Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stephan Ensing Sverre Eschweiler Aria Farmani Erica Fijlstra Sil Gaaf

Dovnload 185.61 Kb.

Stephan Ensing Sverre Eschweiler Aria Farmani Erica Fijlstra Sil GaafPagina1/6
Datum20.06.2017
Grootte185.61 Kb.

Dovnload 185.61 Kb.
  1   2   3   4   5   6

18-3-2013http://www.alfredknorrcommunicatie.nl/upload/image/hanze_logo.jpg

Stephan Ensing Sverre Eschweiler Aria Farmani Erica Fijlstra Sil Gaaf

teambuilding texel

HIS

Fit for Life; Project Fit for Kids

Inhoudsopgave


Voorwoord

Wij, studiegroep 1 van klas 1I Sport Gezondheid Management, kregen de taak bij om projectmatig te werken met als eindresultaat het organiseren van een project. Dit project kreeg de naam: Project Fit for Kids.

De opdrachtgever van dit project was Morten Eschweiler van Teambuilding Texel. Dit bedrijf is gespecialiseerd in activiteiten met samenwerking. De opdrachtnemer in dit geval was de Jac. P. Thijsseschool. De activiteiten werden gedaan in de klas van Rita Heethuis.

Inleiding

In dit verslag hebben wij doelgroepanalyse gemaakt, waarin wij onder anderen deelvragen en een hoofdvraag beantwoorden. Daarnaast een draaiboek gemaakt over de activiteiten van het evenement en hoe wij de taken hebben verdeeld. Als laatste een evaluatieverslag over de dag zelf en het verslag. Hierin hebben wij ook een individuele reflectie gemaakt van elk teamlid. De dag zelf hebben wij in geheel opgenomen en verkort tot een film van 5 minuten.

Wij wensen u veel leesplezier

Managementsamenvatting

Deze managementsamenvatting is samengesteld om een goed beeld te scheppen over de resultaten van het project. Het project Fit for Kids is opgezet om de leefstijl te bevorderen bij basisschool jeugd.

Studieteam 1 van de opleiding Sport, Gezondheid en Management heeft op dinsdag 29 februari 2013 in opdracht van Teambuilding Texel het project ‘Fit for Kids’ gedraaid.

In de laatste jaren (1980-nu) is er een stijging te zien in het gewicht van kinderen. Dit heeft verschillende oorzaken, maar de hoofdoorzaak is dat kinderen minder zijn gaan bewegen en minder gezond zijn gaan eten. De overheid probeert veel aan dit probleem te doen, en ons studieteam wilde daar graag een bijdrage aan leveren.

Daarom heeft ons studieteam gekozen voor een project met als doel om basisschoolkinderen meer bewust kunnen maken van een gezonde leefstijl, de mate waarin dit belangrijk is, wat je eraan kunt doen en hoe je een gezonde leefstijl kunt blijven houden.

Aan de hand van de volgende uitgangspunten heeft studieteam 1 een project opgezet voor de kinderen van groep 6 van de Jaq. P. Thijsseschool op Texel.  1. De kinderen wordt geleerd hoe ze gezond kunnen leven, dus ze een betere leefstijl kunnen hebben. Aan de hand van bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning heeft studieteam 1 kaartjes gemaakt met informatie. Deze informatie werd na elk onderdeel door de begeleider of door de kinderen zelf voorgedragen.

  2. De kinderen wordt laten zien dat het niet altijd vervelend is om te bewegen, en hoe je samen kunt bewegen. Studieteam 1 had oorspronkelijk spellen voor buiten gebruikt, maar door het slechte weer heeft het de spellen binnen uit moeten voeren. De spellen waren stuk voor stuk gericht op bewegen in teamverband. De kinderen streden in teams tegen elkaar, met elk team een eigen begeleider van studieteam 1. Dit om er ook een competitief element in te stoppen.

De activiteiten werden uitgevoerd op de Jac. P. Thijsseschool. Hier waren een aula en gymzaaltje tot de beschikking van studieteam 1. Het bedrijf Teambuilding Texel is niet zo bekend op het gebied van het werken met kinderen van een basisschool. Het evenement is goed verlopen. De activiteiten waren goed te doen voor de leerlingen ook al waren sommige onderdelen misschien nog iets te lastig voor bepaalde individuen. Tijdens de quiz op het einde merkten we dat er goed werd overlegd tussen de teamgenoten over het uiteindelijke antwoord. Zo beantwoordde elk groepje bijna alle vragen goed. Hierdoor konden wij zien dat de leerlingen goed op hadden gelet tijdens de activiteiten zelf. Tijdens de activiteiten zelf merkten we dat het eerst moeilijk op gang kwam bij sommige groepjes. Dit kon alles te maken hebben met het feit dat de leerlingen verdeeld waren in groepjes met mensen waar ze normaal niet zo snel mee zouden samenwerken. Dit ging na een paar minuten al snel over in een goede samenwerking doordat ze anders de activiteiten niet goed konden uitvoeren. Na een tijdje werkten alle leerlingen samen zodat de activiteit tot een goed einde kwam.

Er kan worden geconcludeerd dat kinderen van 9-11 jaar een geschikte leeftijd hebben om te beginnen met het bouwen aan een gezonde leefstijl. Kinderen hebben echter wel een ander motief dan gezondheid nodig om te sporten. Er zullen geen tot weinig kinderen van 9-11 jaar zijn die sporten om gezond te blijven. Plezier brengt continuïteit in het uitvoeren van een activiteit of sport.

Ook kunnen we concluderen dat de doelstelling van het project behaald is. We hebben na afloop van de activiteiten een toets bij de kinderen afgenomen waarin vragen terugkwamen waarover in de loop van de dag informatie aan de kinderen verstrekt was. Deze vragen werden voor ongeveer 90% goed beantwoord dus kunnen we stellen dat de kinderen iets geleerd hebben met betrekking tot een gezonde leefstijl.

Doelgroepanalyse


  1   2   3   4   5   6

  • Fit for Life; Project Fit for Kids
  • Managementsamenvatting
  • Doelgroepanalyse

  • Dovnload 185.61 Kb.