Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina30/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Inhoud steunmaatregel

In het kader van de Conventie van Lomé, een overeenkomst tussen de Europese Unie en zeventig landen in Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (Pacific), werd in 1977 het Centrum voor Industriële Ontwikkeling opgericht.

Dat Centrum is een ACS-EU-institutie die gefinancierd wordt door het Europees Ontwikkelingsfonds.

In het kader van het Cotonou-akkoord, ondertekend op 23 juni 2000 met 77 ACS-landen en de Europese Unie, kreeg het centrum een aantal extra taken op het gebied van toerisme, telecommunicatie en transport. De naam van het centrum werd eveneens gewijzigd in Centrum voor de Ontwikkeling van Ondernemingen (COO).


Het Centrum voor de Ontwikkeling van Ondernemingen biedt ondersteuning bij de oprichting, uitbreiding, diversificatie en de reorganisatie van de productie of diensten van ACS-ondernemingen. Daarnaast helpt het centrum de competitiviteit te verbeteren, de intermediaire organisaties (onder andere de beroepsorganisaties en financiële instellingen) te versterken en de expertise van consultants te ondersteunen.

Het centrum moedigt de regionale integratie van de ACS-landen aan, organiseert meetings tussen bedrijven van de Europese Unie en ACS-landen, ondersteunt de partnerschappen tussen partijen in de EU en de ACS-landen en informeert over de business en investeringsmogelijkheden in de ACS-landen.


Het centrum richt zijn aandacht op de volgende sectoren: industrie, landbouw, bouw, toerisme, telecommunicatie, transport en het privé-management van alles wat te maken heeft met de infrastructuur en de diensten van deze sectoren.
Projecten
Het COO beschikt over twee instrumenten voor directe ondersteuning: CDE Development Facility en CDE Assistance Facility. Het eerste instrument biedt ondersteuning bij de voorbereiding van de oprichting van een onderneming: het uitvoeren van haalbaarheids- en marktstudies of ander voorafgaandelijk onderzoek, de financiële structurering en juridische onderbouwing van het project, het opsporen van technologieën en kandidaat-partners. Via het tweede instrument wordt het opstarten en verder ontwikkelen van de onderneming ondersteund. Naast de directe ondersteuning helpt het centrum ook bij de zoektocht naar de eigenlijke financiering voor het project.
Elk jaar organiseert het Centrum voor de Ontwikkeling van Ondernemingen een reeks events zoals forums, workshops, ontmoetingen met mogelijke partners. Ook het maken en uitbrengen van studies, artikels en boeken over bepaalde industriële sectoren in de ACS-landen maakt deel uit van de ondersteunende functie van het centrum.

Begunstigden

In het algemeen komen bedrijven van een ACS-land of van een land in de Europese Unie die alleen of gezamenlijk een industrieel project in een van de ACS-landen willen opstarten in aanmerking voor de diensten van het Centrum voor de Ontwikkeling van Ondernemingen.

Het gaat om bedrijven die in de opstartfase zitten of bedrijven die willen uitbreiden, diversifiëren of reorganiseren in een ACS-land. Ook consultants en consultancybedrijven die kunnen inspelen op de nieuwe behoeften van bedrijven komen in aanmerking
De volgende ACS-landen nemen deel:


 • West-Afrika: Benin, Burkina Faso, Kaapverdië, Ivoorkust, Gambia, Ghana, Guinea, Guinee Bissau, Liberia, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo;

 • Centraal-Afrika: Burundi, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, Chad, Kongo, Democratische Republiek Kongo, Equatoriaal Guinee, Gabon, Sao Tomé en Principe;

 • Oost-Afrika: de Comoren, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Mauritius, Rwanda, Seychellen, Somalië, Soedan, Tanzania, Oeganda;

 • Zuid-Afrika: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika;

 • de Caraïben: Antigua en Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominicaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, St.-Kitts en Nevis, St.-Lucia, St.-Vincent en de Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobago;

 • Pacific: Cook-eilanden, Fiji, Kiribati, Marshall-eilanden, Micronesië, Nauru, Niue, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Samoa, Solomons-eilanden, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.


Diversen
Om steun te ontvangen voor een onderneming moet die minstens 80.000 euro activa hebben of 50.000 euro jaarlijkse omzet. Verder moet de onderneming financieel en technisch levensvatbaar zijn en minstens vijf personen tewerkstellen. Naargelang van het soort project is de bijdrage van het Centrum voor de Ontwikkeling van Ondernemingen maximum 100.000 euro per project per jaar met een limiet van twee derde van de totale kosten. De bijdrage moet ook kleiner zijn dan 20% van de activa of de omzet van de onderneming.
Consultants and consultingorganisaties kunnen hun expertise over ACS-landen en samenwerking met collega's in ACS-landen uitbreiden. Hiervoor kunnen zij maximaal twee derde van de kosten vergoed krijgen, met een maximum van 50.000 euro.

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen rechtstreeks ingediend worden bij het Centrum zelf of bij een van de antennes van het ACS-netwerk in de ACS-landen of de Europese Unie. Indieners van een aanvraag (bedrijven of promotors) moeten duidelijk bepalen welke bijstand en steun zij verwachten van het Centrum voor de Ontwikkeling van Ondernemingen.


De formulieren om een aanvraag in te dienen zijn beschikbaar op de website.

 Aanvullende inlichtingen

Centrum voor de Ontwikkeling van Ondernemingen

Herrmann Debrouxlaan 52

1160 Brussel

Tel.: 02/679.18.50

Fax: 02/679.18.70

E-mail: info@cde.int

Website: http://www.cde.int/

4.2 PRO-INVEST: EEN PROGRAMMA VOOR DE PROMOTIE VAN INVESTERINGEN IN DE

ACS-LANDEN
Inhoud steunmaatregel

Het Pro-Investprogramma is een EU-ACS-partnerschapsprogramma dat ontwikkeld en aangenomen is door de Europese Commissie ten voordele van de ACS-landen. Het programma werd officieel gelanceerd op 22 oktober 2002 in Brussel.

Het doel van dit programma is de stroom van investeringen en technologieën naar bedrijven die actief zijn in de kernsectoren in de ACS-landen te bevorderen. Dat zal bereikt worden via een tweedimensionale aanpak:


 • steun aan intermediaire en professionele organisaties;

 • ontwikkeling van partnerschappen tussen Noord-Zuid- en Zuid-Zuidbedrijven.

Pro-Invest wordt beheerd door het Centrum voor de Ontwikkeling van Ondernemingen onder toezicht van EuropeAid Co-operation Office van de Europese Commissie. Met een budget van 110 miljoen euro gespreid over een periode van zeven jaar, wordt Pro-Invest gefinancierd door het Europees Ontwikkelingsfonds.Begunstigden

Intermediaire organisaties uit de ACS-landen, zoals Kamers van Koophandel en Industrie, professionele en sectorale organisaties, werkgeversorganisaties en financiële instellingen en ook regionale organisaties uit de particuliere sector die ten minste twee landen vertegenwoordigen, komen in aanmerking. Afhankelijk van het type project kan de maximale tegemoetkoming tot 250.000 euro bedragen.


Bedrijven die hebben deelgenomen aan Pro-Investevenementen kunnen individuele steun (<= 50.000 euro) ontvangen voor mogelijke follow-upprojecten of partnerschappen.
De tegemoetkoming via het Pro-Investprogramma is beperkt tot twee derde van de goedgekeurde kosten.

Projecten
 • activiteiten op het gebied van diensten voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven;

 • initiatieven op het gebied van promotie van de particuliere sector en beleidsdialoog;

 • sectorale partnerschapsinitiatieven organiseren.Aanvraagprocedure

Voor de intermediaire organisaties zijn er vier oproepen per jaar. Meer informatie over de oproepen is te vinden op de website van Pro-Invest: http://www.proinvest-eu.org en op de website van EuropeAid: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm.


Voor individuele bedrijven is er elke maand een deadline.

Aanvullende inlichtingen


Centrum voor de Ontwikkeling van Ondernemingen

ProInvest Management Unit

Patrick Keene

Herrmann Debrouxlaan 52

1160 Brussel

Tel.: 02/679.18.50/51

Fax: 02/679.18.70

E-mail: infos@proinvest-eu.org

Website: http://www.proinvest-eu.org

5. OVERIGE INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN INTERNATIONALE

SAMENWERKING

5.1 AL-INVEST III (2003-2007)Inhoud steunmaatregel

Het AL-Investprogramma werd in 1994 opgestart door de Europese Commissie met als doel de economische samenwerking tussen Europese en Latijns-Amerikaanse bedrijven en de investeringen en handelsrelaties tussen beide regio’s te ondersteunen. De standaardtaal is Spaans, maar de meeste informatie is ook beschikbaar in het Engels en het Portugees.


Het programma is er ook op gericht:

 • steun te verlenen aan KMO's in de EU en in Latijns-Amerika bij internationale activiteiten;

 • de investeringen door Europese KMO's in KMO's in Latijns-Amerika te bevorderen;

 • de betrekkingen tussen de twee regio’s te verbeteren door Europese technologieën en knowhow te verspreiden in landen in Latijns-Amerika;

 • langetermijnbetrekkingen te ondersteunen die alle betrokkenen voordeel opleveren en een duurzaam karakter hebben;

 • de overdracht van technologie, en de totstandkoming van joint ventures en commerciële akkoorden tussen bedrijven in de EU en in Latijns-Amerika te bevorderen.

De betrokken landen zijn: • alle 25 EU-lidstaten;

 • 18 Latijns-Amerikaanse landen (Argentinië, Bolivië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela).Begunstigden

Het geld van het AL-Investprogramma wordt aan de leden toegekend. Ze organiseren hiermee vooral seminaries, conferenties en bedrijfsontmoetingen, en ze verlenen technische ondersteuning aan bedrijven. Organisaties als Kamers van Koophandel, brancheorganisaties, instituten voor buitenlandse handel, ontwikkelingsagentschappen en particuliere adviesverleners kunnen lid worden.


Bedrijven kunnen deelnemen aan de voor hen georganiseerde activiteiten of optreden als dienstverlener of expert. Een lijst van de activiteiten kunt u vinden op: http://www.al-invest3.org/ door te klikken op ‘Events’. U kunt daar ook de organisatoren opzoeken.

Vervolgens kunt u op http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/network_en.cfm de contactgegevens van die organisatoren vinden door te klikken op ‘Network’ en de juiste zoekcriteria in te geven.

Meestal kunt u de organisator vinden door een deel van de naam van de organisator in te voeren bij ‘Name’. Houd er wel rekening mee dat de zoekopdracht hoofdlettergevoelig is. Een alternatieve manier bestaat erin het land te kiezen waar het evenement plaatsvindt via ‘Event Country’.
Projecten
De projecten kunnen onderverdeeld worden in twee groepen:


 1. Voorzieningen voor KMO's: budget 41,7 miljoen euro:

 • CAPYME: seminaries, workshops en training voor KMO's over internationaliseringsstrategieën en sectorale, technische ondersteuning;

 • SEU/SLA: Latijns-Amerikaanse weken (SLA) / Europese weken (SEU): internationale handelsbeurzen organiseren en bezoekers bijstaan;

 • ES: sectorale bedrijfsontmoetingen, vaak in het kader van internationale handelsbeurzen; samen met een technisch seminarie en eventuele technische bezoeken;

 • FDN: hulp verlenen bij de onderhandelingen over internationale businessplannen en het sluiten van partnerschappen;

 • CEP: ondersteuning van bedrijven die al een project hebben ontwikkeld. Die steun kan helpen bij de uitvoering van projecten die uit de andere activiteiten voortvloeien.
 1. Voorzieningen voor aangesloten leden: budget 6 miljoen euro:

 • CAP: kennisoverdracht binnen het netwerk;

 • IFU: uitwisseling van personeelsleden tussen aangesloten organisaties en externe organisaties;

 • ACO: onderlinge steun tussen aangesloten organisaties om nieuwe dienstverlening op te starten.


Aanvraagprocedure
Om steun te kunnen ontvangen moet een organisatie lid zijn van het AL INVEST III-netwerk. De aanvraagprocedure om lid te worden vindt u in de brochure op:

http://www.al-invest3.org/Documents/AL_INVEST_III_-_INFO_Sheet_ENGLISH.pdf.
Een lid mag per selectiecomité voor iedere activiteit slechts één voorstel indienen. Vanaf 2005 is er elke twee maanden een selectiecomité: op 15 januari, 15 maart, 15 mei …
Er is een handleiding beschikbaar om steun te vragen voor de verschillende activiteiten. U kunt die handleiding raadplegen op http://www.al-invest3.org/ onder de rubriek ‘Manuals’.

Aanvullende inlichtingen


AL-Invest III:
AL-Invest III-Consortium

Kunstlaan 19, A/D

B-1000 Brussel

Tel.: 02/788.48.40

Fax: 02/788.48.49

E-mail: info@al-ivest3.org

Websites:

http://www.al-invest3.org

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/index_en.htm
AL-Invest I en II:
EuropeAid Co-operation Office (AIDCO)
Unit E2
AL INVEST
Wetstraat 200
(J54, 4-13)
1049 Brussels
Belgium

Fax: 02/99.10.80

E-mail: europeaid-al-invest@cec.eu.int

Website:


http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/index_en.htm
5.2 ASIA-INVEST (2003-2007)

Inhoud steunmaatregel
Het Asia-Investprogramma, een initiatief van de Europese Commissie, tracht bedrijven te helpen hun bedrijfsstrategieën te internationaliseren en de samenwerking tussen bedrijven in de Europese Unie en Azië te vergemakkelijken (Zuid- en Zuidoost-Azië en China).
Het Asia-Investprogramma in 1997 opgestart, is begonnen aan een tweede uitvoeringsfase voor een periode van vijf jaar: 2003-2007. De Europese Commissie heeft een budget van 35 miljoen euro uitgetrokken. Dit geld wordt ingezet via projecten die vallen in drie activiteitendomeinen:

 • het samenbrengen van bedrijven en het vormen van partnerschappen tussen bedrijven

 • ondersteuning van de Aziatische private sector

 • capaciteitsopbouw van Aziatische bedrijfsorganisaties en netwerking met Europese tegenhangers.

De betrokken landen zijn: • alle 25 EU-lidstaten

 • 19 Aziatische landen: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, China, Timor Leste, India, Indonesië, Laos, Maleisië, Malediven, Mongolië, Nepal, Noord-Korea, Pakistan, Filipijnen, Sri Lanka, Thailand en Vietnam.1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

 • Begunstigden
 • Aanvraagprocedure
 •  Aanvullende inlichtingen
 • Inhoud steunmaatregel
 • Projecten

 • Dovnload 0.9 Mb.