned to logical drives" nogmaals Enter.

De beschikbare ruimte op je harde schijf is nu als volgt verdeeld: totale ruimte = primaire partitie (C) + extended partitie (D).

Druk op Esc om Fdisk te verlaten. Reboot vervolgens je computer met de bootfloppy of bootcd-romMeerdere partitie programma’s

 1. Minitool Partition Wizard

 2. Ease US Partition Master Home Edition

 3. Parted Magic

 4. GParted

 5. Paragon Partition Manager

Bestandssystemen

FAT - File Allocation Table

Dat is een tabel dat speciaal is ontwikkeld voor het besturingssysteem, het is een populaire en veel gebruikte formaat het ondersteund Floppydisks en Windows, MS-DOS en andere bestaande OS’en voor computers. Je kan hiermee bestanden op verschillende locaties en manieren opslaan .FAT32- 32 bits File Allocation Table

Ook wel een besturingsysteem dat met 32 bits werkt opvolger fat16 bits ook aanwezig bij Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0 het komt vaak voor bij opslagmedia’s zoals harde schijf partities, USB sticks en solid state drive, SD kaartjes.NTFS - New Technology File System

NTFS is ook een bestandssysteem dat veel gebruikt wordt door Windows NT en hoger. NTFS is gebaseerd op HPFS, het bestandssysteem dat door Microsoft werd ontwikkeld voor OS/2 als een vervanging voor het oudere FAT-bestandssysteem dat MS-DOS gebruikte. NTFS heeft enkele verbeteringen ten opzichte van FAT, zoals de ondersteuning van "metagegevens" en bestandsbeveiliging. Bovendien maakt het gebruik van bepaalde gegevensstructuren die de prestaties, betrouwbaarheid en gebruik van schijfruimte verbeteren. NTFS bestaat in verschillende versies.

1.0, 1.1 en 1.2 van NT 3.51 en NT 4

3.0 van Windows 2000

3.1 van Windows XP en hoger

Eigenschappen van tabel verslag

NTFS

FAT32

Max. bestandsgrootte

16 terabyte,

4 gigabyte

Max. (.exe) programmagrootte

2 gigabyte

Niet aanwezig

Max schijfgrootte

256 terabyte

8 terabyte

Ontwerpjaar

1993

1996

Lezen/ met welk bestandssysteem werkt de OS’.

Windows OSX Linux, NT 3.51 en NT 4

3.0 van Windows 2000

3.1 van Windows XP en hoger


Windows, OSX, Linux, Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0

Schrijven

Windows OSX Linux, beveiliging, meer schijfruimte, hogere prestaties. Ondersteuning van metadata

Windows OSX Linux, minder snel beschadiging, gebruikt kleinere clusters voor geheugen winnen.


Met de bestandssysteem kun je allerlei opdrachten laten uitvoeren. mijn pc voert met NTFS deze opdrachten uit.
Aanmaken van een bestand via het bureaublad.

Hernoemen van een bestand.

Kopiëren van een bestand.

Verplaatsen van een bestand naar een andere directory

(map).

Aanmaken van een nieuwe directory (map).Hernoemen van een directory (map).

Verplaatsen van een directory (map).

Kopiëren van een directory (map).

Verwijderen van een lege directory (map).

Verwijderen van een lege directory (map) met inhoud.

Presentatie geschiedenis OS’en

Film: pirates of silicon valley (Apple VS Microsoft)

Jobs toont de vroege jaren van de gelijknamige Apple-oprichter Steve Jobs, van het klussen in de garage van zijn ouders tot de bekendmaking van de iPod.

In Jobs van regisseur Joshua Michael Stern vertolkt de gelijkende Ashton Kutcher de overleden Apple-visionair in de periode. Dat wil zeggen: gedurende de uitvinding van Apple’s eerste computers, in de garage van zijn adoptieouders samen met Steve Wozniak, zijn opeenvolgende vertrek bij het grote computerbedrijf dat hij zelf oprichtte en vlak voor zijn terugkeer met de iMac, de iPod en iTunes, waardoor hij Apple, toen hij stierf, nog veel groter achterliet. Jobs was een eigenwijzen leider, over wiens prestaties als CEO van Apple niet getwist hoeven te worden: twee maanden voor Jobs vroegtijdige overlijden aan kanker werd Apple gekroond tot meest waardevolle bedrijf op de beurzen. De filmbiografie Jobs neemt echter deze al uitzonderlijke prestaties en creëert een romantische scheppingsmythe die boven de man uitstijgt.

Hoezeer een op feiten gebaseerde, biografische film waarheidsgetrouw moet zijn, is een onmogelijk dilemma. Enerzijds is het wel zo eerlijk naar de toeschouwer toe om op zijn minst een genuanceerd beeld te geven, opdat deze inzicht krijgt in de situatie die hem/haar voorgelegd wordt. Anderzijds blijft het fictief vermaak, wat uiteraard vermakelijk moet zijn. Een stoffig verslag van een stel computernerds zal een film als kunstwerk niet gauw verheffen, maar de meesterlijke samenwerking tussen David Fincher en Aaron Sorkin The Social Network (2010) toonde reeds dat zelfs een gedramatiseerde biografie complex, genuanceerd en impliciet kan zijn: iedereen die de film ziet heeft een andere visie op de hierin geportretteerde Mark Zuckerberg en de ambitie van Facebook. De ambigue portrettering zet aan tot denken; de film is mede dankzij Sorkins slimme script de perfecte balans tussen toegankelijkheid en gelaagdheid. Helaas kan over Jobs niet hetzelfde gezegd worden.

Jobs verschilt in opzet weinig: Steve Jobs is een eigenaardig karakterleider, deels genie, deels klootzak. In de beoogde ambitie voor Apple moet hij keuzes maken tussen het bedrijf of zijn vrienden, waardoor hij zijn omgeving onvermijdelijk vervreemdt. Maar Jobs wordt hier niet neergezet als complexe martelaar van de technologische revolutie of als een volledige mens. Integendeel, Jobs leunt te weinig op haar personages, die prima gespeeld zijn hoeft het niet alleen te hebben van zijn gelijkenis, maar speelt tegen verwachtingen in een goede rol – maar op hopeloos afgezaagd sentiment. Er heerst in Silicon Valley al enige tijd het idee dat de technologische innovaties en vondsten die daar gedaan worden, wezenlijk de levens verbetert van iedereen met het geld voor een iPhone. Jobs gaat hier maar al te graag in mee.

Het begint al met de constante bruin-oranje tint waar de film in baadt: het verandert de Californische campussen en buitenwijken tot een zonovergoten paradijs, waar ‘s werelds grootste verzameling genieën de toekomst vormen met een soldeerbout. Dit gevoel wordt nog eens extra kracht bijgezet door ontzettend nationalistisch Amerikaanse classic rock. Er zijn niet veel andere redenen om Joe Walsh te draaien over beelden van een moeilijk kijkende Steve Wozniak achter een schimmig bureautje.

De personages krijgen op hun beurt weinig liefde. Dit is een film over de mensen achter Apple, maar deze worden enkel ingezet als vehikels voor het spuwen van lyrische, citaatwaardige teksten over de grootsheid van waar ze mee bezig zijn (computers maken) en af en toe een sneer naar Jobs’ onuitstaanbare karakter. Jobs zelf is evenzo niet zozeer een volledige mens, maar eerder een tweedeling van persoonskenmerken tussen ongrijpbare visionair met een constant priemende, indringende blik en goede ideeën, en de ondraaglijke persoon die ontkent dat de zwangerschap van zijn vriendin zijn schuld is, of in een vlaag van frustratie zijn beste programmeur ontslaat. Wanneer Steve geërgerd een haperende discman probeert te pauzeren, wordt het fundament van zijn inspiratie voor de iPod gelegd. Er wordt tevens geen woord gerept over Jobs’ leengedrag van andere bedrijven als Xerox, maar wel zijn agressieve bescherming van Apple tegenover andere imitators als Bill Gates. In plaats van het vertellen van het verhaal van de mensen die Apple oprichtten, begint de film vanaf de scheppingsmythe, de Apple- en Silicon Valley-ideologie, en lijkt daar vervolgens de personages de slaaf van te maken. De gehele film staat in dienst van dit idee.

Dat maakt de personages spijtig genoeg ééndimensionaal (of twee, in Steves geval) en bijzonder oninteressant. Wanneer de film verzandt in de uitgerekte strijd om Apples leiderschap, in suffe jaren-’80-vergaderzalen, is het onmogelijk om nog sympathie op te brengen voor de slapjes uitgewerkte cast. De film probeert het wel tegen wil en dank, maar expliciteert teveel met de sentimentele muziek, idyllische sfeer en de zelfingenomen grootsheid van alles wat met Apple te maken heeft. Door bij de kijker dit sentiment door de strot te duwen wordt een averechts effect bereikt.Film OS Linux: Revolution OS Linux Documentary 2001

De scene werd opgenomen in Silicon Valley, California

LINUX is een vrije versie van een unix operating system, bedoeld voor verschillende soorten computers, maar vooral voor gebruik op gewone PCs. Het is het geesteskind van de informatica student Linus Torvalds, die in 1991 (op 23 jarige leeftijd!) begon met het bouwen van een operating system dat gebruik en betrouwbaarheid) moest lijken op UNIX.

Als we het strikt nemen bestaat LINUX alleen maar uit het hart van dit operating system (de kernel). Echter deze strikte afbakening wordt nauwelijks gebruikt.

In het normale leven wordt met LINUX een compleet werkend operating systeem bedoeld compleet met allerlei tools. Deze tools komen meestal uit de GNU stal en vormen samen met de kernel een compleet systeem. Het vrije van LINUX zit hem in:
Volledige toegang tot de source code; (Je mag ook zelf code aanpassen waar je maar wil: Geen licentie rechten te betalen voor gebruik.

Om het verschil tussen bijvoorbeeld Windows 95/98 en LINUX aan te duiden is een voorbeeld wellicht wel zo duidelijk.

WINDOWS 95/98
De Fisher-Price oplossing. Je hoeft niets in elkaar te zetten. Het is er gelijk. Maar als je een garage koopt dan heb je ook alleen een garage en geen vliegtuig. Handig als je niets wil bouwen.

Onderzoek kantoorapplicaties en andere

standaard software

Ik maak deel uit van eiland 3, Bedenk minimaal 12 vragen die je kan stellen over kantoorapplicaties van een bedrijf 1. Is de apparaat aangepast?

 2. Wat is een goede app?.

 3. Met wat voor programma kan je een app maken?

 4. Van wie is het app afhankelijk?

 5. Welke app gebruik jullie?

 6. Zijn der kosten aan ?

 7. Wat zijn de voor en nadelen van een app

 8. Wat voor voorkennis moet je hebben?

 9. Hoe kan je een app ondersteunen?

 10. Valt het mee om een juiste appte maken?

 11. Kan je vanuit huis werken?

 12. Kan ik informatie en bestanden snel beheren, bewerken, delen en koppelen?

 13. Is de app gebruikersvriendelijk en betaalbaar?

 14. Kan je het upgraden?

12 vragen stellen aan een ict bedrijf?

 1. Welke software gebruikt u?

 2. Hoe vindt je de juiste software voor jou bedrijf?

 3. Hoe schaf je een software aan?

 4. Moet ik voor elke verschillende handeling een ander software product gebruiken?

 5. Kan ik zowel online als offline kunnen werken?

 6. De juiste software vinden die je bedrijf ondersteunt valt dat mee?

 7. welk software pakket wordt er gebruikt?

bedrijven benaderen en vragen stellen? (wie gaat welke vragen stellen)

4Noteer alle antwoordden op de vragen per bedrijf

5 welke software werd het meest gebruikt

7 Voeg de antwoordde aan jou vragenlijst aan jou portfolio toeHandleiding Installeren
Windows 7 installatieprocedure handleiding

Back-up

De instructies die wij hier geven is voor een nieuwe installatie. Alle bestaande installaties zullen verwijderd worden, dit is inclusief de ‘Herstel’ (RESTORE) partitie die eventueel door de leverancier van uw computer is aangemaakt.

Wanneer u Windows 7 wilt installeren op een computer waarop al een Windows installatie bestaat dan dient u van te voren eerst een backup te maken van al uw documenten. Hier volgen paar punten om op te letten bij het maken van een backup: • Mijn Documenten (incl. Mijn Afbeeldingen en Mijn Muziek)

 • Favorieten

 • Bureaublad

 • Sommige programma’s gebruiken bepaalde bestanden voor hun configuratie, dus als u die wilt overnemen dient u daar ook backup van te maken, anders worden deze programma’s geïnstalleerd met standaard configuratie. Bijvoorbeeld: sessielijst in een FTP programma en Outlook handtekening en archieven.

 • Software: wanneer u bepaalde programma’s niet op Cd of Dvd hebt staan maar als losse bestanden of mappen op uw hardeschijf dan dient u daar ook backup van te maken zodat u deze later (na de installatie) opnieuw kunt installeren. Let op, het gaat hierbij om de installatie (setup) programma en niet een kopie van de map waarin het programma reeds geïnstalleerd is. Dus maak geen backups van C:\Programmas\... (Engels: C:\Program Files\...)

 • Controleer of u niks opgeslagen heeft onder C:\ of een andere partitie. Let erop dat bij onze instructies alle bestaande partities verwijderd worden.

Drivers

Zorg dat u van te voren alle juiste drivers voor uw computer die voor Windows 7 zijn bestemd klaar hebt op een Cd/Dvd of USB stick. Kans bestaat dat uw netwerkkaart na de installatie nog geïnstalleerd moet worden m.b.v. zijn drivers en deze kunt u naderhand niet op internet opzoeken, omdat u voor internetverbinding een werkend netwerkkaart nodig hebt, dus dan bent u gedwongen om een andere computer te gebruiken.

Wanneer u drivers downloadt zorg ervoor dat u de juiste downloadt, bijvoorbeeld voor Windows 7 Ultimate 32bit. U kunt zien of uw computer momenteel 32bit of 64bit Windows heeft door de ‘Systeem Eigenschappen’ te bekijken. Snelste manier om die te openen is de toetsencombinatie Windows Logo + Pause. Dan ziet u in het kort een omschrijving van geïnstalleerde Windows en daaronder enkele hardware eigenschappen, zoals processor en interne geheugen.

Een van de voordelen van Windows 7 is dat deze veel drivers zelf installeert, dus hoeft u weinig op te zoeken.

Software en Hardware compatibiliteit

Wanneer u een andere soort besturingssysteem zoals Windows 98, XP of Vista op uw computer hebt staan en u besluit over te stappen naar Windows 7 zult u van te voren moeten controleren of al uw software en hardware op Windows 7 zullen werken. Voor beide geldt dat de fabrikant aangeeft of zijn product compatible is met Windows 7.

Windows installatie:

Cd/Dvd

Om de installatie van Windows te starten maakt u gebruik van de Windows 7 Dvd. Wanneer u een Dvd gebruikt die bijvoorbeeld door een derde partij zoals HP of Dell geleverd is kan het goed zijn dat de installatie anders loopt dan de standaard Windows installatie. Verschil is meestal dat de Dvd van deze derde partijen de drivers in zich heeft, maar ook vele programma’s van de fabrikant dat de gebruiker niet zal gebruiken. Dat laatste zorgt voor een te grote Windows installatie en maakt het systeem net iets langzamer dan een kale Window 7 installatie. Het is aan uzelf te bepalen, of u gebruikt een kale Windows 7 Dvd, zonder ingebouwde drivers, maar ook zonder extra onnodige software, of u gebruikt de Windows 7 Dvd van de leverancier met de drivers, maar ook met onnodige software die beetje voor een trage computer kunnen zorgen. De instructies in deze handleiding gaan vanuit dat u een kale Windows 7 Dvd gebruikt.

Windows installatie kunt u beste uitvoeren bij het opnieuw opstarten van de computer en niet als computer al opgestart is.  1   2   3

 • Voor en nadelen van partitioneren
 • Nadeel
 • Voordeel
 • Waarom is het handig om te partitioneren
 • FDisk Hoe kan je met de Fdisk harde schijven partitioneren
 • Meerdere partitie programma’s
 • FAT32- 32 bits File Allocation Table
 • NTFS - New Technology File System
 • Eigenschappen van tabel verslag
 • Max. (.exe) programmagrootte 2 gigabyte Niet aanwezig
 • Lezen/ met welk bestandssysteem werkt de OS’.
 • Met de bestandssysteem kun je allerlei opdrachten laten uitvoeren. mijn pc voert met NTFS deze opdrachten uit.
 • Presentatie geschiedenis OS’en Film: pirates of silicon valley (Apple VS Microsoft)
 • Film OS Linux: Revolution OS Linux Documentary 2001
 • Onderzoek kantoorapplicaties en andere standaard software
 • Handleiding Installeren Windows 7 installatieprocedure handleiding

 • Dovnload 144.41 Kb.