Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina33/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Diversen

De tussenkomst van het MEDIA-Programma bedraagt nooit meer dan 50% van het budget dat in aanmerking kan worden genomen voor steun. Dit laatste is veranderlijk naargelang het voorwerp van steun. Een festival bijvoorbeeld heeft nood aan een ander soort budget en maakt andere bestedingen dan een productiebedrijf dat de ontwikkeling van een langspeelfilm opstart. In het eerste geval worden bijvoorbeeld kosten van print-traffic, promotie en advertentie, ondertiteling, enzovoort in rekening genomen. In het tweede geval zullen de kosten die kunnen ingebracht worden betrekking hebben op het opstellen van een productieplan en financieringsplan, het schrijven van het scenario, onderzoek, verwerven van de rechten, enzovoort.


Aanvraagprocedure
Voor elke afdeling worden er 'oproepen tot indien van voorstellen' gelanceerd. Bedrijven worden uitgenodigd hun project voor te stellen en in te dienen voor een specifiek onderdeel van het Programma. Die oproepen kennen een uiterste inschrijvingsdatum. Over de ganse periode van zes jaar (tot 2006) worden er op regelmatige basis oproepen gelanceerd.
Op volgende websites vindt u meer informatie:

http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html

http://www.mediadesk-vlaanderen.be

Aanvullende inlichtingen


U kunt bij de MEDIA Desk terecht voor informatie (over regels en procedures) en advies en begeleiding bij het aanvragen van steun. Door het inschakelen van de MEDIA Desks in andere landen kan de MEDIA Desk voor u bemiddelen wanneer u op zoek bent naar specifieke informatie en/of personen uit een ander Europees land. Hieronder vindt u het informatiecentrum van het MEDIA-Programma van de Europese Gemeenschap:
MEDIA Desk België - Vlaamse Gemeenschap

Nathalie Goethals, coördinator

Jonas Tavernier, assistent Communicatie en Informatie

Bijlokekaai 7F

9000 Gent

Tel.: 09/235.22.65

Fax: 09/235.22.66

E-mail: info@mediadesk-vlaanderen.be

Website: http://www.mediadesk-vlaanderen.be
8. MARCO POLO (2003-2007)

Inhoud steunmaatregel

Het doel van het Marco Poloprogramma is het verminderen van verkeersopstoppingen en het verbeteren van de milieu-impact van het vrachtvervoer binnen de Europese Unie. Die doelstelling wordt nagestreefd via projecten waardoor vrachtvervoer overschakelt van wegvervoer naar transportsystemen die normaal gezien minder belastend zijn voor het milieu. Concreet betekent dit dat projecten ondersteund worden die zorgen voor een omschakeling van wegvervoer naar korte zeevaart, binnenvaart en spoorverkeer. Projecten die zorgen voor een omschakeling tussen korte zeevaart, binnenvaart of spoorverkeer onderling, worden niet ondersteund.


Het programma loopt van 2003 tot 2006. Er is een totaal budget uitgetrokken van 100 miljoen euro. De laatste oproep zal waarschijnlijk in de herfst van 2006 gedaan worden. De Europese Commissie heeft voorgesteld om vanaf 2007 het programma voort te zetten (Marco Polo II), met extra projecten en een jaarlijks budget van 100 miljoen euro.

Begunstigden

Alleen commerciële ondernemingen kunnen deelnemen aan het programma. Overheden of administraties mogen echter wel 100 % eigenaar zijn van zulke commerciële ondernemingen. Projecten moeten steeds door minstens twee partners in minstens twee landen ingediend worden.Projecten

Er zijn drie types van projecten die ondersteund kunnen worden, op voorwaarde dat ze de concurrentie niet onnodig verstoren:
  1. Wijziging van vervoersmodus

Ondersteuning bij het opstarten van dienstverlening, waarbij er tonkilometers (tkm) omgezet wordt van de weg naar de andere modi. Tijdens het project moet in maximaal 3 jaar minimaal 250 miljoen tkm van modus veranderd worden. Het project moet economisch levensvatbaar zijn na de periode van subsidiëring.


Dankzij het project moet minstens 250 miljoen tkm van modus veranderd zijn. De minimale subsidie bedraagt 0,5 miljoen euro. De hulpinfrastructuur kan voor maximaal 20 % van de subsidie ondersteund worden. De subsidie zelf bedraagt maximaal 30 % van de kosten die in aanmerking komen.


  1. Katalysator

Ondersteuning voor innovatieve projecten die structurele marktbarrières doorbreken. Projecten worden maximaal vier jaar ondersteund. Het project moet economisch leefbaar zijn na het einde van de subsidies.


De minimale subsidie bedraagt 1,5 miljoen euro. De hulpinfrastructuur kan voor maximaal 20 % van de subsidie ondersteund worden. De subsidie zelf bedraagt maximum 35 % van de kosten die in aanmerking komen.


  1. Samenwerking en leren

Het verbeteren van samenwerking en het uitwisselen van know-how voor de complexe transport en logistieke markt. Projecten kunnen maximaal twee jaar subsidie ontvangen. De resultaten van het project moeten aan het doelpubliek beschikbaar gesteld worden.


De minimale subsidie bedraagt 0,25 miljoen euro. Tot 50 % van de kosten die in aanmerking komen, kunnen vergoed worden.

Aanvraagprocedure

Ieder jaar wordt er een oproep gedaan, gewoonlijk in de zomer of herfst. De oproep wordt gepubliceerd in het officiële publicatieblad en op de website van het Marco Poloprogramma.


Het gaat hier om een competitieve procedure waarbij een rangschikking van de ingediende voorstellen wordt opgemaakt. Afhankelijk van het budget worden er een twintigtal projecten goedgekeurd en gesubsidieerd.

 Aanvullende inlichtingen

Directoraat-generaal voor Energie en Vervoer

Tel.: 02/299 64 48

Fax: 02/296 37 65

E-mail: TREN-MARCO-POLO@cec.eu.int

Website: http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index_en.htm


DEEL VIII : SAMENWERKING MET CENTRAAL- EN OOST-EUROPA  1. SAMENWERKINGSPROGRAMMA VLAANDEREN MET CENTRAAL- EN OOST-

EUROPA


Inhoud steunmaatregel
Op 29 april 2005 besloot de nieuwe Vlaamse regering om het Centraal- en Oost-Europabeleid aan te passen aan de situatie die ontstond na de uitbreiding van de EU. Daarom wordt een onderscheid gemaakt tussen de nieuwe lidstaten enerzijds, en de landen die in de nabije toekomst zullen toetreden (Roemenië, Bulgarije en Kroatië). Ook projecten in de buitengordel kunnen in aanmerking komen voor betoelaging.
Het nieuwe Vlaamse buitenlandbeleid ten aanzien van Centraal- en Oost-Europa is dan ook gestoeld op drie pijlers.
De eerste pijler, de samenwerking met de nieuwe lidstaten, omvat het zogenaamde post-accessiemodel. Dit wil zeggen het partnerschap verstevigen en specifieke Vlaamse ervaring en kennis ter beschikking stellen, bijvoorbeeld op het vlak van democratie, de kennismaatschappij en bestuurlijk beleid. Voor projecten binnen deze eerste pijler voorziet Vlaanderen 670.000 euro.
In 2005 wordt gefocust op samenwerkingsprojecten met Polen, Hongarije, Slovenië en Estland. Volgend jaar komen Letland, Litouwen, Slowakije en de Tsjechische Republiek aan bod.
De tweede pijler is gericht op de toekomstige nieuwe EU-lidstaten Roemenië, Bulgarije en Kroatië. Hiervoor hanteert Vlaanderen het pre-accessiemodel: nauwe relaties aanknopen met deze landen en hen ondersteunen in hun inspanningen voor de Europese toetreding. Deze staten krijgen dan ook de grootste hap van het voorziene budget: 700.000 euro voor Roemenië, 600.000 voor Bulgarije en 500.000 voor Kroatië.
Met een derde pijler wil Vlaanderen nauw samenwerken met landen langs de nieuwe buitengrens van de Europese Unie. De klemtoon wordt gelegd op democratische en economische versterking, conflictpreventie en samenlevingsopbouw. De voorziene 350.000 euro worden in 2005 integraal voorbehouden voor initiatieven in Oekraïne.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

  • Inhoud steunmaatregel
  • Begunstigden
  • Projecten
  • Aanvraagprocedure
  •  Aanvullende inlichtingen

  • Dovnload 0.9 Mb.