Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina1/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35SUBSIDIEWEGWIJZER

VOOR ONDERNEMINGEN

2005

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Euro Info CentreSamenstelling:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Europa Economie

Euro Info Centre
Verantwoordelijke uitgever:

André Van Haver

Wnd. directeur-generaal
Druk:
Uitgave: juni 2005
Depotnummer: D/2005/3241/059
 2005. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Euro Info Centre.


SUBSIDIEWEGWIJZER

VOOR ONDERNEMINGEN

2005

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Europa Economie

Euro Info Centre

INLEIDING


De nieuwe Subsidiewegwijzer voor ondernemingen biedt u naar jaarlijkse gewoonte een overzicht van de belangrijkste overheidsstimulansen voor ondernemingen op regionaal, federaal en Europees vlak met bijzondere aandacht voor de KMO’s. Hierbij wordt gepoogd om de ondernemingen in het Vlaamse Gewest wegwijs te maken in het labyrint van steunmaatregelen waarvoor zij in aanmerking kunnen komen.

Iedere maatregel wordt kort geschetst met aandacht voor de begunstigden, de geldende criteria en de voordelen. Tevens vermeldt deze gids telkens het contactadres voor aanvullende inlichtingen. De redactie van deze nieuwe brochure werd afgesloten op 30 juni 2005.


De dertiende editie van deze gids werd samengesteld door het Euro Info Centre van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit informatiecentrum maakt deel uit van een netwerk van 280 Europese centra, dat ook buiten Europa contacten heeft. Het Euro Info Centre werd in 1990 opgericht op initiatief van de Europese Commissie. Het heeft als kernopdracht de informatiestroom over Europese aangelegenheden voor KMO’s te bevorderen, met inbegrip van de maatregelen die op federaal en regionaal niveau worden genomen ter uitvoering van Europese beslissingen.
De informatie die u in deze brochure terugvindt, kan ook worden geraadpleegd op de website van het Euro Info Centre: http://www.vlaanderen.be/euroinfocentre.

Geïnteresseerden kunnen voor aanvullende informatie uiteraard steeds terecht bij het Euro Info Centre zelf dat ook over andere Europese materies inlichtingen verstrekt.

Alle vragen over Europa, Europese wetgeving, Europese programma’s, en dergelijke worden door de medewerkers snel en efficiënt behandeld.

Over de dienstverlening van het Euro Info Centre bestaat een afzonderlijke brochure die op eenvoudig verzoek gratis kan worden bekomen bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Euro Info Centre, Markiesstraat 1, 1000 Brussel.


Ik hoop dat de geactualiseerde gids u voldoende inzicht verschaft in het aanbod van steunmaatregelen waarvoor u als onderneming in aanmerking kan komen.

André Van Haver

Wnd. directeur-generaal

Administratie Economie


INHOUDSTAFEL


DEEL I : STEUN BIJ INVESTERINGEN EN ADVIES


 1. ADVIESCHEQUES, DNACHEQUES, GRATIS OPSTART, DE GROEPREMIE, DE ECOLOGIE-PREMIE

  1. Adviescheques

  2. Dnacheques

  3. Gratis opstart

  4. De groeipremie

1.4.1 Groeipremie via oproepsysteem

1.4.2 Groeipremie voor strategische projecten  1. De Ecologiepremie

2. INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN (GIMV)

2.1 Groeikapitaal en Buy-in/out  1. Venture Capital

   1. Life Sciences

   2. Information en Communication Technology

2.3 Biotech Fonds Vlaanderen

3. PARTICIPATIEFONDS

3.1 Starteo/Optimeo: beroepskredieten verdeeld tussen uw bankier en het Participatiefonds


  1. Startlening-solidaire lening: twee microkredieten met professionele begeleiding om de creatie van een eigen job te financieren

   1. Startlening: voor de werkzoekende die zich vestigt als zelfstandige of die een eigen zaak opricht

   2. Solidaire lening: een eigen economische activiteit creëren zonder startkapitaal

3.3 Business Angel +: co-financiering met een Business Angel van een innoverend project

 1. PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN NV (PMV)

5. SUBSIDIES VOOR DE AANLEG VAN BEDRIJVENTERREINEN- WETENSCHAPSPARKEN- BEDRIJFSGEBOUWEN

DEEL II : FISCALE STEUN


1. INVESTERINGSAFTREK

2. COORDINATIECENTRA

3. DISTRIBUTIECENTRA

4. DIENSTENCENTRA

5. VRIJSTELLING VOOR BIJKOMEND PERSONEEL VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN UITVOER

6. VRIJSTELLING VOOR BIJKOMEND PERSONEEL MET EEN LAAG LOON

DEEL III : STEUN BIJ AANWERVINGEN
1. PARAFISCALE MAATREGELEN


  1. De vermindering 2004

   1. De structurele vermindering

   2. Doelgroepvermindering

    1. Oudere werknemers

    2. Nieuwe werkgevers – eerste aanwervingen

    3. Werkgevers die een collectieve arbeidsduurvermindering of een vierdagenweek instellen

    4. Langdurig werkzoekenden – algemene categorie

    5. Langdurig werkzoekenden – de doorstromingsprogramma’s

    6. Langdurig werkzoekenden – de sociale inschakelingseconomie

    7. Jonge werknemers

    8. Herstructurering

  2. De specifieke verminderingen

   1. Werkbonus

   2. Vermindering van de werknemersbijdrag - herstructurering

   3. Tegemoetkoming aan de non-profitsector tot bevordering van de werkgelegenheid

   4. Bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (sociale maribel)

   5. Wetenschappelijk onderzoek

2. FINANCIELE MAATREGELEN

2.1 Aanmoedigingspremies in de privé-sector


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 • Druk: Uitgave

 • Dovnload 0.9 Mb.