Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina28/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

Inhoud steunmaatregel

Het ESF wil bijdragen aan de optimale benutting van het menselijk potentieel. Het betreft hier Europese subsidies, die willen verhinderen dat een belangrijk deel van het menselijk potentieel binnen de EU verloren zou gaan voor de arbeidsmarkt. De arbeidskrachten vormen immers de belangrijkste 'grondstof' van het oude continent. De slagzin van het ESF is derhalve: 'Meer en betere jobs voor meer mensen'. Europa ziet het ESF als het voornaamste instrument voor de Europese Werkgelegenheidsstrategie. Het Fonds is gestructureerd volgens de vier 'pijlers' van deze Europese Werkgelegenheidsstrategie, te weten: • inzetbaarheid van werkzoekenden;

 • ondernemerschap;

 • aanpasbaarheid van werknemers;

 • gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Europa spreekt zich niet meer uit over individuele projecten. Dit wordt overgelaten aan de lidstaten, in ons geval de Vlaamse Gemeenschap. Vlaanderen heeft een aantal programma's uitgewerkt waarbinnen de individuele projecten geplaatst worden. Deze programma's, Enkelvoudige ProgrammeringsDocumenten in het jargon (EPD's), vormen de basis voor de strategie waarmee Vlaanderen de doelstellingen van het ESF wil realiseren. De lidstaat legt deze programma's ter goedkeuring voor aan de EU. Op deze wijze werken Vlaanderen en Europa samen aan de optimale benutting van het menselijk potentieel.


De individuele projecten die door de promotoren worden ingediend, dienen te beantwoorden aan de prioriteiten die in de programma's zijn opgenomen. Voor elk programma is er een Vlaams Monitoring Comité (VMC) actief, dat objectieve criteria voor projecten vastlegt. Sommige criteria zijn algemeen, andere gelden specifiek voor bepaalde maatregelen.

Begunstigden

Diverse categorieën van promotoren kunnen projecten indienen:

Projecten
Doelstelling 2

In Vlaanderen zijn er vier doelstelling 2 programma's: Limburg, Antwerpen, Kust en Oost Vlaanderen. Het grootste gedeelte van de Europese steun in deze programma’s komt uit het EFRO. Het ESF participeert in alle doelstelling 2 programma’s behalve in dat van Oost Vlaanderen.

De vier doelstelling 2 programma's lopen van 2000 tot en met 2006. Alle programma's hebben eveneens een phasing out luik (2000 2005) voor de gebieden die in de periode 1994 1999 steun genoten uit doelstelling 2  of 5B programma's, maar nu niet langer in het doelstelling 2 gebied (2000 2006) zijn opgenomen. De phasing out luiken voorzien nooit in ESF steun.


De doelstelling 2 programma's zijn regiogebonden. Als algemene regel geldt dat de deelnemers aan de opleidingsprojecten moeten wonen en/of werken in het gebied. De criteria voor de ESF maatregelen binnen de programma's zijn voor het overgrote deel voor alle doelstelling 2 programma's dezelfde. De enkele kleine verschillen werden veroorzaakt omdat er rekening diende te worden gehouden met de specificiteit van de regio's.
Doelstelling 2 Limburg

De regio die voor steun in aanmerking komt omvat (delen van) enkele gemeenten in Midden Limburg (industriële zone) en Zuid Limburg (plattelandszone).

Naast de technische bijstand, is er één ESF maatregel in het programma. Het maximale steunpercentage in die maatregel bedraagt 45% ten opzichte van de totale subsidiabele kost.
Voor de volledige periode (2000 2006) wordt er 26.332.500 euro aan ESF steun voorzien.
Doelstelling 2 Antwerpen

De regio die voor steun in aanmerking komt omvat de gemeenten Mol, Balen en Dessel in de Kempen, en een gebied in het noordoosten van de stad Antwerpen.


Naast de technische bijstand zijn er twee ESF maatregelen in het programma. Een ervan slaat op de Kempen en heeft een maximaal steunpercentage van 50% ten opzichte van de totale subsidiabele kost. De andere slaat op Antwerpen Noordoost en heeft een maximaal steunpercentage van 33,3% ten opzichte van de totale subsidiabele kost.
Voor de volledige periode (2000 2006) wordt er 15.005.481 euro aan ESF steun voorzien voor het volledige programma.
Doelstelling 2 Kust

De regio die voor steun in aanmerking komt omvat (delen van) de kustgemeenten in West Vlaanderen.


Naast de technische bijstand is er één ESF maatregel in het programma. Het maximale steunpercentage in die maatregel bedraagt 50% ten opzichte van de totale subsidiabele kost.
Voor de volledige periode (2000 2006) wordt er 5.046.899 euro aan ESF steun voorzien.

Doelstelling 3

Het Vlaamse EPD doelstelling 3 voor de periode 2000 2006 werd door Europa goedgekeurd in december 2000. Het EPD is gestructureerd volgens een aantal zwaartepunten, die de afspiegeling vormen van de vier pijlers van de Europese Werkgelegenheidsstrategie. Per zwaartepunt is er een regisseur aangeduid. Voor elk zwaartepunt wordt er gewerkt met vaste indieningrondes. De criteria zijn verschillend voor elk zwaartepunt. Het EPD doelstelling 3 is actief in heel Vlaanderen.


Zwaartepunt 1

Zwaartepunt 1 wil de inzetbaarheid verhogen van werkzoekenden uit de preventieve doelgroep, dit wil zeggen: • personen jonger dan 25 jaar, die minder dan 6 maanden werkloos zijn;

 • personen van 25 jaar en ouder, die minder dan 12 maanden werkloos zijn.


Zwaartepunt 2

Zwaartepunt 2 wil de inzetbaarheid verhogen van werkzoekenden uit de curatieve doelgroep, dit wil zeggen: • al de werklozen die niet onder zwaartepunt 1 thuishoren.


Zwaartepunt 3

Zwaartepunt 3 wil het ondernemerschap bevorderen. Men wil namelijk mensen aanzetten tot het opzetten van een eigen zaak.


Zwaartepunt 4

Zwaartepunt 4 wil een bijdrage leveren aan de aanpassing van werknemers aan de snel veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Zwaartepunt 4 is gekoppeld aan het Hefboomkrediet.


Zwaartepunt 5

Zwaartepunt 5 subsidieert projecten die het betreden van de arbeidsmarkt voor vrouwen vergemakkelijken. Dit zwaartepunt is gekoppeld aan middelen van VESOC.1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

 • Begunstigden
 • Projecten Doelstelling 2
 • Doelstelling 3

 • Dovnload 0.9 Mb.