Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina20/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

Aanvraagprocedure

Voorstellen voor KMO-Innovatiestudies en KMO-Innovatieprojecten kunnen doorlopend ingediend worden bij IWT-Vlaanderen – KMO-Programma. Per kalenderjaar kunnen per KMO maximaal twee KMO-Innovatiestudies Type 1, twee KMO-Innovatiestudies Type 2 of 3, twee KMO-Innovatiestudies Type 4 en twee KMO-Innovatieprojecten voor steun aanvaard worden. Per KMO kan maximaal één KMO-Innovatiestudie Type 5 gesteund worden. Het projectvoorstel omvat de volgende onderdelen: • algemene administratieve inlichtingen over de aanvrager en eventuele andere deelnemers aan het project;

 • beschrijving van het projectvoorstel;

 • het valorisatiepotentieel van de projectresultaten;

 • financiële aspecten van het project: begroting per partner en gevraagde steun;

 • profiel van de aanvrager en van de eventuele andere deelnemers aan het project.

IWT-Vlaanderen beschikt voor elk projecttype in het KMO-Programma over een gedetailleerde handleiding, die op eenvoudige aanvraag en gratis verkrijgbaar is, of via de website.

Aanvullende inlichtingen


Algemene informatie is terug te vinden op de homepage van IWT-Vlaanderen (http://www.iwt.be) en vragen kunnen steeds gesteld worden via e-mail op het adres: kmo.programma@iwt.be.
IWT-Vlaanderen – KMO-Programma

Luc De Buyser

Bischoffsheimlaan 25

1000 Brussel

Tel.: 02/20.90.900

Fax.: 02/22.31.181

E-mail: kmo.programma@iwt.be

Website: http://www.iwt.be


1.3 EUREKA


Inhoud steunmaatregel

EUREKA is een stimuleringsprogramma voor toegepast marktgericht onderzoek in de industrie. Het is geen initiatief van de Europese Commissie maar een samenwerkingsverband van 35 Europese landen. In een EUREKA-project werken minstens twee onafhankelijke partners uit twee EUREKA-landen samen. Door EUREKA wordt aan de projecten een label toegekend dat het innovatief en internationaal karakter van het project erkent. De betrokken deelnemers kunnen zich voor financiële ondersteuning van hun aandeel in het project wenden tot hun eigen nationale of regionale overheden. In Vlaanderen staat IWT hiervoor in.Begunstigden

Steun in het kader van EUREKA wordt door IWT toegekend aan alle in Vlaanderen gevestigde ondernemingen (van KMO tot dochter van een multinational), en hiermee samenwerkende onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen. Voor de ondernemingen is het noodzakelijk dat ze een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen waar tewerkstelling en economische activiteit plaatsvindt. De mogelijkheid tot valorisatie of toepassing van de onderzoeksresultaten in Vlaanderen staat centraal. Alle ondernemingstypes, met uitzondering van zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen of nationale monopolies komen in aanmerking. Er zijn geen sectorale beperkingen maar onderzoek met militaire affiniteit wordt niet gesteund.Projecten

Vlaamse bedrijven en hiermee samenwerkende onderzoeksinstellingen die partner zijn in een EUREKA-project kunnen bij IWT steun aanvragen voor industrieel basisonderzoek, prototype-onderzoek, of een combinatie van beiden. Steunaanvragen in het kader van EUREKA volgen de gebruikelijke steun- en evaluatieregels van IWT. IWT voorziet een toeslag van 10% wanneer de (Vlaamse) steunaanvraag kadert in een EUREKA-project met een reëel en noodzakelijk internationaal karakter en er een samenwerking is met minstens 1 partner uit een andere lidstaat van de Europese Unie. Deze toeslag is cumuleerbaar met de bestaande extra 10% voor KMO's.Diversen

EUREKA is een gebruiksvriendelijk kader voor internationale samenwerking in onderzoek en ontwikkeling. Het 'bottom up' karakter van EUREKA laat een grote vrijheid aan de deelnemende partners, die zelf bepalen met wie en waarover zij willen samenwerken. EUREKA-projecten zijn dikwijls bilaterale projecten. Het programma is daarom bijzonder populair bij KMO’s.Aanvraagprocedure

De aanvraag omvat een dubbele procedure. Het EUREKA-label wordt aangevraagd via het EUREKA-netwerk en toegekend na evaluatie door de EUREKA-secretariaten van de betrokken landen. De aanvraag tot steunverlening aan de Vlaamse partners wordt ingediend bij, en behandeld door, het IWT. Voor een vlot verloop dienen beide procedures te worden gesynchroniseerd. Contacteer hiervoor, in een zo vroeg mogelijk stadium, de regionale contactpersoon voor EUREKA.


Bij de evaluatie van een steunaanvraag in EUREKA-kader, onderzoekt IWT onder meer de meerwaarde van de Europese samenwerking voor de Vlaamse deelnemer(s). Deze meerwaarde is een noodzakelijke voorwaarde voor het bekomen van de financiële toeslag. Indien geen meerwaarde wordt vastgesteld, kan de steunaanvraag verder behandeld worden als een regionaal onderzoeksproject, en gesteund worden volgens het gebruikelijke steunregime.


 Aanvullende inlichtingen

Algemene informatie is terug te vinden op de homepage van IWT-Vlaanderen (http://www.iwt.be onderdeel EUREKA).


IWT

Danny Van Steenkiste

EUREKA Regionaal Contact

Bischoffsheimlaan 25

1000 Brussel

Tel.: 02/20.90.971

Fax: 02/22.31.181

E-mail: dvs@iwt.be

Website: http://www.iwt.be

1.4 VLAAMSE INNOVATIESAMENWERKINGSVERBANDEN
Inhoud steunmaatregel

Het VIS-besluit voorziet in de ondersteuning van drie activiteiten: innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek. Deze activiteiten kunnen worden gebundeld, wat aanleiding geeft tot vier projecttypes, te weten: • projecten van collectief onderzoek;

 • projecten van technologische dienstverlening;

 • projecten van sub-regionale innovatiestimulering;

 • projecten van thematische innovatiestimulering.

Het VIS-besluit voorziet in een ondersteuning van maximaal 80% van de aanvaardbare kosten voor de activiteiten van technologische dienstverlening en innovatiestimulering en van maximaal 50% van de aanvaardbare kosten voor de activiteiten van collectief onderzoek.


Binnen de globale context van innovatie-ondersteuning heeft elk van deze projecttypes een specifieke doelstelling. Deze wordt uitvoerig beschreven in een voor elk type uitgewerkte handleiding.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

 • Inhoud steunmaatregel
 • Begunstigden
 • Projecten
 • Diversen
 • Aanvraagprocedure
 •  Aanvullende inlichtingen

 • Dovnload 0.9 Mb.